Інші завдання дивись тут...

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Сторінка 11

Завдання 1. Заповни таблицю за зразком.

 

Завдання 2. Порівняй (>, <, =).

6094 < 6490           8005 < 8050          5550 > 5505

7123 < 7231           4321 > 4231          9989 < 9998

 

Завдання 3. Сума трьох чисел дорівнює 302. Перший доданок — найбільше двоцифрове число, другий доданок — найменше трицифрове число. Знайди третій доданок. 

99 – найбільше двоцифрове число, 100 – найменше трицифрове число.

99 + 100 = 199 - сума першого і другого доданків.

302 – 199 = 103 - третій доданок.

Або можна записати так:

302 - 99 - 100 = 103

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Від мотка відрізали спочатку 5 м 5 дм, потім ще З м 20 см дроту. Після цього в мотку залишилось 18 м дроту. Яким завдовжки був моток дроту?

Розв'язання.

55 + 32 = 87 (дм) – дроту відрізали.

180 +  87 = 267 (дм) = 26 м 7 дм – довжина дроту спочатку.

Відповідь: 26 м 7 дм.

5м 5дм = 5м + 5дм = 5 • 10дм + 5дм = 55дм

3м 20см = 3м + 20см = 3 • 10дм + 2дм = 32дм

18м = 18 • 10дм = 180дм.

267 дм запиши в метрах і дециметрах.

Міркуємо так: 10 дм = 1м

Отже, у 267 дм стільки метрів, скільки всього десятків у числі 267, тобто 26, тому 267 дм = 26 м 7 дм

 

Сторінка 12

Завдання 1. З'єднай стрілочками вирази та їх значення.

 

Завдання 2. Запиши «сусідів» поданих чисел 

4996  4997  4998                      3999  4000  4001

8998  8999  9000                      9000  9001  9002

 

Завдання 3. Обчисли.

 

Завдання 4. Довжина прямокутної ділянки — 48 м, ширина у 2 рази менша. Знайди периметр ділянки.

Розв'язання.

48 : 2 = 24 (м) – ширина ділянки.

(48 + 24) • 2 = 144 (м) – периметр ділянки.

Відповідь: 144 метри.

 

Завдання 5. В Олі на 3 листівки більше, ніж у Ніни. Якщо Оля придбає ще 9 листівок, то у неї буде в 3 рази більше листівок, ніж у Ніни. Скільки листівок у кожної дівчинки? В Олі — 18, у Ніни — 6.

Розв'язання.

3 + 9 = 12 (л.) – припадає на дві частини листівок Олі.

12 : 2 = 6 (л.) – припадає на одну частину або листівок у Ніни.

6 • 3 = 18 (л.) – листівок у Олі.

 

 

Сторінка 13. 

Завдання 1. Запиши й обчисли вирази. 

До числа 350 додати різницю чисел 150 і 50.

350 + (150 – 50) = 350 + 100 = 450 

Зменшуване 400, від'ємник — частка чисел 240 і 60.

400 – (240 : 60) = 400 – 4 = 396

Добуток чисел 80 і 6 зменшити на частку чисел 90 і 6.

80 • 6 – 90 : 6 = 480 – (60 + 30) : 6 = 480 – (10 + 5) = 480 – 15 = 465

 

Завдання 2. 

Запиши число, у якому 59 сот                     5900

Запиши число, у якому 730 дес.                   7300

Запиши число, наступне за числом 5999          6000

Запиши число, що передує числу 7000           6999

 

Завдання 3. Обчисли.

7000 – 5000 = 2000 

3000 + 4000 = 7000

4 • (6000 – 4000) = 4 • 2000 = 8000 

(5000 + 4000) : З = 9000 : 3 = 3000

 

Завдання 4. Обчисли.

72 : 8 + 420 : 6 + (600 – З0 • 9) = 609

72 : 8 + 420 : 6 + (600 – З0 • 9) = 9 + 70 + (600 – 270) = 79 + 330 = 409

 

Завдання 5. Виклади з паличок таку фігуру. Забери 6 паличок, щоб залишилось 3 квадрати. Намалюй два варіанти розв'язання.

 

 

Сторінка 14. 

Завдання 1. Що таке скансени? Обчисли й познач правильну відповідь.

вимірювальні прилади — 6 

слюсарні інструменти — 9 

музеї під відкритим небом — 8

64 : 4 = 16 

16 • 5 = 80 

80 : 20 = 4 

4 • 14 = 56

56 : 7 = 8

 

Завдання 2. Устав пропущені числа, щоб рівності були істинними. 

980 – 900 = 16 • 5

364 – 300 = 32 • 2

730 – 700 = 90 : 3

578 – 500 = 13 • 6 

320 – 300 = 60 : З 

210 – 105  = 15 • 7

 

980 – 900 = 80

80 = 16 • □

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

80 : 16 = 5

 

364 – 300 = 64

64 = □ • 2

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

64 : 2 = 32

 

730 – 700 = 30

30 = □ : 3

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник

30 • 3 = 90

 

578 – □ = 13 • 6 

578 – □ = 78

Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

578 – 78 = 500

 

320 – □ = 60 : З 

320 - □ = 20

Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

320 – 20 = 300 

 

210 –  □ = 15 • 7

210 - □ = 105

Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

210 – 105 = 105

 

Завдання 3. Підкресли, скільки всього:

сотень у числах: 745, 6321, 17 046, 38 009?

тисяч у числах: 8940, 67 541, 22 706, 80 264?

десятків тисяч у числах: 60 304, 98 754, 65 432?

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

За три дні в майстерні переплели 1125 книг. Першого дня - 630 книг, другого – 1/3  частину від того, що переплели першого дня, а решту — третього дня. Скільки книг переплели третього дня?

Розв'язання.

630 : 3 • 1 = 210 (кн.) – переплели книг другого дня.

630 + 210 = 840 (кн.) – переплели книг за два дні.

1125 – 840 = 285 (кн.) – переплели книг третього дня.

Відповідь: 285 книг.

Інші завдання дивись тут...