Інші завдання дивись тут...

Сторінка  21. До с. 46-48 підручника

Завдання 1. Обчисли частки способом добору.

42 : 14 = 3    85 : 17 = 5     112 : 28 = 4   132 : 22 = 6

Завдання 2. Виконай ділення письмово.

252:42      216:36       432:54      332:83

 _ 252 |  42

    252     6

       0

 

_ 216 |  36

   316   6

      0

 

_ 432 | 54 

   432   4

      0

_ 332| 83

  332   4

      0

Завдання 3. За 24 однакові наклейки Мар'янка заплатила 72 грн. Скільки коштує одна така наклейка?

1) 72 : 24 = 3 (грн.) – коштує одна наклейка (ціна наклейки).

Відповідь: 3 гривні.

Завдання 4. Зі складу до двох магазинів відправили однакові коробки печива. До першого магазину відправили 54 коробки, а до другого — 46 коробок, причому до другого магазину відправили на 64 кг печива менше. Скільки кілограмів печива відправили до кожного магазину?

1) 54 – 46 = 8 (к.) – на стільки менше коробок печива відправили до другого магазину.

2) 64 : 8 = 8 (кг) – кілограмів печива в одній коробці.

3) 8 • 54 = 432 (кг) – відправили печива до першого магазину.

4) 8 • 46 = 368 (кг) – відправили печива до другого магазину.

Відповідь: 432 кілограми, 368 кілограмів.

Завдання 5.* Розстав дужки так, щоб утворилась істинна рівність.

48 – (3 • 9 – 2 • 6) = 33

48 – 33 = 15 = 3 • 9 – 2 • 6 = 27 – 12 

 

Сторінка  22. До с. 48-50 підручника

Завдання 1. Порівняй не обчислюючи.

204 • 4 < 214 • 4                    46 • 12 = 12 • 46

Добуток більший, де більший множник.

Від перестановки множників добуток не змінюється.

63 : 7  = 630 : 70                   847 : 7 > 427 : 7

Якщо помножити ділене і дільник на одне і те ж число, частка не зміниться.

Частка більша, де більше ділене.

Завдання 2.

_ 408 |  34

   34     12

   _68

     68

       0

 

_ 756 | 27

   54    28

 _216   

   216

      0

 

_ 903 | 43

   86     21

   _43

     43

      0 

Завдання 3. Інна задумала число, а коли збільшила його у 18 разів, то одержала 468. Яке число задумала Інна? Розв'яжи задачу, склавши рівняння.

Нехай х – число , що задумала Інна, тоді складемо рівняння 

х • 18 = 468

х = 468 : 18

х = 26

Відповідь: 26

_ 468 | 18

   36     26

 _ 108

    108

       0 

Завдання 4. 648 саджанців капусти розклали в ящики по 18 саджанців у кожний. Скільки ящиків із саджанцями капусти одержали?

1) 648 : 18 = 31 (ящ.) – ящиків капусти одержали.

Відповідь: 31 ящик.

_ 648 | 18

   54     31

   _ 18

     18

       0

Завдання 5.* Відстань між сусідніми стовпами телеграфної лінії — 54 м. Скільки потрібно стовпів для телеграфної лінії завдовжки 972 м?

1) 972 : 54 = 18 (ч.) – вийде частин.

2) 18 + 1 = 19 (с.) – треба стовпців.

Відповідь: 19 стовпців.

 

Сторінка  23. До с. 51-53 підручника

Завдання 1. Виконай ділення з остачею.

38 : 5 = 7 (ост. 3) , бо 7 • 5 + 3 = 35 + 3 = 38

103 : 10 = 10 (ост. 3), бо 10 • 10 + 3 = 103 

68 : 9 = 7 (ост. 5), бо 7 • 9 + 5 = 63 + 5 = 68

100 : 8 = 12 (ост. 4), бо 12 • 8 + 4 = 96 + 4 = 100

Завдання 2. Виконай ділення з остачею письмово.

534:8      207:6      721:42 

_ 534 | 8

   48    66 

   _54

    54

     6

 

_ 207 |   6

  18    34

   _27

    24

     3

  

_ 721 | 42 

  42     17

 _301

   294

      7

Завдання 3. Запиши всі можливі варіанти 

 а : 6 = Ь (ост. 1, 2, 3, 4, 5

 а : 9 = 6 (ост. 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8)

Остача завжди менша від дільника. 

Завдання 4. Склади задачу за описом. Розв'яжи її. 

8 банок фарби — 52 рамки.

? — 13 рамок

На 52 рамки витратили 8 банок фарби. Скільки треба фарби, щоб замалювати 13 таких самих рамок?

1) 52 : 13 = 4 (р.) - у стільки разів менше знадобиться банок.

2) 8 : 4 = 2 (б.) – знадобиться банок.

Відповідь: 2 банки.

Завдання 5.* Установи закономірність: 2 і 14, 3 і 21, 4 і 28. Запиши ще 3 пари чисел.

5 і 35, 6 і 42, 7 і 49.

 

Сторінка  24. До с. 54-55 підручника

Завдання 1. Перевір, чи правильно виконано ділення. 

197 : 16 = 12 (ост. 5)                         398 : 7 = 56 (ост. 6)

12 • 16 + 5 = 192 + 5 = 197            56 • 7 + 6 = 392 + 6 = 398 

Завдання 2. Зафарбуй пелюстки з числами, при діленні яких на 9 одержують остачу 5. Письмові обчислення виконай на чернетці.

50 : 9 = 5 (ост. 5)

77 : 9 = 8 (ост. 5)

104 : 9 = 11 (ост. 5)

95 : 9 = 10 (ост. 5)

122 : 9 = 13 (ост. 5)

365 : 9 = 40 (ост. 5)

Завдання 3. Обчисли частки та перевір множенням правильність виконання обчислень. 490:35       946:22

1 спосіб.

490 : 35 = 490 : 7 : 5 = 70 : 5 = (50 + 20) : 5 = 10 + 4 = 14

14 • 35 = 14 • 7 • 5 = (10 + 4) • 7 • 5 = (10 • 7 + 4 • 7) = (70 + 28) • 5 = 98 • 5 = (90 + 8) • 5 = 450 + 40 = 490 

 

946 : 22 = 946 : 2 : 11 = (800 + 140 + 6) : 2 : 11 = (800 : 2 + 140 : 2 + 6 : 2) : 11 = (400 + 70 + 3) : 11 = 473 : 11 = (440 + 33) : 11 = 440 : 11 + 33 : 11 = 40 + 3 = 43

43 • 22 = 43 • 2 • 11 = (40 + 3) • 2 • 11 = (40 • 2 + 3 • 2) • 11 = (80 + 6) • 11 = 86 • 11 = (80 + 6) • 11 = 880 + 66 = 946

2 спосіб. 

_ 490|  35

   35

 _140

   140

      0

 

х  14 

    35

  +70

  42

  492

 

_  946 | 22

    88     43

    _66

      66

       3

 

х  22

   43

+ 66

  88

  946 

Завдання 4. До складу-магазину привезли 560 кг вершкового масла. Наприкінці дня в магазині залишилося 80 кг масла. Усе масло було в ящиках по 16 кг в кожному. Скільки ящиків з маслом продали? Розв'яжи задачу, склавши вираз.

1) 560 – 80 = 480 (кг) – продали масла.

2) 480 : 16 = 30 (ящ.) – ящиків з маслом продали.

1)  (560 – 80) : 16 = 30 (ящ.) – ящиків з маслом продали.

Відповідь: 30 ящиків.

Завдання 5.* По один бік вулиці Абрикосової знаходяться будинки з непарними номерами від 1 до 29, а по інший бік цієї вулиці — з парними номерами від 2 до 36. Скільки будинків на вулиці Абрикосовій?

1 спосіб.

1) (29 + 1) : 2 = 15 (б.) – будинків з непарними номерами.

2) 36 : 2 = 18 (б) – будинків з парними номерами.

3) 15 + 18 = 33 (б.) – будинків на вулиці.

2 спосіб.

29 (б.) – будинків з номерами від 1 до 29.

4 (б.) – будинки з номерами 30,32,34,36.

29 + 4 = 33 (б.) – будинків на вулиці.

Відповідь: 33 будинки.  

  

Сторінка  25. До с. 56-58 підручника

Завдання 1. Кругові обчислення.

11 • 7 = (10 + 1) • 7 = 10 • 7 + 1 • 7 = 70 + 7 = 77

770 + 70 = 770 + 30 + 40 = 800 + 40 = 840

77 • 10 = 770

42 + 398 = 398 + 2 + 40 = 400 + 40 = 440

840 : 20 = (800 + 40) : 20 = 800 : 20 + 40 : 20 = 40 +2 = 42

440 : 40 = 11

Завдання 2. Запиши як суму розрядних доданків кожне з чисел. 

1 спосіб.

731 = 700 + 30 + 1

410 = 400 + 10 

609 = 600 + 9

88 = 80 + 8

2 спосіб.

731 = 7 • 100 + 3 • 10 + 1

410 = 4 • 100 + 1 • 10 

609 = 6 • 100 + 9

88 = 8 • 10 + 8

Завдання 3. 

5 дес. + З дес. = 8 дес.      9 дес. – 2 дес. = 7 дес.

6 сот. + 2 сот. = 8 сот.       7 сот. – 5 сот. = 2 сот.

4 тис. + 3 тис. = 7 тис.       8 тис. – 6 тис. = 2 тис.

Завдання 4. 

3000 + 6000 = 9000        7000 – 2000 = 5000

4000 + 2000 = 6000        10 000 – 7000 = 3000 

Завдання 5. Склади задачу за коротким записом. Розв'яжи її.

Ніна – ?

Олекса - ?, на 26 років більше. 

Разом 166 років.

Олексі та Ніні разом 166 років. Скільки років Ніні і Олексі, якщо Олекса старший від неї на 26 років?

1) 166 – 26 = 140 (р.) – разом років Ніні та Олексі, що є однаковими.

2) 140 : 2 = 70 (р.) – років Ніні.

3) 70 + 26 = 96 (р.) – років Олексі.

Відповідь: 70 років, 96 років. 

Завдання 6.* Щодня від дроту завдовжки 400 м відрізають шматок завдовжки 80 м. У який день тижня відріжуть останній шматок, якщо перший відрізали в понеділок?

1) 400 : 80 = 5 (ч.) – частин дроту.

_________|___________|___________|____________|___________

    Понеділок          Вівторок              Середа               Четвер

Відповідь: у четвер.

 

Сторінка  26. До с. 58-60 підручника

Завдання 1. Упиши пропущені числа.

• 70, 80, 90 , 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190

• 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.

Завдання 2 

9 сот. > 6 сот.       7000  > 1000      10 000 > 4000

5 тис. < 7 тис.       4000 < 8000       2000 < 3000

Завдання 3. Склади задачу за таблицею. Розв'яжи її.

 

Продуктивність

праці

Час роботи

Загальна кількість виготовлених

іграшок

 

Всього виготовлено іграшок

1 день

2 день

однакова

4 год

6 год

?

?

120

Два майстри виготовили 120 іграшок. Перший працював 4 год, другий – 6 год. Скільки іграшок виготовив кожен майстер, якщо їхня продуктивність праці однакова?

1) 4 + 6 = 10 (год) – годин працювали майстри.

2) 120 : 10 = 12 (іг.) – роблять іграшок за 1 год.

3) 12 • 4 = 48 (іг.) – іграшок виготовив перший майстер.

4) 12 • 6 = 72 (іг.) – іграшок виготовив другий майстер.

Відповідь: 48 іграшок, 72 іграшки.

Завдання 4.

14 000 + 7 000 = 21 000       78 000 – 60 000 = 18 000

38 000 – 8 000 = 30 000        25 000 + 2 000 = 27 000

Завдання 5. Визнач колір, яким має бути записане кожне число, якщо відомо, що число блакитного кольору має бути записане над червоним числом, а число жовтого кольору — більше, ніж червоне. Інші числа — зеленого кольору. Запиши ці числа, використовуючи кольори. Яке число записане червоним кольором? 

Міркуємо так: число блакитне зверху над червоним, тоді червоне 3000 або 1500. Оскільки жовте більше від червоного, а таким числом є 3000, маємо 3000 – жовтого, 1500 червоного, блакитний над червоним 1000. Залишаються зеленими 200 і 500.

 

Сторінка  27. До с. 61-63 підручника

Завдання 1. Упиши пропущені числа.

• 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000

• 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000

Завдання 2. Запиши як суму розрядних доданків кожне з чисел.

48 126 = 40 000 + 8 000 + 100 + 20 + 6

36 100 = 30 000 + 6 000 + 100

600 450 = 600 000 + 400 + 50

Завдання 3. Знайди значення виразу:

а + 170, якщо а = 90;   840 – а , якщо а = 50. 

Якщо а = 90, тоді а + 170 = 90 + 170 = 170 + 30 + 60 = 200 + 60 = 260

Якщо а = 50, тоді 840 – а = 840 – 50 = 840 – 40 – 10 = 800 – 10 = 790

Завдання 4. 

х + 3 800 = 6 900                  y – 27 000 = 37 000

x = 6 900 – 3 800                y = 37 000 + 27 000

x = 3 100                           y = 64 000

3 100 + 3 800 = 6 900          64 000 – 27 000 = 37 000

Завдання 5. У сувої було 61 м 8 дм тканини. За робочу зміну в майстерні використали 1/6 тканини. Скільки дециметрів тканини залишилось у сувої? 

61 м 8 дм = 618 дм

1 спосіб.

1) 618 : 6 • 1 = 103 (дм) – використали тканини.

2) 618 – 103 = 515 (дм) – залишилося тканини.

2 спосіб.

1) 6 – 1 = 5 (ч.) – залишилось частин у сувої.

2) 618 : 6 • 5 = 515 (дм) – залишилося тканини.

3 спосіб.

1) 618 : 6 • 5 = 515 (дм) – залишилося тканини.

Відповідь:  515 дециметрів.

Завдання 6.* Олеся живе на четвертому поверсі. Піднімаючись додому вона долає 60 сходинок. Аня живе в цьому самому будинку на другому поверсі. Скільки сходинок долає Аня, піднімаючись додому? 

Оскільки на 4 поверх треба підніматися три рази, маємо.

1) 60 : 3 = 20 (сх.) – сходинок треба пройти Ані за 1 підйом.

Відповідь: 20 сходинок.

 

Сторінка  28. До с. 64-68 підручника

Завдання 1. Устав такі числа, щоб нерівності стали істинними. 

800 < 670 + 130      360 : 90 < 360 : 10 

700 > 1000 – 600        6000 – 2000 > 7000 – 2

31, 32, 33 , ….            1, 2, 3, 10, 20, 30, 60 

301, 302 …. 1000        3001, 3002 , …. 7000

Завдання 2. У кожному з чисел обведи синім олівцем одиниці класу тисяч, зеленим — одиниці класу одиниць. Найбільше число підкресли олівцем чорного кольору, найменше — коричневого.

Клас тисяч

Клас одиниць

 

 

 

 

7

4

2

742

 

 

4

1

0

0

4 100

 

5

0

2

0

0

50200

8

4

0

3

9

5

840395

Завдання 3. Запиши цифрами числа, які мають: 27 тисяч і 216 одиниць; 600 тисяч і 477 одиниць; 27 тисяч і 300 одиниць; 4 тисячі й 11 одиниць.

27 216; 600 477;  27 300;  4 011

Завдання 4. 

7м 4см = 7 • 1м + 4см = 7 • 100см + 4см = 704 см  

5 см 2 мм = 5 • 1см + 2мм = 5 • 10мм + 2мм = 50мм + 2мм = 52мм 

9дм 7см = 9 • 1дм + 7см = 9 • 10см + 7см = 90см + 7см = 97см

160мм = 16 • 10мм = 16 • 1см = 16см

80 дм = 8 • 10дм = 8 • 1м =

483см = 480 см + 3см = 48 • 10см + 3см = 48 • 1дм + 3см = 48дм + 3см = 48дм 3см

Завдання 5. 350 кг цукру порівну розсипали в 7 мішків. Скільки таких мішків потрібно, щоб розсипати 400 кг цукру?

1) 350 : 7 = 50 (кг) – цукру в одному мішку.

2) 400 : 50 = 8 (м.) – потрібно мішків.

Відповідь: 8 мішків.

Завдання 6. Обчисли зручним способом.

5 • 108 • 2 = 5 • 2 • 108 = 10 • 108 = 1080

62 • 3 • 5 = 31 • 2 • 5 • 3 = 2 • 5 • 31 • 3 = 10 • 31 • 3 = 310 • 3 = 930 

 

Сторінка  29. До с. 67-68 підручника

Завдання 1. Підкресли чотирицифрові числа однією лінією, п'ятицифрові числа — двома лініями, шестицифрові числа — хвилястою лінією.

12 500; 609 215; 2449; 34 818; 2791; 890 100; 20 520; 9 008; 450 320; 7 562.

Завдання 2. 

57 тис. = 57 000               18 тис. 311 од. = 18 311 

409 тис. = 409 000            6 тис. 273 од. = 6 273 

8 тис. 501 од. = 8 501       700 тис. 5 од. = 700 005

Завдання 3. Склади задачу за коротким записом. Розв'яжи її.

Стільців — 700 шт. 

Крісел — ?, на 570 шт. менше, ніж стільців.

Диванів — ?, на 645 шт. менше, ніж крісел та диванів разом.

На меблевій фабриці виготовили 700 стільців, крісел – на 570 штук менше, ніж стільців, а диванів – на 645 штук менше, ніж крісел та диванів разом. Скільки виготовили крісел та диванів?

1) 700 – 570 = 130 (шт.) – виготовили крісел. 

2) 700 + 130 = 830 (шт.) – виготовили стільців та крісел разом.

3) 830 – 645 = 185 (шт.) – виготовили диванів.

Відповідь: 130 штук, 185 штук.

Завдання 4. Уставте такі знаки арифметичних дій, щоб рівності стали істинними.

36 : 6 3 = 18              (36 6) : 3 = 10

36 : 6 3 = 3               36 : 6 + 3 = 9

Завдання 5.* На чотирьох картках написані числа. Яке найбільше та найменше числа можна утворити, використовуючи щоразу всі ці картки? 78, 2, 10, 4

Найбільше число: 784210       Найменше 102478 

 

Сторінка  30. До с. 69-70 підручника

Завдання 1. Запиши цифрами числа: 

• найменше чотирицифрове число — 1 000

• найбільше п'ятицифрове число — 99 999

• найменше шестицифрове число — 100 000

Завдання 2. 

10 000 + 1 = 10 001        10 000 – 1 = 9 999

9 999 + 1 = 10 000          999 + 1 = 1 000

1 006 + 1 = 1 007            1 007 – 1 = 1 006

Завдання 3. Знайди значення виразу:

а + 1, якщо а = 3999; 799 999; 

а – 1 , якщо а = 5000; 900 000.

Якщо а = 3999, тоді а + 1 = 3999 + 1 = 4000

Якщо а = 799 999, тоді а + 1 = 799 999 + 1 = 800 000

Якщо а = 5000, тоді а – 1 = 5000 – 1 = 4999

Якщо а = 900 000, тоді а – 1 = 900 000 – 1 = 899 999

Завдання 4. На складі було 270 мобільних телефонів. До шести магазинів відправили по 35 телефонів. Скільки телефонів залишилося на складі?

1) 35 • 6 = 210 (т.) – телефонів відправили до магазинів.

2) 270 – 210 = 60 (т.) – залишилося телефонів на складі.

Відповідь: 60 телефонів.

Завдання 5* Обчисли довжину сторони квадрата, якщо його периметр дорівнює 14 см.

140 : 4 = 35 (мм) – сторона квадрата.

_ 140 | 4

   12   35

  _20

    20

     0

Відповідь: 35 міліметрів.

 

Сторінка  31. До с. 71-73 підручника

Завдання 1. Запиши числа від найменшого до найбільшого:

48 902; 107 823; 6 799; 804 100; 100 000; 99 217; 16 490.

6 799; 16 490; 48 902; 99 217; 100 000; 107 823; 804 100 

Завдання 2. 

3 009 + 1= 3010                    2060 – 1 = 2059

48 000 – 1 = 47 999               53 999 + 1 =54 000

208 500 – 1 = 208 499            36 199 + 1 = 36 200

Завдання 3. 

34 890 > 3 489            105 974 > 15 600         4 081 <  92 408 

76 289 < 79 279           511 830 >  511 730      7 920  > 7 833

Завдання 4. В інтернет-магазині побутової техніки продали 216 кондиціонерів, що в 3 рази менше, ніж продали пральних машин. Скільки всього кондиціонерів і пральних машин продали в інтернет-магазині?

1) 216 • 3 = 648 (шт.) – продали пральних машин.

2) 216 + 648 = 864 (шт.) – продали кондиціонерів і пральних машин разом.

Відповідь: 864 штуки. 

Завдання 5. Скільки радіусів і скільки діаметрів побудовано в кожному з кіл?

Радіусів — 6                              Радіусів –

Діаметрів — 2                            Діаметрів –

 

Сторінка  32. До с. 74-75 підручника

Завдання 1. 

5000 + 300 + 60 + 8 = 5 368

200 000 + 6000+ 700 + 2 = 206 702

Завдання 2.  Запиши як суму розрядних доданків кожне з чисел.

308 923 = 300 000 + 8 000 + 900 + 20 + 3

617 200 = 600 000 + 10 000 + 7 000 + 200

13 008 = 10 000 + 3 000 + 8

Завдання 3. Визнач у кожному з чисел кількість сотень тисяч, десятків тисяч, одиниць тисяч, сотень, десятків, 

число

Сотень

тисяч

Десятків

тисяч

Одиниць

тисяч

Сотень

 

Десятків

Одиниць

3502

 

 

3

5

0

2

42092

 

4

2

0

9

2

530167

5

3

0

1

6

7

Завдання 4. Визнач у кожному з чисел загальну кількість сотень тисяч, десятків тисяч, одиниць тисяч, сотень, десятків, одиниць.

число

Сотень

тисяч

Десятків

тисяч

Одиниць

тисяч

Сотень

 

Десятків

Одиниць

3502

 

 

3

35

350

3502

42092

 

4

42

420

4209

42092

530167

5

53

530

5301

53016

530167

Завдання 5. Скільки різних цифр використали для запису числа 901 100? 

Використали три різні цифри (0, 1, 9) 

 

Сторінка  33. До с. 76-77 підручника

Завдання 1. Запиши числа від найменшого до найбільшого:

11 670; 3 902; 40 562; 700 541; 7 075; 210 401; 899 000.

3 902; 7 075; 11 670; 40 562; 210 401; 899 000. 

Завдання 2. Упиши такі цифри, щоб нерівності стали істинними.

83 900 < 85 900           6380 > 636

4 246 > 4 226              10 504 < 10 524

Завдання 3. У кожному з чисел визнач загальну кількість одиниць указаного розряду.

53 189 —  50 дес. тис.                  107 400 — 1 сот. тис. 

26 210 – 26 од. тис.                      831 911 – 83 191 дес.

Завдання 4. 

5дм = 5 • 1дм = 5 • 10см = 50 см

2км = 2 • 1км = 2 • 1000м = 2000 м

520 мм = 52 • 10мм = 52 • 1см = 52 см

37000м = 37 • 1000м = 37 • 1км = 37 км

400см = 40 • 10см = 40 • 1дм = 40 дм

21см = 21 • 1см = 21 • 10мм = 210 мм

Завдання 5. За 4 однакові пакети соку заплатили 25 грн. Скільки гривень потрібно заплатити за 12 таких пакетів?

1) 12 : 4 = 3 (рази) – разів треба було би заплатити.

2) 25 • 3 = 75 (грн.) – треба заплатити.

Відповідь: 75 гривень.

Завдання 6. Артем і Денис живуть у крайніх будинках селища. Денис зателефонував Артемові й домовився про зустріч. Денис пройшов до місця зустрічі 1 км 600 м, а Артем — проїхав на велосипеді на 960 м більше. Яка протяжність цього селища?

1) 1600 + 960 = 2560 (м) – проїхав відстань Артем.

2) 1600 + 2560 = 4160 (м) – протяжність селища.

Відповідь: 4160 м = 4 км 160 м

Інші завдання дивись тут...