Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ

Сторінка 4.

Завдання 1. Запиши відповіді на запитання.

Яке число потрібно помножити на 8, щоб отримати 96? 12

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12 

Яке число потрібно поділити на 9, щоб отримати 13? 117

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. 13 • 9 = (10 + 3) • 9 = 10 • 9 + 3 • 9 = 90 + 27 = 117

 

Завдання 2. Перша сторона трикутника дорівнює 54 см, друга на 16 см більша за першу, а третя на 25 см менша, ніж друга. Обчисли периметр трикутника.

Розв'язання.

54 + 16 = 70 (см) – довжина другої сторони.

70 – 25 = 45 (см) – довжина третьої сторони.

54 + 70 + 45 = 169 (см) – периметр трикутника. 

Відповідь: 169 сантиметрів.

 

Завдання 3. Обчисли.

-754

 323

 431

 

-683

 168

 515

 

х123

     3

 369

 

х307

     2

 614

 

х127

     3

 371

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

До магазину привезли 788 кг білого та чорного хліба. До кінця дня продали 572 кг білого хліба, а чорного — на 402 кг менше. Скільки хліба залишилось у магазині?

Розв'язання.

572 – 402 = 170 (кг) – продали чорного хліба.

572 + 170 = 742 (кг) – всього хліба продали.

788 – 742 = 46 (кг) – залишилося хліба в магазині.

Відповідь: 46 кілограмів.

 

 

Сторінка 5.

Завдання 1. Запиши вираз й обчисли його значення. Різницю чисел 863 і 347 збільш на 329.

(863 – 347) + 329 = 516 + 329 = 845

 

-863

 347

 516

 

+516

  329

  845

 

Завдання 2. Обчисли.

х 206

      4

  824

 

х 75

    9

  675

 

х126

    4

 504

 

х387

     2

 774

 

х135

     4

 540

 

Завдання 3. Виконай обчислення з остачею.

72 : 10 = 7 (ост. 2)                 ,бо 7 • 10 + 2 = 70 + 2 = 72

27 : 8 = 3 (ост. 3)                   ,бо  3 • 7 + 3 = 24 + 3 = 27

43 : 7 = 6 (ост. 1)                   ,бо 6 • 7 + 1 = 42 + 1 = 43

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

У господарки було два мішки із цукром: у першому — 36 кг, у другому — 48 кг. Вона використала на варення по 1/3 цукру з кожного мішка. Скільки цукру залишилось у двох мішках разом?

Розв'язання.

1 спосіб.

36 : 3 • 2 = 24 (кг) – залишилось цукру в першому мішку.

48 : 3 • 2 = 32 (кг) – залишилось цукру в другому мішку.

24 + 32 = 56 (кг) – залишилось цукру в двох мішках разом.

1 спосіб.

36 + 48 = 84 (кг) – було всього цукру.

84 : 3 • 2 = 56 (кг) – залишилось цукру в двох мішках разом.

Відповідь: 56 кілограмів.

 

Завдання 5. Розв'яжи рівняння.

х + 120 = 499  

х = 499 – 120

х = 379

379 + 120 = 499

 

70 • х = 630

х = 630 : 70

х = 63 : 7

х = 9

70 • 9 = 630

 

 

Сторінка 6.

Завдання 1. Заповни таблицю.

Ділене

100

240

160

540

300

420

720

Дільник

5

30

8

9

3

60

9

Частка

20

8

20

60

100

7

80

 

Завдання 2. Обчисли.

 

Завдання 3. Порівняй вирази (>, <, =).

120 • 1 > 120 – 1                           53 • 0 < 53 • 1

70 + 1 > 70 : 1                              65 : 65 > 0 • 65

 

Завдання 4. Розв'яжи задачі.

Висота надводної частини айсберга — 18 м. Це  1/6 частина висоти всього айсберга. Знайди висоту цього айсберга.

Розв'язання.

Якщо висота айсберга 18м, що становить 1/6 висоти всього айсберга, тоді

18 : 1 • 6 = 108 (м) – висота айсберга.

Відповідь: 108 метрів.

 

На ізюм висушили 96 кг винограду. Скільки отримали ізюму, якщо його маса склала 1/4 від маси винограду?

Розв'язання.

96 : 4 • 1 = 24 (кг) – отримали ізюму.

Відповідь: 24 кілограми.

 

Завдання 5. Дівчинка пронумерувала 50 сторінок. Скільки цифр вона написала? 91.

Розв'язання.

1 спосіб.

1 • 9 = 9 (ц.) – цифри для сторінок з 1 по 9, пронумерованих одною цифрою.

2 • 41 = 82 (ц.) – цифри для сторінок від 10 до 50, пронумерованих двома цифрами.

82 + 9 = 91 (ц.) – написала цифр.

2 спосіб.

2 • 50 = 100 (ц.) – використала б цифр, якби усі сторінки нумерувалися двома цифрами.

100 – 1 • 9 = 91 (ц.) – використала цифр.

Відповідь: 91 цифру.

Інші завдання дивись тут...