Інші завдання дивись тут...

До № 82-101

Завдання 1. Обчисли ланцюжки. Відповіді запиши.

7 • 8          560 : 10            38 • 10              50 • 2

+ 44                - 16                + 20               : 100

• 6                    • 3                : 100                +79

- 600             + 880                  • 9                 • 10

     0              1000                   36                 800

 

7 • 8 = 56

56 + 44 = 100

100 • 6 = 600

600 – 600 = 0

 

560 : 10 = 56

56 – 16 = 40

40 • 3 = 120

120 + 880 = 1000

 

38 • 10 = 380

380 + 20 = 400

400 : 100 = 4

4  • 9 = 36

 

50  • 2 = 100

100 : 100 = 1

1 + 79 = 80

80 • 10 = 800

 

Завдання 2. Склади задачу за коротким записом. Заповни схему міркувань і запиши розв'язання виразом.

Саджанці дуба — 450          Саджанці липи — на 100 менше

Саджанці сосни — ?, 1/5 кількості саджанців лип

У парку посадили 450 саджанців дуба, а липи – на 100 саджанців менше, ніж дуба. Скільки посадили сосен, якщо вони становили 1/5 від кількості саджанців лип?

Розв'язання.

(450 – 100) : 5 = 70 (с.) – посадили сосен.

Відповідь: 70 саджанців.

450 – 100 = 350 (с.) – посадили лип.

350 : 5 = 70 (с.) – посадили сосен.

 

Завдання 3. Побудуй відрізок, 1/4 довжини якого дорівнює 25 мм.

25 • 4 : 1 = 100 (мм) – довжина всього відрізка.

 

Завдання 4. До кіоску привезли 8 ящиків червоних яблук, по 20 кг у кожному, і 5 ящиків такої самої маси зелених. Знайди масу привезених яблук. Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.

Розв'язання.

1 спосіб.

(8 + 5) • 20 = 260 (кг) – маса привезених яблук.

2 спосіб.

8 • 20 + 5 • 20 = 260 (кг) – маса привезених яблук.

Відповідь: 260 кілограмів.

 

Завдання 5. Знайди значення виразів, якщо а = 20.

Якщо а=20, тоді 43 • а + 700 : 100 =  43 • 20 + 7 = (40 + 3) • 20 + 7 = 800 + 60 + 7 = 867

Якщо а=20, тоді (43 • а) • (700 : 100) = (43 • 20) • 7 = 860 • 7 = (800 + 60) • 7 = 5600 + 420 = 6020

 

 

До № 102-119

Завдання 1. У будинку 8 чотирикімнатних квартир, трикімнатних — на 4 квартири більше, ніж чотирикімнатних, а двокімнатних — у k разів більше, ніж трикімнатних. Скільки двокімнатних квартир у цьому будинку? Склади вираз для розв'язування задачі та обчисли його, якщо k = 9.

(8 + 4) • k = (8 + 4) • 9 = 12 • 9 = (10 + 2) • 9 = 90 + 18 = 108 

 

8+4 - (кв.) - є чотирикімнатних квартир.

(8 + 4) • k (кв.) - є двокімнатних квартир.

 

Завдання 2.

9123                 

9   │304

  1

  0

  12

  12

   0

 

7208                 

72 │90

  0

 

8082                 

8   │404

   8

   8 

   0

Завдання 3.

 

Завдання 4.  Розв'яжи рівняння усно. Розв'язки запиши.

х : 20 = З0          640 : х = 80               х : 30 + 48 = 56

х = 600               х = 8                         х = 240

 

х : 20 = 30

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник

х = 20 • 30

х = 600

600 : 20 = 30

30 = 30 

 

640 : х = 80

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку

х = 640 : 80

х = 8

640 : 8 = 80

80 = 80

 

х : 30 + 48 = 56

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

х : 30 = 56 – 48

х : 30 = 8

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник

х = 8 • 30

х = 240

240 : 30 + 48 = 56

56 = 56

 

Завдання 5.  Купили 3 кг цукерок і 4 кг печива. За цукерки заплатили 270 грн, а за печиво — 128 грн. На скільки гривень дорожчий 1 кг цукерок, ніж 1 кг печива?

Розв'язання.

270 : 3 = 90 (грн.) – ціна цукерок.

128 : 4 = 32 (грн.) – ціна печива.

90 – 32 = 58 (грн.) – на стільки гривень 1 кг цукерок дорожчий, ніж 1 кг печива.

Відповідь: на 58 гривень.

 

Завдання 6*. Побудуй 3 прямі, на яких можна позначити всього 4 точки так, щоб на кожній прямій було по 2 точки.

 

 

До №120-138

Завдання 1. Склади й розв'яжи задачу за таблицею.

Назва

Маса 1 ящ.

Кількість

Загальна маса

Огірки

8 кг

15 ящ.

 

 210

Помідори

6 кг

?

В овочевий кіоск завезли 210 кг огірків та помідорів. Огірків завезли 15 ящиків по 8 кг у кожному Скільки привезли ящиків помідорів, якщо в кожному ящику вміщається по 6 кг? 

Розв'язання.

8 • 15 = 120 (кг) – завезли кілограмів огірків.

210 – 120 = 90 (кг) – завезли кілограмів помідорів.

90 : 6 = 15 (ящ.) – привезли ящиків помідорів.

Відповідь: 15 ящиків.

 

Завдання 2. Для ремонту квартири купили 900 кг штукатурки, по З0 кг у мішку, і 600 кг шпаклівки, по 20 кг у мішку. Скільки всього мішків штукатурки та шпаклівки купили?

Розв'язання.

900 : 30 = 30 (м.) – купили мішків штукатурки.

600 : 20 = 30 (м.) – купили мішків шпаклівки.

30 + 30 = 60 (м.) – купили всього мішків штукатурки та шпаклівки.

Відповідь: 60 мішків.

 

Завдання 3. Побудуй трикутник і квадрат, у яких спільною частиною є відрізок.

 

Завдання 4. Склади задачу за малюнком і запитанням. Запиши розв'язання виразом.

У відро вміщається 8 л бензину, у каністру – на 12 л більше.  Скільки потрібно каністр з бензином, щоб заправити бензобак автомобіля місткістю 120 л?

Розв'язання.

120 : (8 + 12) = 6 (к.) – потрібно каністр.

Відповідь: 6 каністр.

 

Завдання 5. Виконай дії письмово. Запиши значення виразів. 

750 : 30 + 396 = 421           (986 – 266) : 20 = 36 

 

750 : 30 = (600 + 150) : 30 = 20 + 5 = 25

 

+ 396

    25

   421

 

- 986

  266

  720

 

720 : 20 = (600 + 120) : 20 = 30 + 6 = 36

 

 

До №139 – 154 

Завдання 1. Виконай ділення і перевір множенням.

 

Завдання 2. Біля школи росте 25 лип. Це у 5 разів більше, ніж кленів. Каштанів росте на 20 менше, ніж лип і кленів разом. У скільки разів менше каштанів росте біля школи, ніж лип і кленів разом?

Розв'язання.

25 : 5 = 5 (д.) – росте кленів.

25 + 5 = 30 (д.) – росте лип та кленів разом.

30 – 20 = 10 (д.) – росте каштанів.

30 : 10 = 3 (д.) - у стільки разів менше каштанів росте біля школи, ніж лип і кленів разом.

Відповідь: у 3 рази.

 

Завдання 3. 

1 т – 240 кг = 760 кг

1 кг : 200 г = 50 

1 м : 2 см = 50 

2 ц – 40 кг = 160 кг

4 т – 3 ц = 37 ц

4 м : 20 см = 20

1 т – 240 кг = 1000 кг – 240 кг = 760 кг

1 кг : 200 г = 1000 г : 200 г = 50  

1 м : 2 см = 100 см : 2 см = 50 

2 ц – 40 кг = 200 кг – 40кг = 160 кг

4 т – 3 ц = 40 ц – 3 ц = 37 ц 

4 м : 20 см = 400см : 20 см = 20 

 

Завдання 4. Побудуй коло із центром О діаметром 4 см. Познач на ньому точки А, В, С, D так, щоб відрізок AD був діаметром. З'єднай точки між собою та центром О. Скільки одержали радіусів?

 

Завдання 5*. Впиши пропущений знак дії або число, щоб рівності були істинними.

1000 – 740 = 780 : 3                   540 : 90 = 240 : 40

1000 – 810 = 570 : 3                   100 : 20 = 450 : 90

 

1000 – 740 = 260

780 : 3 = 260

 

1000 – 810 = 190

570 : 3 = 190

 

240 : 40 = 6

540 : 6 = 90

 

100 : 20 = 5

90 • 5 = 450

Інші завдання дивись тут...