Інші завдання дивись тут...

До № 839-857

Завдання 1. Виконай обчислення і розшифруй назву найбільшого за площею прісного озера України, розставивши букви за значеннями виразів у таблиці.

Л | 380 • 20 = (300 + 80) • 20 = 6000 + 1600 = 7600

Г | 25 • 300 = (20 + 5) • 300 = 6000 + 1500 = 7500              

Я | 4800 : 4 = (4000 + 800) : 4 = 4000 : 4 + 800 : 4 = 1000 + 200 = 1200

П | 5250 : 5 = (5000 + 250) : 5 = 5000 : 5 + 250 : 5 = 1000 + 50 = 1050

У | 15 • 400 = (10 + 5) • 400 = 10 • 400 + 5 • 400 = 4000 + 2000 = 6000

1200

7600

1050

6000

7500

Я

Л

П

У

Г

 

Завдання 2. Обчисли письмово. Запиши значення виразів.

450 • 600 + 6400 • 50 = 590 000 

230 • 400 – 340 • 200 = 24 000 

х 450 

     600

  270000 

х 6400

     50  

 320000

+270000

  320000

  590000

х 230

    400 

  92000

х 340

    200  

   68000

-92000

 68000

 24000

Завдання 3. Для обклеювання стін у двох кімнатах купили шпалери в однакових рулонах. На ремонт першої кімнати витратили 12 рулонів шпалер, другої — 16. Усього 336 м шпалер. Скільки метрів шпалер витратили на кожну кімнату?

Розв'язання.

1 спосіб.

12 + 16 = 28 (р.) – витратили рулонів всього.

336 : 28 = 12 (м) – метрів шпалер у одному рулоні.

12 • 12 = 144 (м) – витратили метрів шпалер на першу кімнату.

336 – 144 = 192 (м) – витратили метрів шпалер на другу кімнату.

2 спосіб.

12 + 16 = 28 (р.) – витратили рулонів всього.

336 : 28 = 12 (м) – метрів шпалер у одному рулоні.

12 • 12 = 144 (м) – витратили метрів шпалер на першу кімнату.

12 • 16 = 192 (м) – витратили метрів шпалер на другу кімнату.

Відповідь: 192 метри.

 

Завдання 4. Склади і розв'яжи задачу, заповнивши схему міркувань.

У магазин завезли 30000 зошитів. З них 1500 зошитів у клітинку, у лінійку – 3/5 від кількості зошитів у клітинку. Скільки привезли зошитів у косу лінійку?

Розв'язання.

1500 : 5 • 3 = 900 (з.) – привезли зошитів у лінійку.

1500 + 900 = 2400 (з.) – всього зошитів у клітинку та лінійку.

3000 – 2400 = 600 (з.) – зошитів у косу лінійку.

Відповідь: 600 зошитів.  

 

Завдання 5. Обчисли ланцюжок. 

200 • 7 = 1400

1400  : 10 = 140

140 • 5 = (100 + 40) • 5 = 500 + 200 = 700

700 • 8 = 5600

5600 • 100 = 560000

 

Завдання 6*. 15 учнів класу купили квитки в театр, 18 учнів — у цирк, а 7 учнів купили і в цирк, і в театр. Скільки учнів класу купили квитки?

Розв'язання.

1 спосіб.

7 (цирк,театр) + 8 (театр) = 15

7 (цирк, театр) + 11 (цирк) = 18

15 - 7 = 8 (уч.) - учнів, котрі купили квитки тільки в театр.

18 - 7 = 11 (уч.) - учнів, котрі купили квитки тільки в цирк.

7 + 8 + 11 = 26 (уч.) – учнів купили квитки.

2 спосіб.

15 + 18 – 7 = 26 (уч.) – учнів купили квитки.

Відповідь: 26 учнів.

 

 

До 858-875

Завдання 1. Виконай ділення з остачею.

87 : 20 = 4 (ост. 7)                110 : 30 = 3 (ост. 20)

211 : 10 = 21 (ост. 1)             3120 : 100 = 31 (ост. 20) 

41 300 : 1000 = 41 (ост. 300)   150 : 60 = 2 (ост. 30)

-87|   20

 80    4

  7 

-211| 10

 20   21

   11     

   10

     1

-41300| 1000

 4000    41

   1300

   1000

    300 

-110| 30

  90  3

  20 

-3120| 100

 300    31

   120

   100

     20

-150| 60

 120   2

   30 

Нагадаємо, що остача повинна бути меншою від дільника.

 

Завдання 2. Двома самоскидами однакової вантажності перевозили вугілля. Один самоскид перевіз 36 т, а другий — 45 т. Скільки рейсів зробив кожен самоскид, якщо загальна кількість рейсів — 9?

Розв'язання.

36 + 45 = 81 (т) – тонн перевезли два самоскиди разом.

81 : 9 = 9 (т) – тонн перевезли за 1 рейс.

36 : 9 = 4 (р.) – рейсів зробив перший самоскид.

45 : 9 = 5 (р.) – рейсів зробив другий самоскид.

Відповідь: 4 рейси, 5 рейсів.

 

Завдання 3. Комета Галлея наближається до Землі через кожні 76 років. Останнього разу це було в 1986 році. Скільки років чекати наступного наближення комети?

Розв'язання.

2015 – 1986 = 29 (р.) – років пройшло від наближення комети.

76 – 29 + 1 = 48 (р.) – років треба чекати.

Перевірка 1986 + 29 + 48 = 2063 (р.) – рік наближення комети. 

              1986 + 76 + 1 = 2063 (р.)

Відповідь: 48 років.

 

Завдання 4*. Розв'яжи рівняння усно, а корені запиши.

(х : 400) • 2 = 600        3400 – х • 20 = 2200

х = 120000                х = 60

 

(х : 400) • 2 = 600

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х : 400 = 600 : 2

х : 400 = 300

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник

х = 300 • 400

х = 120000

(120000 : 400) • 2 = 600

600 = 600

 

3400 – х • 20 = 2200

Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти від'ємник

х • 20 = 3400 – 2200 

х • 20 = 1200

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 1200 : 20

х = 60

3400 – 60 • 20 = 2200

2200 = 2200

  

Завдання 5*. Що більше: половина від третини доби чи третина від половини доби?

Розв'язання.

1 спосіб.

Нагадаємо, що 1 доба = 24 години.

24 : 3 = 8 (год) – третина доби.

8 : 2 = 4 (год) – половина від третини доби.

24 : 2 = 12 (год) – половина доби.

12 : 3 = 4 (год) – третина від половини доби.

Половина від третини доби дорівнює третині від половини доби.

2 спосіб.

24 : 2 : 3 = 24 : (2 • 3) = 24 : 6 = 4

24 : 3 : 2 = 24 : (3 • 2) = 24 : 6 = 4

24 : 2 : 3 = 24 : 3 : 2 – половина від третини доби дорівнює третині від половини доби.

Відповідь: однаково. 

 

 

До № 876-892

Завдання 1.  Порівняй дроби.

1>1

2  5

5>5

6  8

 < 

10   10 

1=2

2  4

3<7

9  9 

У дробі можна уявити знаменник – поділити щось на частини, чисельник – взяти частини.

Для дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого більший чисельник.

Для дробів з однаковими чисельниками більший той, у якого менший знаменник. 

Якщо чисельник і знаменник дробу помножити (поділити) на однакове натуральне число, то дріб не зміниться. 

 

Завдання 2.  Обчисли зручним способом.

90 : (2 • 5) = 90 : 10 = 9 

630 : (7 • 5) = 630 : 7 : 5 = 90 : 5 = (50 + 40) : 5 = 10 + 8 = 18

640 : (8 • 16) = 640 : (8 • 8 • 2) = 640 : 8 : 8 : 2  = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5  

560 : (35 • 8) = 560 : (35 • • 4) = 560 : (70 • 4) = 560 : 70 : 4 = 8 : 4 = 2  

 

Завдання 3.  Дві школи одержали 100 однакових пачок підручників. Одна школа одержала 600 підручників, а друга — 400. Скільки пачок підручників одержала кожна школа?

Розв'язання.

600 + 400 = 1000 (п.) – підручників разом.

1000 : 100 = 10 (п.) – підручників у одній пачці.

600 : 10 = 60 (п.) – пачок одержала перша школа.

400 : 10 = 40 (п.) – пачок одержала друга школа.

Відповідь: 60 пачок, 40 пачок.

 

Завдання 4. У 988 році князь Володимир Великий запровадив на Русі християнство. Скільки років минуло з того часу до сьогодні?

Розв'язання.

2015 – 988 = 1027 (р.) – років минуло з того часу.

Відповідь: 1027 років.

 

Завдання 5. 

20 т 364 кг : 3 = 6 т 788 кг

17 км 220 м : 7 = 2 км 460 м

72 000 год : 60 = 7 200 год : 6 = (6000 год + 1200 год) : 6 = 1000 год + 200 год = 1200год

60 т 20 кг : 20 = 3 т 10 кг

-20364|     3

 18      6788

  23

  21

    26

    24

     24

     24

       0  

-17220|    7

 14     2460

   32

   28

    42

    42

     0

-60020|      2

 6       30010

     2

     2

     0

Завдання 6*. Різниця двох чисел дорівнює 44. Якщо кожне число збільшити на 5, то одне число стане в 5 разів більше, ніж друге. Знайди ці числа.

Розв'язання.

• (x + 5) - (x + 5) = 44

• (х + 5)=44

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х + 5 = 44 : 4

х + 5 = 11

х = 11 - 5

х = 6

Якщо х = 6, тоді одне число рівне х+5=6+5=11,

а друге число - • (x + 5) = • (6 + 5)=55

Перевірка:

• (6 + 5) - (6 + 5) = 44

Відповідь: одне число 11, а друге - 55.

 

До № 893-920

Завдання 1. Заповни таблицю.

а

6300

9600

600 • 4 = 2400

240 • 50 = 12000

3600

210 000

Ь

7

6

4

50

40

70

а : Ь

6300 : 7 = 900

9600 : 6 = 1600

600

240

3600 : 40 = 90

210 000 : 70 = 3000

6300 : 7 = 900

9600 : 6 = (6000 + 3600) : 6 = 1000 + 600 = 1600

600 • 4 = 2400

240 • 50 = (200 + 40) • 50 = 10000 + 2000 = 12000

3600 : 40 = 90

210 000 : 70 = 3000

 

Завдання 2. З двох полів фермер зібрав 640 т пшениці. З першого поля пшеницю перевезли автомобілями за 38 рейсів, а з другого — за 42 рейси. Скільки тонн пшениці зібрали з кожного поля, якщо вантажність автомобілів однакова?

Розв'язання.

1 спосіб.

38 + 42 = 80 (р.) – усього рейсів зробили автомобілі.

640 : 80 = 8 (т) – перевозили тонн за 1 рейс.

8 • 38 = 304 (т) – тонн пшениці перевезли з  першого поля.

640 – 304 = 336 (т) – тонн пшениці перевезли з другого поля.

2 спосіб.

38 + 42 = 80 (р.) – усього рейсів зробили автомобілі.

640 : 80 = 8 (т) – перевозили тонн за 1 рейс.

8 • 38 = 304 (т) – тонн пшениці перевезли з  першого поля.

8 • 42 = 336 (т) – тонн пшениці перевезли з  першого поля.

Відповідь: 304 тонни, 336 тонн.

 

Завдання 3. У книжці а сторінок. Петрик прочитав 5/8 книжки. Скільки сторінок прочитав Петрик? Склади вираз для розв'язування задачі.

Розв'язання.

Нагадаємо, щоб знайти дробову частину від деякого числа, треба число ділити на знаменник дробу та  множити на чисельник дробу.

а : 8 • 5 (ст.) – сторінок прочитав Петрик.

Відповідь: а : 8 • 5 сторінок.

 

Завдання 4. Михайлик прочитав 40 сторінок книжки, що становить а/b книжки. Скільки сторінок йому лишилося прочитати? Склади вираз для розв'язування задачі.

Розв'язання.

Нагадаємо, якщо число уже становить дріб від деякого цілого, тоді, щоб знайти ціле,  треба число ділити на чисельник дробу і множити на знаменник дробу.

40 : а • b (ст.) – сторінок у книжці. 

40 : а • b – 40 (ст.) – сторінок лишилось прочитати Михайликові.

40 : а • b – 40 (ст.) – сторінок лишилось прочитати Михайликові.

Відповідь: 40 : а • b – 40 сторінок.

 

Завдання 5. З'єднай лінією число зліва з рівним йому за значенням числом справа.

Нагадаємо, що 

1 ц = 100 кг;  

1 кг = 1000 г;    

1 м = 10 дм = 100 см;   

1дм = 10 см.

 

25 ц = 25 • 100 кг = 2500 кг

43 м 6 дм = 43 • 100 см + 6 • 10 см = 4300 см + 60 см = 4360 см 

76 кг = 76 • 1000 г = 76 000 г

8 дм 7 см = 8 • 10 см + 7 см = 87 см

 

Завдання 6. Знайди х, щоб рівність була істинною. 

24 : х = 11 - х

х = 3

24 : 3 = 8

11 – 3 = 8

 

Завдання 7*. Максимко упіймав декілька рибин. Якби він упіймав утричі більше, то мав би ще 24 рибини. Скільки рибин упіймав Максимко?

Розв'язання.

Умовно число 24 складається з рибин Максимка та ще трьох таких частин.

3 + 1 = 4 (ч.) – частин припадає на число 24.

24 : 4 = 6 (р.) – рибин припадає на 1 частину, тобто рибин упіймав Максимко.

Відповідь: 6 рибин.

 

Завдання 8. Розшифруй і запиши назву птаха, який відомий завдяки своєму вишуканому оперенню, розташувавши букви в порядку спадання відповідних значень виразів.

О| 2880 : 80 = (2400 + 480) : 80 = 30 + 6 = 36

Г| 13 700 : 50 = (10 000 + 3000 + 500 + 200) : 50 = 200 + 60 + 10 + 4 = 274  

М| 27 120 : 60 = (24000 + 3000 + 120) : 60 = 400 + 50 + 2 = 452   

А| 147 000 : 300 = (120 000 + 27 000) : 300 = 400 + 90 = 490   

Л| 21400 : 40 = (20000 + 1200 + 200) : 40 = 500 + 30 + 5 = 535   

Н| 24 480 : 80 = (24000 + 400 + 80) : 80 = 300 + 5 + 1 = 306 

Ф| 35 560 : 20 = (30 000 + 4 000 + 1200 + 200 + 160) : 20 = 1500 + 200 + 60 + 10 + 8 = 1778

І| 12 210 : З0 = (12 000 + 210) : 30 = 400 + 7 = 407 

Ф

Л

А

М

І

Н

Г

О

1778

535

490

452

407

306

274

36

Інші завдання дивись тут...