Інші завдання дивись тут...

Сторінка 61.

Завдання 1. Обчисли швидко й правильно.

640 000 : 8 = 80 000

7 • 9 000 = 63 000

28 000 : 7 = 4 000

45 000 : 9 = 5 000

80 000 • 6 = 480 000

8 • 5 000 = 40 000

 

Завдання 2. Устав пропущені числа. 

320 : 5 : 8 = 8 

320 : 5 : 8 = 320 : 8 : 5 = 40 : 5 = 8

648 : 9 : 18 = 4

648 : 9 : 4 = (630 + 18) : 9 : 4 = (630 : 9 + 18 : 9) : 4 =(70 + 2) : 4 = 72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 10 + 8 = 18 

378 : 7 : 9 = 6

378 : 7 : 6 = (350 + 28) : 7 : 6 = (350 : 7 + 28 : 7) : 6 = (50 + 4) : 6 = 54 : 6 = 9

3563 : 7 – 300 = 209

3563 : 7 – 209 = (3500 + 63) : 7 – 209 = (3500 : 7 + 63 : 7) – 209 = 500 + 9 – 209 = 509 – 209 = 300

1872 : 9 – 200 = 8

1872 : 9 – 8 = (1800 + 72) : 9 – 8 = 200 + 8 – 8 = 200

2127 : 3 + 11 = 720

2127 : 3 – 720 = 720 – (2100 + 27) : 3 = 720 – (2100 : 3 + 27 : 3) = 720 – (700 + 9) = 720 – 700 – 9 = 11  

 

Завдання 3. Обчисли.

(300 • 2 – 582) • 10 + 170 = (600 – 582) • 10 + 170 = 180 + 170 = 350

(5 • 200 – 875) • 10 + 457 = (1000 – 875) • 10 + 457 = 1250 + 457 = 1707

(820 : 10 + 718) : 400 • 40 = (82 + 718) : 400 • 40 = 800 : 400 • 40 = 2 • 40 = 80

 

Завдання 4. Розв'яжи задачу.

Майстерня повинна була відремонтувати 280 комбайнів, по 7 кожного дня, а ремонтувала по 10 комбайнів щодня. На скільки раніше зазначено часу майстерня виконала роботу?

Розв'язання.

280 : 7 = 40 (д.) – мала працювати днів.

280 : 10 = 28 (д.) – днів ремонтувала комбайни.

40 – 28 = 12 (д.) – на скільки раніше зазначено часу майстерня виконала роботу.

Відповідь: на 12 днів.

 

Завдання 5. Обчисли.

_ 798406

     99797

   698609

+ 65432

     6688

   72120

х 4053

         6

  24318

 

Сторінка 62.

Завдання 1. Накресли відрізок завдовжки 8 см. Розділи його на 8 рівних

частин. Покажи на ньому олівцями різних кольорів 1/8, 7/8, 2/8, 6/8, 8/8, 3/8 

 

Завдання 2. Запиши відповіді.

• У зошиті 18 сторінок. Учениця використала 1/3 частину зошита. Скільки сторінок зайнято записами? 

18 : 3 • 1 = 6 (с.) – сторінок зайнято записами.

• У книзі 35 сторінок. Дмитро прочитав 1/7 частину книги. Скільки сторінок прочитав Дмитро? 

35 : 7 • 1 = 5 (с.) – сторінок прочитав Дмитро.

• Довжина 1/3 мотузки — 6 м. Чому дорівнює довжина всієї мотузки? 

6 : 1 • 3 = 18 (м) – довжина всієї мотузки.

• Максим розв'язав 3 задачі, що склало 1/4 від усіх заданих. Скільки задач мав розв'язати хлопчик? 

3 : 1 • 4 = 12 (з.) – задач мав розв'язати хлопчик.

 

Завдання 2. Запиши відповіді рівнянь.

х : 2 = 3100 

х = 3100 • 2 

х = 6200

7200 : х = 8

х = 7200 : 8

х = 900

х • 5 = 15500

х = 15500 : 5

х = 3100

Завдання 4.  Розв'яжи задачу.

На футбольному матчі було 3420 глядачів. З них шоста частина — жінки. Скільки було глядачів-чоловіків?

Розв'язання.

1 спосіб.

3420 : 6 = 570 (г.) – жінки серед глядачів.

3420 – 570 = 2850 (г.) – чоловіки серед глядачів.

2 спосіб.

3420 : 6 • 5 = 2850 (г.) – чоловіки серед глядачів.

Відповідь: 2850 глядачів-чоловіків

 

Сторінка 64

Завдання 1. Обчисли. 

640 : 2 = (600 + 40) : 2 = 600 : 2 + 40 : 2 = 300 + 20 = 320

700 : 5 = (500 + 200) : 5 = 500 : 5 + 200 : 5 = 100 + 40 = 140

560 : 4 = (400 + 160) : 4 = 400 : 4 + 160 : 4 = 100 + 40 = 140

510 : 17 = 30

950 : 19 = 50

720 : 6 = (600 + 120) : 6 = 600 : 6 + 120 : 6 = 100 + 20 = 120

480 : 3 = (300 + 180) : 3 = 300 : 3 + 180 : 3 = 100 + 60 = 160

840 : 7 = (700 + 140) : 7 = 700 : 7 + 140 : 7 = 100 + 20 = 120

480 : 16 = 480 : 4 : 4 = 120 : 4 = 30 

540 : 9 = 60

 

Завдання 2. Устав пропущені числа, щоб отримати істинні рівності.

3/10 хв = 1хв : 10 • 3 = 60 с : 10 • 3 = 18 с

5/12 доби = 1доба : 12 • 5 = 24 год : 12 • 5 = 2 год • 5 = 10 год

1/2 дм = 1 дм : 2 • 1 = 10 см : 2 • 1 = 5 см

3/5 ц = 1 ц : 5 • 3 = 100 кг : 5 • 3 = 20 кг • 3 = 60 кг

 

Завдання 3. Розв'яжи задачу.

Скільки масла можна отримати з 360 л жирного молока, якщо вершки складають 1/8 від кількості молока, а масло — 1/3 від кількості вершків?

Розв'язання.

360 : 8 • 1 = 45 (л) – становлять вершки.

45 : 3 • 1 = 15 (л) – становить масло.

Відповідь: 15 літрів. 

 

Завдання 4. Обчисли. 

х  7560

        40

  302400

х  490

      800

  392000

х  3450

        70

  241500

Завдання 5. Постав дужки так, щоб рівність була істинною. 

(344 : 2 – 2) (195 – 37 • 5) = 1700

 

Сторінка 65

Завдання 1. Устав пропущені числа, щоб рівності були істинними. 

56 000 : 7 : 10 = 56 000 : 700

240 000 : 4 : 100 = 240 000 : 400

630 000 : 100 : 9 = 630 000 : 900

 

Завдання 2. Обчисли зручним способом

306 • 2 + 306 • 6 = 306 • (2 + 6) = 306 • 8 = (300 + 6) • 8 = 300 • 8 + 6 • 8 = 2400 + 48 = 2448

(300 + 7) • 5 = 300 • 5 + 7 • 5 = 1500 + 35 = 1535

 

Завдання 3. Обчисли. 

х 3720

       600

 2232000

_ 495600

     37200

   458400

х 4З96

         70

  307720

Завдання 4.  Устав пропущені числа, щоб рівності були істинними.

3/10 від 3 год = 48 хв

3 год : 10 • 3 = (60 хв • 3) : 10 • 3 = 180 хв : 10 • 3 = 18 хв • 3 = 48 хв 

5/8 від суми чисел 362 і 638 = 625

(362 + 638) : 8 • 5 = 1000 : 8 • 5 = (800 + 160 + 40) : 8 • 5 = (800 : 8 + 160 : 8 + 40 : 8) • 5 = (100 + 20 + 5) • 5 = 500 + 100 + 25 = 625

3/100 від 1 грн = 3 коп.

1 грн : 100 • 3 = 100 коп. : 100 • 3 = 3 коп.

 

Завдання 5.  Розв'яжи задачу.

Дві бригади шахтарів видобули 1620 т вугілля. Вугілля, що видобула перша бригада, завантажили в 46 вагонів, а вугілля, що видобула друга бригада, у 44 таких самих вагони. Скільки тонн вугілля видобула кожна бригада?

Розв'язання.

46 + 44 = 90 (в.) – всього вагонів.

1620 : 90 = 18 (т) – тонн вугілля в одному вагоні.

46 • 18 = 828 (т) – тонн видобула перша бригада.

44 • 18 = 792 (т) – тонн видобула друга бригада.

Відповідь: 828 тонн, 792 тонн.

 

Сторінка 66

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Завдання 1. Заповни пропуски, щоб отримати істинні рівності.

1/5 від 1 ц = 20 кг 

1/5 від 1 ц = 1 ц : 5 • 1 = 100 кг : 5 • 1 = 20 кг

3/4 від 6 год = 270 с

3/4 від 6 год = 6 год : 4 • 3 = 60 с • 6 : 4 • 3 = 360 с : 4 • 3 = 90 с • 3 = 270 с

1/10 від 1 км = 100 м

1/10 від 1 км = 1 км : 10 • 1 = 1000 м : 10 = 100 м

5/8 від 1 т = 625 кг

5/8 від 1 т = 1 т : 8 • 5 = 1000 кг : 8 • 5 = 125 кг • 5 = 625 кг

 

Завдання 2. Обчисли.

_ 79804 |   4

   4          19951

 _39

   36

  _ 38

     36

     _20

       20

       _4

         4

         0

х  8476

          5

  42380 

+ 53274

   57986

 111260

_ 790061

     67594

   722467

Завдання 3. Розв'яжи задачу.

Від рулона оздоблювальної стрічки завдовжки 150 м відрізали 2/5 його довжини, а від іншого рулона завдовжки 180 м відрізали 2/3 його довжини. У якому рулоні й на скільки більше оздоблювальної стрічки залишилося?

Розв'язання.

1 спосіб.

150 : 5 • 2 = 60 (м) – відрізали метрів стрічки від першого рулону.

150 – 60 = 90 (м) – залишилося метрів стрічки в першому рулоні.

180 : 3 • 2 = 120 (м) – відрізали метрів стрічки від другого рулону.

180 – 120 = 60 (м) – залишилося метрів стрічки в другому рулоні.

90 – 60 = 30 (м) – на стільки метрів більше стрічки залишилося в першому рулоні, ніж в другому.

2 спосіб.

150 : 5 • 3 = 90 (м) – залишилося метрів стрічки в першому рулоні.

180 : 3 • 1 = 60 (м) – залишилося метрів стрічки в другому рулоні.

90 – 60 = 30 (м) – на стільки метрів більше стрічки залишилося в першому рулоні, ніж в другому.

Відповідь: на 30 метрів.

Інші завдання дивись тут...

 

  • софія 4 - в
    а де від 67 ст завданя sad ------> Обов'язково буде.
    13 квітня 2016 15:27
  • Марія
    а де 63 сторінка?((((( -------- у робочому зошиті, взятому з відкритих джерел інтернету, була відсутня 63 сторінка з умовами, тому нами не був запропонований розв'язок до цієї сторінки. Можете подати умови завдань у коментарях ... Дякуємо
    29 березня 2019 09:11