Інші завдання дивись тут...

ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ.

Сторінка 37

Завдання  1. Устав пропущені цифри, щоб нерівності були істинними. 

1094 мм = 1 м 94 мм                     10 м = 1000 см

3 км 48 м = 3048 м                       9000 кг = 9 т

2 год 4 хв = 124 хв                       10 000 кг = 10 т

Скільки метрів у 1094 мм? Міркуємо так. 1000 мм = 1 м.  Отже, у 1094 мм стільки метрів, скільки всього тисяч у числі 1094, тобто 1, тому 1094 мм = 1 м 94 мм. Можна знайти ще так: 1094 мм = 1000 мм + 94 мм = 1 м + 94 мм = 1 м 94 мм.

3 км 48 м = 3 км + 48 м = 3 • 1000 м + 48 м = 3000 м + 48 м = 3048 м

2 год 4 хв = 2 год + 4 хв = 2 • 60 хв + 4 хв = 120 хв + 4 хв = 124 хв

10 м = 10 • 100 см = 1000 см

Скільки тонн у 9000 кг? Міркуємо так. 1000 кг = 1 т.  Отже, у 9000 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 9000, тобто 9, тому 9000 кг = 9 т. Можна знайти ще так: 9000 кг = 9 • 1000 кг = 9 • 1 т = 9 т.

Скільки тонн у 10 000 кг? Міркуємо так. 1000 кг = 1 т.  Отже, у 10 000 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 10 000, тобто 10, тому 10 000 кг = 10 т. Можна знайти ще так: 10 000 кг = 10 • 1000 кг = 10 т.

 

1 см = 10 мм

1 дм = 10 см = 100 мм

1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм

1 км = 1000 м

1 хв = 60 с

1 год = 60 хв = 3600 с

1 кг = 1000 г

1 ц = 100 кг

1 т = 10 ц = 1000 кг

 

Завдання 2. Обчисли. 

4 т – 4 ц = 4 • 10ц – 4 ц = 40 ц – 4 ц = 36 ц 

5 хв – З0 с = 5 • 60 с – 60 с = 300 с – 60 с = 240 с

560 м + 300 м = 860 м

 

Завдання 3. Запиши відповіді рівнянь. 

640 : х = 8  

х = 640 : 8 = 80

 

910 : у = 7

у = 910 : 7 = (700 + 210) : 7 = 100 + 30 = 130

 

х • 4 = 560

х = 560 : 4 = (400 + 160) : 4 = 100 + 40 = 140

 

Завдання 4.  У числі 41 537 закресли дві цифри так, щоб отримане число було найменшим із можливих; найбільшим із можливих.

415 37                     41 537

 

Завдання 5. Розв'яжи задачу.

У спортивному комплексі тренуються 2990 чоловік. З них 986 жінок, чоловіків на 343 більше, ніж жінок, а решта — діти. П'ята частина дітей грає у футбол. Скільки дітей займається футболом?

Розв'язання.

986 + 343 = 1329 (ч.) – тренується чоловіків.

986 + 1329  = 2315 (ч.) – тренується жінок та чоловіків разом.

2990 – 2315 = 675 (ч.) – тренується дітей.

675 : 5 • 1 = 135 (ч.) – дітей грає  у футбол.

Відповідь: 135 дітей. 

 

 

Сторінка 38

Завдання 1. Як часто цвіте й плодоносить бамбук? Обчисли й познач правильну відповідь.

кожного року      раз на 3 роки        раз на 50 років 

7 • 90 = 630

630 + 270 = (630 + 200) + 70 = 830 + 70 = 900

900 : 90 = 10

10 • 25 = 250

250 : 5 = 50

50 • 6 = 300

300 : 4 = (280 + 20) : 4 = 280 : 4 + 20 : 4 = 70 + 5 = 75

75 • 3 =(70 + 5) • 3 = 210 + 15 = 225

225 – 175 = 225 – 125 – 50 = 100 – 50 = 50

 

Завдання 2. Порівняй іменовані числа (>, <, =). 

6400 м < 64 км                      6824 см = 68 м 24 см

2000 мм = 2 м                       35 кг 100 г = 35 100 г

140 дм = 14 м                           З хв 20 с < 320 с

Скільки кілометрів у 6400 м? Міркуємо так. 1000 м = 1 км.  Отже, у 6400 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у числі 6400, тобто 6, тому 6400 м = 6 км 400м, а 6 км 400 м < 64 км. Можна знайти ще так: 64 км = 64 • 1000 м = 64 000 м, а 6400 м < 64 000 м

Скільки метрів у 2000 мм? Міркуємо так. 1000 мм = 1 м.  Отже, у 2000 мм стільки метрів, скільки всього тисяч у числі 2000, тобто 2, тому 2000 мм = 2 м, а 2 м = 2 м. Можна знайти ще так: 2 м = 2 • 100 см = 2 • 100 • 10 мм = 2000 мм, а 2000 мм = 2000 мм.

Скільки метрів у 140 дм? Міркуємо так. 10 дм = 1 м.  Отже, у 140 дм стільки метрів, скільки всього десятків у числі 140, тобто 14, тому 140 дм = 14 м, а 14 м = 14 м. Можна знайти ще так: 14 м  = 14 • 10 дм = 140 дм, а 140 дм = 140 дм.

Скільки метрів у 6824 см? Міркуємо так. 100 см = 1 м.  Отже, у 6824 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 6824, тобто 68, тому 6824 см = 68 м 24 см, а 68 м 24 см = 68 м 24 см. Можна знайти ще так: 68 м 24см = 68 м + 24 см = 68 • 100 см + 24 см = 6800см + 24см = 6824 см, а 6824 см = 6824 см.

35 кг 100 г = 35 кг + 100 г = 35 • 1000 г + 100 г = 35 000г + 100г = 35100 г, а 35100 г = 35100 г.

3 хв 20 с = 3хв + 20 с = 3 • 60с + 20 с = 180 с + 20с = 200 с, а 200 с < 320 с.

 

Завдання 3. Обчисли.

17 т 24 кг - 9 т 396 кг + 5 т 593 кг = 13 т 221 кг

-17024

  9396

  7628

 

+7628

  5593

 13221

Скільки тонн у 13221 кг? Міркуємо так. 1000 кг = 1 т.  Отже, у 13221 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 13221, тобто 13, тому 13221 кг = 13 т 221 кг.

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Першого дня на елеватор привезли пшеницю на 6 машинах, по 327 ц у кожній, другого дня — на 7 машинах, по 330 ц у кожній. Скільки всього центнерів пшениці привезли на елеватор?

Розв'язання.

327 • 6 = 1962 (ц) – привезли пшениці першого дня.

330 • 7 = 2310 (ц) – привезли пшениці другого дня.

1962 + 2310 = 4272 (ц) - привезли пшениці всього.

Відповідь: 4272 центнерів.

 

х327

    6

1962

 

х 330

     7

 2310

 

+1962

  2310

  4272

 

 

Сторінка 39

Завдання 1. Заповни таблицю.

Птах

Швидкість (км/год)

Час (год)

Відстань (км)

Голуб

62

2

124

Чайка

49

4

196

Лебідь

88

3

264

Орел

160

3

480

Використаємо формулу відстані s = t • v, де t – час,  v – швидкість.

Тоді швидкість v = s/t, де  s – відстань,  t – час.

62 • 2 = (60 + 2) • 2 = 60 • 2 + 2 • 2 = 120 + 4 = 124

196 : 4 = (160 + 36) : 4 = 160 : 4 + 36 : 4 = 40 + 9 = 49

88 • 3 = (80 + 8) • 3 = 80 • 3 + 8 • 3 = 240 + 24 = 264

160 • 3 = (100 + 60) •  3 = 300 + 180 = 480

 

Завдання 2. Знайди значення виразів а + Ь і а — Ь, якщо: а = 40 200, Ь = 10 953.

Якщо а = 40 200, Ь = 10 953, тоді а + Ь = 40 200 + 10 953 = 51153

Якщо а = 40 200, Ь = 10 953, тоді а - Ь = 40 200 - 10 953 = 29247

 

+40200

  10953

  51153

 

-40200

 10953

 29247

 

Завдання 3. Обчисли.

15 м 76 см + 4 м 86 см = (15 м + 4 м) + (76 см + 86 см) = 19 м + (76 см + 24 см + 62 см) = 19 м + 100 см + 62 см = 19 м + 1 м + 62 см = 20 м 62 см

42 т 720 кг - 7 т 950 кг = 41т + 1т + 720 кг – 7т – 950 кг = (41 т – 7 т) + (1т + 720 кг – 950 кг) =(41 т – 7 т) + (1000 кг + 720 кг – 950 кг) = 34 т + (720 кг + 50 кг) = 34 т 770 кг

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

У теплиці було 4000 вазонів із квітами. Три крамниці отримали по 70 вазонів, 5 крамниць — по 80. Скільки вазонів із квітами залишилось у теплиці? Розв'язання запиши виразом.

Розв'язання.

70 • 3 = 210 (в.) – вазонів отримали три крамниці.

80 • 5 = 400 (в.) – вазонів отримали п'ять крамниць.

210 + 400 = 610 (в.) – вазонів отримали крамниці разом.

4000 – 610 = 3390 (в.) – залишилось вазонів у теплиці.

Відповідь: 3390 вазонів.

 

 

Сторінка 40

Завдання 1. Обчисли ланцюжок.

7200 : 9 = 800

800 • 6 = 4800

4800 : 4 = (4000 + 800) : 4 = 1000 + 200 = 1200

1200 : 3 = 400

400 : 80 = 5

800 : 8 = 100

100 : 20 = 5

5 • 70 = 350

350 + 150 = (300 + 100) + (50 + 50) = 400 + 100 = 500

500 • 3 = 1500

1500 : 15 = 100

 

Завдання 2. Обчисли вирази.

-798001

  59307

738694

 

 +62354

   37986

 100340

 

-200000 

  34972

165028

 

Завдання 3. Устав пропущені числа, щоб рівності були істинними.

6ц – 35 кг = 1т – 435 кг

4 год 15 хв + 30 хв = 5 год – 15 хв

4 км – 575 м = 2 км + 1 км 425 м

 

Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти ліву частину рівності 

1 т - (6ц – 35 кг) = 1000 кг – (600 кг – 35 кг) = 1000 кг – 565 кг = 435 кг 

 

Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти ліву частину рівності 

5 год – (4 год 15 хв + 30 хв) = 5 год – 4 год 45 хв = 5 год – 4 год – 45 хв = 1 год – 45 хв = 60 хв - 45 хв = 15 хв 

 

Щоб знайти невідомий дданок, треба від лівої частини рівності відняти відомий доданок

4 км – 575 м – 2 км – 1 км = 1 км – 575 м = 1000 м – 575 м = 425 м 

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

З першого господарства на цукровий завод надійшло 2873 ц цукрових буряків, а з другого — на 1259 ц більше. На скільки більше буряків відправили два господарства, якщо планувалося відвезти 6500 ц?

Розв'язання.

2873 + 1269 = 4142 (ц) – надійшло буряків з другого заводу.

2873 + 4142 = 7015 (ц) – надійшло буряків з двох заводів разом.

7015 – 6500 =  515 (ц) – на стільки більше буряків відправили два господарства, ніж планувалося.

Відповідь: на 515 центнерів.

Інші завдання дивись тут...