Інші завдання дивись тут...

До № 634-654

Завдання 1. Заповни таблицю.

а

96

16 • 8 = 128

48

600

18 • 7 = 126

64

0

b

6

8

48 : 12 = 4

2

18

64 : 4 = 16

9

а : b

96 : 6 = 16

16

12

600 : 2 = 300

7

4

0 : 9 = 0

 

Завдання 2. Які остачі можуть бути при діленні на 6?

Остачі не можуть бути більшими від дільника.

При діленні на 6 остачі можуть бути від 1 до 5.

 

Завдання 3. Виконай ділення з остачею.

10 дес. : 3 = 33 (ост. 1)        42 : 5 = 8 (ост. 2)

1 сот. : 3 = 33 ( ост. 1)         20 : 6 = 3 (ост. 2)

100 : 3 = 33 (ост. 1), бо     33 • 3 + 1 = 100 = 10 дес.

100 : 3 = 33 (ост. 1) , бо    33 • 3 + 1 = 100 = 1 сот.

42 : 5 = 8 (ост. 2), бо         8 • 5 + 2 = 42

20 : 6 = 3 (ост. 2), бо         3 • 6 + 2 = 20

 

Завдання 4. Заповни пропуски.

8 дм2 = 800 см2

1900 см2 = 19 дм2

15 а = 1500 м2 

42 000 м2 = 420 а

Нагадаємо, що 1 дм = 10 см, 1 дм2 = 100 см2,   1 а = 100 м2

1 спосіб.

8 дм2 = 8 • 100 см2 = 800 см2

1900 см2 = (1900 : 100) дм2 = 19 дм2

15 а = 15 • 100 м2 = 1500 м2

42000 м2 = (42000 : 100) а = 420 а

2 спосіб.

8 дм2 = 8 • дм • дм = 8 • 10 см • 10 см = 800 см2

1900 см2 = 1900 • см • см = 19 • 10 см • 10 см = 19 • дм • дм = 19 дм2

15 а = 15 • 100 м2 = 1500 м2

42000 м2 = 420 • 10 м • 10 м = 420 • 100 м2 = 420 а

 

Завдання 5. Виконай ділення письмово. Запиши значення виразів. Перевір множенням.

2296 : 8 = 287

2086 : 7 = 298

3714 : 6 = 619

2296|   8

16    287

  69

  64 

    56

    56

     0

2086|   7

14    298

  68

  63

    56

    56

      0

3714|   6

36    619

  11

   6

   54

   54

     0

Завдання 6. У швейній майстерні з 280 м тканини пошили сукні та зі 150 м тканини — сорочки. На кожну сукню витрачали 4 м тканини, а на сорочку — 3 м. Чого більше пошили і на скільки?

Розв'язання.

280 : 4 = 70 (шт.) – пошили суконь.

150 : 3 = 50 (шт.) – пошили сорочок.

70 – 50 = 20 (шт.) – на стільки більше пошили суконь, ніж сорочок.

Відповідь: на 20 штук.

 

 

До № 655-671

Завдання 1. Три муляри за 4 год уклали 3360 цеглин, порівну кожний. Скільки цеглин уклав один муляр за З год?

Розв'язання.

1 спосіб

3360 : 4 = 840 (ц) – цеглин уклали три мулярі за годину.

840 : 3 = 280 (ц) – цеглин уклав один муляр за годину.

280 • 3 = 840 (ц) – цеглин уклав один муляр за 3 години.

2 спосіб

3360 : 3 = 1120 (ц) – цеглин уклав один муляр за 4 години.

1120 : 4 = 280 (ц) – цеглин уклав один муляр за годину.

280 • 3 = 840 (ц) – цеглин уклав один муляр за 3 години.

3 спосіб.

3 • 4 = 12 (год) – годин працювали мулярі.

3360 : 12 = 280 (ц) – цеглин уклав один муляр за годину.

280 • 3 = 840 (ц) – цеглин уклав один муляр за 3 години.

Відповідь: 840 цеглин.

 

Завдання 2. Площа вікон у класі повинна становити 1/5 площі підлоги. Яка буде площа вікон класу, якщо його довжина 10 м, а ширина — 6 м?

Розв'язання.

10 • 6 = 60 (м2) – площа підлоги.

60 : 5 • 1 = 12 (м2) – площа вікон у класі.

Відповідь: 12 м2.

 

Завдання 3. Заповни пропуски.

1/5 м2 = 20 дм2

1/10 га = 1000 м2

1/4 а = 25 м2

 

Нагадаємо, що 1 м2 = 100 дм2, 1 а = 100 м2, 1 га = 100 а = 10 000 м2

1/5 м2 = 100 дм2 : 5 • 1 = 20 дм2

1/10 га =  10 000 м2 : 10 • 1 = 1000 м2 

1/4 а = 100 м2 : 4 • 1 = 25 м2

 

Завдання 4. Виконай дії з іменованими числами. 

1) 5 кг 200 г – 2 кг 500 г = 2 кг 700 г

21 м З0 см + 6 м 75 см = 28 м 5 см 

-5кг200г

 2кг500г

 2кг700г

+21м30см

    6м75см

  28м05см 

2) 23 м 40 см : 3 = 7 м 80 см

    35 ц 80 кг : 4 = 8 ц 95 кг

2340|   3

21    780

  24

  24

    0

3580|   4

32    895

 38

 36

   20

   20

     0

Завдання 5*. Знайди різницю двох п'ятицифрових чисел, сума цифр яких дорівнює 8.

- 20006

  10007

   9999 

 

 

До № 672-687

Завдання 1. Висота найвищої вершини Карпат Говерли 2061 м. Це на 516 м вище від вершини Роман-Кош, що в Криму. Яка заввишки Роман-Кош?

Розв'язання.

2061 – 516 = 1545 (м) – висота Роман-Кош.

Відповідь: 1545 метрів.

 

Завдання 2. Виконай ділення з остачею.

35 : 8 = 4 (ост. 3) ,      бо 4 • 8 + 3 = 35

9 : 5 = 1 (ост. 4)   ,     бо 1 • 5 + 4 = 9

402 : 100 = 4 (ост. 2),  бо 4 • 100 + 2 = 402  

4 : 3 = 1 (ост. 1),        бо 1 • 3 + 1 = 4 

 

Завдання 3.

- 35147|     7

  35      5021

     1

     0

     14

     14

         7

         7

         0 

-28032|     4

 28      7008 

     3

     0

      32

      32

       0

Завдання 4. Площа прямокутника 1600 м2, а довжина сторони 80 м. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

Розв'язання.

1600 : 80 = 20 (м) – ширина прямокутника.

(80 + 20) • 2 = 200 (м) – периметр прямокутника.

200 : 4 = 50 (м) – сторона квадрата.

50 • 50 = 2500 (м2) – площа квадрата.

Відповідь: 2500 м2.

 

Завдання 5*. Турист мав пройти 36 км. Після привалу йому залишилося пройти ще третину того, що пройшов до привалу. На скільки кілометрів менше залишилося пройти туристу, ніж він уже пройшов?

Розв'язання.

1 спосіб.

До привалу турист пройшов 3 частини шляху, після привалу одну 1 частину шляху, тому увесь шлях складається із 4 частин.

36 : 4 • 3 = 27 (км) – пройшов турист до привалу.

36 : 4 • 1 = 9 (км) – пройшов турист після привалу.

27 – 9 = 18 (км) - на стільки кілометрів менше залишилося пройти туристу, ніж він уже пройшов.

2 спосіб.

До привалу турист пройшов 3 частини шляху, після привалу одну 1 частину шляху, тому увесь шлях складається з 4 частин.

3 – 1 = 2 (частини) – на стільки частин шлях після привалу менший.

36 : 4 • 2 = 18 (км) – на стільки кілометрів шлях після привалу менший.

Відповідь: на 18 кілометрів.

 

 

До № 688-705

Завдання 1. Обчисли ланцюжки. Відповіді запиши.

60 • 40       180 : 3       1400 : 7     50 000 : 5

    : 24          • 70            • 20              : 2

    • 90           : б              : 5              • 8

      : 5          • 0              • 6            : 100

    1800            0            4800            400 

 

60 • 40 = 2400

2400 : 24 = 100

100 • 90 = 9000

9000 : 5 = (5000 + 4000) : 5 = 1000 + 800 = 1800

 

а  • 0 = 0

 

1400 : 7 = 200

200 • 20 = 4000

4000 : 5 = 800

800 • 6 = 4800

 

50 000 : 5 = 10 000

10 000 : 2 = 5 000

5 000 • 8 = 40 000

40 000 : 100 = 400

 

Завдання 2. Обчисли письмово. Запиши значення виразів.

21 012 : 3 = 7004   

42 630 : 7 = 6090

63 ц 36 кг : 9 = 7 ц 4 кг 

- 21012|     3

  21      7004

       1

       0

       12

       12

         0 

-42630|     7

 42      6090

    6

    0

    63

    63

      0

- 6336|   9

  63    704

     3

     0

     36

     36

       0

Завдання 3. За 2 год бульдозер розчищає 12 га землі, а робітник за 6 год — 180 м2. Скількох робітників замінює один бульдозер? Розв'язуючи задачу, міркуй за схемою.

Розв'язання.

Нагадаємо, що 1 га = 1000 м2

12000 : 2 = 6000 (м2) – розчищає бульдозер за 1 год.

180 : 6 = 30 (м2) – розчищає робітник за 1 год.

6000 : 30 = 200 (р.) – робітників заміняє один бульдозер.

Відповідь: 200 робітників.

 

Завдання 4. 24 серпня 1991 року в день проголошення незалежності України народився хлопчик Ярослав. Визнач вік Ярослава на сьогодні.

Розв'язання.

2016 – 1991 = 25 (р.) – років Ярославу.

Відповідь: 25 роки.

 

Завдання 5*. Сума чисел, що позначають номери трьох будинків, які стоять поряд на одному боці вулиці, дорівнює 147. Визнач номери цих будинків.

Розв'язання.

147 : 3 = 49 (н.) – номер середнього будинку.

Оскільки на вулиці номери непарні, маємо 47, 49, 51.

Відповідь: 47, 49, 51.

 

 

До № 706-722

Завдання 1.  

42 000 : 7 = 6 000

36 т 42 кг : 6 = 6 т 7 кг  

2 т 40 кг : 8 = 240 кг : 8 = 30 кг  

16 000 : 4 = 4 000 

48 км 180 м : 3 = 16 км 60 м 

3 км 500 м : 7 = 3500 м : 7 = 500 м 

 

Завдання 2.  З двох міст одночасно назустріч один одному виїхали автобус і легковий автомобіль. Швидкість автобуса 60 км/год, а легкового автомобіля — 80 км/год. Через 3  год вони зустрілися. Яка відстань між містами? Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.

Розв'язання.

1 спосіб.

60 • 3 + 80 • 3 = 420 (км) – відстань між містами.

60 • 3 = 180 (м) – відстань проїхав автобус.

80 • 3 = 240 (км) – відстань проїхав автомобіль.

180 + 240 = 420 (км) – відстань між містами.

2 спосіб.

(60 + 80) • 3 = 420 (км) – відстань між містами.

60 + 80 = 140 (км) – проїдуть автобус та автомобіль за 1 год.

140 • 3 = 420 (км) - проїдуть автобус та автомобіль за 3 год, тобто відстань між містами.

Відповідь: 240 кілометрів.

 

Завдання 3. Запиши тільки корені рівнянь.

9 • х = 72 045                240 000 : х = 8

х = 8005                        х = 30 000

9 • х = 72 045  

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 72 045 : 9

х = 8005

-72045|    9

 72     8005 

     4

     0

     45

     45

       0 

240 000 : х = 8

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку

х = 240 000 : 8 

х = 30 000

 

Завдання 4. На 1 м2 картопляного поля вносять 3 кг перегною. Скільки кілограмів перегною потрібно внести на ділянку прямокутної форми, довжина якої 70 м, а ширина — 8 м?

Розв'язання.

70 • 8 = 560 (м2) – площа прямокутної ділянки.

560 • 3 = 1680 (кг) – кілограмів перегною треба внести.

Відповідь: 1680 кілограмів.

 

Завдання 5. Висота надводної частини айсберга 12 м. Це 1/6 частина висоти всього айсберга. На скільки метрів підводна частина айсберга більша від висоти його надводної частини?

Розв'язання.

1 спосіб.

Якщо 12 м уже становить 1/6 айсберга, тоді 

12 : 1 • 6 = 72 (м) – висота айсберга.

72 – 12 = 60 (м) – висота підводної частини айсберга.

60 – 12 = 48 (м) – на стільки метрів підводна частина айсберга більша від висоти його надводної частини.

2 спосіб.

Оскільки увесь айсберг має 6 частин, тому

5/6 – 1/6 = 4/6 (ч) – на стільки частин підводна частина айсберга більша від висоти його надводної частини.

12 • 6 = 72 (м) – висота айсберга.

72 : 6 • 4 = 48 (м) - на стільки метрів підводна частина айсберга більша від висоти його надводної частини.

Відповідь: на 48 метрів.

 

Завдання 6*. Периметр прямокутника дорівнює 24 см. Його довжина у 2 рази більша, ніж ширина. Побудуй цей прямокутник і знайди його площу.

Розв'язання.

24 : 2 = 12 (см) – сума довжини та ширини прямокутника.

На довжину припадає 2 частини, на ширину – 1 частина, разом 3 частини, тоді

12 : 3 = 4 (см) – припадає на 1 частину або ширина прямокутника.

4 • 2 = 8 (см) – довжина прямокутника.

• 8 = 32 (см2) - площа прямокутника.

Відповідь: 32 см2.

 

 

До № 723-750

Завдання 1. Обчисли ланцюжки.

360 : 6 = 60

60 • 5 = 300

300 : 100 = 3

3 • 200 = 600

600 • 2 = 1200

 

305 • 4 = (300 + 5) • 4 = 1200 + 20 = 1220

1220 – 220 = 1000

1000 : 100 = 10

10 • 8 = 80

80 • 1 = 80

 

Завдання 2. З двох міст, відстань між якими 42 км, виїхали одночасно назустріч один одному два вершники і зустрілися через 2 год. Перший вершник їхав зі швидкістю 12 км/год. З якою швидкістю їхав другий вершник? Розв'яжи задачу двома способами, склавши вирази.

Розв'язання.

(42 – 12 • 2 ) : 2 = 9 (км/год) – швидкість другого вершника.

12 • 2 = 24 (км) – проїхав перший вершник.

42 – 24 = 18 (км) – проїхав другий вершник.

18 : 2 = 9 (км/год) – швидкість другого вершника.

Відповідь: 9 км/год.

 

Завдання 3. Катер пройшов за течією річки 180 км за 6 год і повернувся назад. Скільки годин ішов катер проти течії річки, швидкість якої 5 км/год?

Розв'язання.

180 : 6 = 30 (км/год) – швидкість катера за течією річки (власна швидкість катера плюс швидкість течії річки).

30 – 5 = 25 (км/год) – власна швидкість катера.

25 – 5 = 20 (км/год) – швидкість катера проти течії річки (власна швидкість катера мінус швидкість течії річки).

180 : 20 = 9 (год) – годин ішов катер проти течії річки.

Відповідь: 9 годин.

 

Завдання 4. У їдальні за три місяці використали 1224 кг овочів. За перший місяць використали третю частину всіх овочів, за другий — у 2 рази менше, ніж за перший. Скільки кілограмів овочів використали в їдальні за третій місяць?

Розв'язання.

1224 : 3 = 408 (кг) – кілограмів овочів використали за перший місяць.

408 : 2 = 204 (кг) – кілограмів овочів використали за другий місяць.

408 + 204 = 612 (кг) – кілограмів овочів використали за перший та другий місяць разом.

1224 – 612 = 612 (кг) - кілограмів овочів використали за третій місяць.

2 спосіб.

1/3 = 2/6 

6 – усього частин.

2 (частини) – припадає на перший місяць.

2 : 2 = 1 (частина) – припадає на другий місяць.

6 – 1 – 2 = 3 (частини) – припадає на третій місяць.

1224 : 6 • 3 = 612 (кг) - кілограмів овочів використали за третій місяць.

Відповідь 612 кілограмів.

Яку додаткову дію треба буде виконати в задачі, якщо змінити запитання так: на скільки кілограмів овочів витратили більше за третій місяць, ніж за перший?

612 – 408 = 204 (кг) – на стільки кілограмів овочів витратили більше за третій місяць, ніж за перший.

 

Завдання 5.

8 кг – 3 кг 75 г >  7 кг – 2 кг 250 г 

5  т – 2 т 250 кг > 6 т – 3 т 750 кг 

6 км – 760 м  > 3 км 560 м + 1 км 630 м 

З доби – 18 год < 5 діб 6 год + 2 доби 12 год 

 

8 кг – 3 кг 75 г = 8 кг – 3 кг – 75 г = 5 кг – 75 г = 4 кг + 1 кг – 75 г = 4кг + 1000г – 75г = 4 кг + 925г = 4кг 925 г

7 кг – 2 кг 250 г = 7 кг – 2 кг – 250 г = 5 кг – 250г = 4 кг + 1кг – 250 г = 4 кг + 1000 г – 250 г = 4 кг 750 г

 

5 т – 2 т 250 кг = 5т – 2т – 250 кг = 3 т – 250 кг = 2т + 1т - 250 кг = 2т + 1000кг – 250 кг = 2т + 750 кг = 2т 750 кг

6 т – 3 т 750 кг = 6т – 3 т – 750 кг = 3 т – 750 кг = 2 т + 1 т – 750 кг = 2т + 1000 кг – 750 кг = 2 т 250 кг

 

6 км – 760 м = 5 км + 1 км – 760 м = 5 км + (1000 м – 760 м) = 5 км 240 м

3 км 560 м + 1 км 630 м = 4 км + 560 м + 630 м = 4 км + 1190 м = 5 км 190 м

 

З доби – 18 год = 2 доби + 1 доба – 18 год = 2 доби + 24 год – 18 год = 2 доби 6 год

5 діб 6 год + 2 доби 12 год = 7 діб 18 год

2 доби < 7 діб

 

Завдання 6*. Побудуй прямокутник площею 18 см2, який можна розділити на 2 рівних квадрати.

Розв'язання.

(3 • 2) • 3 = 18 (см2) – площа прямокутника з довжиною 6см та шириною 3см. 

Інші завдання дивись тут...