Завдання 605
  Куб
Чотирикутна піраміда
Трикутна призма
Трикутна піраміда
Грані
6
5
5 4
Вершини
8
5
6 4
Ребра
12
8
9 6

Завдання 606

а. граней куба: ABCD, A1B1C1D1, AA1B1B, DD1C1C, AA1D1D, BB1C1C
б. ребер куба: AA1, BB1, CC1, DD1, AD, A1D1, B1C1, BC
в. вершин куба: A, B, C, D, A1, B1, C1, D1

  

Завдання 607
а. граней піраміди: ABC, ASC, CSB, BSA
б. ребер піраміди: AB, BC, CA, AS, BS, CS
в. вершин піраміди: A, B, C, S

  

Завдання 608
а.  5 = 25 (см²) б.  7 = 49 (см²) в.  3 = 9 (см²) г.  4 = 16 (см²)

Завдання 609

Знайдіть об’єм куба з ребром 12 см.
Розв'язання
12  12  12 = 1728 (см³)  об'єм куба.
Відповідь: 1728 см³.

  

Завдання 610
Довжина прямокутного паралелепіпеда становить 15 см. Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його довжина втричі більша за ширину, а висота – 8 см.
Розв'язання
1) 15 : 3 = 5 (см)  ширина паралелепіпеда;
2) 15  5  8 = 600 (см³ об'єм паралелепіпеда.
Відповідь: 600 см³.

  

Завдання 611
a. 6 cм  4 см  2 см = 48 (см³)
в. 5 cм  4 см  12 см = 240 (см³)
б. 3 cм  2 см  8 см = 48 (см³
г. 9 cм  2 см  10 см = 180 (см³)

Завдання 612

Який об’єм води в баку?
Розв'язання
 4  4 = 112 (см³)
Відповідь: 112 см³ або 112 мл.

  

Завдання 613
Який об’єм повітря (порожньої частини) в баку?
Розв'язання
 4  ( 4) = 56 (см³– об'єм повітря в баку.
Відповідь: 56 см³.

  

Завдання 614
Басейн у аквапарку має 25 м у довжину, 20 метрів у ширину і 2 метри у глибину. Обчисліть, яку кількість води необхідно взяти, щоб наповнити басейн вщерть.
Розв'язання
25  20  2 = 1000 (м³)
Відповідь: 1000 м³.

  

Завдання 615
Ваза має форму прямокутного паралелепіпеда. Її виміри дорівнюють 4 см, 6 см, 20 см. Щоб поставити букет у вазу, необхідно 75% об’єму вази (якщо більше, то вода виллється) заповнити водою. Обчисліть, скільки води потрібно взяти, щоб поставити букет.
Розв'язання
1) 4 cм  6 см  20 см = 480 (см³ об'єм вази;
2) 480 : 100  75 = 360 (см³) = 360 (мл)   води потрібно взяти.
Відповідь: 360 мл.

  

Завдання 616
а.  5  5 = 125 (м³)
б. 1 15  15 = 3375 (см³)
в. 30  30  30 = 27000 (мм³)
г. 12  12  12 = 1728 (см³)
д. 17  17  17 = 4913 (см³)

  

Завдання 617
Скільки кубиків із ребром 1 см потрібно, щоб заповнити зображену на рисунку коробку?
Розв'язання
 8  7 : 1 = 504 (к.)  потрібно кубиків.
Відповідь: 504 кубиків.

  

Завдання 618
Довжина і ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 9 см. Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його висота дорівнює 12 см.
Розв'язання
 9  12 = 972 (см³)  об'єм прямокутного паралелепіпеда.
Відповідь: 972 см³.

  

Завдання 619
Знайдіть об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його виміри дорівнюють 7 см, 9 см та 10 см.
Розв'язання
7 cм  9 см  10 см = 630 (см³ об'єм прямокутного паралелепіпеда.
Відповідь: 630 см³.

  

Завдання 620
Який об’єм води в баку?
Розв'язання
10 •  3 = 120 (см³) = 120 (мл)  об'єм води в баку.
Відповідь: 120 мл.

  

Завдання 621
Скільки ще мілілітрів води потрібно взяти, щоб заповнити даний бак ущерть?
Розв'язання
28  17  (26  12) 6664 (см³) = 6664 (мл)  води треба долити.
Відповідь: 6664 мл.

  

Завдання 622
Висота декоративної шкатулки у формі прямокутного паралелепіпеда дорівнює 11 см, ширина на 3 см більша за висоту, а довжина в 2 рази більша за висоту. Знайдіть об’єм декоративної шкатулки.
Розв'язання
1) 11 + 3 = 14 (см)  ширина шкатулки;
2) 11  2 = 22 (см)  довжина шкатулки;
3) 11  14  22 = 3388 (см³ об'єм шкатулки.
Відповідь: 3388 см³.

  

Завдання 623
Об’єм кімнати, що має форму прямокутного паралелепіпеда, дорівнює 105,3 м³, а висота кімнати – 3 м. Знайдіть площу підлоги кімнати. 
Розв'язання
105,3 : 3 = 35,1 (м² площа підлоги.
Відповідь: 35,1 м².

  

Завдання 624
Відомо, що ширина кімнати становить 5 м, довжина – 7 м, а об’єм – 105 м³. Знайдіть висоту кімнати.
Розв'язання
1) 5  7 = 35 (м² площа кімнати;
2) 105 : 35 = 3 (м)  висота кімнати.
Відповідь: 3 м.

  

Завдання 625
Акваріум має форму прямокутного паралелепіпеда. 90% акваріуму треба заповнити водою, щоб заселити туди риб. Скільки води необхідно взяти, якщо відомо, що виміри акваріума дорівнюють 60 см, 30 см, 50 см.
Розв'язання
1) 60  30  50 = 90000 (см³ об'єм акваріума;
2) 90000 : 100  90 = 81000 (см³) = 81000 (мл)  води необхідно взяти.
Відповідь: 81000 мл.

  

Завдання 626
Виробник головоломок пакує кубики Рубіка у коробки та відправляє до магазинів. Ребро кубика дорівнює 6 см. Розміри коробки – 24 см, 20 см, 18 см. Знайдіть кількість кубиків, яку можна запакувати в одну коробку.
Розв'язання
1) 6  6  6 = 216 (см³ об'єм кубика;
2) 24  20  18 = 8640 (см³ об'єм коробки;
3) 8640 : 216 = 40 (к.)  треба кубиків.
Відповідь: 40 кубиків.

  

Завдання 627
Якщо ребро куба збільшити вдвічі, тоді його об'єм збільшиться у 8 разів.

  

Завдання 628
Якщо ширину прямокутного паралелепіпеда зменшити в 3 рази, тоді його об’єм зменшиться у 3 рази.