Інші завдання дивись тут...

Сторінка 71.

Завдання 1. Постав дужки так, щоб рівності були істинними.

(640 – 480) : 4 + 360 = 400

160 : (4 • 2) + 10 = З0

 

Завдання 2. Знайди частку й остачу.

275 : 40 = 6 (ост. 35)  

580 : 80 = 7 (ост. 20)  

248 : 50 = 4 (ост. 48)  

7600 : 900 = 8 (ост. 400)

2700 : 400 = 6 (ост. 300)

6900 : 700 = 9 (ост. 600)

 

_275 | 40

 240   6 (ост. 35)

   35

_580 | 80

 560    7 (ост. 48)

   20

_248 | 50

 200     4 (ост. 48)

  48

_7600 | 900

  7200    8 (ост. 400)

   400

_2700 | 400

 2400    6 (ост. 300)

  300

_6900 | 700

 6300    9 (ост. 600)

  600 

 

Завдання 3. Запиши дробом.

Яку частину року складають: 

З міс. — 1/4                        3 міс / 12 міс = 1/4  

6 міс. — 1/2                       6 міс / 12 міс = 1/2 

2 міс. — 1/6                       2 міс / 12 міс = 1/6

Яку частину місяця складають:

5 діб — 1/6                        5 діб/ 30 діб = 1/6

15 діб —  1/2                     15 діб / 30 діб = 1/2  

10 діб —  1/3                     10 діб / 30 діб = 1/3

 

Завдання 4.  У першій теплиці зібрали 25 ящиків цибулі, а в другій — 19 таких самих ящиків. Причому в другій теплиці зібрали на 108 кг цибулі менше, ніж у першій. Скільки кілограмів цибулі зібрали в кожній теплиці?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 25 – 19 = 6 (ящ.) – на стільки менше ящиків зібрали у другій теплиці.

2) 108 : 6 = 18 (кг) – кілограмів цибулі в одному ящику.

3) 18 • 25 = 450 (кг) – кілограмів цибулі зібрали у першій теплиці.

4) 18 • 19 = 342 (кг) – кілограмів цибулі зібрали у другій теплиці.

2 спосіб.

1) 25 – 19 = 6 (ящ.) – на стільки менше ящиків зібрали у другій теплиці.

2) 108 : 6 = 18 (кг) – кілограмів цибулі в одному ящику.

3) 18 • 25 = 450 (кг) – кілограмів цибулі зібрали у першій теплиці.

4) 450 – 108= 342 (кг) – кілограмів цибулі зібрали у другій теплиці.

Відповідь: у першій теплиці зібрали 450 кг цибулі, у другій – 342 кг.

 

Завдання 5. Запиши два п'ятицифрових числа, сума цифр у кожному з яких дорівнює 9.

5111142111

33111, 11133

24111, 12411

 

Сторінка 72.

Завдання 1. Обчисли ланцюжок.

4m_b_u2015rzr_721

162 : 6 = (120 + 42) : 6 = 20 + 7 = 27

27 • 100 = 2 700

2 700 : 90 = 30 

30 • 80 = 2 400 

2 400 : 12 = 200

200 • 5 = 1 000

1 000 : 50 = 20

20 • 70 = 1 400

1 400 : 2 = 700

 

Завдання 2. 

х  2987 

     258

  23896

14935

5974   

770646

х    749

     584

    2996

  5992

3745   

437416

х    3254

       247

    22778

  13016

  6508   

  803738

 

Завдання 3.  На будівництво привезли 50 мішків цементу, по 50 кг у кожному, та 40 таких самих мішків піску. Першого дня використали 940 кг будівельних матеріалів, а другого — 1200 кг. Скільки кілограмів будівельних матеріалів залишилося на будівництві?

Розв'язання.

1) 50 + 40 = 90 (м.) – привезли мішків будівельних матеріалів.

2) 50 • 90 = 4 500 (кг) – привезли кілограмів будівельних матеріалів.

3) 940 + 1200 = 2140 (кг) – використали кілограмів будівельних матеріалів.

4) 4 500 – 2 140 = 2360 (кг) – залишилося кілограмів будівельних матеріалів.

Відповідь: на будівництві залишилося 2 360 кг будівельних матеріалів.

 

Сторінка 73.

Завдання 1. Звідки коали беруть воду? Обчисли й познач правильну відповідь.

80 •  60 = 4800

4800 : 4 = (4000 + 800) : 4 = 1000 + 200 = 1200

1200 : 6 = 200

200 • 7 = 1400

1400 : 10 = 140

140 • 5 = (100 + 40) • 5 = 500 + 200 = 700

700 • 8 = 5600

5600 : 10 = 560

560 : 7 = 80

з листя евкаліпта — 80 

з водоймища — 90 

з трав'янистих рослин — 8 

 

Завдання 2. Накресли відрізок ЕМ довжиною 12 см. Накресли відрізок NК, що дорівнює 5/6 відрізка ЕМ.

12 : 6 • 5 = 10 (см) – довжина відрізка NК.

 

Завдання 3. 

_35948 | 76

 304      473

  554

  532

   228

   228

      0

_8908 | 68

 68       131   

 210

 204

    68

    68

      0

_47235 | 67

 469       705     

    33

      0

    335

    335

       0 

 

Завдання 4.  Запиши в більших одиницях вимірювання. 

1 спосіб.

17 000 м = 17 • 1000 м = 17 км

600 хв = 10 • 60 хв = 10 • 1 год = 10 год

50 000 кг = 50 • 1000 кг = 50 • 1т = 50 т

82 000 к. = 820 • 100 к. = 820 • 1 грн. = 820 грн.

2 спосіб.

17 000 м = (17000 : 1000) км = 17 км

Скільки кілометрів у 17 000 м? Міркуємо так. 1000 м = 1 км. Отже, у 17 000 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у числі 17 000, тобто 17, тому 17 000 м = 17 км.

600 хв = (600 : 60) год = 10 год

50 000 кг = (50 000 : 1000) т = 50 т

Скільки тонн у 50 000 кг? Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 50 000 кг стільки тонн, скільки всього тисяч у числі 50 000, тобто 50, тому 50 000 кг = 50 т.

82 000 к. = (82 000 : 100) грн. = 820 грн.

Скільки грн у 82 000 к.? Міркуємо так. 100 к. = 1 грн. Отже, у 82 000 к. стільки грн, скільки всього сотень у числі 82 000, тобто 820, тому 82 000 к. = 820 грн.

 

Сторінка 74.

Завдання 1. Заповни таблицю.

с 4200 7800 560 500 • 8 = 4000 500 • 9 = 4500
d 7 6 4 8 9
c : d

4200 : 7 =

600

7800 : 6 = (6000 + 1200) : 6 = 

1000 + 200 = 1200

560 : 4 = (400 + 160 ) : 4 = 100 + 40 

=  140

500 500

 

Завдання 2. Обчисли. Зроби перевірку.

_3265 | 36

 324      9 (ост. 25)

    25

Перевірка.

36 • 9 + 25 = (30 + 6) • 9 + 25 = 2700 + 540 + 25 = 3265

 

_53961 | 67

 536     805 (ост. 26)

    36

     0

    361

    335

      26

 

Перевірка.

67 • 805 + 26 = 53935 + 26 = 53961

х  805 

      67

  5635

4830       

53935

+53935

       26

  53961

 

Завдання 3. Склади й розв'яжи задачу.

На ділянці довжиною 80 м та шириною 60 м ростуть яблуні та груші. Яблуні займають 5/8 усієї площі. Яку площу займають груші?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 80 • 60 = 4800 (м2) – площа усієї ділянки.

2) 4800 : 8 • 5 = 3000 (м2) – площу займають яблуні.

3) 4800 – 3000 = 1800 (м2) – площу займають груші.

2 спосіб.

1) 80 • 60 = 4800 (м2) – площа усієї ділянки.

2) 8 – 5 = 3 (частини) – частини поля припадають на груші.

3) 4800 : 8 • 3 = 1800 (м2) – площу займають груші.

Відповідь: груші займають площу 1800 м2.

 

Завдання 4. 

7 ц : 14 = 700 кг : 14 = 700 кг : 7 : 2 = 100 кг : 2 = 50 кг

3  год : 18 = 3 • 1 год : 18 = 3 • 60 хв : 18 = 180 хв : 18 = 10 хв 

2 доби : 12 = 24 год : 12 = 24 год : 6 : 2 = 4 год : 2 = 2 год

4  кг : 80 = 4 000 г : 80 = 50 г

7 міс. : 6 = 7 • 1 міс : 6 = 7 • 30 днів : 6 = 210 днів : 6 = (180 днів + 30 днів) : 6 = 30 днів + 5 днів = 35 днів 

5  т : 2 = 5000 кг : 2 = (4000 кг + 1000 кг) : 2 = 2000 кг + 500 кг = 2500 кг

Інші завдання дивись тут...