Інші завдання дивись тут...

Сторінка 75.

Завдання 1. Бджолоїдка — це хто? Обчисли й познач правильну відповідь.

6500 : 5 = (5000 + 1500) : 5 = 1000 + 300 = 1300

1300 • 7 = (1000 + 300) • 7 = 7000 + 2100 = 9100

9100 : 100 = 91

91 • 8 = (90 + 1) • 8 = 720 + 8 = 728

728 : 4 = (400 + 320 + 8) : 4 = 100 + 80 + 2 = 182

182 : 7 = (140 + 42) : 7 = 20 + 6 = 26

26 • 12 = 26 • 2 • 6 = 52 • 6 = (50 + 2) • 6 = 300 + 12 = 312

Комаха – 216

Птах – 312

Звір – 482

 

Завдання 2.  Сума трьох чисел дорівнює З0 212. Перший доданок — найменше 

п'ятицифрове число, другий — найбільше чотирицифрове число. Знайди різницю третього доданка й числа 7539.

10000 – найменше п'ятицифрове число (перший доданок).

9999 – найбільше чотирицифрове число (другий доданок).

30 212 – (10000 + 9999) = 10213 – третій доданок.

 

_10213

   7539

   2674

Відповідь:  2674

 

Завдання 3. 

х  1479

     502

   2958

7395   

742458

Х  1046

      609

    9414

 6276   

 637014

х     98З

       408

     7864

  3932    

  401064

 

Завдання 4. Дві ластівки вилетіли з різних точок одночасно назустріч одна одній зі швидкістю 23 м/с. Через скільки секунд вони зустрінуться, якщо відстань між ними дорівнює 920 м?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 23 + 23 = 46 (м/с) – швидкість зближення.

2) 920 : 46 = 20 (с) – час до зустрічі.

2 спосіб.

1) 920 : 2 = 460 (м) – пролетить одна ластівка.

2) 460 : 23 = 20 (с) – потрібно часу до зустрічі.

3 спосіб.

1) 920 : 23 = 40 (с) – потрібно було би часу одній ластівці.

2) 40 : 2 = 20 (сек.) – час до зустрічі.

Відповідь: ластівки зустрінуться через 20 секунд.

 

Сторінка 76.

Завдання 1. Як давні слов'яни називали місто Судак? Обчисли й познач правильну відповідь.

 

1386 : 3 • 2 = 924

924 : 6 • 5 = 770

770 : 5 • 4 = 616

616 : 2 • 1 = 308

308 : 7 • 2 = 88

Сумгаїт — 44 

Сугдей — 22 

Сурож — 88

 

Завдання 2. Виконай дії.

23 т 4 кг : 27 + 140 т 391 кг : 57 = 3 315 кг

23 т 4 кг : 27 + 140 т 391 кг : 57 = 23 004 кг : 27 + 140391 кг : 57 = 852 кг + 2463 кг = 3315 кг

_23004 | 27

 216       852

   140

   135

      54

      54

        0

_140391 | 57

  114        2463

    263

    228

      359

      342

        171

        171

           0

 

+ 2463

     852

   3315

 

 

Завдання 3. Довжина лісової смуги — 3 км, а ширина — у 5 разів менша. За скільки хвилин можна обійти всю смугу, якщо рухатися зі швидкістю 75 м/хв?

Розв'язання.

1) 3000 : 5 = 600 (м) – ширина лісової смуги.

2) (3000 + 600) • 2 = 7200 (м) – периметр лісової смуги.

3) 7200 : 75 = 96 (хв.) – треба часу.

Відповідь: всю смугу можна обійти за 96 хвилин.

 

Завдання 4.  Добуток двох чисел дорівнює 108, а їх частка — число 3. Запиши ці числа. 18 і 6

Нехай а – друге число, тоді перше число а • 3, складемо рівняння

а • 3 • а = 108

а • а = 108 : 3

а • а = 36

а = 6 – друге число.

а • 3 = 6 • 3 = 18 – перше число.

 

Сторінка 77.

Завдання 1.  Постав знаки дій так, щоб рівності були істинними.

24 000 : 20 = 60 20  

42 000 : 70 = 150

12 700 : 50 = 1000 746 

5600 : 80 = 3500 : 50 

 

Завдання 2. Склади й обчисли вираз.

Добуток чисел 570 і 409 зменшити на частку чисел 447 480 і 66. 

570 • 409 – 447 480 : 66 = 233130 – 6780 = 226350 

х  409 

     570

  2863   

2045   

233130

_447480 |  66

 396        6780

  514

  462

   528

   528

      0

_233130

     6780

  226350

 

Завдання 3. Від п'ятиметрової дошки відрізали 2 дощечки: одна завдовжки 2/5 його довжини, друга 3/10  його довжини. Яка довжина дошки, що залишилася?

Розв'язання.

1) 500 : 5 • 2 = 200 (см) – довжина першої дошки.

2) 500 : 10 • 3 = 150 (см) – довжина другої дошки.

3) 200 + 150 = 350 (см) – довжина відрізаних дошок разом.

4) 500 – 350 = 150 (см) – довжина дошки, що залишилась.

Відповідь: 150 сантиметрів.

 

Завдання 4. Порівняй іменовані числа (>, <, =).

4  грн 70 к. <  6 грн – 1 грн 25 к.

5  т 900 кг – 3 т  =  2 т 9 ц

 

6 грн – 1 грн 25 к. = 5 грн 100 к. – 1 грн 25 к = (5 грн – 1 грн) + (100 к. – 25 к.) = 4 грн 75 к.

5 т 900 кг – 3 т = 2 т 900 кг = 2 т 9 ц

 

Завдання 5.  За морозивом стоїть черга. Зразу за Марійкою стоїть Петро, за Петром — Тетяна. З початку черги перед Тетяною стоїть 20 людей, а з кінця черги за Марійкою стоїть 30 людей. Скільки людей у черзі?

(20 – 2)людей   Марійка    Петро    Тетяна    (30 – 2) людей

(20 – 2) + 3 + (30 – 2) = 49 (л.) – людей у черзі.

  

Сторінка 78.

Завдання 1 .

Добуток чисел 800 і 40 зменш у 50 разів.

(800 • 40) : 50 = 32000 : 50 = (30000 + 2000) : 50 = 600 + 40 = 640

Число 500 000 зменш на частку чисел 100 000 і 50.

500 000 – (100 000 : 50) = 500 000 – 2000 = 498 000

Добуток чисел 2400 і 3 збільш на їх частку

2400 • 3 + 2400 : 3 = (2000 + 400) • 3 + 800 = 6 000 + 1200 + 800 = 8 000

Число 70 000 збільш на частку чисел 20 000 і 40.

70 000 + 20 000 : 40 = 70 000 + 500 = 70 500

 

Завдання 2. 

(30 104 – 27 332) : 33 = 84

_ 30104 

   27332

    2772

_2772 | 33

 264      84

  132

  132 

     0

 

Завдання 3. Склади й розв'яжи задачу за таблицею.

Ціна Кількість Вартість
? 12 1519 грн 20 к.
34 грн 60 к. 24

У магазині продали 24 кг печива по ціні 34 грн 60 к. та 12 кг цукерок. Яка ціна цукерок, якщо вторгували 1519 грн. 20 к.?

Розв'язання.

1) 3460 • 24 = 83040 (к.) – вторгували за печиво.

2) 151920 – 83040 = 68880 (к.) – вторгували за цукерки.

3) 68880 : 12 = 5740 (к.) = 57 грн 40 к. – ціна цукерок.

Відповідь: ціна цукерок 57 грн 40 к.

 

Сторінка 79.

Завдання 1. 

_239750 | 685

 2055       350

  3425

  3425

      0

_335104 | 476

 3332        704

    190

       0

    1904

    1904

        0 

 

Завдання 2. 

16 т 9 ц : 50 кг = (16 000 кг + 900 кг) : 50 кг = 16 900 кг : 50 кг = 338 

4 км 218 м : 37 = 4 218 м : 37 = 114 м

 

_4218 | 37

  37       114  

   51

   37

   148

   148

      0 

 

1 т = 1000 кг

1 ц = 100 кг

1 км = 1000 м

 

Завдання 3. Туристи подолали відстань 120 км за б днів. Першого дня вони пройшли десяту частину шляху, другого — у 3 рази більше, третього дня подолали таку саму відстань, як першого і другого дня разом. Яку відстань їм залишилося пройти за останні дні?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 120 : 10 = 12 (км) – пройшли першого дня.

2) 12 • 3 = 36 (км) – пройшли другого дня.

3) 12 + 36 = 48 (км) – пройшли третього дня.

4) 12 + 48 + 36 = 96 (км) – пройшли відстань за три дні.

5) 120 – 96 = 24 (км) – залишилося пройти кілометрів.

2 спосіб.

Якщо першого дня вони пройшли 1/10 частину шляху, другого в 3 рази більшу – 3/10 шляху. За два дні 4/10 частини, тому за третій день 4/10 частини. Тоді

1) 1 + 3 + 4 = 8 (частин) – припадає частин на пройдений шлях.

2) 10 – 8 = 2 (частин) – припадає частин на шлях,  що залишився.

3) 120 : 10 • 2 = 24 (км) – залишилося пройти кілометрів.

Відповідь: туристам залишилося пройти 24 км.

 

Завдання 4. Запиши й обчисли вираз.

Добуток чисел 2400 і 3 збільш на їх частку.

2400 • 3 + 2400 : 3 = (2000 + 400) • 3 + 800 = 6000 + 1200 + 800 = 8000

 

Сторінка 80. 

ПЕРЕВІР СЕБЕ.

Завдання 1. 

7500 : 25 : 6 • 90 = 4500

57 000 : 19 • 5 : 300 = 50

7500 : 25 : 6 • 90 = 7500 : 5 : 5 : 6 • 90 = 1500 : 30 • 90 = 50 • 90 = 4500

57 000 : 19 • 5 : 300 = 3 000 • 5 : 300 = 15 000 : 300 = 50   

 

Завдання 2. 

(1 000 000 – 19 975) : 75 • 12 = 156 804

_1000000

     19975

   980025

_980025 | 75

 75          13067

 230

 225

    50

      0

     502

     450

      525

      525

         0

х 13067

        12 

   26134

  13067

  156804

 

Завдання 3. Із селища одночасно в різних напрямках виїхали два велосипедисти зі швидкістю 18 км/год і 25 км/год. Через скільки годин відстань між ними буде 215 км?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 18 + 25 = 43 (км/год) – швидкість віддалення.

2) 215 : 43 = 5 (год) – треба годин.

2 спосіб.

1) 18 + 25 = 43 (км) – відстань проїдуть за 1 год.

2) 215 : 43 = 5 (год) – треба годин.

Відповідь: через 5 годин відстань між велосипедистами буде 215 км.  

Інші завдання дивись тут...