Інші завдання дивись тут...

Завдання 1026

1) Якщо р = 328 930, тоді р + р : 259 = 328 930 + 328 930 : 259 = 328 930 + 1270 = 

= 330200

2) якщо b = 1231, тоді b • 725 –  b = b • (725 – 1) = b • 724 = 1231 • 724 = 891244

якщо b = 943, тоді b • 725 –  b = b • (725 – 1) = b • 724 = 943 • 724 = 682732

 

Завдання 1027 Ширина прямокутника 4 см. Чому дорівнює площа прямокутника, якщо його довжина 4 см? 8 см? 16 см?

Розв’язання

S = 4 см • 4 см = 16 см2 – площа прямокутника шириною 4 см і довжиною 4 см

S = 4 см • 8 см = 32 см2 = 16 см2 • 2 – площа прямокутника шириною 4 см і довжиною 8 см

S = 4 см • 16 см = 64 см2 = 16 см2 • 4 – площа прямокутника шириною 4 см і довжиною 16 см

У скільки разів збільшуватиметься площа, якщо довжину збільшуватимемо в кілька разів, а ширину залишатимемо без змін?

Розв’язання

Нехай а – ширина прямокутника, kа – довжина прямокутника, тоді

S = а • kа = k • (а • а)

Площа збільшиться у стільки ж разів

 

Завдання 1028 Мотоцикліст рухається зі швидкістю 72 км/год, а велосипе­дист 250 м/хв. У кого швидкість більша? На скільки більша?

Розв’язання

72 км = 72000 м

1 год = 60 хв

72 км/год = 72000 м : 60 хв = 1200 м/хв – швидкість мотоцикліста

1200 м/хв > 250 м/хв швидше рухається мотоцикліст

1200–250 = 950 (м/хв) – на стільки більша швидкість мотоцикліста, ніж велосипедиста

 

Завдання 1029 Космічна ракета за 5 с долає шлях 40 км, а пасажирський літак за 8 с — 128 м. У скільки разів швидкість ракети більша за швидкість літака?

Розв’язання

1) 40000 : 5 = 8000 (м/с) – швидкість космічної ракети

2) 128 : 8 = 16 (м/с) – швидкість пасажирського літака

3) 8000 : 16 = 500 (раз) – у стільки разів швидкість ракети більша за швидкість літака

Відповідь: у 500 разів швидкість ракети більша за швидкість літака

 

Завдання 1030 За 3 години гелікоптер долає відстань 630 км, а пасажир­ський літак — 2 520 км. У скільки разів швидкість літака більша, ніж швидкість гелікоптера?

Розв’язання

1 спосіб

1) 630 : 3 = 210 (км/год) – швидкість гелікоптера

2) 2520 : 3 = 840 (км/год) – швидкість пасажирського літака

3) 840 : 210 = 4 (рази) – у стільки разів швидкість літака більша, ніж швидкість гелікоптера

2 спосіб

1) 2520 : 630 = 4 (рази) – у стільки разів швидкість літака більша, ніж швидкість гелікоптера (у стільки разів за однаковий час відстань літака більша, ніж відстань гелікоптера)

Відповідь: у 4 разів швидкість літака більша, ніж швидкість гелікоптера

 

Завдання 1031 Рівняння

27401 : х –  119 = 398

27401 : х = 398 + 119

27401 : х = 517

х = 27401 : 517

х = 53

 

5742 : а –  200 = 438

5742 : а = 438 + 200

5742 : а = 638

а = 5742 : 638

а = 9

 

Завдання 1032

_19890 | 195  

  195        102

    _390

     390

         0

 

_69920 | 304  

  608       230

  _912

    912

        0

 

Завдання 1033

_78905 | 215  

  645         367

_1440

  1290

  _1505

    1505

         0

 

_232400 | 280  

  2240         830

     _840

       840

           0

 

_193662 | 954  

  1908        203

     _2862

       2862

             0

 

Завдання 1034 У фермерському господарстві 40 корів і 21 теля. Восени для них заготовили корми із розрахунку 5 636 кг на одну корову і 2485 кг на одне теля. Скільки всього кілограмів кормів за­готовили для тварин?

Розв’язання

1) 5636 • 40 = 225440 (кг) – кормів заготовили для корів

2) 2485 • 21 = 52185 (кг) – кормів заготовили для телят

3) 225440 + 52185 = 277625 (кг) – кормів заготовили для тварин

277625 кг = 277 т 625 кг

Відповідь: 277 т 625 кг кормів заготовили для тварин

 

Завдання 1035 Двома автомобілями з лісу на станцію вивезли 480 колод. Перший автомобіль за 6 рейсів перевіз 3/8 усіх колод. Ре­шту колод перевіз другий автомобіль, який за один рейс перевозив на 5 колод менше. Скільки рейсів зробив другий автомобіль?

Розв’язання

1 спосіб

1) 480 : 8 • 3 = 180 (к.) – колод перевіз перший автомобіль за 6 рейсів

2) 180 : 6 = 30 (к.) – колод перевіз перший автомобіль за 1 рейс

3) 30 – 5 = 25 (к.) – колод перевозив другий автомобіль за 1 рейс

4) 480 – 180 = 300 (к.) – всього колод перевіз другий автомобіль

5) 300 : 25 = 12 (р.) – рейсів зробив другий автомобіль

2 спосіб

Якщо перший автомобіль провіз 3/8 колод, тоді для другого буде 5/8 колод

1) 480 : 8 • 5 = 300 (к.) – колод перевіз другий автомобіль

2) (480 – 300) : 6 = 30 (к.) – колод перевіз перший автомобіль за 1 рейс

3) 30 – 5 = 25 (к.) – колод перевозив другий автомобіль за 1 рейс

5) 300 : 25 = (250 + 50) : 25 = 12 (р.) – рейсів зробив другий автомобіль

Відповідь: 12 рейсів зробив другий автомобіль

 

Завдання 1036 Два кола мають спільний центр у точ­ці О. Діаметр більшого кола АВ дорів­нює 16 см, а меншого — 10 см. Яка довжина відрізка АС?

Розв’язання

1 спосіб

1) 16 : 2 = 8 (см) – радіус більшого кола (довжина відрізка АО)

2) 10 : 2 = 5 (см) – радіус меншого кола (довжина відрізка СО)

3) АС = АО – СО = 8 см – 5 см = 3 см

2 спосіб

1) АD – СК = АС + КВ = 2 АС

16 – 10 = 6 (см) – подвійна довжина шуканого відрізка

6 : 2 = 3 (см) – довжина відрізка АС

 

Завдання 1037

Довжина

Ширина

Площа

14 дм

6 дм

?

14 дм

?

84 дм2

?

6 дм

84 дм2

Довжина прямокутника 14 дм, а ширина 6 дм. Знайди площу прямокутника

Розв’язання

Нехай х (дм) – площа прямокутника довжиною 14 дм і шириною 6 дм. Складемо рівняння

х = 14 • 6

х = 84 (дм2) – площа прямокутника

Відповідь: площа прямокутника 84 дм2

 

Довжина прямокутника 14 дм. Знайди ширину прямокутника площею 84 дм2

Розв’язання

Нехай х (дм) – ширина прямокутника. Складемо рівняння:

14 • х = 84

х = 84 : 14

х = 6 (дм) – ширина прямокутника

Відповідь: ширина прямокутника 6 дм

 

Ширина прямокутника 6 дм, а його площа – 84 дм2. Знайди довжину цього прямокутника

Розв’язання

Нехай х (дм) – довжина прямокутника. Складемо рівняння:

х • 6 = 84

х = 84 : 6

х = 14 (дм) – довжина прямокутника

Відповідь: довжина прямокутника 14 дм

 

Завдання 1038 Порядок дій

(200000 –  8020 : 4 • 3) • 1 + 8679 = 202664

1) 8020 : 4 = (8000 + 20) : 4 = 2000 + 5 = 2005

2) 2005 • 3 = 6015

3) 200000 – 6015 = 193985

4) 196985 • 1 = 193985

5) 193985 + 8679 = 202664

 

193 763 –  5400 : 5 + 18018 : 6 = 195686

1) 5400 : 5 = (5000 + 400) : 5 = 1000 + 80 = 1080

2) 18018 : 6 = (18000 + 18) : 6 = 3000 + 3 = 3003

3) 193763 – 1080 = 192683

4) 192683 + 3003 = 195686

 

84070 : 7 + 72045 : 9 = 20015

1) 84070 : 7 = (70000 + 14000 + 70) : 7 = 10000 + 2000 + 10 = 12010

2) 72045 : 9 = (72000 + 45) : 9 = 8000 + 5 = 8005

3) 12010 + 8005 = 20015

 

720810 : 9 –  64008 : 8 = 72089

1) 720810 : 9 = (720000 + 810) : 9 = 80000 + 90 = 80090

2) 64008 : 8 = (64000 + 8) : 8 = 8000 + 1 = 8001

3) 80090 – 8001 = 72089

 

Завдання 1039

1) Площа прямокутника 84 см2. Одна сторона прямокутника 12 см. Чому дорівнює кожна з інших його сторін?

Розв’язання

84 : 12 = 7 (см) – ширина прямокутника

Відповідь: інші сторони відповідно дорівнюють 12 см, 7 см і 7 см

2) Площа прямокутника 80 см2. Якої довжини можуть бути сторони прямокутника?

Розв’язання

80 см2 = 80 см • 1 см

80 см2 = 40 см • 2 см

80 см2 = 20 см • 4 см

80 см2 = 10 см • 8 см

80 см2 = 16 см • 5 см

Інші завдання дивись тут...