Інші завдання дивись тут...

Сторінка  67.

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 1. Підкресли вирази, значення яких дорівнює 400. 

1600 : 40 = 40

3600 : 90 = 40       

24 000 : 60 = 400 

3200 : 8 = 400 

2800 : 70 = 40

400 • 0 = 0     

0 : 400 = 0

 200 • 2 = 400

20 • 20 = 400

 

Завдання 2.  Устав пропущені числа, щоб отримати істинні рівності 

Нагадаємо, що 1 т = 10 ц = 1000 кг, 1ц = 100 кг, 1 кг = 1000 г, 1 доба = 24 год, 1 год = 60 хв, 1 хв = 60 с

18 т 200 кг = 18 • 1т + 200 кг = 18 • 10 ц + 2ц = 182ц

14 кг 62 г = 14 • 1 кг + 62 г = 14 • 1000 кг + 62 г = 14000 г + 62 г = 14062 г

3600 хв = 60 • 60хв = 60 • 1 год = 60 год

8 хв З0 с = 8 • 1 хв + 30 с = 8 • 60 с + 30 с = 480 с + 30 с = 510 с

7 т 200 кг = 7 • 1 т + 200 кг = 7 • 1000 кг + 200 кг = 7200 кг

60 т 20 кг = 60 • 1 т + 20 кг = 60 • 1000 кг + 20 кг = 60 020 кг

5 хв 32 с = 5 • 1 хв + 32 с = 5 • 60 с + 32 с = 332 с

72 000 год = 24 год • 300 = 1 доба • 300 = 300 діб

270 грн 47 к. = 270 • 1 грн + 47 к. = 270 • 100 к. + 47 к. = 27047 к.

17 кг 57 г = 17 • 1 кг + 57 г = 17 • 1000 г + 57 г = 17057 г

 

Завдання 3. Знайди число за його частиною.

20 т 364 кг : 6 = 3 394 кг

20 • 1 т + 364 кг = 20 • 1000 кг + 364 кг = 20364 кг

20 364 кг : 6 = 3394 кг

_  20364 | 6   

   18          3394

   _23

     18

     _56

       54

         24

         24

           0

 

17 км 220 м : 7 = 2460 м

17 • 1 км + 220 м = 17 • 1000 м + 220 м = 17 220 м

17 220 м : 7 = 2460 м

_ 17220 |  7    

   14        2460

   _32

     28

     _42

       42

         0

 

Завдання 4. Для ремонту двох кімнат купили шпалери однакової довжини. На ремонт першої кімнати витратити 11 рулонів шпалер, другої — 15. Усього використали 312 м шпалер. Скільки метрів шпалер витратили на ремонт кожної кімнати?

Розв'язання.

1 спосіб.

11 + 15 = 26 (р.) – витратили рулонів.

312 : 26 = 12 (м) – метрів тканини в одному рулоні.

12 • 11 = 132 (м) – метрів шпалер витратили на ремонт першої кімнати.

312 – 132 = 180 (м) – метрів шпалер витратили на ремонт другої кімнати.

2 спосіб.

11 + 15 = 26 (р.) – витратили рулонів.

312 : 26 = 12 (м) – метрів тканини в одному рулоні.

12 • 11 = 132 (м) – метрів шпалер витратили на ремонт першої кімнати.

12 • 15 = 180 (м) – метрів шпалер витратили на ремонт другої кімнати.

Відповідь: 132 метри, 180 метрів.

 

Сторінка 68

Завдання 1. Запиши й обчисли вирази. 

• Число 450 000 зменш на добуток чисел 900 і 500.

450 000 – (900 • 500) = 450 000 – 450 000 = 0

• Різницю чисел 65 000 і 33 000 зменш у 800 разів.

(65 000 – 33 000) : 800 = 32 000 : 800 = 40

• Частку чисел 1800 і 90 збільш на їх добуток.

(1800 : 90) + (1800 • 90) = 20 + (1000 + 800) • 90 = 20 + 1000 • 90 + 800 • 90 = 20 + 90 000 + 72 000 = 162 020 

• Різницю чисел 600 001 і 2 збільш на 10 000.

(600 001 – 2) + 10 000 = 599 999 + 10 000 = 609 999

 

Завдання 2. Обчисли за зразком.

_ 610| 80

   560  7 (ост. 50)

     50

 

Завдання 3. На хлібозавод першого дня надійшло борошно на 5 вантажівках, по 34 ц на кожній, а другого дня — 7 таких самих вантажівок із борошном. Третину борошна використали першого тижня. Скільки борошна залишилось?

Розв'язання.

1 спосіб.

34 • 5 = 170 (ц) – надійшло борошна першого дня.

34 • 7 = 238 (ц) – надійшло борошна другого дня.

170 + 238 = 408 (ц) – надійшло всього борошна.

408 : 3 = 136 (ц) – використали борошна.

408 – 136 = 272 (ц) – залишилося борошна.

2 спосіб.

5 + 7 = 12 (в.) – надійшло вантажівок.

34 • 12 = 408 (ц) – надійшло борошна.

408 : 3 • 2 = 272 (ц) – залишилося борошна.

Відповідь: 272 центнери. 

 

Сторінка 69.

Завдання 1. Обчисли зручним способом.

25 • 17 • 4 = 25 • 4 • 17 = 100 • 17 = 1700 

15 • 9 • 4 = 4 • 5 • 3 • 9 = 20 • 3 • 9 = 60 • 9 = 540 

55 • 7 • 2 = 2 • 5 • 11 • 7 = 10 • 77 = 770

45 • 6 • 2 = 2 • 5 • 9 • 6 = 10 • 54 = 540 

 

Завдання 2. Запиши відповіді рівнянь.

х : 400 = 220

х = 220 • 400

х = 88000

180 000 : х = 9 000

х = 180 000 : 9 000

х = 20

700 • х = 14 000

х = 14 000 : 700

х = 20

х • 90 = 27 000

х = 27 000 : 90

х = 300

 

Завдання 3. Запиши розв'язання задач виразом.

У класі b учнів, з них 7/9 - поїхали на екскурсію. Скільки учнів було на екскурсії?

b : 9 • 7

Дмитрик прочитав a/b книги, що складає 20 сторінок. Скільки сторінок у книзі?

20 : a • b

 

Завдання 4. 

_51570 | 90

 450        573

   657

   630

    270

    270

        0

_ 117200 | 400

    800        293

    3720

    3600

      1200

      1200

            0

_ 284800 | 800

   2400       356

   4480

    4000

     4800

     4800

           0

_ 268800 | 300

   2400       896

    2880

    2700

     1800

     1800

           0

 

Сторінка 70

Завдання 1. Обчисли швидко й правильно

125 • 4 = (100 + 20 + 5) • 4 = 400 + 80 + 20 = 500 

З м : 10 см = 300 см : 10 см = 30

540 : 90 = 6

240 г : 60 г = 4

 

Завдання 2.  

х  35З

     29

 3177

 706  

10237 

х     5764

          97

     40348

   51876  

   559108

х   7032

        47

   49224

 28128  

 330504

 

Завдання 3. Присадибна ділянка має форму прямокутника, довжина якого дорівнює 240 м, а ширина — у 4 рази менша. На 3/4 усієї площі ділянки вирощують овочі, а решту займають полуниці. Яка площа засаджена полуницями?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 240 : 4 = 60 (м) – ширина ділянки.

2) 240 • 60 = 14400 (м2) – площа усієї ділянки.

3) 14 400 : 4 • 3 = 10 800 (м2) – площа засаджена овочами.

4) 14 400 – 10 800 = 3 600 (м2) – площа засаджена полуницями.

2 спосіб.

1) 240 : 4 = 60 (м) – ширина ділянки.

2) 240 • 60 = 14400 (м2) – площа усієї ділянки.

3) 4 – 3 = 1 (частина) – частина поля припадає на полуниці.

4) 14400 : 4 • 1 = 3 600 (м2) – площа засаджена полуницями.

Відповідь: полуницями засаджена площа 3 600 м2.

 

Завдання 4. Склади з паличок таку фігуру. Прибери 3 палички так, щоб залишилося 3 таких самих квадрати. Накресли.

Інші завдання дивись тут...