Інші завдання дивись тут...

Завдання 728

Назви два числа, у яких кількість цифр дорівнює кількос­ті букв у назвах цих чисел.

100 (сто), 1 000 000 (мільйон)

 

Завдання 729

У числі 30 325 закреслили цифру 2. На скільки зменши­лося число?

30325 – 3035 = 27290

 

Завдання 730

Комар робить крилами 1000 змахів за 1 с. Це в 5 разів більше змахів, ніж робить бджола за 1 с. Скільки змахів крилами за секунду робить бджола?

Короткий запис

Комар  1000 зм., це в 5 р. більше

Бджола  ?

Розв'язання

1000 : 5 = 200 (зм.)

Відповідь: бджола робить 200 змахів крилами за секунду.

 

Завдання 731

Олеся має один цілий апельсин, дві половинки й чотири чверті. Скільки апельсинів в Олесі?

Короткий запис

Цілий

Цілий = дві половинки

Цілий = чотири чверті

Розв'язання

1 + 1 + 1 = 3 (ап.)

ВАідповідь: в Олесі 3 апельсини.

 

Завдання 732

Десятилітровий бідон наповнили водою. Як за допомо­гою семилітрового й трилітрового бідонів із нього мож­на відлити 5 л води?

Розв'язання

1) 7  3  3 = 1 (л) – залишиться в семилітровому бідоні. Переливаємо у трилітрову банку.
2) 7  (2 + 3) = 4 (л)

 

Завдання 733

а

220 + 70 = 290

260 – 80 = 180 

420

b

70

80

420 – 240 = 180

a + b

290 + 70 = 360

260

420 + 180 = 600

 b

220

180 – 80 = 100

240

 

c

30

10 • 6 = 60 

91

d

150 : 30 = 5

6

91 : 7 = 13

• d

150

60 • 6 = 360

91 • 13 = 1183

c : d

30 : 5 = 6

10

7

Завдання 734

Білка з білченятами збирали гриби. Перше білченя знайшло 2 гриби, друге — 3, а третє — 4. Білка дала їм 27 горіхів і сказала, щоб вони поділили їх відповідно до кількості зібраних грибів. Скільки горіхів дісталося кож­ному з білченят?

Короткий запис

 2 гр.

II — 3 гр.

III — 4 гр.

Разом — ? гр.

Кожному — ? г., порівно згідно разом

 ? II  ? III  ?

Розв’язання

1) 2 + 3 + 4 = 9 (гр.) – всього грибів зібрали
2) 27 : 9 = 3 (р.) – у стільки разів більше горіхів отримає кожен
3)  3 = 6 (г.) – отримає I білченя
4)  3 = 9 (г.) – отримає II білченя
5)  3 = 12 (г.) – отримає III білченя
Відповідь: отримають 6 горіхів перше білченя, 9 горіхів друге білченя, 12 горіхів третє білченя.

 

Завдання 735

9 точок на перетині клітинок утворю­ють квадрат. Яке найменше число то­чок можна до них додати, щоб отри­мати новий квадрат, який міститиме всі наявні точки?

Розв’язання

1)  3 = 9 (т.) – для початкового квадрата
2)  4 = 16 (т.) – для більшого квадрата
3) 16  9 = 7 (т.)
Відповідь: найменше 7 точок можна додати.

 

Завдання 736

До переправи підійшли 13 осіб. Човен уміщує сімох осіб разом із перевізником. Чи зможуть 13 осіб переправи­тися на інший бік за 2 рейси?

Короткий запис

У човні  7 ос. разом з перевізником

? ос.  1 р.

13 ос.  ?

Розв’язання

1)  1 = 6 (ос.) – уміщається людей без перевізника в човні за 1 рейс
2) 12 : 6 = 2 (ост. 1) – зробить 2 рейси і 1 особа залишиться на третій рейс.
Відповідь: не зможуть переправитися 13 осіб за 2 рейси, потрібно зробити 3 рейси.

За скільки хвилин переве­зуть усіх людей, якщо один рейс триває 10 хв?

Короткий запис

1 р.  10 хв.

3 р. — ?

Розв’язання

10  3 = 30 (хв)
Відповідь: усіх людей перевезуть за 30 хвилин.

 

Завдання 737

Які числа відповідають геометричним фігурам? 66 + 99 = 111

 

Завдання 738

За 4 год швидкий потяг проїхав 480 км. За який час по­долає цей шлях літак, якщо його швидкість у 8 разів біль­ша, ніж швидкість потяга?

 
Швидкість
Час
Відстань
Потяг
? км/год
4 год
480 км
Літак
?, у 8 разів більша
? год
480 км 
Розв’язання
Якщо швидкість літака у 8 разів більша, то він подолає цю відстань за час у 8 разів менший, тому
4 год : 8 = 240 хв : 8 = 30 (хв)
Відповідь: цей шлях літак подолає за 30 хвилин.

 

Завдання 739

48 т води першим насосом накачали за 12 год, а дру­гим — за 6 год. За скільки годин накачають таку масу води два насоси разом?

 Насос
Маса води за 1 год
Час роботи
Загальна маса води
I
?
?
12 год
?
48 т
II
?
6 год
48 т
Розв’язання
1) 48 : 12 = 4 (т) – викачає I насос за 1 год
2) 48 : 6 = 8 (т) – викачає II насос за 1 год
3) 4 + 8 = 12 (т) – викачають два насоси разом за 1 год
4) 48 : 12 = 4 (год)
Відповідь: два насоси разом викачають воду за 4 години.

 

Завдання 740

Перший насос може накачати 48 т води за 12 год, а дру­гий — за 6 год. Скільки тонн води накачають два насоси разом за 6 год?

 Насос
Маса води за 1 год
Час роботи
Загальна маса води
I
?
?
12 год
6 год
48 т ?
II
?
6 год
48 т
Розв’язання
1) 48 : 12 = 4 (т) – викачає I насос за 1 год
2) 48 : 6 = 8 (т) – викачає II насос за 1 год
3) 4 + 8 = 12 (т) – викачають два насоси разом за 1 год
4) 12  6 = 72 (т)
Відповідь: два насоси разом викачають 72 тонни води.

 

Завдання 741

5400 л води першим насосом накачали за 18 хв, а дру­гим — за 9 хв. За скільки хвилин накачають таку масу води обома насосами?

 Насос
Об'єм води за 1 год
Час роботи
Загальна об'єм води
I
?
?
18 хв
?
5400 л
II
?
9 хв
5400 л
Розв’язання
1) 5400 : 18 = 300 (л) – викачає I насос за 1 хв
2) 5400 : 9 = 600 (л) – викачає II насос за 1 хв
3) 300 + 600 = 900 (л) – викачають два насоси разом за 1 хв
4) 5400 : 900 = 6 (хв)
Відповідь: два насоси разом викачають воду за 6 хвилин.

 

Завдання 742

Протяжність Дніпра становить 2286 км. Довжина річки по території України дорівнює 4/9 від усієї довжини. Яка протяжність Дніпра по території України?

Короткий запис

Довжина  2286 км

По Україні  ?, 4/9 усієї довжини

Розв’язання

2286 : 9  4 = 254 • 4 = 1016 (км)
Відповідь: протяжність Дніпра по території України 1016 кілометрів.

 

Завдання 743

12 червня 1817 р. німецький винахідник-самоук барон Карл Дрез запатентував прототип велосипеда. Історія цього найпопулярнішого засобу пересування розвива­лася стрімко. Скільки років цьому винаходу на сьогодні?

Розв’язання

2022 – 1817 = 205 (р.)
Відповідь: цьому винаходу на сьогодні 205 років.

 

Завдання 744

Велосипедист їхав в одному напрямку 2 год та 2 год 20 хв у протилежному. Додому він повернувся о 12-й год. 0 котрій годині велосипедист виїхав із дому?

Розв’язання
1) 2 год + 2 год 20 хв = 4 год 20 хв – час витратив на весь шлях
2) 12 год – 4 год 20 хв = 11 год 60 хв – 4 год 20 хв = 7 год 20 хв
Відповідь: велосипедист виіхав з дому о 7 годині 20 хвилин.

 

Завдання 745

Мама орангутан доглядає за своїм малям аж 7 років! І щоразу на ніч будує на дереві нове гніздо-люльку. Скільки таких люльок збудує мама орангутан за 7 років (якщо лічити 5 років по 365 днів і 2 роки — по 366 днів)?

1) х 365

         5

     1825 (л.) – будує за 5 років

2) х 366

         2

      732 (л.) – будує за 2 роки

3) + 1825

        732

      2557 (л.)

Відповідь: мама орангутан збудує 2557 люльок.

Завдання 746

Тарас назвав усі числа третього десятка, а Ярослава — усі двоцифрові числа, кожне з яких записують двома однаковими цифрами. Які числа назвав Тарас, а які — Ярослава?

Тарас  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Ярослава  11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

 

Завдання 747

Яка з трьох розгорток є розгорткою зображеного куба? 3

 

Завдання 748

Майстер та його помічник отримали разом за ремонт ав­томобіля 840 грн. Коли майстер витратив своїх 160 грн, то грошей у них стало порівну. Скільки гривень отрима­ли майстер та його помічник кожний окремо за ремонт автомобіля?

Розв’язання
1) 840  160 = 680 (грн) – стало порівно
2) 680 : 2 = 340 (грн) – отримав помічник
3) 340 + 160 = 500 (грн) – отримав майстер
Відповідь: майстер отримав 500 гривень, а помічник отримав 340 гривень.

 

Завдання 749

За олівець і 3 ручки Іван заплатив 39 грн. Скільки коштує ручка, якщо вона в 4 рази дорожча за олівець?

Розв’язання
1) 1 + 3 • 4 = 13 (ч) – всього частин
2) 39 : 13 = 3 (грн) – припадає на 1 частину
3) • 4 = 12 (грн) – коштує ручка
Відповідь: ручка коштує 12 гривень.

 

Завдання 750

Сума розрядних одиниць двоцифрового числа дорів­нює найбільшому одноцифровому, а число десятків — на 1 менше від цієї суми. Назвіть це число.

Розв’язання

Найбільше однозначне число 9

 1 = 8  перша цифра двоцифрового числа

 8 = 1 - друга цифра двоцифрового числа,

тому 81  двоцифрове число.

Відповідь: невідоме число 81.

 

Завдання 751

Квітка мірабіліс, яку ще називають ніч­ною красунею, розпускається ввечері о 20-й год і цвіте всю ніч до світанку — до 5-ї год. Скільки годин на добу цвіте мірабіліс?

Розв’язання

1) 24  20 = 4 (год)  цвіте до ночі
2) 4 + 5 = 9 (год)
Відповідь: мірабіліс цвіте 9 годин на добу. 

 

Завдання 752

Визнач час за годинником у першій половині доби та в другій половині доби.

У першій добі

0 год 20 хв

7 год 30 хв

4 год 10 хв

У другій добі

12 год 20 хв

19 год 30 хв

16 год 10 хв

Завдання 753

Щороку в другу неділю травня в Україні святкують День матері. Визнач за табелем-календарем дату цього свята минулого року та наступного року.

День матері в 2021 році відзначили 9 травня, а в 2023 році відзначатимуть 14 травня.

 

Завдання 754

У Світлани живуть різні тварини: усі, крім двох, — папуги- усі, крім двох, — кошенята- усі, крім двох, — черепахи. Скільки домашніх тварин живе у Світлани?

Усі, крім двох,  папуги, тому це кошеня і кролик
Усі, крім двох,  кошеняти, тому це папуга і кролик
Усі, крім двох,  черепахи, тому це папуга і кошеня, отже,
у Світлани живуть три тварини  папуга, кошеня і кролик.

 

Завдання 755

У третю суботу квітня в Україні відзначають День довкіл­ля. У цей день тисячі людей беруть участь у благодійних акціях: саджають дерева, прибирають парки, організо­вують екоярмарки тощо. Визнач за табелем-календа­рем дату цього заходу. Сплануй свою участь у ньому.

День довкілля у 2022 році відзначають 16 квітня.

 

Завдання 756

Найвідомішою у світі лялькою є Барбі. Уперше вона з'явилася 1959 р. на іграшковому ярмарку в Нью-Йорку (США). Полічи, скільки років ляльці Барбі на сьогодніш­ній день.

Розв’язання

2022  1959 = 63 (р.)
Відповідь: на сьогоднішній день ляльці Барбі 63 роки. 

 

Завдання 757

Запиши й прочитай усі шестизначні числа, сума розряд­них одиниць у кожному з яких дорівнює 2. Скільки таких чисел?

100001, 100010, 100100, 101000, 110000, 200000

 

Завдання 758

Бабуся посіяла помідори на розсаду 24 лютого (у висо­косний рік). Перші паростки помідорів з'явилися через 9 днів. Коли з'явилися паростки?

Розв’язання

1) 29  24 = 5 (дн.)  у лютому
2) 9  5 = 4 (дн.)  у березні
Відповідь: паростки з'являться 4 березня.

 

Завдання 759

В одній коробці лежать чорні шкарпетки, а в іншій — білі. Чорних шкарпеток на 30 пар більше, ніж білих, а всього у двох коробках 88 пар шкарпеток. Скільки пар шкарпеток кожного кольору?

Розв’язання

1) 88  30 = 58 п.) – білих і чорних шкарпеток порівно
2) 58 : 2 = 29 (п.) – білих шкарпеток
3) 29 + 30 = 59 (п.) – чорних шкарпеток
Відповідь: білих шкарпеток 29 пар і чорних шкарпеток 59 пар.

Завдання 760 «Магічні» квадрати.


190

240

170

180

200

220

230

160

210

 


18

213

119

 219

116

15

 113

21

216

 

190 + 240 + 170 = 600

600 – 240  160 = 200

600 – 170 – 200 = 230

600 – 190 – 230 = 180

600 – 180 – 200 = 220

600 – 220 – 170 = 210

18 + 116 + 216 = 350

350 – 113 – 216 = 21

350 – 18 – 113 = 219

350 – 219 – 116 = 15

350 – 216 – 15 = 119

350 – 119 – 18 = 213

Інші завдання дивись тут...