Інші завдання дивись тут...

Сторінка 33

Завдання 1. Із чисел 310, 11, 1209, 1175, 1208, 2305, 1000 вибери ті, які можна підставити в нерівність, щоб вона була істинною. 5629 + □ < 6938

310, 11, 1209, 1175, 1208, 1000.

6938 – 5629 = 1309, всі числа менші від 1309.

 

Завдання 2. Обчисли вираз. Зроби перевірку. 

– 801006

    36097

  764909

 

+764909

   36097

  801006

 

Завдання 3. Розв'яжи рівняння.

20 006 – х = 20 000 

Щоб найти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

х = 20 006 – 20 000

х = 6

20 006 – 6 = 20 000

20 000 = 20 000 

 

х + 37 564 = 800 031

Щоб найти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 800 031 – 37 564 

х = 762 467

762 467 + 37 564 = 800 031

800 031 = 800 031

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

У першому вулику зимувало 4563 бджоли, у другому — на 987 бджіл більше, ніж у першому, а в третьому — на 1366 бджіл менше, ніж у другому. Скільки бджіл зимувало у трьох вуликах?

Розв'язання.

4563 + 987 = 5550 (бдж.) – зимувало бджіл у другому вулику.

5550 – 1366 = 4184 (бдж.) – зимувало бджіл у третьому вулику.

4563 + 5550 + 4184 = 14297 (бдж.) – зимувало бджіл у трьох вуликах.

Відповідь: 14297 бджіл.

 

 

Сторінка 34.

Завдання 1. На скільки одиниць найменше чотирицифрове число більше за найменше трицифрове число?  На 900 одиниць.

1000 – 100 = 900 одиниць.

У скільки разів перше з них більше, ніж друге?  У 10 разів.

1000 : 100 = 10 разів

На скільки одиниць більше число, записане п'ятьма одиницями шостого розряду, ніж число, записане п'ятьма одиницями четвертого розряду?  На 495000 одиниць.

500 000 – 5 000 = 495 000 одиниць

 

Завдання 2. Заповни таблицю.

а

8 000

90 785

62 140

23 510

9 001

Ь

350

785

2 140

3 507

200

а - Ь

7 650

90 000

60 000

20 003

8 801

 

Завдання 3. Обчисли швидко й правильно.

560 : 4 = 140

750 : 5 = 150

960 : 6 = 160

54 : 18 = 3

81 : 27 = 3

96 : 16 = 6

240 • З = 720

120 • 8 = 960

350 • 2 = 700

560 : 4 = (400 + 160) : 4 = 100 + 40 = 140

750 : 5 = (500 + 250) : 5 = 100 + 50 = 150

960 : 6 = (600 + 360) : 6 = 100 + 60 = 160

54 : 18 = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

81 : 27 = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

96 : 16 = (16 + 80) : 16 = 1 + 5 = 6

240 • З = (200 + 40) • 3 = 600 + 120 = 720

120 • 8 = (100 + 20) • 8 = 800 + 160 = 960

350 • 2 = (300 + 50) • 2 = 600 + 100 = 700

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

В ательє було 950 м тканини. Пошили 130 костюмів, використовуючи на кожний по 4 м тканини. На скільки більше тканини використали, ніж залишилося?

Розв'язання.

130 • 4 = 520 (м) – використали метрів тканини.

950 – 520 = 430 (м) – метрів тканини залишилося.

Відповідь: 430 метрів. 

 

 

Сторінка 35

Завдання 1. Обчисли ланцюжок.

540 : 60 = 9 

9 • 70 = 630

630 : 3 = 210

210 : 7 = 30

30 • 50 = 1500

1500 : 5 = 300

300 • 3 = 900

900 : 100 = 9

 

Завдання 2.  Порівняй іменовані числа (>, <, =).

З хв 18 с < 318 с                            8 м 7 дм < 807 дм

1  год 48 хв >  106 хв                      9 т 4 ц  <  9040 ц

3хв 18с = 3 • 60с + 18 с = 180 с + 18с = 198 с, а 198 с < 318 c

1 год 48 хв = 1 год + 48 хв = 60 хв + 48 хв = 108 хв, а 108 хв > 106 хв

8 м 7 дм = 8 м + 7 дм = 8 • 10 дм + 7 дм = 87 дм, 87 дм < 807 дм

9 т 4 ц = 9 т + 4 ц = 9 • 10 ц + 4 ц = 94 ц, а 94 ц < 9040 ц

 

Завдання 3. Обчисли вирази. 

+57368

   3945

 61313

 

-923145

 720637

202508

 

+55555

   2993

 58548

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

На вокзалі — 5800 осіб. З них 675 — проводжаючі, від'їжджаючих на 2537 осіб більше, ніж проводжаючих, а решта — зустрічаючі. Скільки зустрічаючих на вокзалі?

Розв'язання.

675 + 2537 = 3212 (ос.) – від'їжджаючі  особи.

675 + 3212 = 3887 (ос.) – проводжаючі та від'їжджаючі  особи разом.

5800 – 3887 = 1913 (ос.) – зустрічаючі особи.

Відповідь: 1913 осіб.

 

Завдання 5. Сума двох чисел дорівнює 8539, а їх різниця — 6587. Знайди ці числа.

Розв'язання.

8539 + 6587 = 15126 = (число1 + число2) + (число1 – число2) = 2 • число1 – подвоєне перше число.

15126 : 2 = 7563 – перше число.

8539 – 7563 = 976 – друге число.

Перевірка.

7563 + 976 = 8539

7563 – 976 = 6587

Відповідь: 7563, 976. 

 

 

Сторінка 36.

Завдання 1. Заповни таблицю.

а

26

39

45

5

3

5

0

75

100

Ь

5

1

0

5

33

30

68

1

1

а • Ь

130

39

0

25

99

150

0

75

100

26 • 5 = (20 + 6) • 5 =100 + 30 = 130

39 : 39 = 1

45 • 0 = 0

25 : 5 = 5

99 : 33 = 3

5 • 30 = 150

0 • 68 = 0

75 : 1 = 75

100 • 1 = 100

 

Завдання 2. Запиши вираз й обчисли його значення.

Число 46 579 збільш на різницю чисел 9003 і 2938.

46 579 + (9003 – 2938) = 46 579 + 6065 = 52644

 

Завдання 3.  Запиши рівняння й розв'яжи його.

Олег задумав число, додав до нього 7563 й отримав різницю чисел 90 000 і 42 999.

Розв'язання.

Нехай х – число , яке задумав Олег, тоді запишемо рівняння

х + 7 563 = 90 000 – 42 999

х + 7 563 = 47 001

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 47 001 – 7 563 

х = 39 438

Відповідь: 39 438

 

Завдання 4. Склади й розв'яжи задачу. Розв'язання запиши виразом.

У супермаркет завезли 16 700 зошитів. За перший тиждень продали 5700 зошитів, за другий – на 3300 більше, за третій – решта зошитів. Скільки зошитів продали третього дня?

Розв'язання.

5700 + 3300 = 9000 (з.) – продали зошитів за другий тиждень.

9000 + 5700 = 14700 (з.) – продали всього зошитів за перший і другий тиждень разом.

16700 – 14700 = 2000 (з.) – продали зошитів третього тижня.

Відповідь: 2000 зошитів.

Інші завдання дивись тут...