Інші завдання дивись тут...

ДРОБИ

До № 751-769

Завдання 1. Накресли круг радіусом 2 см. Поділи його на 8 рівних частин. Зафарбуй 1/8 круга, а 1/4 заштрихуй.

 

Завдання 2. Учень списав 6 сторінок зошита, що становить 1/4 всього зошита. На скільки більше в зошиті чистих сторінок, ніж списаних?

Розв'язання.

6 : 1 • 4 =24 (ст.) – сторінок у зошиті.

24 – 6 = 18 (ст.) – сторінок чистих.

18 – 6 = 12 (ст.) - на стільки більше в зошиті чистих сторінок, ніж списаних.

2 спосіб

4 (частин) – усього частин.

Нагадаємо, якщо 6 сторінок уже становить 1/4 , тоді, щоб обчислити усі сторінки, треба ділити на чисельник і множити на знаменник.

6 : 1 • 4 = 24 (ст.) – усього сторінок.

1 (частину) – становлять списані сторінки.

4 – 1 = 3 (частини) – становлять чисті сторінки.

3 – 1 = 2 (частини) – на стільки більше частин становлять чисті сторінки, ніж списані.

Нагадаємо, щоб знайти 2/4 від усіх 24 сторінок, треба число сторінок ділити на знаменник та множити на чисельник

24 : 4 • 2 = 12 (ст.) - на стільки більше в зошиті чистих сторінок, ніж списаних.

Відповідь: на 12 сторінок.

 

Завдання 3. Заповни пропуски.

1/6 доби = 4 год               1/3 год = 20 хв

1/5 м = 20 см                    1/10 т = 1 ц

1/20 ц = 5 кг                   1/4 км = 250 м

1/2 км = 5000 дм             1/2 дм2 = 50 см2

1/5 а = 20 м2                   1/20 га = 50 м2

 

1/6 доби = 24 год : 6 • 1 = 4 год

1/5 м = 100 см : 5 • 1 = 20 см

1/20 ц = 100 кг : 20 • 1 = 5 кг

1/2 км = 1000 м : 2 • 1 = 500 м = 500 • 10 дм = 5000 дм

1/5 а = 100м2 : 5 • 1 = 20 м2

1/3 год = 60 хв : 3 • 1 = 20 хв

1/10 т = 10 ц : 10 • 1 = 1 ц

1/4 км = 1000 м : 4 • 1 = 250 м

1/2 дм2 = (дм • дм) : 2 • 1 = (10 см • 10 см) : 2 = 100 см2 : 2 = 50 см2

1/20 га = 1000 м2 : 20 •  1 = 50 м2 

 

Завдання 4. Обчисли письмово. Запиши значення виразів.

90 285 : 5 + 23 968 = 42025  

(14 234 – 8798) : 6 = 906 

-90285|        5

 5         18057

 40 

 40 

    2

    0

    28

    25

      35

      35

        0

+ 18057

   23968

   42025

- 14234

    8798

    5436

-5436|   6

 54     906

    3

    0

    36

    36

      0

Завдання 5*. З одного міста до іншого виїхав автобус зі швидкістю 60 км/год. Через 2 год навздогін за ним виїхав легковий автомобіль. З якою швидкістю повинен їхати автомобіль, щоб наздогнати автобус через З год?

Розв'язання.

2 + 3 = 5 (год) – автобус у дорозі.

60 • 5 = 300 (км) – довжина шляху.

300 : 3 = 100 (км/год) – швидкість легкового автомобіля.

Відповідь: 100 км/год.

 

 

До № 770-787

Завдання 1. Знайди:

3/5 від 150 — 90               3/10 від 6300  — 1890

5/7 від 490 —  350            3/5 від 2 т — 1200 кг

2/5 від З год —  72 хв         7/10 від 1 км — 700 м

 

150 : 5 • 3 = 90

490 : 7 • 5 = 350

3 год : 5 • 2 = (3 • 60 хв) : 5 • 2 = 180 хв : 5 • 2 = (150хв + 30хв) : 5 • 2 = 36хв • 2 = (30 хв + 6 хв) • 2 = 60хв + 12хв = 72 хв

6300 : 10 •  3 = 630 •  3 = (600 + 30) •  3 = 1800 + 90 = 1890

2 т : 5 •  3 = (2 • 1000 кг) : 5 • 3 = 2000 кг : 5 • 3 = 400 кг •  3 = 1200 кг

1 км : 10 • 7 = 1000 м : 10 • 7 = 100 м • 7 = 700 м

 

Завдання 2. Знайди 3/7 від 17 164.

17 164 : 7 • 3 = 7356

-17164|     7

 14       2452

   31

   28

     36 

     35

       14

       14

         0

х 2452

       3

  7356

Завдання 3. Площа присадибної ділянки З0 а. 1/6 площі ділянки займає сад, а 2/5 решти — город. Яку площу займають сад і город разом?

Розв'язання.

Нагадаємо, що 1 ар = 100 м2

3000 : 6 • 1 = 500 (м2) – площа саду.

3000 – 500 = 2500 (м2) – решта площі.

2500 : 5 • 2 = 1000 (м2) – площа городу.

1000 + 500 = 1500 (м2) – займає сад і город разом.

Відповідь: 1500 м2

 

Завдання 4. Перша збірка поезій Тараса Шевченка під назвою «Кобзар» вийшла в Петербурзі 18 квітня 1840 року. Скільки років від тієї події до сьогодні?

Розв'язання.

2015 – 1840 = 175 (р.) – минуло років.

Відповідь: 175 років.

Перша збірка поезій Тараса Шевченка під назвою «Кобзар» вийшла в Петербурзі 18 квітня 1840 року. Скільки часу від тієї події до сьогодні?

Розв'язання.

Наприклад, тепер 20 травня 2015 р. З 18 квітня 1840 року до 18 квітня 2015 року минуло 2015 – 1840 = 175 років. Тоді з 19 квітня 2015 р. по 18 травня 2015  р. минуло три місяці, з 19 травня по 20 травня 2 дні. Разом 175 років 3 місяці 2 дні.

Наприклад, тепер 10 березня 2015 р. З 18 квітня 1840 р. до 18 квітня 2014 р. минуло 2014 – 1840 = 174 роки. Тоді з 19 квітня 2014 року по 18 люте 2015 р. минуло 10 місяців, з 19 лютого по 10 березня 28 – 19 + 10 = 19 днів. Отже, 174 роки 10 місяців 19 днів. 

 

Завдання 5*. Які цифри пропущено? Упиши. 

***5|      7

5*       *** 

    **

    **

      0 

-7*5*24

  8*7*6

 *81*7*

5635|    7

56     805 

   35

   35

    0 

-775924

   86756

 689168

 

До № 788-805

Завдання 1.

2/5 км  = 400 м 

2/3 доби > 12 год

3/10 хв < 20 хв

3/4 т > 500 кг 

3/5 год > 30 хв

4/4 год > 40 хв

2/5 км = 1 км : 5 • 2 = 1000 м : 5 • 2 = 400 м

2/3 доби = 1 доба : 3 • 2 = 24 год : 3 • 2 = 16 год

3/10 хв = 1 хв : 10 • 3 = 60 с : 10 • 3 = 18 с

3/4 т = 1т : 4 • 3 = 1000 кг : 4 • 3 = (800кг + 200кг) : 4 • 3 = (800 кг : 4 + 200 кг : 4) • 3 = (200 кг + 50 кг) • 3 = 600 кг + 150 кг = 750 кг

3/5 год = 1год : 5 • 3 = 60 хв : 5 • 3 = 12 хв • 3 = 36 хв

4/4 год = 1 год

  

Завдання 2. Запиши 5 дробів, які більші за 7/19

8/19,   9/19,   10/19,    11/19,    15/19

 

Завдання 3. Від дошки відрізали 80 см, що становить 2/5 її довжини. Скільки сантиметрів дошки залишилося?

Розв'язання.

Якщо 80 см уже становить 2/5 від усієї дошки , тоді, щоб знайти усю довжину, число ділимо на чисельник дробу і множимо на знаменник дробу

80 : 2 • 5 = 200 (см) – довжина дошки.

200 – 80 = 120 (см) – залишилося дошки.

Відповідь: 120 сантиметрів.

 

Завдання 4. Два поїзди їдуть назустріч один одному з двох міст. Один проїхав 80 км, що становить 2/5 відстані між містами, а другий — половину відстані між містами. Скільки кілометрів залишилося проїхати поїздам до зустрічі?

Розв'язання.

Якщо 80 км уже становить 2/5 усієї відстані , тоді, щоб знайти усю відстань, число ділимо на чисельник дробу і множимо на знаменник дробу

80 : 2 • 5 = 200 (км) – уся відстань.

200 : 2 = 100 (км) – відстань проїхав другий поїзд.

100 + 80 = 180 (км) – відстань проїхали два поїзди разом.

200 – 180 = 20 (км) – відстань залишилося проїхати.

Відповідь: 20 кілометрів.

 

Завдання 5. Космічний корабель робить 4 оберти навколо Землі за 6 год. Корабель облетів Землю 15 разів. Скільки часу рухався корабель?

Розв'язання.

Нагадаємо, що 1 год = 60 хв, 6 год = 360 хв.

360 : 4 = 90 (хв) – час одного оберту.

90 • 15 = 1350 (хв) – час руху корабля.

Відповідь: 1350 хвилин.

 

Завдання 6. Обчисли письмово. Запиши значення виразів.

35 м З0 см • 4 = 141 м 20 см  

4 т 208 кг • 6 =  25 т 236 кг

 

х 35м30см

         4 

 141м20см

х 4т206кг

        6 

 25т236кг

До № 806-822

Завдання 1.  Запиши кожне число у вигляді добутку одноцифрового числа і відповідної розрядної одиниці.

400 = 4 • 100            5000 =  5 • 1000

30 = 3 • 10              200 000 =  2 • 100 000 

 

Завдання 2.  Обчисли ланцюжок.

80 • 40 = 3200

3200 : 10 = 320

320 •  100 = 32 000

32 000 : 8 = 4 000

4 000 • 7 = 28 000

 

Завдання 3. Склади й розв'яжи задачу виразом, заповнивши схему міркувань.

Було 920 кг і 840 кг

Витратили - ?

Залишилось – 248 кг

У їдальню привезли 920 кг білої картоплі та 840 кг рожевої картоплі. Скільки витратила картоплі на приготування страв, якщо через деякий час залишилось 248 кг?


Розв'язання.

920 + 840 = 1760 (кг) – було всього картоплі.

1760 – 248 = 1512 (кг) – витратили картоплі.

(920 + 840) – 248 = 1512 (кг) – витратили картоплі.

Відповідь: 1512 кілограмів. 

 

Завдання 4. Зафарбуй — 5/8 прямокутника. Виміряй зафарбовану

частину, знайди її периметр і площу.

Розв'язання.

Оскільки для зафарбованої фігури довжина  75 мм, а ширина 20 мм, тоді 

(75 + 20) • 2 = 190 (мм) – периметр зафарбованої фігури.

75 • 20 = 1500 (мм2) = 15 (см2) – площа зафарбованої фігури.

Відповідь: 190 мм, 15 см2.

 

Завдання 5*. Побудуй круг діаметром 4 см. Поділи його на 7 частин трьома прямими.

 

 

До № 823-838

Завдання 1. Обчисли зручним способом.

408 • 6 + 4 • 408 = 408 • (6 + 4) = 4080

420 • (9 • 5) = 210 • 2 • 5 • 9 = 2100 • 9 = (2000 + 100) • 9 = 18000 + 900 = 18900 

(200 + 8) • 5 = 200 • 5 + 8 • 5 = 1000 + 40 = 1040 

4 • (300 + 8) = 4 • 300 + 4 • 8 = 1200 + 32 = 1232

 

Завдання 2.

 

х 5087

        40

 203480

х 23800

      9   

 214200

х 6809

        50

 340450

Завдання 3. 28 грудня 1895 року брати Люм'єр у Парижі продемонстрували перший чорно-білий кінофільм. Цей день вважається днем народження кіно. Перший кольоровий кінофільм з'явився у 1935 році. Скільки років кіно було лише чорно-білим?

Розв'язання.

1934 – 1895 = 39 (р.) – років кіно було лише чорно-білим.

Відповідь: 39 років.

 

Завдання 4.  Ширина водоспаду Ігуасу 4 км, а його висота 80 м. Ширина водоспаду Вікторія становить 3/5 ширини Ігуасу, а висота — 1/15 його ширини. Висота якого із цих водоспадів більша і на скільки метрів?

Розв'язання.

Нагадаємо, що 1 км = 1000 м, тому 4 км = 4 000 м.

4000 : 5 • 3 = 2400 (м) – ширина водоспаду Вікторія.

2400 : 15 • 1 = 2400 : 3 : 5 = 800 : 5 = (500 + 300) : 5 = 100 + 60 = 160 (м) – висота водоспаду Вікторія.

160 – 80 = 80 (м) – на стільки метрів висота водоспаду Вікторія більша.

Відповідь: на 80 метрів.

 

Завдання 5*. У трьох овочесховищах 600 т моркви. У першому в 4 рази менше, ніж у другому, і в 5 разів менше, ніж у третьому. Скільки тонн моркви в кожному овочесховищі? Доповни короткий запис і розв'яжи задачу.

Розв'язання.

Усю моркву умовно можна поділити на 10 частин, тоді

600 : 10 • 1 = 60 (т) – моркви в першому овочесховищі.

600 : 10 • 4 = 240 (т) – моркви в другому овочесховищі.

600 : 10 • 5 = 300 (т) – моркви в третьому овочесховищі.

Відповідь: 60 тон, 240 тон, 300 тон.

Інші завдання дивись тут...

 

  • Наська
    : love : класс спасибо
    18 лютого 2016 18:23