Завдання 231 Запишіть у вигляді десяткового дробу.
а. 6/10 = 0,6
б. 3/10 = 0,3
в. 4/10 = 0,4
г. 2/10 = 0,2

Завдання 232

а. 8/10 = 0,8
б. 5/10 = 0,5
в. 9/10 = 0,9
г. 7/10 = 0,7
д. 6 десятих = 6/10 = 0,6
в. 1 десята = 1/10 = 0,1
г. 2 десятих = 2/10 = 0,2

Завдання 233

а. нуль цілих чотири десятих  це 0,4 
б. нуль цілих вісім десятих  це 0,8
в. нуль цілих дев’ять десятих  це 0,9
г. нуль цілих дві десятих  це 0,2

 

Завдання 234
Зафарбовано: 9/10 = 0,9
Не зафарбовано: 1/10 = 0,1

Завдання 235

а. 0,1 = 1/10
б. 0,2 = 2/10
в. 0,3 = 3/10
г. 0,4 = 4/10
д. 0,5 = 5/10
ж. 0,6 = 6/10
з. 0,7 = 7/10
е. 0,8 = 8/10
є. 0,9 = 9/10
і. 1,0 = 10//10

Завдання 236

а. У числі 35,7
цифра 3 знаходиться в розряді десятків. Позначає 30
цифра 5 знаходиться в розряді одиниць. Позначає 5
цифра 7 знаходиться в розряді десятих. Позначає 0,7
б. У числі 47,8
цифра 4 знаходиться в розряді десятків. Позначає 40
цифра 7 знаходиться в розряді одиниць. Позначає 7
цифра 8 знаходиться в розряді десятих. Позначає 0,8

 

Завдання 237 Прочитайте
a. 0,2 Нуль цілих дві десятих
б. 1,4 Одна ціла чотири десятих
в. 17,2 Сімнадцять цілих дві десятих
г. 19,8 Дев'тнадцять цілих вісім десятих
д. 23,03 Двадцять три цілих три сотих
е. 0,04 Нуль цілих чотири сотих
є. 0,07 Нуль цілих сім сотих
ж. 0,17 Нуль цілих сімнадцять сотих
з. 1,25 Одна ціла двадцять п'ть десятих
і. 6,99 Шість цілих дев'яносто дев'ть десятих

 

Завдання 238
Побудуйте в зошиті квадрат, сторона якого в 10 разів більша за сторону клітинки зошита. Зафарбуйте частину квадрата, що відповідає наведеним десятковим дробам.
a. 0,93 б. 0,67 в. 0,50 г. 0,75 д. 0,09

 

Завдання 239
Разом два цілих і три сотих зафарбовано.
Десятковим дробом це записують так: 2,03

 

Завдання 240
а. 0,04 Нуль цілих чотири сотих
б. 0,18 Нуль цілих вісімнадцять сотих
в. 1,47 Одна ціла сорок сім сотих
г. 4,01 Чотири цілих одна сота
д. 12,35 Дванадцять цілих тридцять п'ять сотих

 

Завдання 241
а. 2,02 Дві цілих дві сотих
б. 14,45 Чотирнадцять цілих сорок п'ть сотих
в. 177,28 Сто сімдесят сім цілих двадцять вісім сотих
г. 195,08 Сто дев'носто п'ть цілих вісім сотих
д. 376,04 Триста сімдесят шість цілих чотири сотих
е. 1967,77 Тисяча дев'тсот шістдесят сіи цілих сімдесят сім сотих
є. 1399,99 Одна тисяча триста дев'носто дев'ять цілиж дев'яносто дев'ять сотих
ж. 199,09 Сто дев'носто девять цілих дев'ть сотих

 

Завдання 242
У числі 618,07
цифра 6 знаходиться в розряді сотих. Позначає 600
цифра 1 знаходиться в розряді десятків. Позначає 10
цифра 8 знаходиться в розряді одиниць. Позначає 8
цифра 7 знаходиться в розряді сотих. Позначає 0,07

 

Завдання 243 Визначте розряд, в якому стоїть цифра 7 в кожному числі.
а. 7,1 – одиниці 
г. 56,17 – соті
б. 0,7 – десяті
д. 714,01 – сотні
в. 71,18 – десятки
е. 7869,45 – тисячі

Завдання 244

а. У числі 0,89
цифра 8 знаходиться в розряді десятих. Позначає 0,8.
цифра 9 знаходиться в розряді сотих. Позначає 0,09.
б. У числі 217,34
цифра 2 знаходиться в розряді сотень. Позначає 200.
цифра 4 знаходиться в розряді сотих. Позначає 0,04.
цифра 3 знаходиться в розряді десятих. Позначає 0,3.
цифра 1 знаходиться в розряді десятків. Позначає 10

 

Завдання 245
a. 2 десятих 8 сотих - це 2,08
б. 7 десятих 9 сотих - це 7,09
в. 3 одиниці 4 десятих 5 сотих - це 3,45
г. 7 десятків 2 одиниці 6 десятих 4 сотих 72,64
д. 4 сотні 8 десятків 3 одиниці 1 десята 7 сотих - це 483,17
е. 8 сотень 9 десятків 6 одиниць 4 десятих 3 сотих - це 896,43

 

Завдання 246
Координати точок: А (0,7), В (1,4), С (2,5), D (0,2) і E (2,1)

 

Завдання 247
a. 9,21 = 9 + 0,2 + 0,01
б. 121,98 = 100 + 20 + 1 + 0,9 + 0,08

 

Завдання 248
а. 4,75 = 4 + 0,7 + 0,05
б. 8,01 = 8 + 0,01
в. 14,63 = 10 + 4 + 0,6 + 0,03
г. 125,48 = 100 + 20 + 5 + 0,4 + 0,08
д. 345,06 = 300 + 40 + 5 + 0,06
е. 10,07 = 10 + 0,07
є. 1456,89 = 1 000 + 400 + 50 + 6 + 0,8 + 0,09
ж. 708,33 = 700 + 8 + 0,3 + 0,03

 

Завдання 249
a. 3 + 0,4 + 0,05 = 3,45
б. 40 + 5 + 0,2 + 0,07 = 45, 27
в. 300 + 70 + 9 + 0,1 + 0,06 = 379,16
г. 800 + 90 + 3 + 0,05 = 893,05