Інші завдання дивись тут...

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ З КЛАСУ. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

До № 1-21

Завдання 1. Запиши цифрами числа: вісімсот сорок три, двісті п'ять, п'ятсот два, сімдесят шість.

843, 205, 502, 76

 

Завдання 2. Запиши пропущені числа, позначені на числовій прямій точками.

 

Завдання 3. Запиши кожне число сумою розрядних доданків. 

348 = 300 + 40 + 8

760 = 700 + 60 

508 = 500 + 8

854 = 800 + 50 + 4

 

Завдання 4. На консервний завод фермер привіз 72 кг помідорів, у 9 однакових ящиках, та 15 ящиків огірків. Скільки кілограмів огірків привіз фермер на завод, якщо маса ящика з помідорами на 3 кг більша, ніж маса ящика з огірками?

Розв'язання.

72 : 9 = 8 (кг) – кілограмів помідорів у одному ящику.

8 – 3 = 5 (кг) – маса ящика з огірками.

15 • 5 = 75 (кг) – кілограмів огірків привіз фермер.

Відповідь: 75 кілограмів.

 

Завдання 5. 

700 + 60 + 5 = 765

850 – 300 = 550

860 + 7 = 867

900 + 4 = 904

626 – 20 = 606

506 + 40 = 546

 

 

До № 22-41

Завдання 1. Вибери число, у якому всього 75 десятків. Запиши його сумою розрядних доданків.

675     756        765       705

756 = 700 + 50 + 6

 

Завдання 2. Склади і запиши вирази та обчисли їх. 

1) Суму чисел 350 і 240 зменшити в 10 разів. 

(350 + 240) : 10 = 590 : 10 = 59

2) Різницю чисел 235 і 205 збільшити на 400.

(235 – 205) + 400 = 30 + 400 = 430

3) Частку чисел 96  і 8 збільшити в 3 рази.

(96 : 8) • 3 = (80 + 16) : 8 • 3 = (10 + 2) • 3 = 20 • 6 = 26

 

Завдання 3. Склади й розв'яжи задачі за короткими записами. 

Привезли 6 сіток по 30 кг. 

Продали — 1/3 

Залишилося — ?

До магазину привезли 6 сіток огірків по 30 кілограмів у кожній. Скільки залишилося кілограмів огірків, якщо 1/3 продали в той же день?

Розв'язання.

1 спосіб.     

30 • 6 = 180 (кг) – привезли кілограмів огірків.

180 : 3 • 1 = 60 (кг) – продали огірків.

180 – 60 = 120 (кг) – залишилося огірків.

2 спосіб.

30 • 6 = 180 (кг) – привезли кілограмів огірків.

180 : 3 • 2 = 120 (кг) – залишилося огірків.

Відповідь: 120 кілограмів.

 

Завдання 4. За схемами склади і запиши вирази.

 

 

До № 42-61

Завдання 1. Знайди значення виразів, якщо а = 4.

Якщо а=4, тоді (237 – 158) • а = (237 - 158) • 4 =79 • 4 = 316

Якщо а=4, тоді 764 – 178 • а = 764 – 178 • 4 = 764 – 712 = 52     

-237

 158

  79

 

х 79

    4

 316

 

х 178

      4

   712

 

- 764

  712

    52

 

Завдання 2. Посадили 7 рядів яблунь, по 20 дерев у кожному, і 3 однакових ряди груш. Усього посадили 185 дерев. Скільки груш посадили в кожному ряду?

Розв'язання.

20 • 7 = 140 (д.) – посадили яблунь.

185 – 140 = 45 (д.) – посадили груш.

45 : 3 = 15 (д.) – посадили груш у кожному ряду.

 Відповідь: 15 дерев.

 

Завдання 3. Виконай ділення з остачею. 

73 : 8 = 9 (ост. 1),   бо 73 = 9 • 8 + 1

23 : 4 = 5 (ост. 3),   бо 23 = 5 • 4 + 3

40 : 6 = 6 (ост. 4),   бо 40 = 6 • 6 + 4

5 : 8 = 0 (ост. 5),    бо   5 = 0 • 8 + 5 

 

Завдання 4. Виконай ділення письмово.

 

 

Завдання 5. На лісовій ділянці росте 80 сосен, а ялин — в а разів менше. На скільки більше сосен, ніж ялин, росте на ділянці? Склади й запиши вираз, за допомогою якого розв'язується задача.

Розв'язання.

80 – 80 : а (д.) – на стільки більше сосен, ніж ялин.

Відповідь : 80 – 80 : а дерев.

 

Завдання 6. Розв'яжи рівняння усно. Запиши розв'язки.

х : 6 = 124                            624 : х = 4               7 • х + 36 = 176

х = 744                                  х = 156                    х = 20

 

х : 6 = 124

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник

х = 124 • 6

х = 744

 

624 : х = 4

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку

х = 624 : 4 

х = 156

 

7 • х + 36 = 176

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

7 • х = 176 – 36

7 • х = 140

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 140 : 7

х = 20

 

      

До № 62-81

Завдання 1. Обчисли письмово. Запиши значення виразів. 

345 : 5 + 280 = (300 + 45) : 5 + 280 = 60 + 9 + 280 = 349

 

+ 280 

    69

   349

345 |  5

30  69

  45

  45

    0

 

245 • 4 - 468 : 9 = 980 – (450 + 18) : 9 = 980 – (50 + 2) = 928

х 245

      4

   980

 

468| 9

45  52

  18

  18

    0

 

- 980

    52

  928

 

Завдання 2. Склади й розв'яжи задачу за таблицею.

Маса 1 посилки

Кількість

Загальна маса

?

7 п.

56 кг

на 3 кг менша

9 п.

?

Першого дня відправили 56 кг в 7 однакових посилках. Другого дня маса кожної посилки була на 3 кг менша. Скільки відправили вантажу на другий день, якщо знадобилося 9 посилок?

Розв'язання.

56 : 7 = 8 (кг) – маса посилки першого дня.

8 – 3 = 5 (кг) – маса посилки другого дня.

5 • 9 = 45 (кг) – відправили вантажу на другий день.

Відповідь: 45 кілограмів.

 

Завдання 3. З однієї ділянки зібрали 126 кг огірків, а з другої — у 2 рази менше. 1/9 маси всіх огірків відвезли до їдальні, а решту — на консервний завод. Скільки кілограмів огірків відвезли до їдальні?

Розв'язання.

126 : 2 = 63 (кг) – зібрали огірків з другої ділянки.

126 + 63 = 189 (кг) – зібрали всіх огірків.

189 : 9 • 1 = 21 (кг) – відвезли огірків до їдальні.

Відповідь: 21 кілограм.

 

Завдання 4. Відрізок АВ становить 1/2 довжини відрізка CD. АВ = 4 см. Знайди довжину відрізка CD і побудуй його.

Розв'язання.

Якщо відрізок АВ = 4см і вже становить 1/2 відрізка CD, тоді, щоб знайти довжину більшого відрізка CD, треба відрізок АВ множити на знаменник і поділити на чисельник

4 • 2 : 1 = 8 (см) – довжина відрізка CD.

Відповідь: 8 сантиметрів.

 

Задання 5. Виконай ділення письмово і перевір множенням.

 480|  8  

 48 60

   0

 

х 60

  4   

 240

 

679|   7

63 97

  49

  49

    0

 

х  97

     7

  679

Інші завдання дивись тут...