Інші завдання дивись тут...

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Сторінка 29

Завдання 1. Обчисли зручним способом. 

467 + 58 + 100 + 133 + 242 = (467 + 133) + (58 + 242) + 100 = 600 + 300 + 100 = 1000

93 + 314 + 50 + 286 + 107 = (93 + 107) + (314 + 286) + 50 = 200 + 600 + 50 = 850

7345 + 217 + 655 + 983 = (7345 + 655) + (200 + 17 + 983) = 8000 + 200 + 1000 = 9200

 

Завдання 2. Обчисли, 

 

Завдання 3. Розв'яжи рівняння.

160 : х = 280 : 70

160 : х = 4

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку

х = 160 : 4

х = 40

160 : 40 = 4

280 : 70 = 4

4=4

 

х – (356 + 244) = 375

х – 600 = 375

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник

х = 375 + 600

х = 975

975 – (356 + 244) = 375

375 = 375

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Після того як із залу винесли половину всіх крісел, а потім винесли ще 30, залишилось 60 крісел. Скільки крісел було в залі?

Розв'язання.

60 + 30 = 90 (кр.) – відповідає половині всіх крісел.

90 • 2 = 180 (кр.) – крісел було в залі.

Відповідь: 180 крісел.

 

 

Сторінка 30

Завдання 1. Запиши й обчисли вирази. 

Суму чисел 453 295 і 63 245 зменш на 9481.

(453 295 + 63 245) – 9481 = 516540 – 9481 = 507059

+453295

   63245

  516540 

 

- 516540

     9481

  507059

Різницю чисел 80 904 і 13 952 збільш на 8653.

(80 904 – 13 952) + 8 653 = 66952 + 8653 = 75605

-80904

  8653

 66952

 

+66952

   8653

  75605

 

Завдання 2. Постав дужки так, щоб рівності були істинними.

(160 + 480) : 8 – З0 = 50               (5000 : 10 + 400) : 100 = 9

(160 + 480) : 8 – 30 = 640 : 8 – 30 = 80 – 30 = 50

(5000 : 10 + 400) : 100 = (500 + 400) : 100 = 900 : 100 = 9

 

Завдання 3. Периметр прямокутника дорівнює 26 см. Ширина становить 5 см. Чому дорівнює довжина прямокутника? (Існує два способи розв'язання задачі.)

Розв'язання.

1 спосіб.

Знаємо, що периметр обчислюється за формулою:  Р = (а + b) • 2, де а - довжина , а b - ширина прямокутника, за розподвльним законом можна записати ще так:  Р = 2а + 2b, звідси подвійна довжина рівна різниці периметра і подвійної ширини: 2а = Р - 2b, а довжина рівна половині різниці периметра і подвійної ширини: а = (Р - 2b) : 2

5 • 2 = 10 (см) – подвійна ширина прямокутника.

26 – 10 = 16 (см) – подвійна довжина прямокутника.

16 : 2 = 8 (см) – довжина прямокутника.

2  спосіб.

Знаємо, що периметр обчислюється за формулою:  Р = (а + b) • 2, де а - довжина , а b - ширина прямокутника. Тому сума двох сторін (ширини і довжини) рівна половині периметру: а + b = Р/2, а звідси довжина рівна різниці половини периметра і ширини: а = Р/2 - b

26 : 2 = 13 (см) – сума довжини та ширини прямокутника, або половина периметра прямокутника.

13 – 5 = 8 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: 8 сантиметрів.

 

Завдання 4. Устав пропущені числа, щоб рівності були істинними.

7425 = 7025 + 400

28 374 = 11074 + 17 300

60 324 = 60 004 + 320

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

7425 – 7025 = 400

28 374 – 17 300 = 11074

60 324 – 60 004 = 320

 

 

Сторінка 31

Завдання 1. Обчисли зручним способом. 

(315 + 178) + 385 = (315 + 385) + 178 = 700 + 178 = 878

25 • 7 • 4 = 25 • 4 • 7 = 100 • 7 = 700

924 + 118 + 76 + 82 = (924 + 76) + (118 + 82) = 1000 + 200 + 1200

360 : 2 + 440 : 2 = (360 + 440) : 2 = 800 : 2 = 400

 

Завдання 2. Розв'яжи рівняння, 

х + 4263 = 703 000

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 703 000 – 4 263

х = 698 737

698 737 + 4 263 = 703 000

703 000 = 703 000

 

Завдання 3. За коротким записом склади й розв'яжи задачу.

7 ящ. — 560 кг ? 

? ящ. — 800 кг

У 7 ящиків розклали 560 кг круп. Скільки треба ящиків, щоб розкласти 800 кг круп?

Розв'язання.

560 : 7 = 80 (кг) – круп уміщається в одному ящику.

800 : 80 = 10 (ящ.) – треба ящиків.

Відповідь: 10 ящиків.

 

Завдання 4. Знайди суму трьох доданків, якщо відомо, що перший доданок 1507, а кожний наступний на 495 більший за попередній.

Розв'язання.

1 спосіб.

1507 + 495 = 2002 – другий доданок.

2002 + 495 = 2497 – третій доданок.

1507 + 2002 + 2497 = 6006 – сума трьох доданків.

2 спосіб.

1507 + (1507 + 495) + (1507 + 495 + 495) = 1507 • 3 + 495 • 3 = (1507 + 495) • 3 = 2002 • 3 = 6006 – сума трьох доданків.

Відповідь: 6006

 

 

Сторінка 32

Завдання 1. Обчисли ланцюжок.

63 000 : 100 = 630

630 : 9 = 70

70 • 8 = 560

560 : 7 = 80

80 + 15 = 95

95 + 1 000 = 1095

1 095 + 1 0000 = 11 095

 

Завдання 2. Обчисли. Знайти й виправ помилки.

 

Завдання 3.  Порівняй іменовані числа (>, <, =).

1/3 год > 18 хв                    1/100 км < 10 000 м 

1/2 доби > 10 год                  1/5 дм < 200 мм

1/3 год = 60 хв : 3 • 1 = 20 хв, а 20 хв > 18 хв

1/2 доби = 24 год : 2 • 1 = 12 год, а 12 год > 10 год

1/100 км = 1000 м : 100 • 1 = 10 м, а 10 м < 10 000 м

1/5 дм = 100 мм : 5 • 1 = 20 мм, а 20 мм < 200 мм

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Фермер виростив 2485 качок, що на 1518 більше, ніж гусей, а курей — на 1326 більше, ніж качок і гусей разом. Скільки курей виростив фермер?

Розв'язання.

2485 качок, що на 1518 більше, ніж гусей, означає, що гусей є на 1518 менше, ніж качок.

2485 – 1518 = 967 (пт.) – виростив гусей.

2485 + 947 = 3452 (пт.) – виростив качок і гусей разом.

3452 + 1326 = 4778 (пт.) – виростив курей.

Відповідь: 4778 курей.

 

Завдання 5. Василь і Мишко важать так само, як Борис й Іван. Мишко важить 32 кг, а Борис — 40 кг. Хто важчий: Василь чи Іван?

Розв'язання.

Василь + Мишко (32 кг) = Борис (40 кг) + Іван.

40 + 32 = 40 + 32, тому Василь важить 40 кг, Іван – 32 кг.

Відповідь: Василь важчий, ніж Іван.

Інші завдання дивись тут...