Інші завдання дивись тут...

Завдання 1

Прогулюючись лісом, ту­ристи натрапили на три великі камені. Біля них була табличка з інфор­мацією: «Маса цих трьох каменів — 6 ц. Перший камінь має масу, удвічі меншу, ніж другий, а тре­тій — у 3 рази більшу, ніж перший». Допоможи туристам визначити масу кожного каменя.

Короткий запис

Разом  6 ц

 ? кг

II  ?, у 2 р. більша, ніж I

III  ?, у 3 рази більша, ніж I

Розв'язання

11 + 2 + 3 = 6 (ч.) – всього частин
2) 6 : 6 = 1 (ц) – маса I каменя
2) 1  2 = 2 (ц) – маса II каменя
2) 1  3 = 3 (ц) – маса III каменя

Відповідь: маса першого каменя 1 ц, маса другого каменя 2 ц, маса третього каменя 3 ц.

 

Завдання 2

Який вигляд зверху має піраміда? Рисунок 3

 

Завдання 3

Світлана хотіла купити 6 бубликів, але їй не ви­стачило 9 грн. Тоді вона купила 4 бублики, і в неї залишилося 5 грн. Яка ціна бублика?

Розв'язання

1 4 = 2 (б.) – надлишок бубликів
2) 9 + 5 = 14 (грн) – надлишок грошей
3) 14 : 2 = 7 (грн) – ціна бублика

Відповідь: ціна бублика 7 гривень.

 

Завдання 4

Біля магазину «Дитячий світ» виставили для продажу двоколісні та триколісні дитячі вело­сипеди. Остап полічив усі рулі й усі колеса. Вийшло 19 рулів і 45 коліс. Скільки триколісних велосипедів продавали біля магазину «Дитячий світ»?

Розв'язання

119  2 = 38 (к.) – якби всі були двохколісними
2) 45  38 = 7 (к.) – залишилися для трьохколісних велосипедів

Відповідь: біля магазину продавали 7 триколісних велосипедів.

 

Завдання 5

Для запису номерів сторінок в дитячій книж­ці використали 183 цифри (сторінки нумерува­ли з першої). Скільки сторінок у книжці?

Розв'язання

9 сторінок припадає на одноцифрову нумерацію (1 - 9), тому

1183  9 = 174 (ц.) – припадає на двоцифрову нумерацію
2) 174 : 2 = 87 (с.) – сторінки з двоцифровою нумерацією
3) 9 + 87 = 96 (с.) 

Відповідь: у книжці 96 сторінок.

 

Завдання 6

У яку сторону треба повертати ручку, щоб відро піднімалося? За годинниковою стрілкою (вправо)

 

Завдання 7

Зі скількох менших кубиків скла­дено кожний куб?

1 2 = 8 (к.) – складено менший кубик
2) 9  3 = 27 (к.) – складено більший кубик

Інші завдання дивись тут...