Інші завдання дивись тут...

Сторінка 1. До с. 5-7 підручника

Завдання 1. Установи закономірність і продовж ряди чисел.

• 0,19,38,57, 76, 95, 114

• 18, 48, 78, 108, 138, 168

Завдання 2. Заповни таблицю.

а

70

49

114

239

538

600

390

718

а + 1

71

50

115

240

539

601

391

719

а – 1

69

48

113

238

537

599

299

717

а + 0

70

49

114

239

538

600

390

718

а – 0

70

49

114

239

538

600

390

718

Завдання 3. Запиши як суму розрядних доданків кожне з чисел.

195 = 100 + 90 + 5               503 = 500 + 3 

816 = 800 + 10 + 6               460 = 400 + 60 + 0

Завдання 4. Склади і запиши всі можливі рівності на додавання та віднімання, використавши числа:

200,37,237;                     800,799,1.

200 + 37 = 237               799 + 1 = 800

237 – 200 = 37                800 – 1 = 799

237 – 37 = 200                800 – 799 = 1

Завдання 5. За три дні в магазині продали 980 м тканини. За перший день продали 340 м тканини, а за другий — 260 м. Скільки метрів тканини продали за третій день?

1 спосіб.

1) 340+ 260 = 600 (м) – продали тканини за перших два дні разом.

980 – 600 = 380 (м) – продали тканини за третій день.

2 спосіб.

980 – 340 – 260 = 380 (м) – продали тканини за третій день.

Відповідь: 380 метрів.

Завдання 6. У кожній фігурі познач прямі кути.

 

Сторінка 2. До с. 8-10 підручника

Завдання 1. Хто із птахів має найдовшу шию та найдовші (відносно свого тіла) ноги? Обчисли ланцюжок виразів і підкресли правильну відповідь.

309 + 1 = 310

310 + 70 = 380

380 – 1 = 379

379 + 160 = 219

219 + 310 = 529

529 – 25 = 504

а) чорногуз — 505;      б) фламінго —504;       в) лелека — 404.

Завдання 2.

200 – 1  + 150 = (200 + 150) – 1 = 350 – 1 = 349

304 – (57 + 143) = 304 – 200 = 104

309 + 111 – 310 = 420 – 310 = 110  

877 – (1 + 76) = 877 – 77 = 800

564 – (148 + 35) = 564 – 183 = 381  

946 – 122 – 102 = 824 – 102 = 722

Завдання 3. Устав такі числа, щоб рівності та нерівності стали істинними.

140 – 10 < 140 + 10               561+ 11 > 560 + 5

428 – 1 = 412 + 15                686 – 1  > 681 + 2

250 + 1 = 258 – 7                  100 + 1 < 100 + 3

Завдання 4. 

х + 160 = 358                х – 360 = 427

х = 358 – 160               х = 427 + 300

х = 198                       х = 727

198 + 160 = 358           727 – 360 = 427

Завдання 5. Господиня купила 3 рушники по 40 грн. кожний, і в неї залишилося ще 585 грн. Скільки грошей було в господині спочатку?

1) 40 • 3 = 120 (грн.) – коштують рушники.

2) 120 + 585 = 705 (грн.) – було грошей спочатку.

Відповідь: 705 гривень.

Завдання 6. Підкресли слова, які не є назвами геометричних фігур. Прямокутник, точка, трикутник, метр, квадрат, довжина, коло.

 

Сторінка 3. До с. 11-12 підручника

Завдання 1. Упиши такі цифри, щоб утворені рівності стали істинними.

207 + 193 = 400                   218 – 109 = 109

Завдання 2. Заповни таблицю.

а

140

237

485

607

870

564

386

b

1

123

124

253

90

204

105

a + b

141

360

609

860

960

768

491

a – b

139

114

361

354

780

360

281

Завдання 2. Довжина алеї — 450 м. Два хлопчики вийшли назустріч один одному з різних кінців алеї. Один із хлопчиків пройшов до зустрічі 230 м. Скільки метрів пройшов до зустрічі інший хлопчик?

1) 450 – 230 = 220 (м) – пройшов метрів другий хлопчик.

Відповідь: 220 метрів.

Завдання 4. Два хлопчики вийшли назустріч один одному з різних кінців алеї. Один із хлопчиків пройшов до зустрічі 230 м, а інший — на 10 м менше. Знайди довжину алеї.

1) 230 – 10 = 220 (м) – пройшов другий хлопчик.

2) 230 + 220 = 450 (м) – довжина алеї.

Відповідь: 450 метрів.

Завдання 5. Побудуй квадрат (усі сторони рівні), периметр якого у 2 рази менший, ніж периметр (сума усіх довжин сторін фігури) прямокутника.

(6 + 2) • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника.

16 : 2 = 8 (см) – периметр квадрата.

8 : 4 = 2 (см) – довжина  сторони квадрата. 

 

Сторінка 4. До с. 12-13 підручника

Завдання 1. Підкресли те значення змінної, за якого нерівність 867 - х > 456 буде істинною.  

а) 500;                6)510;         в) 460;         г) 257

Завдання 2. Запиши результати обчислень.

• Знайди суму чисел 517 і 300.             517 + 300 = 817

• Знайди різницю чисел 896 і 735.        896 – 735 = 161

• До суми чисел 440 і 20 додай 500.     (440 + 20) + 500 = 960      

• Суму чисел 300 і 70 зменш на 40.      300 + 70 – 40 = 330   

Завдання 3. Визнач кількість одиниць указаного розряду. 

560 – 6 дес.       193 – 1 сот.       301 — 1 од. 

703 – 0 дес.       820 – 8 сот.       617 – 7 од.

Завдання 5. У науково-дослідному інституті провели експеримент. Деякий час одну групу курей напували звичайною водою, а іншу — талою. Перша група курей знесла за цей період 272 яйця, а друга — 538 яєць. На скільки більше яєць знесла друга група курей, ніж перша?

1) 538 – 272 = 266 (шт) - на стільки більше яєць знесла друга група курей, ніж перша.

Відповідь: на 266 штук.

Завдання 6. Розділи двома лініями прямокутник на чотири частини так, щоб дві з них мали форму трикутника, а дві інші — форму чотирикутника.

 

Сторінка 5. До с. 14-15 підручника

Завдання 1. Устав такі числа, щоб рівності стали істинними. 

40 : 5 : 2 = 25 : 5 – 1         49 : 7 – 1 = 36 : 6 + 0

40 : 5 : 4 = 25 : 5 – 3         49 : 7 – 0 = 36 : 6 + 1

Завдання 2. 

0 : 37 + 450 • 1 = 0 + 450 = 450

600 : 100 + 3 • 100 = 6 + 300 = 306  

44 : 1 + 56 • 1 = 44 + 56 = 100

74 : 74 + 840 : 10 = 1 + 84 = 85

Завдання 3. До кожного з поданих чисел добери два найближчі круглі числа, між якими це число знаходиться.

60 65 70           200 206 210          760 763 770

90 91 100          680 684 690          810 817 820

Завдання 4. Обчисли. До кожної рівності на множення склади по дві рівності наділення.

9 • б = 54                11 • 5 = 55           8 • 100 = 800

54 : 9 = 6               55 : 11 = 5          800 : 8 = 100

54 : 6 = 9               55 : 5 = 11          800 : 100 = 8

Завдання 5. На кондитерській фабриці за перший день випекли 540 кг печива, а за другий — 460 кг такого самого печива. Готове печиво розклали в 100 ящиків, порівну в кожний. Скільки ящиків печива випекли на фабриці першого і другого дня окремо?

1) 540 + 460 = 1000 (кг) – випекли всього печива. 

2) 1000 : 100 = 10 (кг) – печива в одному ящику.

3) 540 : 10 = 54 (ящ.) – ящиків печива випекли першого дня.

4) 460 : 10 = 46 (ящ.) – ящиків печива випекли другого дня.

Відповідь: 54 ящики, 46 ящиків.

 

Сторінка 6. До с. 16-17 підручника

Завдання 1. Хто був першим мореплавцем, який здійснив кругосвітню подорож? Обчисли ланцюжок виразів і підкресли правильну відповідь.

20 • 4 = 80

80 – 16 = 64 

64 : 8 = 8

8 + 42 = 50

50 : 10 = 5

5 • 100 = 500

а) Христофор Колумб — 400;             б) Марко Поло — 50

в) Фернандо Магеллан — 500.

Завдання 2.

30 •  4 = 120            140 : 2= 70           900 : 3 = 300

120 •  4= 240           600 : 2 = 300        110 • 5 = 550

Завдання 3.

70 •  х = 630          х : 6 = 100            320 : х = 8

х = 630 : 70          х = 100 • 6           х = 320 : 8

х = 9                   х = 600                х = 40

70 • 9 = 630         600 : 6 = 100        320 : 40 = 8 

Завдання 4. Продовжи обчислення.

27 • 2 = (20 + 7) •  2 = 20 • 2 + 7 • 2 = 40 + 14 = 54

68 : 2 = (60 + 8) : 2 = 60 : 2 + 8 : 2 = 30 + 4 = 34

123 • 3 = (100 + 20 + 3) • 3 = 100 • 3 + 20 • 3 + 3 • 3 = 300 + 60 + 9 = 369

Завдання 5. Підводний човен пройшов по поверхні води за З год 96 км. Яку відстань пройде човен за 2 год під водою, якщо буде проходити щогодини на 8 км менше?

1) 96 : З = 32 (км) – проходить човен по поверхні води за 1 годину.

2) 32 – 8 = 24 (км) – проходитиме човен під водою за 1 годину.

3) 24 • 2 = 48 (км) – відстань пройде човен під водою.

Відповідь: 48 кілометрів.

Завдання 6. Устав таке число, щоб рівність стала істинною. 

(429 – 429): (348 + 259) = 0.

 

Сторінка 7. До с. 17-18 підручника

Завдання 1. Розстав дужки так, щоб рівності стали істинними. 

(90 – 30) : 3 • 5 = 100            90 – З0 : (3 • 5)=88 

Завдання 2. Продовж обчислення.

96 : 8 = (80+16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12

78 : 2 = (60 + 18) : 2 = 60 : 2 +18 : 2= 30 + 9 = 39

243 : 3 = (240 + 3) : З = 240 : 3 + 3 : 3 = 80 + 1 = 81

36 : 12 = 36 : (6 • 2) = 36 : 6 :  2 = 6 : 2 = 3 

Завдання 3. 

12 • 4 = (10 + 2 ) • 4 = 10 • 4 + 2 • 4 = 40 + 8 = 48   

88 : 4 = (80 + 8) : 4 = 80 : 4 + 8 : 8 = 20 + 2 = 22 

170 • 3 = (100 + 70) • 3 = 100 • 3 + 70 • 3 = 300 + 210 = 510    

255 : 5 = (250 + 5) : 5 = 250 : 5 + 5 : 5 = 50 + 1 = 51  

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 40 : 4 + 32 : 4 = 10 + 8 = 18

27 • 3 = (20 + 7) • 3 = 20 • 3 + 7 • 3 = 60 + 21 = 81

Завдання 4. Дріт завдовжки 7 м 20 см розрізали на кілька частин по 80 см кожна. Скільки частин одержали? Склади рівняння та розв'яжи задачу.

Нехай х – кількість частин, тоді складемо рівняння

720 : х = 80

х = 720 : 80

х = 9 

Відповідь: 9 частин.

Завдання 5. Обчисли довжину сторони квадрата, якщо його периметр дорівнює довжині цієї ламаної.

AB = 7 см, BC = 2см, CD = 5 см, DE = 2 см. Оскільки периметр P = AB + BC + CD + DE, маємо

7 + 2 + 5 + 2 = 16 (см) – довжина ламаної та периметр квадрата.

16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

Відповідь: 4 сантиметри.

 

Сторінка 8. До с. 19-20 підручника

Завдання 1. Підкресли те значення змінної, за якого нерівність 18 • х > 103 буде істинною,

а) 4;       6) 1;          в) 6;          г) 5.

Завдання 2 . Виконай ділення з остачею й перевір результат. 

29 : 6 = 4 (ост. 5)                   4 • 6 + 5 = 24 + 5 = 29

78 : 8 = 9 (ост. 6)                   9 • 8 + 6 = 72 + 6 = 78 

243 : 4 = 60 (ост. 3)                60 • 4 + 3 = 240 + 3 = 243

Завдання 3. 

Склади задачу за таблицею й перевір результат.

Перший бібліотекар за 1 хв штампує 5 книжок, другий – 4 книжки. За скільки часу вони поштампують  99 книжок? Скільки книжок поштампує кожен?

1) 5 + 4 = 9 (к.) – штампують книжок за 1 хв два бібліотекарі разом.

2) 99 : 9 = 11 (хв.) – час, необхідний двом бібліотекарям. 

3) 5 • 11 = 55 (к.) – книжок поштампує перший бібліотекар.

4) 4 • 11 = 44 (к.) – книжок поштампує другий бібліотекар.

Відповідь: 11 хвилин, 55 книжок, 44 книжки.

Завдання 4. Визнач кількість фігур.

Трикутників — 18. Чотирикутників — 5.

Завдання 5. Запиши найбільше й найменше трицифрові числа, у яких усі цифри різні. Обчисли їхню різницю.

102, 987

987 – 102 = 885

 

Сторінка 9. До с. 21 підручника

Завдання 1. Склади вирази та знайди їхні значення.

• Різницю чисел 160 і 70 зменш у 3 рази.

(160 – 70) : 3 = 90 : 3 = 30

• Частку чисел 120 і 4 збільш у 5 разів.

(120 : 4) • 5 = 30 • 5 = 150

• Число 48 зменш на добуток чисел 4 і 3.

48 – 4 • 3 = 48 – 12 = 36

Завдання 2. Установи послідовність виконання дій. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію окремо.

28 • 5 + 480 : 8 + (360 – 80) : 2 = 340

28 • 5 = (20 + 8) • 5 = 20 • 5 + 8 • 5 = 100 + 40 = 140

480 : 8 = 60 

360 – 80 = 360 – 60 – 20 = 280

280 : 2 = (200 + 80) : 2 = 200 : 2 + 80 : 2 = 100 + 40 = 140

140 + 60 + 140 = 200 + 140 = 340 

Завдання З. Склади задачу за коротким записом. Розв'яжи її. 

У магазин привезли 7 ящиків цукерок по 8 кілограмів у кожному, та 4 ящики печива по 6 кілограмів у кожному? На скільки кілограмів менше привезли печива, ніж цукерок?

1) 8 • 7 = 56 (кг) – привезли цукерок.

2) 6 •  4 = 24 (кг) – привезли печива.

3) 56 – 24 = 42 (кг) – на стільки кілограмів менше привезли печива, ніж цукерок.

Відповідь: на 42 кілограми.

Завдання 4. Два пироги і три кекси коштують 48 грн. Скільки коштує один кекс, якщо вартість пирогів і кексів однакова?

1) 48 : 2 = 24 (грн.) – вартість кексів або пирогів.

2) 24 : 2 = 12 (грн.) – ціна пирога.

3) 24 : 3 = 8 (грн.) – ціна кексу.

Відповідь: 12 гривень, 8 гривень.

 

Сторінка 10. До с. 22-24 підручника

Завдання 1. Устав такі цифри, щоб рівності стали істинними.

10 • 2 = 20             56 : 7 = 8             99 : 11 = 9          

37 • 4 = 148           164 : 4 = 41          30 • 5 = 150

Завдання 2.

х 26

    2

  52

 

х 32

    3

  96

 

х 46

    4

 184   

 

х 63

    5

 315 

Завдання 3. У спортивних змаганнях брало участь 36 дівчаток, а хлопчиків — у 3 рази більше. Скільки всього дітей брало участь у спортивних змаганнях?

1) 36 • 3 = 108 (д.) – серед дітей було хлопчиків.

2) 36 + 108 = 144 (д.) – всього дітей брало участь.

Відповідь: 144 дитини.

Завдання 4. Скільки всього пазлів у коробці, якщо хлопчик уже склав 24 пазли й це становить 1/3 всіх пазлів ? Обчисли письмово.

Якщо 24 пазли уже становить 1/3 всіх, тоді, щоб знайти усі пазли 24 ділимо на чисельник дробу і множимо на знаменник дробу.

24 : 1 • 3 = 72 (п.) – всього пазлів у коробці.

Відповідь: 72 пазли.

Завдання 5. Визнач кількість фігур. Запиши назви трикутників, які мають прямі кути.

Трикутників — 11. 

Чотирикутників — 5

∆ABK, ∆EKO, ∆CMO, ∆CMK, ∆DFS, ∆EFS, ∆CDE 

 

Сторінка 11. До с. 24-25 підручника

Завдання 1.

80          32                                96         48

16 • 2 = 32                               24 • 2 = 48

16 • 5 = 80                               24 • 4 = 96

Завдання 2.

х 214

     2

  428

 

х 318 

     3

  954  

 

х 207

     4

  828

 

х 109

     5

  545 

Завдання 3. Яків за день збирає 7 кг макулатури, а Матвій — 12 кг. Скільки кілограмів макулатури зберуть хлопці разом за 3 дні, якщо будуть збирати таку саму масу макулатури щодня? Розв'яжи задачу двома способами.

І спосіб 

1) 7 + 12 = 19 (кг) – збирають макулатури два хлопці разом за 1 день.

2) 19 • 3 = 57 (кг) – усього зберуть макулатури.

II спосіб

1) 7 • 3 = 21 (кг) – збере макулатури Яків.

2) 12 • 3 = 36 (кг) – збере макулатури Матвій.

3) 21 + 36 = 57 (кг) – усього зберуть макулатури.

Відповідь: 57 кілограмів.

Завдання 4. Обчисли периметр трикутника.

3 + 11 + 11 = 25 (см) – периметр трикутника.

 

Сторінка 12. До с. 26-28 підручника

Завдання 1. Підкресли те значення змінної, за якого нерівність

с • 7 >350 буде істинною:  

а) 30;           6)16;           в) 50;      г) 57

Завдання 2.

х 161 

     4

  644

 

х 146

     6

  876 

 

х  95

     8

  760

 

х 107

     8

  85б

Завдання 3. Устав такі числа, щоб рівності стали істинними. 

48 : 6 – 6 = 48 : 8 : 3            72 : 3 + 6 = 18 • 2 –

Завдання 4. Тато збирає в саду за 1 год 7 ящиків яблук, а син за 1 год — на 3 ящики менше. Скільки ящиків яблук збирають тато й син разом за 3 год?

1) 7 – 3 = 4 (ящ.) – збирає ящиків яблук за 1 год син.

2) 7 + 4 = 11 (ящ.) – збирають ящиків яблук разом тато і син за 1 год.

3) 11 • 3 = 33 (ящ.) – зберуть ящиків яблук.

Відповідь: 33 ящики.

Завдання 5. Зафарбуй червоним кольором трикутники, у яких усі кути гострим, а синім — трикутники, які мають прямий кут.

Перший трикутник синього кольору, наступні три  - червоного кольору.

Завдання 6.* Один із множників дорівнює 26. Як зміниться добуток, якщо інший множник збільшити на З?

Нехай другий множник х, тоді 26 • (х + 3) = 26 • х + 26 • 3 = 26 • х + 76

Відповідь: збільшиться на 76.

 

Сторінка 13. До с. 29-30 підручника

Завдання 1.

_88|  4

  8    22

  _8

    8

    0

 

_82| 2

  8   4

  _2 

    2

    0

 

_848| 4

  8     212

  _4

    4

     _8

       8

       0

 

_639| 3

  6    213

  _3

    3

    _9

     9

     0 

Завдання 2. До іграшкового магазину привезли 248 м'яких іграшок, а гумових — у 2 рази менше. Скільки всього іграшок привезли до іграшкового магазину?

1) 248 : 2 = 124 (іг.) – завезли гумових іграшок.

2) 248 + 124 = 372 (іг.) – завезли всього іграшок.

Відповідь: 372 іграшки.

Завдання  3.* Космічний корабель робить два витки навколо Землі за 3 год. Скільки годин рухався по орбіті космічний корабель, якщо він облетів Землю 16 разів?

1) 16 : 2 = 8 (р.) – разів треба зробити подвійних витків.

2) 3 • 8 = 24 (год) – рухався по орбіті космічний літак.

Відповідь: 24 години. 

Завдання 4. Зафарбуй трикутники: з прямим кутом — жовтим кольором; з гострими кутами — синім; з тупим кутом —зеленим.

 

Сторінка 14. До с. 31-33 підручника

Завдання 1. Яке число потрібно вставити замість зірочки? Вибери й обведи варіант правильної відповіді.

20 + 20 = 40

10 + 20 = 30

20 + 30 = 50

10 + 30 = 40

а) 10;   б) 40;    в) 60;   г) 20.

Завдання 2. У парковій зоні викорчували 9 старих каштанів, а посадили — 126 каштанів. У скільки разів більше каштанів посадили, ніж викорчували?

1) 126 : 9 = 14 (р.) – у стільки разів більше каштанів посадили, ніж викорчували.

Відповідь: у 14 разів.

Завдання 4. У зоопарку за вихідний день продали 510 квитків. 1/5 цих квитків становили квитки для дорослих, а решту — для дітей. Скільки квитків для дітей продали в зоопарку за вихідний день?

1 спосіб.

1) 510 : 5 • 1 = 102 (к.) – продали квитків для дорослих.

2) 510 – 102 = 408 (к.) – продали квитків для дітей.

2 спосіб.

1) 5 – 4 = 4/5 (ч.) – частину від усіх квитків становили дитячі квитки.

2) 510 : 5 • 4 = 408 (к.) – продали квитків для дітей.

Відповідь: 408 квитків.

Завдання 5.* Дві ворони поділили між собою 15 шматочків сиру так, що одній дісталося на 3 шматочки більше. Скільки шматочків сиру одержала кожна ворона?

Розв'язання.

1) 15 – 3 = 12 (ш.) – шматочків сиру ворони поділили порівну.

2) 12 : 2 = 6 (ш.) – шматочків сиру отримала одна ворона.

2) 6 + 3 = 9 (ш.) – шматочків сиру отримала друга ворона.

Відповідь: 6 шматочків, 9 шматочків.

 

Сторінка 15. До с. 34-35 підручника

Завдання 1. Заповни таблицю.

Ділене

488

488

147

70

84

280

Дільник

4

8

7

5

2

70

Частка

122

61

21

14

42

4

488 : 4 = (400 + 80 + 8) : 4 = 100 + 20 + 2 = 122

488 : 8 = (480 + 8) : 8 = 60 + 1 = 61

21 • 7 = (20 + 1) • 7 = 140 + 7 = 147

14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 50 + 20 = 70 

84 : 42 = 84 : 7 : 6 = 12 : 6 = 2

280 : 4 = (200 + 80) : 4 = 200 : 4 + 80 : 4 = 50 + 20 = 70

Завдання 2. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію окремо.

146 • 4 – 252 : 6 + 272 : 8 = 576

146 • 4 = (100 + 40 + 6) • 4 = 400 + 160 + 24 = 584

252 : 6 = (240 + 12) : 6 = 240 : 6 + 12 : 6 = 40 + 2 = 42

272 : 8 = (240 + 32) : 8 = 240 : 8 + 32 : 8 = 30 + 4 = 34

584 – 42 = 584 – 40 – 2 = 544 – 2 = 542

542 + 34 = 542 + 30 + 4 = 572 + 4 = 576

Завдання 3. 

х : 5 = 58 + 122

х : 5 = 180

За правилом знаходження невідомого діленого

х = 180 • 5

х = (100 + 80) • 5

х = 900

900 : 5 = (500 + 400) : 5 = 500 : 5 + 400 : 5 = 100 + 80 = 180

58 + 122 = 180

180 = 180

Завдання 4. Дві друкарки за 3 дні надрукували 96 аркушів. Скільки аркушів надрукує одна друкарка за тиждень, якщо продуктивність її праці буде така сама?

1 спосіб.

1) 96 : 3  = 32 (арк.) – друкують аркушів за день дві друкарки.  

2) 32 : 2 = 16 (арк.) – друкує аркушів за день одна друкарка.

3) 16 • 7 = 112 (арк.) – надрукує одна друкарка за тиждень.

2 спосіб.

1) 96 : 2  = 48 (арк.) – друкує аркушів одна друкарка за три дні.  

2) 48 : 3 = 16 (арк.) – друкує аркушів за день одна друкарка.

3) 16 • 7 = 112 (арк.) – надрукує одна друкарка за тиждень.

Відповідь: 112 аркушів.

 

Сторінка 16. До с. 36-38 підручника

y • 8 = 184

y = 184 : 8           

y = 23 

23 • 8 = 184

184 : 8 = (160 + 24) : 8 = 160 : 8 + 24 : 8 = 20 + 3 = 23

23 • 8 = (20 + 3) • 8 = 20 • 8 + 3 • 8 = 160 + 24 = 184

с : 7 = 84

с = 84 • 7

с = 588

588 : 7 = 84

84 • 7 = (80 + 4) • 7 = 80 • 7 + 4 • 7 = 560 + 28 = 588

588 : 7 = (560 + 28) : 7 = 560 : 7 + 28 : 7 = 80 + 4 = 84

Завдання 2. Периметр трикутника, усі сторони якого рівні, дорівнює 144 мм. Обчисли сторону цього трикутника. Склади та розв'яжи обернену задачу.

Пряма задача 

144 : 3 = 48 (см) – сторона рівностороннього трикутника.

Обернена задача.

Довжина сторони рівностороннього трикутника дорівнює 48 см. Знайди периметр.

48 • 3 = 144 (см) – периметр трикутника

Завдання 3. Склади задачу за таблицею. Розв'яжи її.

Два художники, котрі мають однакову продуктивність праці, розписали 88 ложок. Перший художник працював 3 год, другий – 5 год. Скільки ложок розписав кожний художник? 

1) 3 + 5 = 8 (год) – час, що працювали художники.

2) 88 : 8 = 11 (л.) – ложок розписує художник за 1 год.

3) 11 • 3 = 33 (л.) – розписав ложок перший художник.

4) 11 • 5 = 55 (л.) – розписав ложок другий художник.

Відповідь: 33 ложки, 55 ложок.

Завдання 4. Скільки трикутників зображено на малюнку? Обчисли периметри трикутників, які мають спільну сторону BD.

На рисунку зображено три  трикутники ∆ABD, ∆ABC, ∆BCD.

20 + 20 + 35 = 75 (мм) – периметр ∆BCD

20 + 20 + 20 = 60 (мм) - периметр ∆ABD

 

Сторінка 17. До с. 39-40 підручника

Завдання 1. Обчисли письмово. Перевір правильність виконання множення діленням на одноцифрове число.

х 308 

     3

  924

 

_924|    3

  9      308

  _2 

    0

  _24

    24

      0

 

х 214

     4

  856   

 

_ 856|   4

   8     214

   _5

     4

   _16

     16

      0

Завдання 2. 

80 • 4 = 320     7 • 10 = 70      14 • 10 = 140     600 : 100 = 6

700 : 10 = 70    90 : 5 = 18       40 • 20 = 800    150 : 5 = 30

Завдання 3. Склади задачу за таблицею. Розв'яжи її.

Маса одного ящика 12 кілограмів, другого – на 2 кг більше. Скільки важать усі ящики, якщо малих привезли 9 штук, а великих – 6 штук?

1) 12 • 9 = 108 (кг) – важать усі малі ящики.

2) 12 + 2 = 14 (кг) – важить великий ящик.

3) 14 • 6 = 84 (кг) – важать усі великі ящики.

4) 108 + 84 = 192 (кг) – важать усі ящики разом.

Відповідь: 192 кілограми.

Завдання 4.  На скільки довжина ламаної  більша за відстань між кінцями цієї ламаної?

1) 50 + 40 + 60 + 20 + 30 + 35 = 235 (мм) – довжина ламаної.

2) 235 – 110 = 125 (мм) – на стільки довжина ламаної  більша за відстань між кінцями цієї ламаної.

Відповідь: на 125 мм.

 

Сторінка 18. До с. 40-42 підручника

Завдання 1.

800 : 40 • 20 = 400      630 : 30 • 1 = 21      4 • 30 : 1 = 120

460 : 20 • 10 = 230      105 • 8 : 40 = 21      13 • 30 : 10 = 39

Завдання 2. 

560 : х = 70                   х : 6 = 160 – 90 

х = 560 : 70                  х : 6 = 70 

х = 8                           х = 70 • 6

560 : 8 = 70                  х = 420

                                  420 : 6 = 70

                                  160 – 90 = 70

                                  70 = 70  

Завдання 3. Виконай множення письмово 130•7   240•4   18•40    37•20

х 130

   

   910 

 

х 240

     4

   960

 

х 18 

    40

  720  

 

х 37

    20

  740  

Завдання 4. Яка маса козеняти й корови разом?

Маса козеняти — 26 кг      Маса корови — ?, у 20 р. більше, ніж козеняти

1) 26 • 20 = 520 (кг) – маса корови.

2) 520 + 26 = 546 (кг) – маса корови та козеняти разом.

Відповідь: 546 кілограмів.

Завдання 5. Периметр трикутника, усі сторони якого рівні, дорівнює 72 мм. Обчисли його сторону.

72 : 3 = 36 (мм) – довжина сторони рівностороннього трикутника.

Відповідь: 36 міліметрів.

Завдання 6. Тимофій і Соломія, розважаючись у парку, покаталися на каруселях 4 рази, на «Американських гірках» — 2 рази, відвідали тир — 3 рази й зайшли до кімнати сміху — 1 раз. Скільки квитків вони придбали?

1 спосіб.

1) 4 + 2 + 3 + 1 = 10 (к.) – квитків придбала одна дитина.

2) 10 • 2 = 20 (к.) – вони придбали квитків.

2 спосіб.

1) 4 • 2 + 2 • 2 + 3 • 2 + 1 • 2 = 20 (к.) – вони придбали квитків.

Відповідь: 20 квитків.

 

Сторінка 19. До с. 43 підручника

Завдання 1. Обчисли письмово.  960:4      750:5    212:4

_960 |  4

 8     240

_16

  16

    0  

 

_750 |  5

   5    150

_25

 25

   0

 

_ 212 |  4

  20   54

  _12

   12

    0

Завдання 2. Знайди значення виразу 250 •  а – 248 : а, якщо а=4. 

Якщо а = 4, тоді 250 •  а – 248 : а = 250 •  4 – 248 : 4 = 938

250 •  4 = (200 + 50) • 4 = 200 • 4 + 50 • 4 = 800 + 200 = 1000

248 : 4 = (240 + 8) : 4 = 240 : 4 + 8 : 4 = 60 + 2 = 62

1000 – 62 = 1000 – 60 – 2 = 940 – 2 = 938

Завдання 3.

Маса двох однакових дорослих коней І категорії 830 кг, а маса двох однакових коней II категорії — 720 кг. На скільки маса коня І категорії більша, ніж маса коня II категорії?

1) 830 : 2 = 415 (кг) – маса коня І категорії.

2) 720 : 2 = 360 (кг) – маса коня ІІ категорії.

3) 415 – 360 = 55 (кг) - на стільки маса коня І категорії більша, ніж маса коня II категорії.

Відповідь: на 55 кілограмів.

Завдання 4. У коробці червоних олівців стільки, скільки зелених і синіх олівців разом. Зелених олівців — 18, а червоних — 75. Скільки синіх олівців у коробці?

75 – 18 = 57 (ол.) – синіх олівців у коробці.

Відповідь: 57 олівців.

 

Сторінка  20. До с. 44-46 підручника

Завдання 1. Устав такі числа, щоб рівність та нерівності стали істинними. 

280 : 2 = 14 • 10        640 : 640 < 4 + 5    60 • 6 > 350

                                 80, 320, 640            6,7,8, …. 

Завдання 2. 

60 < 480 у 8 р.        609 > З у 203 р.     77 >11 у 7 р. , 

бо 480 : 60 = 8       609 : 203 = 3          77 : 11 = 7

Завдання 3. Виконай множення письмово.

  х 27

    14

+ 108

   27

   378

 

 х 34 

   21  

+34

 68

 714

 

х   42

    18   

 +336

   45

   786 

Завдання 4. Склади задачу за коротким записом. Розв'яжи її. 

13 днів  — ?, по 26 сторінок

17 днів — ?, по 21 сторінці

1) 26 • 13 = 338 (с.) – сторінок у першій книжці.

2) 21 • 17 = 357 (с.) – сторінок у другій книжці.

3) 338 + 357 = 695 (с.) – сторінок прочитав учень.

Відповідь: 695 сторінок.

Завдання 5.* Три сестрички їли яблука. Друга сестричка з'їла 5 яблук, а третя — 3. Перша і друга сестрички з'їли у 3 рази більше яблук, ніж третя. Скільки яблук з'їла перша сестричка?

1) 3 • 3 = 9 (яб.) – яблук з'їли перша і друга сестрички разом.

2) 9 – 5 = 4 (яб.) - яблук з'їла перша сестричка.

Відповідь: 4 яблука.

Інші завдання дивись тут...