Інші завдання дивись тут...

Сторінка 15.

Завдання 1. Запиши числа в порядку збільшення. 

55 550                55 055           50 555                5555

55 555                50 005           50 500                5055

5055, 5555, 50 005, 50 500, 50 555, 55 055, 50 550, 55 555

 

Завдання 2. Обчисли. 

79 849 + 1 = 79 850                  49 099 + 1 = 49 100

69 999 + 1 = 70 000                  60 000 – 1 =  59 999

78 999 + 1 = 79 000                  29 999 – 1 = 29 998

З0 000 – 1 = 29 999                   89 999 + 1 = 90 000

 

Завдання 3. Порівняй (>, <, =).

7023 = 700 + 20 + 3 

2601 > 2000 + 60 + 1

40 237   >  4000 + 200 + 30 + 7 

5799 < 50 000 + 7000 + 90 + 9

 

Завдання 4.  Порівняй іменовані числа (>, <, =).

8 хв > 320 с                                              5 год = 300 хв

420 с < 60 хв                                            30 год < 3 доби

8хв = 8 • 60с = 480с, а 480 с > 320 с.

60хв = 60 • 60с = 3600с, а 420 с<3600 с.

5 год = 5 • 60хв = 300хв, а 300 хв = 300 хв.

3доби = 3 • 24год = 72год, а 30 год < 72 год.

 

Завдання 5. Розв'яжи задачу.

Після того як на будівництві використали 1670 кг цвяхів, залишилось на 480 кг цвяхів більше, ніж використали. Скільки кілограмів цвяхів було на будівництві?

Розв'язання.

1670 + 480 = 2150 (цв.) – залишилось цвяхів.

1670 + 2150 = 3820 (цв.) – було цвяхів.

Відповідь: 3820 цвяхів.

 

 

Сторінка  16.

Завдання 1. Обчисли ланцюжки.

 

Завдання 2. Заповни порожні клітинки так, щоб нерівності були істинними.

50 000 >  49 999     97 403 < 97 503        30 010 > 30 009

 

Завдання 3.  Знайди й виправ помилки.

80 • 4 = 360   320                      560 : 8 = 70       70

50 • 8 = 450   400                      40 • 9 = 280       360

270 : 9 = 40     30                      60 • 8 = 420       480

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

У господарки в трьох кошиках було 168 яєць. 1/4 частина лежала в першому кошику, решта — порівну в другому та третьому кошиках. Скільки яєць було в третьому кошику?

Розв'язання.

1 спосіб.

1 – 1/4 = 3/4 - частини припадає на другий і третій кошик від усього.

168 : 4 • 3 = 126 (яєць) – було у другому та третьому кошиках разом.

126 : 2 = 63 (яєць) – було у третьому кошику.

2 спосіб.

168 : 4 • 1 = 42 (яєць) – було у першому кошику.

168 – 42 = 126 (яєць) – було у другому та третьому кошиках разом.

126 : 2 = 63 (яєць) – було у третьому кошику.

Відповідь: 63 яєць.

 

Сторінка 17 

Завдання 1. Обчисли. Відповіді запиши в порядку збільшення.

60 • 5 = 300                        9 • 90 = 810

8 • 90 = 720                        7 • 60 = 420

300, 420, 720, 810

Значення виразів зменш у 3 рази. Запиши тільки відповіді

100, 140, 240, 270.

 

Завдання 2. Порівняй (>, <, =). 

99 987 > 99 897                           60 040 < 60 400

30 101 <  30 110                          25 030 < 25 300

 

Завдання 3. Обчисли, 

х 172

     4

  688

 

+593

  327

  920

 

х209

    4

 836

 

-901 

 296

 605

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Велосипедист їхав 3 год зі швидкістю 18 км/год. Повертався він іншим шляхом, який був довшим на 10 км, і швидкість велосипедиста зменшилася на 2 км/год. За який час велосипедист подолав зворотний шлях?

Розв'язання.

18 • 3 = 54 (км) – довжина шляху вперед.

54 + 10 = 64 (км) – довжина зворотного шляху.

18 – 2 = 16 (км/год) – швидкість на зворотному шляхові.

64 : 16 = 4 (год) – час, за який велосипедист подолав зворотний шлях. 

Відповідь: 4 години

 

 

Сторінка 18.

Завдання 1. Запиши «сусідів» числа 100 000. 

999 999    100 000   100 001

 

Завдання 2. Запиши числа, у яких:

6 сот. 5 дес.        650

581 тис. 1 од       581 001

40 тис. 4 сот.        40 400     

 

Завдання 3. Обчисли.

500 000 + 600 + 5 = 500 605

10 000 – 1 + 1000 = 10 000 + 999 = 10 999

153 799 + 1 = 153 800

600 000 – 1 – 1000 = 599 999 – 1000 = 598 999

 

Завдання 4. Склади й розв'яжи задачу.

Трактор їхав 6 год зі швидкістю 23 км/год, автобус – 3 год зі швидкістю 55 км/год. На скільки більшу відстань подолав автобус, ніж трактор?

Розв'язання.

23 • 6 = 138 (км) – подолав відстань трактор.

55 • 3 = 165 (км) – подолав відстань автобус.

165 – 138 = 27 (км) – на стільки більшу відстань подолав автобус, ніж трактор.

Відповідь: на 27 кілометрів.

 

Завдання 5. Для нумерації сторінок знадобилось 99 цифр. Скільки сторінок у книзі? 54

Розв'язання.

99 – 9 = 90 (ц.) – двоцифрові числа номерів сторінок.

90 : 2 = 45 (ст.) – сторінок зі двоцифровою нумерацією.

45 + 9 = 54 (ст.) – сторінок у книзі.

Відповідь: 54 сторінки.

Інші завдання дивись тут...