Інші завдання дивись тут...

Завдання 320

Число

Розряди

700

1700

55 000

300 000

три розряди

чотири розряди

п'ять розрядів

шість розрядів

Завдання 321

Число

Читаємо

237453

 двісті тридцять сім тисяч чотириста п’ятдесят три

Завдання 322

Число

Одиниць

класу тисяч

Одиниць

класу одиниць

134 789

140 864

317 035

317 509

953 000

134

140

317

317

953

789

864

35

509

 

2) У числі 140 864 є 140 одиниць класу тисяч і 864 одиниць класу одиниць?

3) У числах 317 035 і 317 509 спільне є 317 одиниць класу тисяч, а відмінне — 35 і 509 одиниць класу одиниць.

4) Нулі в записі числа 953 000 означають, що в числі нема одиниць класу одиниць.

 

Завдання 323 Прочитай числа. Скільки всього тисяч у кожному числі?

Число

Всього тисяч у числі

145 803

54 284

500 201

3 005

12 000

145

54

500

3

12

Завдання 324 Запиши цифрами числа: 120 тисяч 340, 245 тисяч 70, 300 тисяч 3.

120 340, 245 070, 300 003

 

Завдання 325

1) Маса Землі менша від маси Сонця у триста двадцять дев'ять тисяч разів.

2) Найвища точка Землі — вершина гори Еверест — розташована на висоті вісім тисяч вісімсот сорок вісім метрів над рівнем моря.

3) Найнижча точка на земній кулі — Маріанський жолоб — розташована на глибині одинадцять тисяч двадцять два метри.

 

Завдання 326

сімнадцять тисяч триста п’ять — 17 305

сто дві тисячі двадцять один — 102 021

п’ятсот тисяч одинадцять — 500 011

 

Завдання 327

двісті двадцять одиниць класу тисяч і п’ятнадцять одиниць класу одиниць; дев’ять одиниць класу тисяч і сто одиниць класу одиниць; п’ятсот три одиниці класу тисяч і двадцять п’ять одиниць класу одиниць.

220 015; 9 100; 503 025

 

Завдання 328

Знайди значення виразу (с + 200) : 100, якщо

Якщо с = 300, тоді (с + 200) : 100 = (300 + 200) : 100 = 5

Якщо с = 500, тоді (с + 200) : 100 = (500 + 200) : 100 = 7

Якщо с = 800, тоді (с + 200) : 100 = (800 + 200) : 100 = 10

 

Завдання 329

1) На ділянці лісу росте 145 кленів і с дубів.

Поясни, що означає кожний вираз.

145 + с всього кленів і дубів росте на ділянці лісу.

с – 145 на стільки більше росте дубів, ніж кленів.

2) На ділянці лісу росте 78 беріз, а осик — на х більше.

Скільки осик росте на ділянці? 78 + х

Скільки всього беріз та осик росте на ділянці? 78 + (78 + х)

 

Завдання 330 У магазині є х кг слив, b кг груш, а яблук — на 240 кг більше, ніж слив і груш разом.

Скільки кілограмів яблук є в магазині? (х + b) + 240

Склади вираз до задачі та знайди його значення, якщо х = 120, b = 178.

Якщо х = 120, b = 178, тоді (х + b) + 240 = (120 + 178) + 240 = 538

 

Завдання 331 Знайди значення виразу а • 100  379, якщо а = 4, а = 7, а = 10.

Якщо а = 4, тоді а • 100  379 = 4 • 100 – 379 = 21

Якщо а = 7, тоді а • 100  379 = 7 • 100 – 379 = 321

Якщо а = 10, тоді а • 100  379 = 10 • 100 – 379 = 621

 

Завдання 332 У магазин привезли 130 кг динь, а кавунів — утричі більше. Скільки кілограмів динь і кавунів привезли в магазин?

Розв'язання

1) 130 • 3 = 390 (кг)  привезли кавунів

2) 130 + 390 = 520 (кг)

Відповідь: в магазин привезли 520 кілограмів динь і кавунів.

 

Завдання 333 Використавши цифри 3, 0 і 7, запиши:

а) три одноцифрові числа;

3, 0, 7

б) чотири двоцифрові числа;

30, 37, 70, 73

в) чотири чотирицифрові числа;

3007, 3070, 3073, 3077

г) одне шестицифрове число.

330077

 

Завдання 334

7893, 407, 88 888, 3020, 900, 333, 60, 45 004.

Випиши тільки ті числа, у яких відсутні одиниці будь-якого розряду.

 

Завдання 335

Число

Одиниць

другого класу (тисяч)

Одиниць

першого класу (одиниць)

23 678

3 904

77 707

456

6 320

23

3

77

 

6

678

904

707

456

320

Завдання 336 Запиши та прочитай числа, що містять указану кількість одиниць:

1) 7 одиниць другого класу і 23 одиниці першого класу; 7 023

2) 20 одиниць другого класу і 555 одиниць першого класу; 20 555

3) 800 одиниць другого класу й 1 одиницю першого класу. 800 001

 

Завдання 337 Рівняння

456 + х = 609

х = 609 – 456

х = 153

а • 5 = 335

а = 335 : 5

а = 67

903 : у = 7

у = 903 : 7

у = 129

Завдання 338 Склади рівняння за кожним твердженням. Розв’яжи рівняння.

1) Якщо до невідомого числа додати 1000, отримаємо 7000.

х + 1000 = 7000

х = 7000  1000

х = 6000

2) Якщо невідоме число зменшити в 5 разів, отримаємо 200.

х : 5 = 200

х = 200 • 5

х = 1000

3) Якщо до числа 169 додати невідоме число, отримаємо 733.

169 + х = 733

х = 733 – 169

х = 564

 

Завдання 339 Прочитай задачі. 

1) У книжці 36 сторінок. Оленка прочитала третю частину книжки. Скільки сторінок прочитала Оленка?

36 : 3 = 12

2) Оленка прочитала 36 сторінок книжки, що становить третю частину всієї книжки. Скільки сторінок у книжці?

36  3 = 108

Спільне – числові дані, різне  дії.

 

Завдання 340 Робітники ремонтують дорогу завдовжки 60 км. Першого дня вони відремонтували четверту частину дороги, а другого дня — п’яту частину. Скільки кілометрів дороги відремонтували за два дні?

Розв'язання

1) 60 : 4 = 15 (км)  першого дня

2) 60 : 5 = 12 (км)  другого дня

3) 15 + 12 = 27 (км)

Відповідь: відремонтували 27 кілометрів дороги за два дні.

 

Завдання 341

1) Знайди периметр прямокутника ABCD.

Дано: а=4 см, b=8 см

Знайти: P–?

Розв'язання

P=(a + b) • 2 = (4 + 8) • 2 = 24 (cм)  периметр прямокутника

2) Побудуй квадрат, периметр якого в три рази менший, ніж периметр прямокутника ABCD.

P=24 : 3 = 8 (см)

8 : 4 = 2 (см)  сторона квадрата

 

Завдання 342 Рівняння

612 : а = 3

а = 612 : 3

а = 204

7 • х = 406

х = 406 : 7

х = 58

с : 8 = 113

с = 113 • 8

с = 904

Завдання 343 У їдальню привезли мішок картоплі масою 35 кг. Першого дня витратили сьому частину всієї картоплі, а другого дня — п’яту частину. Скільки кілограмів картоплі залишилося?

Розв'язання

1) 35 : 7 = 5 (кг)  першого дня

2) 35 : 5 = 7 (кг)  другого дня

3) 5 + 7 = 12 (кг) - за два дні разом

4) 35  12 = 23 (кг) 

Відповідь: залишилося 23 кілограми картоплі.

Інші завдання дивись тут...