Інші завдання дивись тут...

Сторінка 57

Завдання 1.  Заповни пропуски.

1/3 хв = 60 хв : 3 = 20 хв

1/4 ц = 1 ц : 4 = 1000 кг : 4 = 250 кг

1/100 м = 1 м : 100 = 100 см : 100 = 1 см

1/8 доби = 1 доба : 8 = 24 год : 8 = 3 год

1/20 год = 1 год : 20 = 60 хв : 20 = 3 хв 

1/8 км = 1 км : 8 = 1000 м : 8 = 125 м

 

Завдання 2.  Виконай обчислення з перевіркою.

_ 54309 |      5

   5          1086 (ост. 9)

   _4

     0

   _43

     40

     _30

       30

         9

х 1086

        5

  5430

+ 5430 

       8  

   5430

Завдання 3. Периметр прямокутника — 36 см, довжина — 12 см. Знайди площу прямокутника.

Розв'язання.

36 : 2 – 12 = 6 (см) – ширина прямокутника.

6 • 6 = 36 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: 36 см2. 

 

Завдання 4. Постав дужки і знаки арифметичних операцій так, щоб рівність була правильною.

( 8 + 8 + 8) - : 8 + 8 : 8 ) = 78

 

Сторінка 58

Завдання 1. Яке дерево називають мавпячим хлібним деревом? Обчисли й познач правильну відповідь.

60 • 4 = 240

240 : 24 = 10

10 • 90 = 900

900 : 5 = 180

180 : 3 = 60

60 • 7 = 420

420 : 3 = 140

140 : 7 = 20

20 • 20 = 400

400 : 5 = 80

80 • 6 = 480

480 + 520 = 1000

кокосову пальму — 532 

баобаб — 1000                          кактус — 900

 

Завдання 2. Підкресли ті значення букви d, для яких нерівність буде істинною.

72 – d : 4 > 12                               64, 32, 28, 24, 20, 16, 12

 

Завдання 3. Виконай дії.

7 кг 100 г – 3 кг 600 г = 3 кг 500 г

7 кг 100 г – 3 кг 600 г = 7100 г – 3600 г = 3500 г

2 м 37 см + 6 м 75 см = 9 м 12 см

2 м 37 см + 6 м 75 см = 237 см + 675 см = 912 см

40 хв + 1 год З0 хв = 2 год 10 хв

40 хв + 1 год 30 хв = 1 год + 70 хв = 1 год + 10 хв + 60 хв = 2 год 10 хв

 

Завдання 4. Запиши величини в порядку зменшення.

8 дм2, 80 см2, 800 дм2, 8000 см2.

80 см2, 8дм2 = 800см2, 8000см2, 800дм2 = 80000см2

 

Завдання 5.  Як від стрічки завдовжки — 3/4 м відрізати — 1/2 м? Покажи

на схемі. 

 

Сторінка 59

Завдання 1. Запиши числа, які більші: 

у 6 разів за 130     130 • 6 = 180

у 3 рази за 250      250 • 3 = 750

у 4 рази за 190      190 • 4 = 760

Запиши числа, які менші:

у 7 разів, ніж 840   840 : 7 = 120

у 7 разів, ніж 777   777 : 7 = 111

у 5 разів, ніж 800   800 : 5 = 160

 

Завдання 2. Обчисли ланцюжок.

50000 : 5 = 10000

10000 : 2 = 5000

5000 • 7 = 35000

35000 : 1000 = 35

35 • 20 = 700

700 • 4 = 2800

2800 : 2 = 1400

 

Завдання 3. Порівняй вирази, не обчислюючи їх (>, <, =). 

(1456 + 1512) : 28 = 1456 : 28 + 1512 : 28 

(22 032 + 792) : 36 < 22 032 : 36 + 792

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

З однієї отари овець настригли 9814 кг вовни, по 7 кг із кожної вівці, а з іншої — 8015 кг вовни, по 5 кг із кожної вівці. Скільки овець у двох отарах?

Розв'язання.

9814 : 7 = 1402 (ов.) – овець в першій отарі.

8015 : 5 = 1603 (ов.) – овець у другій отарі.

1402 + 1603 = 3005 (ов.) – овець у двох отарах.

Відповідь: 3005 овець.

 

Завдання 5. Це — магічна зірка. Сума чотирьох чисел на кожному відрізку зірки дорівнює 26. Упиши ці числа.

26 – 7 – 10 – 1 = 8

26 – 8 – 4 – 3 = 11

26 – 12 – 4 – 1 = 9

26 – 9 – 10 – 2 = 5

26 – 12 – 3 – 5 = 6 

 

Сторінка 60

Завдання 1. Підкресли вирази, значення яких дорівнює 125.

750 : 6 = (600 + 120 + 30) : 6 = 100 + 20 + 5 = 125   

500 : 4 = (400 + 80 + 20) : 4 = 100 + 20 + 5 = 125

77 + 58 = 70 + 50 + 7 + 8 = 120 + 15 = 135

0 : 125 = 0

2009 – 1884 = 2009 – 1000 – 884 = 1009 – 800 – 84 = 209 – 80 – 4 = 129 – 4 = 125

1000 : 8 = (800 + 160 + 40) : 8 = 100 + 20 + 5 = 125 

 

Завдання 2.  Розв'яжи задачу.

У квартирі, площа якої 56 м2, живуть четверо. Скільки квадратних метрів припадає на кожного члена родини?

Розв'язання.

56 : 4 = 14 (м2) – припадає квадратних метрів на кожного члена родини.

Відповідь: 14 м2.

 

Завдання 3. Обчисли.

 

х 754 

       80

 60320

х 6375

        40

 255000

х   432

         700

    302400

 Завдання 4. Заповни таблицю.

a

b

c

(a + b) : c

a • c + b

a + b • c

500

480

7

140

3980

3860

610

350

8

120

5230

3410

250

400

5

130

1650

2250

(500 + 480) : 7 = 980 : 7 = (700 + 280) : 7 = 100 + 40 = 140

(610 + 350) : 8 = 960 : 8 = (800 + 160) : 8 = 100 + 20 = 120

(250 + 400) : 5 = 650 : 5 = (500 + 150) : 5 = 100 + 13 = 130

500 • 7 + 480 = 3500 + 480 = 3980

610 • 8 + 350 = (600 + 10) • 8 + 350 = 4800 + 80 + 200 + 150 = 5000 + 230 = 5230

250 • 5 + 400 = (200 + 50) • 5 + 400 = 1000 + 250 + 400 = 1650

500 + 480 • 7 = 500 + (400 + 80) • 7 = 500 + 2800 + 560 = 2800 + 500 + 500 + 60 = 3800 + 60 = 3860

610 + 350 • 8 = 610 + (300 + 50) • 8 = 610 + 2400 + 400 = 2400 + 400 + 600 + 10 = 3400 + 10 = 3410

250 + 400 • 5 = 250 + 2000 = 2250

 

Завдання 5. Розв'яжи задачу.

До швейного цеху надійшло 1320 м драпу. П'яту частину драпу було використано для пошиву чоловічих пальт, по З м на кожне. Скільки чоловічих пальт пошили в цеху?

Розв'язання.

1320 : 5 = 264 (м) – використано драпу на пальта.

264 : 3 = 88 (п.) – пошито пальт.

Відповідь: 88 пальт.

Інші завдання дивись тут...