Інші завдання дивись тут...

Завдання 630 Поняття множини. Способи задання множини
а. Множина предметів, що вивчаються в 5 класі: українська мова, математика, історія
б. Множина місяців року: січень, лютий, березень
в. Множина порід собак: пудель, болонка, вівчарка
г. Множина природних явищ: туман, дощ, веселка

 

Завдання 631
а. Гаджети
б. Міста
в. Настільні ігри
г. Числа

Завдання 632

а. квадрат 
належить
б. трапеція 
належить
в. ромб 
належить
г. коло 
не належить
д. трикутник 
не належить
е. прямокутник
належить

Завдання 633

М = {41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49}

 

Завдання 634
 – множина частин мови

 

Завдання 635
А = D
E C = F

Завдання 636

б. Множина всіх чисел, які діляться на нуль. Ø
г. Множина всіх слів української мови, котрі починаються на букву ь (м’який знак). Ø

 

Завдання 637
а. Письменниці є підмножиною множини письменників України
б. Числа, що використовуються при лічбі, є підмножиною множини натуральних чисел.
в. Дерева є підмножиною множини дерев, що ростуть в Україні.
г. Додатки є підмножиною множини мобільних додатків.

 

Завдання 638
а) перша з них була підмножиною другої;
Цифри від 1 до 10 є підмножиною натуральних чисел.
Січень, лютий, березень є підмножиною множини місяців року.
Зима є підмножиною множини пори року. 
б) перша з них була підмножиною другої, а друга – підмножиною першої.
Зима, весна, літо, осінь є підмножиною множини пори року.

 

Завдання 639
Множина чисел і множина слів. Ø
Множина тварин і множина рослин. Ø
Множина прямокутників і множина трикутників. Ø

 

Завдання 640
Ця задача має не єдиний розв’язок.
Т = {5; 55; 555; 5555; 55 555; 555 555}
Т = {5; 55; 555; 5555; 55 555; 555 555; 555 555 555}

 

Завдання 641
а. С = {34; 17; 45; 5; 81} та D = {1; 5; 10; 81}.
C ∩ D = {5; 81}
Об'єднання: {1; 5; 10; 17; 34; 45; 81}
C \ D = {34; 17; 45}
D \ C = {10; 1}
б. K = {13; 72; 57; 4; 61; 99; 25} та L = {11; 25; 4; 100; 91; 72; 75}.
K ∩ L = {72; 4; 25 }
Об'єднання: {4; 11; 13; 25; 57; 61; 72; 75; 91; 99; 100}
К \ L = {13; 57; 61; 99}
L \ K = {11; 100; 91; 75}

 

Завдання 642
Нехай M = {a; b; c; d; e} і P = {c; d; e; f; g; h}.
М ∩ Р = {с; d; e}
Об'єднання: {a; b; c; d; e; f; g; h}
M \ P = {a; b}
P \ M = {f; g; h}

 

Завдання 643
На весняних канікулах 28 учнів та учениць 5-А класу відвідали парк розваг, де кожен із них катався на атракціонах. 16 дітей каталися на американських гірках, 18 – на електромобілях, а кілька дітей каталися на обох атракціонах. Скільки дітей каталися: а) на обох атракціонах; б) лише на американських гірках; в) лише на електромобілях?
Розв’язання
а) (16 + 18)  28 = 6 (д.) – каталися на обох атракціонах;
б) 16  6 = 10 (д.) – каталися на американських гірках;
в) 18  6 = 12 (д.) – каталися на електромобілях;
Відповідь: а) 6 дітей; б) 10 дітей; в) 12 дітей.
Завдання 644

Нехай М – множина всіх мам, G – множина всіх бабусь, A – множина всіх тіток. Зобразіть співвідношення між цими множинами за допомогою діаграм Венна.

G належить М належить А