Інші завдання дивись тут...

Сторінка 19

Завдання 1. Запиши «сусідів» поданих чисел.

699 999    700 000      700 001

999 998     999 999    1 000 000

699 098     699 099       699 100

 

Завдання 2. Використовуючи цифри 0, 1,3, 5, 7, 9, склади й запиши всі можливі шестицифрові числа, розмістивши їх у вказаному порядку.

У порядку збільшення. Кожне число має складатися з 975 тисяч. Підкресли, скільки всього десятків у кожному числі.

975 013, 975 031, 975 103, 975 130, 975 301, 975 310

 

Завдання 3. Заповни порожні клітинки так, щоб нерівності були істинними.

657 003 < 657 103                           40 010 > 40 009

90 000 >  19 999                              51 813 < 52 813

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Побудували 3 шістнадцятиповерхових будинки. На кожному поверсі по 20 квартир. З усіх квартир двокімнатних — 390, інші — трикімнатні. Скільки трикімнатних квартир в одному будинку?

Розв'язання.

1 спосіб.

16 • 3 = 48 (п.) – усього поверхів у будинках.

20 • 48 = 960 (кв.) – усього квартир у будинках. 

960 – 390 = 570 (кв.) – усього трикімнатних квартир.

570 : 3 = 190 (кв.) – трикімнатних квартир в одному будинку.

2 спосіб.

16 • 20 = 320 (кв.) – усіх квартир в одному будинку.

390 : 3 = 130 (кв.) – двокімнатних квартир у одному будинку.

320 – 130 = 190 (кв.) – трикімнатних квартир у одному будинку.

Відповідь: 190 квартир.

 

 

Сторінка 20

Завдання 1. У кожній парі чисел підкресли менше число.

945 607 і 975 601                     17 514 і 17 541

407 383 і 407 338                     52 320 і 52 302

622 001 і 670 201                     32 443 і 32 344

У кожному числі синім олівцем підкресли клас тисяч, червоним — розряд десятків класу одиниць.

 

Завдання 2. Запиши числа, у яких: 500 од. класу тисяч і 50 од. класу одиниць; 63 од. класу тисяч і 173 од. класу одиниць, 24 од. класу тисяч і 4 од. класу одиниць.

500 050,   63 173,    24 004

 

Завдання 3. Обчисли ланцюжки.

50 • 8 + 900 + 350 = 400 + 900 + 350 = 1300 + 350 = 1650

640 : 8 • 9 • 1 = 80 • 9 • 1 = 720 

810 : 90 + 630 : 3 = 9 + 210 = 219

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

У три однакові ємності можна налити 114 кг згущеного молока. Скільки кілограмів молока можна налити у 8 таких ємностей?

Розв'язання.

114 : 3 = 38 (кг) – уміщається згущеного молока в одній ємності.

38 • 8 = 304 (кг) – уміщається згущеного молока у 8 ємностях.

Відповідь: 304 кілограми.

 

 

Сторінка 21

Завдання 1. Яка квітка найбільша в світі? Обчисли й познач правильну відповідь.

магнолія — 400 

рафлезія — 600 

соняшник — 700

60 • 9 = 540 

540 : 3 = 180 

180 : 6 = 30 

30 • 8 = 240 

240 : 3 = 80

80 • 9 = 720

720 : 6 = 120

120 • 5 = 600 

 

Завдання 2. Запиши числа, у яких: 

53 од. II класу і 53 од. І класу                53 053

804 од. II класу і 12 од. І класу              804 012

4 од. II класу і 300 од. І класу                  4 300

 

Завдання 3. Зменш кожне число на 1000.

543 000  542 000                 500 000  499 000

Збільш кожне число на 1000. 

85 000    86 000                    79 999  80 999

543 000 – 1 000 = 542 000

500 000 – 1 000 = 499 000

85 000 + 1 000 = 86 000

79 999 + 1 000 = 80 999

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Доярка надоїла 274 л молока. 36 л молока вона віддала телятам, а залишок розлила в 7 бідонів порівну. Скільки літрів молока вміщує один бідон?

Розв'язання.

274 – 36 = 238 (л.) – залишилось молока.

238 : 7 = 34 (л.) – молока вміщує один бідон.

Відповідь: 34 літри.

 

 

Сторінка 22.

Завдання 1. Підкресли в числах загальну кількість:

десятків

сотень

одиниць

62 209

548 340

769 000

620 209

54 834

76 900

6 209

4 830

6 900

 

Завдання 2.  У найбільшому числі кожної пари підкресли загальну кількість тисяч.

87 085 і 87 058                    901 230 і 901 203

51 112 і 51 121                      40 010 і 40 001

 

Завдання 3. Обчисли. 

99 999 + 1 = 100 000

500 000 + 600 = 500 600

43 780 – 780 = 43 000

100 000 – 1 = 99 999

70 000 : 100 = 700

639 • 1000 = 639 000

 

Завдання 4. Склади й розв'яжи задачу.

За один день

Час

Усього

Однаково

5 днів

200

?

360

Учень за 5 днів заточує 200 деталей. За скільки днів він заточить 360 деталей, якщо за кожний день точить однакову кількість?

Розв'язання.

200 : 5 = 40 (д.) – деталей точить за 1 день.

360 : 40 = 9 (дн.) – за стільки днів заточить 360 деталей.

Відповідь: 9 днів. 

 

Завдання 5. Сума двох чисел дорівнює 157. Одне із чисел закінчується цифрою 3. Якщо цю цифру закреслити, то одержимо інше число. Знайди ці числа. 

_157

  **3

    **  

_157

   *43

    *4

 

_157

  143

   14  

Перевірка.

  143

+  14

  157

Отже, одне число 143, а друге 14.

Інші завдання дивись тут...