Інші завдання дивись тут...

До №1013-1027

Завдання 1. Фермер підготував до відправки на консервний завод 3200 кг помідорів, 2/5 цих помідорів розклав у ящики, по 20 кг у кожний, а решту — в інші ящики, по З0 кг у кожний. Скільки всього ящиків знадобилося?

Розв'язання.

3200 : 5 • 2 = 1280 (кг) – помідори у ящиках по 20 кг.

1280 : 20 = 64 (ящ.) – яшиків по 20 кг.

3200 – 1280 = 1920 (кг) – решта помідорів.

1920 : 30 = 64 (ящ.) – ящиків по 30 кг.

64 + 64 = 128 (ящ.) – знадобилося ящиків.

Відповідь: 128 ящиків.

 

Завдання 2. Виконай ділення письмово. Запиши значення виразів. Перевір множенням.

77 880 : 55 = 1416           29 736 : 56 = 531 

-77880|  55

 55       1416

 228

 220

    88

    55

    330

    330

       0

х  1416

       55

 + 7080

  7080

  77880

-29736|  56

 280     531

   173

   168

      56

      56

        0 

х  531

     56

+3186

2655 

29736

Завдання 3. Довжина прямокутника а м, а ширина — на 20 м менша. Знайди периметр і площу прямокутника.

Розв'язання.

а – 20 (м) – ширина прямокутника.

а • (а – 20) (м2) – площа прямокутника.

2 • (а + (а – 20)) = 2 • (2а - 20) (м) – периметр прямокутника.

 

Завдання 4*. Кінь перші 3 год біг зі швидкістю 15 км/год, а потім 2 год — зі швидкістю на 5 км/год меншою. Знайди середню швидкість бігу коня.

Розв'язання.

15 • 3 = 45 (км) – перша відстань.

15 – 5 = 10 (км/год) – друга швидкість.

10 • 2 = 20 (км) – друга відстань.

20 + 45 = 65 (км) – уся відстань.

3 + 2 = 5 (год) – весь час.

65 : 5 = 13 (км/год) – середня швидкість бігу.

Відповідь: 13 км/год.

 

Завдання 5*. Віднови пропущені цифри.

-9 * * *| 3 *

 * 6         * * *

    2* 4

    * **

         0

-6 * 8|   * 4

 * *      7

 1 6 *

 * * *

      0

-* * * *|  * 5

 * 7 *      2 *

    5 9 *

    * * *

         0

-9 8 2 4| 3 2

 9 6        3 0 7

    2 2 4

    2 2 4

         0

-6 4 8|  2 4

 4 8      2 7

 1 6 8

 1 6 8

      0

-2 2 9 5|  8 5

 1 7 0      2 7

    5 9 5

    5 9 5

         0

 

 

До № 1028-1050

Завдання 1. Обчисли ланцюжки.

8000 : 5 = (5000 + 3000) : 5 = 1000 + 600 = 1600

1600  : 4 = 400

400 • 7 = 2800

2800  : 2 = 1400

1400 : 5 = (1000 + 400) : 5 = 200 + 80 = 280

 

400 • 90 = 3600

3600 : 12 = 3600 : (6 • 2) = 3600 : 6 : 2 = 600 : 2 = 300

300 : 5 = 60

60 : 20 = 3

3 • З = 9

 

Завдання 2. Двома жатками скосили овес із площі 96 га за 8 год. За скільки годин однією такою жаткою скосили овес із площі З0 га?

Розв'язання.

1 спосіб.

96 : 2 = 48 (га) – косять однією жаткою за 8 годин.

48 : 8 = 6 (га) – косять однією жаткою за 1 год.

30 : 6 = 5 (год) – за стільки годин однією такою жаткою скосили овес із площі З0 га.

2 спосіб.

96 : 8 = 12 (га) – косять двома жатками за 1 годину.

12 : 2 = 6 (га) – косять однією жаткою за 1 год.

30 : 6 = 5 (год) – за стільки годин однією такою жаткою скосили овес із площі З0 га.

Відповідь: 5 годин.

 

Завдання З*. На двох ділянках, площею 6 га і 10 га, посіяли 1920 кг насіння льону. Скільки кілограмів насіння льону було посіяно на кожній ділянці, якщо норми висіву однакові?

Розв'язання.

1 спосіб.

6 + 10 = 16 (га) – площа двох ділянок.

1920 : 16 = 120 (кг) – посіяно льону на 1га.

120 • 10 = 1200 (кг) – посіяно льону на другій ділянці.

1920 – 1200 = 720 (кг) – посіяно льону на першій ділянці.

2 спосіб.

6 + 10 = 16 (га) – площа двох ділянок.

1920 : 16 = 120 (кг) – посіяно льону на 1га.

120 • 10 = 1200 (кг) – посіяно льону на другій ділянці.

120 • 6 = 720 (кг) – посіяно льону на першій ділянці.

3 спосіб.

Умовно можна вважати, що поле складається із 

6 + 10 = 16 (ч.) – частини, що складають усе поле.

1920 : 16 • 6 = 720 (кг) – посіяно льону на першій ділянці.

1920 : 16 • 10 = 1200 (кг) – посіяно льону на другій ділянці.

Відповідь: 720 кілограмів, 1200 кілограмів.   

 

Завдання 4. У кімнаті, довжина якої 6 м, а ширина на 2 м менша, треба викласти плитками підлогу. Скільки потрібно плиток, площа яких 4 дм2.

Розв'язання.

Нагадаємо, що 1 м = 10 дм.

60 – 20 = 40 (дм) – ширина підлоги.

60 • 40 = 2400 (дм2) – площа підлоги.

2400 : 4 = 600 (пл.) – потрібно плиток.

Відповідь: 600 плиток.

 

Завдання 6. Автомобіль першого дня проїхав 480 км, а другого — 2/3 того, що проїхав першого дня. На кожні 100 км шляху він витрачав 9 л бензину. Скільки всього літрів бензину витратив автомобіль за два дні?

Розв'язання.

480 : 3 • 2 = 320 (км) – проїхав автомобіль другого дня.

480 + 320 = 800 (км) – проїхав автомобіль за два дні.

800 : 100 • 9 = 72 (л) – літрів бензину витратив автомобіль.

Відповідь: 72 літри.

 

Завдання 7*. Постав дужки так, щоб рівності були істинними.

(80 : 20 + 4) • 5 = 40           54 : (3 • 2) + (7 : 7) = 10

7 • (30 + 18 : 3) = 252         (80 • 4 : 4) • 6 = 480

 

 

До № 1051-1066

Завдання 1.  

8 т З0 кг = 8030 кг                З год 20 хв = 200  хв

3 год : 18 = 10 хв.                 4 кг : 80 = 500 г

5 км 80 м = 5080 м               7 ц : 14 = 50 кг

 

Нагадаємо, що 1 т=1000 кг, 1 ц=100 кг, 1 кг=1000 г,  1 год=60 хв, 1 км=1000 м

8 т 30 кг = 8 т + 30 кг = 8000 кг + 30 кг = 8030 кг

3 год : 18 = 3 • 60 хв : 18 = 180 хв : 18 = 10 хв

5 км 80 м = 5 км + 80 м = 5000 м + 80 м = 5080 м

3 год 20 хв = 3 год + 20 хв = 3 • 60 хв + 20 хв = 180 хв + 20 хв = 200 хв

4 кг : 80 = 4 000 г : 80 = 500 г 

7 ц : 14 = 700 кг : 14 = 700 кг : (7 • 2) = 700 кг : 7 : 2 = 100кг : 2 = 50 кг

 

Завдання 2.  Виконай ділення і зроби перевірку.

- 3744|   18

  36      208

    14

      0

    144

    144

        0

- 970582|     97

  97         10006

     0

     0

       5

       0

       58

         0 

       582

       582

          0

Перевірка:

х  208

     18

  1664

  208 

  3744

Перевірка:

х  10006

        97

   70042

 90054  

 970582

Завдання  3. Для сівби на одне поле привезли 45 мішків пшениці, а на друге — 69 мішків такої самої маси. На друге поле привезли пшениці на 1 т 920 кг більше, ніж на перше. Скільки всього кілограмів пшениці привезли на обидва поля?

Розв'язання.

Нагадаємо, що 1 т = 1000 кг, 1 т 920 кг = 1920 кг

69 – 45 = 24 (м.) – на стільки більше мішків пшениці привезли на друге поле.

1920 : 24 = 80 (кг) – кілограмів пшениці в одному мішку.

45 + 69 = 114 (м.) – всього мішків пшениці привезли.

80 • 114 = 9120 (кг) – всього кілограмів пшениці привезли на обидва поля.

Відповідь: 9120 кілограмів.

 

Завдання 4. З двох ділянок зібрали просо. Площа першої ділянки 7 га, а другої — на 4 га менша. Урожайність на першій ділянці становила 7 ц 80 кг з 1 га, на другій — 9 ц 20 кг. Знайди середню врожайність проса на цих ділянках.

Розв'язання.

Нагадаємо, що 1 ц = 100 кг, тому 7 ц 80 кг = 780 кг, 9 ц 20 кг = 920 кг.

7 – 4 = 3 (га) – площа другої ділянки.

7 + 3 = 10 (га) – площа двох ділянок разом.

780 • 7 = 5460 (кг) – зібрали проса з першої ділянки.

920 • 3 = 2760 (кг) – зібрали проса з другої ділянки.

5460 + 2760 = 8220 (кг) – зібрали проса з двох ділянок разом.

8220 : 10 = 822 (кг) – середня врожайність проса на ділянках.

Відповідь: 822 кілограми. 

 

Завдання 5*. Чи завжди сума чотирицифрового числа й одноцифрового числа більша, ніж сума двох трицифрових чисел? Доведи.

1000 + 1 = 1001

999 + 999 = 1998

Ні. Наприклад, сума найменшого чотирицифрового числа і найменшого одноцифрового числа менша від суми двох найбільших трицифрових чисел.

 

 

До № 1067-1084

Завдання 1. Виконай дії письмово. Запиши значення виразів. 

11 т 564 кг : 49 – 5 т 696 кг : 32 = 58 кг 

-11564|  49

   98      236 

   176

   147

     294

     294

        0

-5696|   32

 32      178

 249

 224

   256

   256

       0  

-236 кг

 178 кг

   58 кг

Завдання 2. Знайди площу кожної фігури за поданим планом.

Розв'язання.

1 спосіб.

150 • 60 = 9000 (м2) – площа великого прямокутника.

(60 – 20) • (150 – 100) = 40 • 50 = 2000 (м2) – частина площі, яку треба відкинути.

9000 – 2000 = 7000 (м2) – шукана площа.

2 спосіб.

100 • 60 = 6000 (м2) – площа першої частини.

(150 – 100) • 20 = 1000 (м2) – площа другої частини.

6000 + 1000 = 7000 2) – шукана площа.

Відповідь: 7000 м2.

 

Розв'язання.

60 • 40 = 2400 (м2) – площа прямокутника.

12 • 12 = 144 (м2) – площа квадрата.

2400 – 144 = 1856 2) – шукана площа.

Відповідь: 1856 м2.

 

Завдання 3. В одному баку було 160 л води, а в другому — 190 л. Скільки літрів води треба перелити з другого баку в перший, щоб в обох баках стало води порівну? Розв'яжи задачу двома способами.

Розв'язання.

1 спосіб.

160 + 190 = 350 (л) – літрів води в двох баках.

350 : 2 = 175 (л) – стане літрів води у баках.

190 – 175 = 15 (л) – літрів води треба перелити з другого баку.

2 спосіб.

190 – 160 = 30 (л) – на стільки літрів води більше у другому баку.

30 : 2 = 15 (л) – треба відлити літрів води з другого баку.

Відповідь: 15 літрів.

 

Завдання 4*. Зі стосу із роздрукованим текстом випала частина сторінок. Перша сторінка цієї частини має номер 25, а номер останньої сторінки позначено тими самими цифрами, але в зворотному порядку. Скільки сторінок випало зі стосу?

Розв'язання.

Логічні задачі починай розв'язувати з малого числа. Наприклад, візьмемо з 25 по 26 сторінку. Рахуємо 25, 26 – виходить 2 сторінки. Переконалися, що треба записати вираз 52 – 25 + 1. 

Номери сторінок від 25 до 52.

52 – 25 + 1 = 28

Відповідь: 28 сторінок.

 

 

До № 1085-1100

Завдання 1.  Постав дужки так, щоб рівності були істинними.

((240 : 40) + 20) • 2 = 52         (90 – (З0 : 3)) • 5 = 400

(240 : (40 + 20)) • 2 = 8             (90 – З0) : 3 • 5 = 100

240 : (40 + (20 • 2)) = 3           90 – З0 : (3 • 5) = 88

240 : ((40 + 20) • 2) = 2           (90 – З0) : (3 • 5) = 4

 

Завдання 2.  З одного поля зібрали 240 ц картоплі, а з другого — в 2 рази більше. 2/3 всієї картоплі розклали в мішки по 40 кг і завантажили їх на дві машини порівну. Скільки мішків поклали на кожну машину?

Розв'язання.

240 • 2 = 480 (кг) – зібрали картоплі з другого поля.

240 + 480 = 720 (кг) – вся картопля.

720 : 3 • 2 = 480 (кг) – узяли картоплі, щоб розкласти в мішки.

480 : 40 = 140 (м.) – вийшло мішків.

140 : 2 = 70 (м.) – мішків поклали на одну машину.

Відповідь: 70 мішків.

 

Завдання 3. Виконай дії письмово. Запиши значення виразу. 

736 200 : 18 - 640 096 : 32 + 1948 = 22845 

-736200|      18

 72         40900

   16

     0

    162

    162

        0

-640096|      32

 64          20003 

     0

     0

       0

       0

         9

         0

         96

         96

          0

-40900

 20003

 20897

+20897

    1948

  22845

Завдання 4. Склади й розв'яжи задачу за коротким записом. Заповни схему міркувань і склади вираз.

Зібрали — ?

Вивезли — 126 ящ. по 23 кг   

Залишилося — на 860 кг більше, ніж вивезли.

З поля вивезли 126 ящиків зібраних помідорів по 23 кг в кожному ящику. Скільки зібрали кілограмів помідорів, якщо залишилося на 860 кг більше, ніж вивезли.

Розв'язання.

23 • 126 =2898 (кг) – вивезли кілограмів помідорів.

2898 + 860 = 3758 (кг) – залишилося кілограмів помідорів.

2898 + 3758 = 6656 (кг) – зібрали кілограмів помідорів.

Відповідь: 6656 кілограмів.

 

Завдання 5. Запиши всі трикутники зі стороною АМ.

BAM, KAM, AMD, AMF, AMP, AMO, AMN, AMC

 

Завдання 6. Щоб викачати воду з баржі задіяли два однакових насоси. Перший працював 10 хв, а другий — 15 хв. Скільки літрів води викачали насоси, якщо другий викачав на 250 л більше, ніж перший?

Розв'язання.

1 спосіб.

15 – 10 = 5 (хв) – на стільки більше хвилин працював другий насос.

250 : 5 = 50 (л) – літрів води викачує насос за 1 хвилину.

50 • 10 = 500 (л) – літрів води викачав перший насос.

50 • 15 = 750 (л) – літрів води викачав другий насос.

500 + 750 = 1250 (л) – літрів води викачали два насоси.

2 спосіб.

15 – 10 = 5 (хв.) – на стільки більше хвилин працював другий насос.

250 : 5 = 50 (л) – літрів води викачує насос за 1 хвилину.

15 + 10 = 25 (хв) – хвилин працювали насоси.

50 • 25 = 1250 (л) – літрів води викачали два насоси.

Відповідь: 1250 літрів.

 

Завдання 7. Виконай обчислення за схемою, підставивши замість а число з таблиці. Отримані результати запиши в таблицю.

a

10

25

6

50

100

30

x

218

38

194

60

160

98

букви

Б

К

М

О

У

Л

 

10 + 30 = 40

40 • 2 = 80 

80 > 100 ні

80 • 3 = 240 

240 – 22 = 218

х = 218

25 + 30 = 55

55 • 2 = 110

110 > 100 так

110 – 100 = 10

10 < 50 так

10 • 2 = 20

20 > 100 ні

20 • 3 = 60

60 – 22 = 38

х = 38

6 + 30 = 36

36 • 2 = 72

72 > 100 ні

72 • 3 = 216

216 – 22 = 194

х = 194

50 + 30 = 80

80 • 2 = 160

160 > 100 так

160 – 100 = 60

60 < 50 ні

х = 60

100 + 30 = 130

130 • 2 = 260

260 > 100 так

260 – 100 = 160

160 < 50 ні

х = 160

30 + 30 = 60

60 • 2 = 120

120 > 100 так

120 – 100 = 20

20 < 50 так

20 • 2 = 40

40 > 100 ні

40 • 3 = 120

120 – 22 = 98

х = 98

Розташуй значення х у порядку збільшення і дізнайся прізвище мореплавця, першовідкривача Південної Америки.

X

38

60

98

160

194

218

букви

К

О

Л

У

М

Б

Інші завдання дивись тут...