Інші завдання дивись тут...

До № 412-430

Завдання 1. Виконай дії письмово. Запиши значення виразів.

77 459 – 7043 – 768 = 69648

77 459 – (7043 – 768) = 71184  

- 77459

    7043

  70416

- 70416

     768

  69648

- 7043

    768

  6275

- 77459

    6275

  71184

Завдання 2. Серед чисел 2100, 0, 1209, 1276, 2035, 2308 знайди і випиши такі значення змінної х, при яких нерівність буде істинною.

5629 + х < 6924

х = 0, 1209, 1276

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

х < 6924 – 5629

х < 1295

 

Завдання 3. 1) На скільки одиниць найменше п'ятицифрове число більше, ніж найменше двоцифрове число?

на10 000 – 10 =9990

2) У скільки разів найменше двоцифрове число менше, ніж найменше шестицифрове число?  

У 100 000 : 10 = 10 000 разів

 

Завдання 4. Першого тижня машина проїхала а км, а другого і третього — по b км. Скільки всього кілометрів проїхала машина за ці три тижні? Склади вираз для розв'язування задачі та обчисли його, якщо а = 1126 км, b = 1059 км.

Розв'язання.

Вираз a + 2 • b (км) 

Якщо а=1126, b=1059, тоді а + 2 • b = 1126 + 1059 • 2 = 3244 (км) – проїхала машина за три тижні.

х 1059

       2

   2118

+1126

  2118

  3244

Відповідь: 3244 кілометрів.

 

Завдання 5*. Використовуючи цифри 2, 6, 7, 8, 0, запиши найбільше й найменше п'ятицифрові числа так, щоб цифри не повторювалися. Знайди, на скільки сума цих чисел більша за їх різницю.

Розв'язання.

Найбільше число 87620, найменше число 20678.

87620 + 20678 = 108298 – сума двох чисел.

87620 – 20678 = 66942 – різниця двох чисел.

108298 – 66942 = 41356 – на стільки сума цих чисел менша за різницю.

Відповідь: на 41356

 

 

До № 431-447

Завдання 1.

6 т 5 ц > 6050 кг 

2 хв 26 с = 146 с 

9 м 8 дм < 980 дм 

2 доби 14 год = 62 год

1 ц = 100кг

1т = 10 ц = 1000 кг

1 хв = 60с

1 год = 60 хв = 3600 с

1 доба = 24 год

1 м = 10 дм

6 т 5 ц = 6 т + 5 ц = 6 • 1 т + 5 • 1 ц = 6 • 1000 кг + 5 • 100 кг = 6000 кг + 500кг = 6500 кг

2 хв 26с = 2 хв + 26 с = 2 • 1 хв + 26 с = 2 • 60 с + 20 с = 120с + 26с = 146с

9 м 8 дм = 9 м + 8 дм = 9 • 1 м + 8 дм = 9 • 10 дм + 8 дм =  90 дм + 8 дм = 98 дм

2 доби 14 год = 2 доби + 14 год = 2 • 1 доба + 14 год = 2 • 24 год + 14 год = 48 год + 14 год = 62 год

 

Завдання 2. Знайди суму й різницю чисел 24 км 563 м і 8 км 678 м.

1 спосіб. Звести до однакових одиниць вимірювання (1 км = 1000 м)

24 км 563 м + 8 км 678 м = 24 563 м + 8 678 м = 33 241 м = 33 км 241м

+ 24563

    8678

   33241

Скільки кілометрів у 33 241 м? Міркуємо так. 1000 м = 1 км.  Отже, у 33 241 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у числі 33 241, тобто 33, тому 33 241 м = 33 км 241 м.

24 км 563 м – 8 км 678 м = 24 563 м – 8 678 м = 15 885 м = 15 км 885 м 

- 24563

   8678

  15885 

Скільки кілометрів у 15 885 м? Міркуємо так. 1000 м = 1 км.  Отже, у 15 885 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у числі 15 885, тобто 15, тому 15 885 м = 15 км 885 м.

2 спосіб. Виконувати дії над однаковими іменованими величинами.

24 км 563 м + 8 км 678 м = (24 км + 8 км) + (563 м + 678 м) = 32 км + 1241м = 32 км + (1000 м + 241м) = 32 км + 1км + 241м = 33 км 241 м

або так:

 

 24 км 563 м

+ 8 км 678 м

 33 км 241 м

24 км 563 м – 8 км 678 м = 23 км + 1 км + 563 м – 8 км – 678 м = 23 км + 1563 м – 8 км – 678 м = (23км – 8 км) + 1563 м – 678 м = 15 км + 885 м = 15 км 885 м

або так:

 

 24 км 563 м

8 км 678 м

 15 км 885 м

Завдання 3. Маса росомахи 12 кг 880 г, зайця — на 10 кг 80 г менша, ніж росомахи, а рисі — на 320 г більша, ніж маса росомахи й зайця разом. Яка маса рисі?

Розв'язання.

Нагадаємо, 1 кг = 1000 г.

12880 – 10080 = 2800 (г) – маса зайця.

2800 + 12880 = 15680 (г) – маса зайця та росомахи разом.

15680 + 320 = 16 000 (г) = 16 (кг) – маса рисі.

Відповідь: 16 кг.

 

Завдання 4. З'єднай точки AF. На скільки довжина ламаної лінії ABCDEF більша за відрізок AF?

 

Завдання 5. На цукровий завод фермер привіз 80 автомобілів цукрових буряків, по 6 т на кожному. Вихід цукру складає 1/6  від маси буряків. Скільки цукру одержали із цих буряків? Розв'яжи задачу двома способами.

Розв'язання.

1 спосіб.

6 • 80 = 480 (т) – привіз тонн буряків.

480 : 6 • 1 = 80 (т) – одержали тонн цукру.

2 спосіб.

6 : 6 • 1 = 1 (т) – вихід цукру з буряків, привезених одною машиною.

1 • 80 = 80 (т) – одержали тонн цукру.

Відповідь: 80 тонн.

Чи можна було б розв'язати задачу двома способами, якби на кожному автомобілі було по 5 т цукрових буряків? 

Ні.

 

До № 448-462

Завдання 1. Встав пропущені числа.

 

+ 6536

    150  

   6686

-6686

 6536 

  150

+ 36054

    2026

   38080

-38080

 36054

  2026

- 45244

  10570

  34674

- 45244

  34674

  10570

- 5087

   649

  4438

- 5087

  4438

   649

Завдання 2. 

+25 м 3 дм 

  36 м 8 дм

  62 м 1 дм

- 147 м 25 см 

   39 м 75 см

  107 м 50 см

- З т 8 ц 

  2 т 9 ц

       9 ц

+ 4 год З0 хв 

   2 год 45 хв

   6 год 75 хв

   7 год 15 хв

- 16 год 20 хв 

    9 год 40 хв

  -15 год 80 хв

    9 год 40 хв

    6 год 40 хв

Завдання 3. За 2 год автомобіль проїхав 120 км. Скільки кілометрів він проїхав за 50 хв?

Розв'язання.

2 год = 120 хв.

120 : 120 = 1 (км) – відстань проїхав за 1 хвилину

1 • 50 = 50 (км) – відстань проїхав автомобіль.

Відповідь: 50 кілометрів.

 

Завдання 4. Першого дня на елеватор привезли пшеницю на 5 машинах, по 6 т 4 ц на кожній, і на 6 машинах, по 8 т 5 ц. Другого дня пшениці привезли на 235 ц більше, ніж першого дня. Скільки всього центнерів пшениці привезли за два дні?

Розв'язання.

1 т = 10 ц, тому

64 • 5 + 85 • 6 = 830 (ц) – привезли центнерів пшениці першого дня.

830 + 235 = 1065 (ц) – привезли центнерів пшениці другого дня.

830 + 1065 = 1895 (ц) – привезли пшениці за два дні.

Відповідь: 1895 центнерів. 

 

Завдання 5*. Петрик живе на 4 поверсі. Андрійко живе в цьому самому будинку, але піднімається ліфтом у 3 рази вище, ніж Петрик. На якому поверсі живе Андрійко?

Розв'язання.

Перша частина відповідатиме поверху Андрійка і ще 3 таких частин, тому 

4 • 4 = 16 (п.) – поверх, на якому живе Петрик.

Відповідь: 16 поверх.

 

 

До № 463-481

Завдання 1. 

 

- 8 кг 100 г

  2 кг 500 г

  5 кг 600 г 

+ 51 т 4 ц 

    8 т 9 ц

   60 т 3 ц

+ 32 доби 15 год 

     6 діб   38 год

   38 діб   53 год

 =40 діб   05 год

Завдання 2.  Запиши всі одноцифрові значення кожної змінної, за яких нерівності будуть істинними.

333 • Ь < 999                222 • х > 888                630 • k < 3750 

b = 0, 1, 2                   х = 5, 6 , 7 ….              k = 0 , 1, 2, 3, 4, 5

   

Завдання 3.  У вагоні метро їхало 236 пасажирів. Чоловіків і жінок було 208, чоловіків і дітей — 130. Скільки дітей, жінок і чоловіків окремо їхало у вагоні метро?

Розв'язання.

1 спосіб.

236 - 208 = 28 (п.) - серед пасажирів було дітей.

236  - 130 = 106 (п.) - серед пасажирів було жінок.

208 - 106 = 102 (п.) - серед пасажирів було чоловіків.

Знайти кількість чоловіків можна ще так:

130 - 28 = 102 (п.) - серед пасажирів було чоловіків.

Або можна знайти ще так:

106 + 28 = 134 (п.) - серед пасажирів було дітей і жінок разом.

236 - 134 = 102 (п.) - серед пасажирів було чоловіків.

2 спосіб.

236 - 208 = 28 (п.) - серед пасажирів було дітей.

130 - 28 = 102 (п.) - серед пасажирів було чоловіків.

208 - 102 = 106 (п.) - серед пасажирів було жінок.

Аналогічно можна розв'язати задачу ще так: 

236 - 130 = 106 (п.) - серед пасажирів було жінок.

208  - 106 = 102 (п.) - серед пасажирів було чоловіків.

130 - 102 = 28 (п.) - серед пасажирів було дітей.

3 спосіб.

208 + 130 = 338 (п.) – серед пасажирів було жінок, дітей, чоловіків та чоловіків.

338 – 236 = 102 (чол.) – серед пасажирів було чоловіків.

208 – 102 = 106 (чол.) – серед пасажирів було жінок.

130 – 102 = 28 (чол.) – серед пасажирів було дітей.

Відповідь: 28 дітей, 106 жінок, 102 чоловіків. 

 

Завдання 4. Кожне число запиши у вигляді суми або різниці круглого та одноцифрового чисел.

198 = 200 – 2         273 = 270 + 3     788 = 780 + 8  

456 = 450 + 6      709 = 700 + 9     998 = 990 + 8 

 

Завдання 5*. У зоопарку є змії, качки й мавпочки. Вони мають 36 голів, 26 крил і 86 лап. Скільки змій у зоопарку?

Розв'язання.

26 : 2 = 13 (к.) – качок у зоопарку.

13 • 2 = 26 (л.) – лап у качок.

86 – 26 = 60 (л.) – лап у мавпочок.

60 : 4 = 15 (м.) – мавпочок у зоопарку.

36 – 13 – 15 = 8 (зм.) – змій у зоопарку.

Відповідь: 8 змій.

 

 

До № 482-499

Завдання 1. Заповни пропуски, щоб рівності були істинними.

8т – 35 кг = 7т + 965 кг

18 км – 650 м = 17 км + 350 м

З год 25 хв + 45 хв = 5 год – 50 хв

6 км 750 м = 5 км + 1750 м

8 т – 35 кг – 7 т = 1 т – 35 кг = 1000 кг - 35 кг = 965 кг

18 км – 17 км - 350 м = 1 км – 350 м = 1000 м - 350 м = 650 м

5 год – (3 год 25 хв + 45 хв) = 5 год – 4 год 10 хв = 50 хв 

6 км 750 м – 5 км = 1 км 750 м = 1750 м 

 

Завдання 2.

 

- 600

    79

  521

- 7000

  2907

  4093

- 402000

    28092

  373908

- 31002

  20297

  10705

Завдання 3. Коли з вагона вивантажили вугілля на 5 машин, по 78 ц на кожну, в ньому залишилося в 2 рази менше вугілля, ніж вивантажили. Скільки центнерів було у вагоні до розвантаження? Розв'яжи задачу виразом.

Розв'язання.  

78 • 5 + 78 • 5 : 2 = 585 (ц) - було вугілля.

78 • 5 = 390 (ц) – вивантажили вугілля.

390 : 2 = 195 (ц) – залишилося вугілля.

390 + 195 = 585 (ц) – було вугілля.

Відповідь: 585 центнерів.

 

Завдання 4. Теплохід за 4 год пройшов а км. Автомобіль за З год проїхав 240 км. На скільки швидкість теплохода менша за швидкість автомобіля? Розв'яжи задачу, якщо а = 136 км.

Розв'язання.

а : 4 = 136 : 4 = 34 (км) – швидкість теплохода.

240 : 3 = 80 (км) – швидкість автомобіля.

80 – 34 = 46 (км) - на стільки швидкість теплохода менша за швидкість автомобіля.

Відповідь: на 46 кілометрів.

 

Завдання 5*. Сашко дає кролям щодня або 9 морквин, або 2 капустини, або 1 капустину й 4 морквини. За тиждень хлопчик дав кролям 30 морквин. Скільки капустин дав Сашко кролям за тиждень?

Розв'язання.

9 морквин

2 капустини

1 капустина й 4 морквини

2 • 9 + 3 • 4 = 30 (м.) – давав морквин, тому

дав 3 капустини.

Відповідь: 3 капустини.

 

 

До № 500-530

Завдання 1. Виконай обчислення, застосувавши спосіб округлення.

278 + 29 = 280 + 30 = 310

748 – 98 = 750 - 100 = 650

356 + 88 = 360 + 90 = 450

 

Завдання 2. Відстань між двома станціями поїзд долає за 4 год, рухаючись зі швидкістю 45 км/год. За який час проїде половину цього шляху мотоцикліст, швидкість якого на 15 км/год менша, ніж швидкість поїзда?

Розв'язання.

45 • 4 = 180 (км) – відстань між станціями.

180 : 2 = 90 (км) – половина відстані.

45 - 15 = 30 (км/год) - швидкість мотоцикліста.

90 : 30 = 3 (год) – витратить часу мотоцикліст.

Відповідь: 3 години.

 

Завдання 3. За даними таблиці склади й розв'яжи задачу, склавши вираз.

Швидкість

Час руху

Відстань

80 км/год

70 км/год

3 год

?

 520 км

З міста у протилежні напрямки виїхали два автомобілі. Перший їхав 3 год зі швидкістю 80 км/год. Скільки годин їхав другий автомобіль зі швидкістю 70 км/год, якщо відстань між автомобілями дорівнювала 520 км?

Розв'язання.

80 • 3 = 240 (км) – проїхав перший автомобіль.

520 – 240 = 280 (км) – проїхав другий автомобіль.

280 : 70 = 4 (год) – годин був у дорозі другий автомобіль.

Вираз (520 – (80 • 3)) : 70 = 4 (год) – годин був у дорозі другий автомобіль.

Відповідь: 4 години.

 

Завдання 4. Розв'яжи рівняння з перевіркою.

х : 8 = 488  

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник

х = 488 • 8

х = 3904

3904 : 8 = 488

488 = 488

 

х  488

       8

  3904

 3904|  8

 32    488   

   70

   64

    64

    64

      0

675 360 - х = 48 379

Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

х = 675 360 – 48379

х = 626981

675360 – 626981 = 48379

48379 = 48379

 

- 675360

    48379

  626981

- 675360

  626981

    48379

Завдання 5. Зафарбуй циліндр у червоний колір, піраміду — у синій, конус — у зелений, паралелепіпед — у жовтий.

 

Завдання 6. Поїзд проїхав 480 км зі швидкістю 60 км/год. Яку відстань проїде поїзд за той самий час, якщо буде рухатися зі швидкістю 75 км/год?

Розв'язання.

480 : 60 = 8 (год) – годин їхав поїзд.

75 • 8 = 600 (км) – проїде відстань поїзд зі швидкістю 75 км/год.

Відповідь: 600 км.

 

Завдання 7*. Буратіно побудував 3 прямі. На кожній позначив по 3 точки так, що всього вийшло 6 точок. Зобрази, як він це зробив.

Інші завдання дивись тут...