Інші завдання дивись тут...

МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

До № 921-934

Завдання 1. Обчисли ланцюжки. Відповіді запиши.

8 • 35

  • 40 

 : 100

    : 7

    • 0 

      0

2400 : 10

       : 60

       • 70

       : 1 

      • 200

     56000

450 • 6

    : 10 

    • 80

    : 30

     • 8  

  5760

8200 : 2

     : 10 

      • 5

     : 10

     205

     

а • 0 = 0

 

2400 : 10 = 240

240 : 60 = 4

4 • 70 = 280

280 : 1 = 280

280 • 200 = (200 + 80) • 200 = 40000 + 16000 =56000

 

450 • 6 = (400 + 50) • 6 = 2400 + 300 = 2700

2700 : 10 = 270

270 • 80 = (200 + 70) • 80 = 16000 + 5600 = 21600

21600 : 30 = (21000 + 600) : 30 = 21000 : 30 + 600 : 30 = 700 + 20 = 720

720 • 8 = (700 + 20) • 8 = 700 • 8 + 20 • 8 = 5600 + 160 = 5760

 

8200 : 2 = (8000 + 200) : 2 = 8000 : 2 + 200 : 2 = 4000 + 100 = 4100

4100 : 10 = 410

410 • 5 = (400 + 10) • 5 = 400 • 5 + 10 • 5 = 2000 + 50 = 2050

2050 : 10 = 205 

 

Завдання 2.

-814500|    90

 810       90500 

    45

     0

    450

    450

       0

-24600| 300

 1800    62

   6600

   6600

        0

Завдання  3. Із 200 кг картоплі виходить 40 кг крохмалю. Скільки кілограмів крохмалю вийде із 4 т картоплі? Запиши розв'язання виразом.

Розв'язання.

І спосіб.

200 : 40 • 4000 = 20000 (кг) – одержать кілограмів крохмалю.

200 : 40 = 5 (кг) – кілограмів крохмалю виходить з 1 кг картоплі.

1000 • 4 = 4000 (кг) - кілограмів містять 4 тонни.

5 • 4000 = 20 000 (кг) – одержать кілограмів крохмалю.

ІІ спосіб.

200 : 40 • 1000 • 4 = 20000 (кг) – одержать кілограмів крохмалю.

200 : 40 = 5 (кг) – кілограмів крохмалю виходить з 1 кг картоплі.

5 • 1000 = 5000 (кг) - кілограмів крохмалю виходить з 1 тонни.

 

5 • 4000 = 20 000 (кг) – одержать кілограмів крохмалю.

Відповідь: 20000 кілограмів.

 

Завдання 4. Розв'яжи рівняння усно. Корені запиши.

х • 400 = 72 000            270 000 : х = 900

х = 180                       х = 300  

 

х • 400 = 72 000

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 72 000 : 400

х = 180

180 • 400 = 72 000

72 000 = 72 000

 

270000 : х = 900

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку

х = 270000 : 900

х = 300

270000 : 300 = 900

900 = 900

  

Завдання 5. Від однієї пристані одночасно в протилежних напрямках рушили два катери. Швидкість першого катера 32 км/год, а другого — становить 7/8 швидкості першого. Яка відстань буде між ними через 3 год? Розв'яжи задачу двома способами.

  <----------|-------------------

Розв'язання.

1 спосіб.

32 : 8 • 7 = 28 (км/год) – швидкість другого катера.

32 • 3 = 96 (км) – кілометрів пропливе перший катер.

28 • 3 = 84 (км) – кілометрів пропливе другий катер.

96 + 84 = 180 (км) – буде між ними відстань.

2 спосіб.

32 : 8 • 7 = 28 (км/год) – швидкість другого катера.

28 + 32 = 60 (км) – відстань між катерами за 1 годину.

60 • 3 = 180 (км) – відстань між катерами за 3 години.

Відповідь: 180 кілометрів.

 

Завдання 6*. Постав знаки арифметичних дій, щоб рівності були істинними.

4000 : 80 6 = 300              (620 – 400)  2 = 440

 

4000 : 80 = 50                     620 – 400 = 220

50 • 6 = 300                        220 • 2 = 440

 

Завдання 7*. Накресли два прямокутники з різними периметрами, але однаковими площами.

Розв'язання.

3 • (5 • 2) = 3 • 10 = 30 (см2) – площа прямокутника зі сторонами 3 см та 10 см.

(3 • 5) • 2 = 15 • 2 = 30 (см2) – площа прямокутника зі сторонами 15 см та 2 см.

(3 + 10) • 2 = 26 (см) – периметр першого прямокутника

(15 + 2) • 2 = 34 (см) – периметр другого прямокутника.

 

До № 935-949

Завдання 1.  Володимир Великий князював у 980—1015 роках. Скільки років Володимир Великий був князем Київської Русі?

Розв'язання.

1015 – 980 + 1 = 36 (р.) – років князював Володимир Великий.

Відповідь: 36 років.

 

Логічні задачі починай розв'язувати з малого числа. Наприклад, візьмемо 981 рік, рахуємо 980, 981 – виходить 2 роки. Переконалися, що треба записати вираз 981 – 980 + 1. 

 

Завдання 2.  Обчисли письмово. Запиши значення виразів.

432 • 53 = 22896
 7062 • 35 = 247170

 х  432

      53

+ 1296

 2160 

 22896

х  7062

       35

+35310

21186

247170

Завдання 3. Із а т соняшнику виходить 2700 кг олії. Скільки кілограмів олії вийде з 30 т соняшнику? Склади вираз для розв'язування задачі.

Розв'язання.

30000 : (1000 • а : 2700) - вийде кілограмів олії.

Нагадаємо, що 1 т = 1000 кг, тоді а т = а • 1000 кг .

1000 • а : 2700 (кг) – виходить кілограмів олії з одної тонни соняшнику.

30000 : (1000 • а : 2700) – вийде кілограмів олії.

Відповідь: 30000 : (1000 • а : 2700) кілограмів.

 

Завдання 4. Для облаштування парку привезли 600 саджанців лип і 400 саджанців дубів. їх розсадили в ряди порівну. Лип посадили на 5 рядів більше. Скільки посадили рядів лип і рядів дубів?

Розв'язання.

600 – 400 = 200 (с.) – на стільки більше привезли саджанців лип. 

200 : 5  =  40 (с.)  - саджанців в одному ряді.

400 : 40 = 10 (р.) – рядів дубів.

10 + 5 = 15 (р.) – рядів лип.

Відповідь: 15 рядів лип, 10 рядів дубів.

 

 

До № 950-976

Завдання 1.  Обчисли зручним способом.

180 : (3 • 5) = 180 : 3 : 5 = 60 : 3 = 20

540 : (5 • 6) = 540 : 6 : 5 = 90 : 5 = (50 + 40) : 5 = 10 + 8 = 18

3900 : (5 • 13 • З0) = 3900 : 30 : 13 : 5 = 1300 : 13 : 5 = 100 : 5 = 20  

900 : (2 • 45 • 10) = 900 : 10 : 2 : 45 = 90 : 2 : 45 = 45 : 45 = 1

 

Завдання 2.  З першого поля зібрали 90 ц гречки, а з другого, площа якого на 4 га більша, — 150 ц. Знайди площі полів, якщо врожайність на обох полях однакова.

Розв'язання.

150 – 90 = 60 (ц) – на стільки більше зібрали врожаю з другого поля.

60 : 4 = 15 (ц) – зібрали врожаю з 1 гектару.

90 : 15 = 6 (га) – площа першого поля.

150 : 15 = 10 (га) – площа другого поля.

Відповідь: 6 гектарів, 10 гектарів.

 

Завдання 3. Склади й розв'яжи задачу.

Витрати тканини на 1 костюм

Кількість костюмів

Загальні витрати тканини

Однакові

?

972 м

?, на 9 більше

999 м

На пошиття синіх костюмів  витратили 972 м тканини, а на коричневі, яких пошили на 9 костюмів більше, витратили 999 м тканини. Скільки пошили костюмів, якщо витрати тканини на один костюм однакові?

Розв'язання.

999 – 972 = 27 (м) – на стільки більше метрів тканини витратили на коричневі  костюми.

27 : 9 = 3 (м) – витрачають тканини на один костюм.

972 : 3 = 324 (к.) – пошили синіх костюмів.

999 : 3 = 333 (к.) – пошили коричневих костюмів.

Відповідь: 324 синіх костюмів, 333 коричневих костюмів.

 

Завдання 4*. Склади та розв'яжи рівняння.

Суму невідомого числа й числа 3600 зменшили в 20 разів і одержали 840. Знайди невідоме число.

Розв'язання.

Нехай х – невідоме число, тоді складемо рівняння

(х + 3600) : 20 = 840

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник

х + 3600 = 840 • 20

х + 3600 = 16800

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

х = 16800 – 3600

х = 13200

Перевірка:

(13200 + 3600) : 20 = 840

840 = 840

Відповідь: 13200.

 

Завдання 5. Заповни пропуски, якщо відомо, що остача — найбільша з можливих.

6* : 8 = 7 (ост. □)                        *9 : 9 = 9 (ост. □)

Нагадаємо, що остача має бути меншою від дільника.  

1) Найбільша остача 6, тоді  7 •  8 + 6 = 56 + 6 = 62

62 : 8 = 7 (ост. 6)

2) Найбільша остача 8, тоді  9 • 9 + 8 = 81 + 8 = 89

89 : 9 = 9 (ост. 8)

  

Завдання 6*. Розшифруй слова за допомогою таблиці множення і прочитай відоме прислів'я.

2

3

4

5

6

І

Р

В

Д

7

В

С

И

М

8

А

3

Н

9

О

Ж

Підказка. У квадраті знайди за зразком перший і другий множники кожного добутку (числа синього кольору) і дізнайся, яку букву позначає цей добуток.

21

12

35

 

С

6 • 2

І

7 • 5

М

 

18

16

32

12

14

6 • 3

Р

8 • 2

А 

8 • 4

З

6 • 2

І

7 • 2

В

 

24

12

З0

35

12

18

6 • 4

В

6 • 2

І

6 • 5

Д

7 • 5

М

6 • 2

І

6 • 3

Р

 

27

З0

28

40

9 • 3

О

6 • 5

Д

7 • 4

И

8 • 5

Н

 

18

16

32

6 • 3

Р

8 • 2

А

8 • 4

З

 

14

12

30

18

12

45

7 • 2

В

6 • 2

І

6 • 5

Д

6 • 3

Р

6 • 2

І

9 • 5

Ж

 

 

До № 977-995

Завдання 1.  Обчисли ланцюжки.

480 •  5 = (400 + 80) • 5 = 2000 + 400 = 2400

2400  : 100 = 24

24 • 20 = (20 + 4) • 20 = 400 + 80 = 480

480 : 6 = 80

80 : 10 = 8

 

184 •  5 = (100 + 80 + 4) • 5 = 500 + 400 + 20 = 920 

920 : 10 = 92

92 : 4 = (80 + 12) : 4 = 20 + 3 = 23

23 : 23 = 1

1 • 400 = 400

 

Завдання 2.  Знайди частку й остачу.

 

4236 : 80 =  52 (ост. 76) 928 : 26 = 35 (ост. 18)

-4236| 80

 400    52

   236

   160

     76

-928|  26

 78    35

 148  

 130

   18

Завдання 3. Довжина прямокутного спортивного майданчика 24 м, що у 2 рази більше, ніж його ширина. Знайди периметр і площу майданчика.

Розв'язання.

24 : 2 = 12 (м) – ширина прямокутного майданчика.

(24 + 12) • 2 = 72 (м) – периметр прямокутного майданчика.

24 • 12 = 288 (м2) – площа прямокутного майданчика.

Відповідь: 72 м, 288 м2.

 

Завдання 4. За яких значень букв істинні рівності? Запиши.

 

146 • а = а

а = 0      

80 • b = 80

b = 1

с • с = с

с = 1, 0

d + d = d

d = 0     

2 • а = а + б

а = 6       

12 • а = а

а = 0  

 

 

До № 996-1012

Завдання 1. У першому магазині було 960 кг гречки, а в другому — 1550 кг. За тиждень у першому магазині продали 2/3 гречки, а в другому — 2/5 гречки. У якому магазині гречки залишилося більше і на скільки кілограмів?

Розв'язання.

960 : 3 • 2 = 640 (кг) – гречки продали у першому магазині.

1550 : 5 • 2 = 620 (кг) – гречки продали у другому магазині.

640 – 620 = 20 (кг) – на стільки більше кілограмів гречки продали у першому магазині, ніж у другому.

Відповідь: на 20 кілограмів.

 

Завдання 2. Сторона квадрата 9 см. На скільки збільшиться площа квадрата, якщо його сторону збільшити на 6 см?

Розв'язання.

9 • 9 = 81 (см2) – площа квадрата.

9 + 6 = 15 (см) – сторона квадрата після збільшення.

15 • 15 = 225 (см2) – площа квадрата після збільшення.

225 – 81 = 144 (см2) – на стільки збільшиться площа квадрата.

Відповідь: на 144 см2.

 

Завдання 4*. За першу годину лижник пройшов 10 км 780 м, за другу — 9 км 400 м, за третю — 9 км 250 м, за четверту — 8 км 150 м. З якою середньою швидкістю рухався лижник?

Розв'язання.

10780 + 9400 + 9250 + 8150 = 37580 (м) – вся відстань, яку пройшов лижник.

37580 : 4 = 9395 (м/год)  - середня швидкість. 

 

+10780

    9400

    9250

    8150

  37580

-37580|      4

 36       9395

  15

  12

    38 

    36

     20

     20

      0

Завдання 5*. Знайди закономірність у верхньому ряді й запиши пропущене число в нижньому.

 

431-134 -297

958-859-*

424-53-8

243-27-*

761-745-16

*-893-20

Розв'язання.

431-134-297             431 – 134 =297

958-859-99              958 – 859 = 99

  

424-53-8                 424 : 53 = 8

243-27-9                 243 : 27 = 9

 

761-745-16               745 + 16 = 761

913-893-20               893 + 20 = 913

Інші завдання дивись тут...