Позначте у зошиті 4 точки, що не лежать на одній прямій. Дайте їм назви та попарно сполучіть їх відрізками. Скільки відрізків утворилось? Чотири відрізки.
Виміряйте довжини цих відрізків.

  

Завдання 129
Побудуйте відрізки АВ, DC і TP так, щоб АВ = 6 см 8 мм, DC = 8 см 3 мм і TP = 24 мм.

Завдання 130

Знайдіть довжини ламаних ABCDE і PSTRN, зображених вище. Знайдіть також відстань між кінцями ламаних. Порівняйте ці відстані з довжинами ламаних.

  

Завдання 131 У зошиті позначте 5 довільних точок. Утворіть:
а) ламану з самоперетином;
б) ламану без самоперетину
Уважно розляньте меблі у вашій кімнаті та знайдіть ламану, обчисліть її довжину.
1 м 80 см + 80 см = 2 м 60 см

  

Завдання 132 
Розгляньте рисунок. Довжина ламаної MNKLP становить 9 м. Відомо, що ланки ламаної MN та LP рівні між собою, а довжина NK = 1 м 30 см та KL = 1 м 30 см. Знайдіть довжини ланок MN та LP.

Розв’язання

1 м 30 см =130 см, 9 м = 900 см

1) 130 + 130 = 260 (см) – довжина ламаних NK i RL разом;

2) 900  260 = 640 (см) – довжина ланок MN i LP разом;

3) 640 : 2 = 320 (см)

Відповідь: довжини ланок MN та LP дорівнюють 120 см.

  

Завдання 133 Назвіть кожен із кутів усіма можливими способами.
а. ∠ABC, CBA, B
б. PQR, RQP, Q
в. STU, UTS, T
с. KLM, MLK, L

Завдання 134

Уляна не правильно назвала цей кут.

  

Завдання 135 Укажіть кількість кутів та назвіть їх.
3 кути: ∠А, ∠В, ∠С
4 кути: ∠E, ∠ D, ∠G, ∠ F
5 кутів: ∠T, N, K, ∠P, ∠O

Завдання 136 Укажіть кількість кутів на рисунку. Запишіть їх назви.

Шість кутів: ∠MOP,  ∠POR, ∠RON, ∠MOR, ∠PON, ∠MON
Десять кутів: ∠FOA, ∠AOK, ∠KOL, ∠LOC, ∠FOK, ∠FOL, ∠FOC, ∠AOL, ∠AOC, ∠KOC 
Завдання 137 Перемалюйте кути в зошит та назвіть їх відповідним чином

  

Завдання 138 Побудуйте кути.
  
Завдання 139
Знайдіть навколо себе об’єкти реального світу, які містять кути. Наведіть приклади. 
Меблі, вікна, стіни
  
Завдання 140 
Подивіться на рисунок та визначте градусну міру кутів. Укажіть гострі, тупі та прямі кути. 
а АОВ = 45° — гострий
в. АОL = 90° — прямий
д. ZОM = 70° — гострий
є. АОN = 160° — тупий
б. АОК = 80° — гострий
с. ZОN = 20° — гострий
е. АОM = 110° — тупий
ж. ZОВ = 135° — тупий

Завдання 141 Визначте, які з даних кутів гострі, тупі, прямі.

а. A = 90° — прямий
г. M = 89° — гострий
б. C = 80° — гострий
д. O = 91° — тупий
в. B = 127° — тупий
е. T = 5° — гострий

Завдання 142 

Градусні міри кутів: 130°, 140°
Вид кожного кута: тупий, тупий

Завдання 143

Визначте, який кут утворює годинна і хвилинна стрілки.
а. о 3 : 00: прямий
б. о 16 : 00 тупий
в. о 22 : 00 гострий
г. о 13 : 00 гострий

Завдання 144

Визначте, який кут утворює годинна і хвилинна стрілки.
Гострі кути: ABC, XYZ, EFG, EFG
Тупі кути:  PQRKLM
Прямі кути: нема

Завдання 145

Визначте, який кут утворює годинна і хвилинна стрілки.
Гострі кути: C, В, А, D, F, O, ∠N
Тупий кут: E
Прямий кут: ∠M

Завдання 146 Виміряйте кути на рисунках за допомогою транспортира.

  

Завдання 147 Побудуйте тупий кут MNK. Проведіть промінь NC так, щоб кути MNC i KNC були гострі. Виміряйте утворені кути за допомогою транспортира.

  

Завдання 148 Побудуйте кути за допомогою транспортира
CAB = 70°
XYZ = 120°
PQR = 170°
BCD = 150°
STU = 48°
VWX = 25°

Завдання 149 Побудуйте гострі кути. Визначте їх градусну міру.

а. NOM
б.GER
в. LKR
г. CDA

Завдання 150 Позначте точку Т у зошиті. Побудуйте кути із вершиною у точці Т.

а. гострий
б. тупий
в. прямий

Завдання 151 Побудуйте кути відповідної градусної міри. Назвіть їх.

а. ABC = 85°
б. XYZ = 167°
в. KLM = 13°
г. NOM = 119°
д. VWX = 62° 

Завдання 152

Побудуйте промінь КС. По один бік від променя побудуйте ТКС= 35°, а по інший – СКР= 55°. Обчисліть градусну міру та вид кута ТКР. 
TKP = 35° + 55° = 90° – кут прямий

  

Завдання 153
Побудуйте прямий кут ОРR. Проведіть промені PA і PE між його сторонами. Запишіть усі кути, що утворилися, та визначте їх градусну міру. 
Утворені кути: OPA, APE, EPR, OPE, OPR, APR

  

Завдання 154 Знайдіть невідомі кути.
a. COB = 180° 135° = 45°
б. POQ = 180° – 70° = 110°

Завдання 155

Відомо, що кути AON і NOM – суміжні. Кут AON дорівнює 124°. Знайдіть градусну міру другого кута та побудуйте їх у зошиті. NOM = 180° – 124° = 56°

  

Завдання 156 Знайдіть невідомі кути.
AOC = 360° – 130° – 110° = 120°
POQ = 360° – 180° – 47° = 133°

Завдання 157

Відомо, що BOC = 90°, AOB = 130°. Знайдіть градусну міру кута AOС.
АОС = 130° + 90° = 220°

  

Завдання 158 Знайдіть невідомі кути.
AOD = 70°
DOC = 110°
POQ = 38°
POS = 142°

Завдання 159

Відомо, що BOC = 30°, AOB = 150°. Знайдіть градусну AOD та СOD.
AOD = 30°
∠COD = 150°

Завдання 160

Відомо, що BOC = 43°. Знайдіть градусну міру AOD, СOD і АОВ.
AOD = 43°
COD = AOB = 180° – 43° = 137°