Інші завдання дивись тут...

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС

Сторінка 1 

Завдання 1. Пронумеруй вирази в порядку збільшення їх значень. 

6. 25 • 1 = 25        4. 36 : 4 = 9          5. 10 + 0 = 10

1. 14 : 7 = 2          3. 80 : 10 = 8        2. 18 : З = 6

 

Завдання 2. Запиши числа в порядку зменшення. Підкресли в кожному числі загальну кількість десятків. 690 69 96 906 696 966 960 609

966  960  906  696  690  609  96  6

 

Завдання 3. Порівняй вирази (>, <, =). 

720 – 20 = 600 + 100                       700 = 700

408 – 400 < 680 – 600                         8 < 80

890 + 10 > 799 + 100                       900 > 899

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

З однієї ділянки зібрали 35 кг моркви, з іншої — 37 кг. Усю моркву поклали в ящики, по 8 кг у кожний. Скільки ящиків знадобилося?

Розв'язання.

35 + 37 = 72 (кг) – всього моркви зібрали.

72 : 8 = 9 (ящ.) – знадобилося ящиків.

Відповідь: 9 ящиків.

 

Завдання 5. Сума двох чисел дорівнює 15. Якщо перший доданок збільшити у 2 рази, а другий — у 3 рази, то сума буде дорівнювати 36. Знайди ці числа. (9 і 6).

Розв'язання.

15 • 2 = 30 – подвоєна сума двох чисел.

36 – 30 = 6 – другий доданок, який збільшували у 3 рази.

15 – 6 = 9 – перший доданок.

Відповідь: 9 і 6.

 

Сторінка 2.

Завдання 1. Обчисли ланцюжок.

 

Завдання 2. Заповни таблиці.

Доповни кожне число до 1000.

   420

   390

   510

   820

   330

   470

   905

   740

  5

 8

0

  6

 1

0

  4

 9

0

  1 

 8

0

  6

 7

0

  5

 3

0

  0

 9

5

  2

 6

0

Розв'язання.

1000 – 420 = 1000 – 400 – 20 = 600 – 20 = 580

1000 – 390 = 1000 – 300 – 90 = 700 – 90 = 610 

1000 – 510 = 1000 – 500 – 10 = 500 – 10 = 490

1000 – 820 = 1000 – 800 – 20 = 200 – 20 = 180

1000 – 330 = 1000 – 300 – 30 = 700 – 30 = 670

1000 – 470 = 1000 – 400 – 70 = 600 – 70 = 530 

1000 – 905 = 1000 – 900 – 5 = 100 – 5 = 95

1000 – 740 = 1000 – 700 – 40 = 300 – 40 = 260

 

Зменш кожне число на 80.

  400

  520

   810

   700

  1000

   640

   330

  910

  3

 2

0

  4

 4

0

  6

 3

0

  6

 2

0

  9

 2

0

  5

 6

0

  2

 5

0

  8

 3

0

Розв'язання.

400 – 80 = 320

520 – 80 = 520 – 20 – 60 = 500 – 60 = 440

810 – 80 = 810 – 10 – 70 = 700 – 70 = 630 

700 – 80 = 620

1000 – 80 = 920

640 – 80 = 640 – 40 – 40 = 600 – 40 = 560

330 – 80 = 330 – 30 – 50 = 300 – 50 = 250

910 – 80 = 910 – 10 – 70 = 900 – 70 = 830 

 

Завдання 3.  Підкресли числа, у яких у розряді одиниць класу тисяч стоїть цифра 5.

68 355       735 509        50 407         35 015         90 555

 

Завдання 4. Обчисли. 

20 • 3 : 6 • 5 = 50         20 • 3 : 6 • 5 = 60 : 6 • 5 = 10 • 5=50                 

18 • 4 : 2 – 16 = 20       18 • 4 : 2 – 16 = 72 : 2 - 16 = 36-16=20

98 : 7 • 5 – 25 = 45       98 : 7 • 5 – 25 = 14 • 5 - 25 =14•5-5•5=(14-5)•5=9•45 

5 • 9 : 15 • 30 = 90       5 • 9 : 15 • 30 = 3 • 30=90

99 : 33 • 8 + 54 = 78     99 : 33 • 8 + 54 = 3 • 8 + 54 = 24 + 54 = 78

90 : 15 • 6 + 62 = 98     90 : 15 • 6 + 62 = 6 • 6 + 62 = 36 + 62 =98

 

Завдання 5. Розв'яжи задачу.

П'ять наборів посуду містять 60 чашок, порівну в кожному наборі. Скільки чашок у 9 таких наборах?

Розв'язання.

60 : 5 = 12 (ч.) – чашок у одному наборі.

12 • 9 = 108 (ч.) – чашок у 9 таких наборах.

Відповідь: 108 чашок.

 

Сторінка 3.

Завдання 1. Запиши числа, у яких: 

9 сот. і 4 од.  904                   521 од.   521

6 сот. і б од.  606                     48 дес. 480

 

Завдання 2 Порівняй вирази (>, <, =).

90 • 3 + 30 = 30 • 10 – 0                     300 = 300

7 • 80 – 60 = 100 : 20 • 100                 500 = 500

80 + 720 : 9 > 80 : 40 : 20                   160 > 0,1

 

Завдання 3. Розв'яжи задачу. 

Від дерева падає тінь завдовжки 70 см, а від куща — у 7 разів менша. На скільки сантиметрів тінь від дерева довша за тінь від куща?

Розв'язання.

70 : 7 = 10 (см) – довжина тіні від куща.

70 – 10 = 60 (см) - на стільки сантиметрів тінь від дерева довша за тінь від куща.

Відповідь: на 60 сантиметрів.

 

Завдання 4. Устав пропущені числа, щоб отримати істинні рівності.

З м 45 см = 345 см     3м45см=3•1м+45см=3•100см+45см=300см+45см=345см  

20 дм = 200 см           20дм=20•1дм=20•10см=200см                     

8 грн 10 к. = 810 к.     8грн10к.=8•1грн+10к.=8•100к.+10к.=800к.+10к.=810к.

50 см = 500 мм          50см=50•1см=50•10мм=500мм

 

Завдання 5. Заповни магічні квадрати.

Квадрат зі сумою 690

380

30

280

130

230

330

180

430

80

Квадрат зі сумою 780

290

220

270

240

260

280

250

300

230

Інші завдання дивись тут...

 

 

  • Руслан
    дякую за допомогу
    27 вересня 2015 12:47