Інші завдання дивись тут...

Сторінка 41. До с. 91-92 підручника

Завдання 1. Установи закономірність. Продовжи числовий ряд: 

3105; 3107; 3109; 3111; 3113; 3115; 3117; 3119; 3121; 3123; 3125; 3127

Завдання 2. Що позначає цифра 8 у кожному з чисел?

5 280 – розряд десятків

78 321 – розряд тисяч

894 700 – розряд сто тисяч 

18 045 – розряд тисяч

2 128 – розряд одиниць

Завдання 3. 

12 905 – 5 = 12 900

4 241 – 41 = 4 200

291 350 – 350 = 291 000

390 100 – 90 000 = 300 100

Завдання 4. Вантажний автомобіль проїхав 280 км за 8 год, а легковий автомобіль цю саму відстань — за 4 год. У скільки разів швидкість вантажного автомобіля менша від швидкості легкового автомобіля?

Розв'язання.

1) 280 : 8 = (240 + 40) : 8 = 35 (км/год) – швидкість вантажного автомобіля.

2) 280 : 4 = 70 (км/год) – швидкість легкового автомобіля.

3) 70 : 35 = 2 (р.) – у стільки разів швидкість вантажного автомобіля менша від швидкості легкового автомобіля.

Відповідь: у 2 рази.

Завдання 5.* У класі 35 учнів. 24 з них відвідують театральний гурток, 12 — танцювальний гурток, а 8 учнів не беруть участі в роботі цих гуртків. Скільки учнів відвідують обидва гуртки?

Розв'язання.

1) 35 – 8 = 27 (уч.) – учні, котрі відвідують гуртки.

2) 27 – 24 = 3 (уч.) – учні, котрі не відвідують театральний гурток, але відвідують тільки танцювальний гурток.

3) 12 – 3 = 9 (уч.) – учні, котрі відвідують два гуртки.

Відповідь: 9 учнів.

 

Сторінка 41. До с. 92-93 підручника

Завдання 1. Знайди значення виразу:

71 450 – а , якщо а = 1000, 400; 

23 610 + а, якщо а = 2000, 40.

якщо а = 1000, тоді 71 450 – а = 71 450 – 1000 = 70 450

якщо а = 400, тоді 71 450 – 400 = 71 450 – 400 = 71 050

якщо а = 2000, тоді 23 610 + а = 23 610 + 2 000 = 25 610

якщо а = 40, тоді 23 610 + а = 23 610 + 40 = 23 650

 

Завдання 3.  

х – 300 = 2300             у – 67 = 4100

х = 2300 + 300            y = 4100 + 67

x = 2600                      y = 4167

2600 – 300 = 2300       4167 – 67 = 4100

Завдання 4. Склади задачу за схематичним рисунком. Розв'яжи її.

Рух назустріч з двох пунктів.

Перший автомобіль v — 45 км/год 

Другий автомобіль v — 55 км/год

Зустрілися через t — 4 год

s — ?

З двох сіл назустріч один одному вирушили два автомобілі. Перший їхав зі швидкістю 45 км/год, другий – 55 км/год. Яка відстань між селами, якщо велосипедисти зустрілися через 4 год?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 45 • 4 = 180 (км) – проїхав перший автомобіль.

2) 55 • 4 = 220 (км) – проїхав другий автомобіль.

3) 180 + 220 = 400 (км) – відстань між селами.

2 спосіб.

1) 45 + 55 = 100 (км) – проїхали автомобілі за 1 год.

2) 100 • 4 = 400 (км) –  відстань між селами.

Відповідь: 400 кілометрів.

Завдання  5.* Між якими трицифровим і чотирицифровим числами немає жодного іншого натурального числа?

999 і 1000

 

Сторінка 43. До с. 94-96 підручника 

Завдання 1. Із множини чисел 27 100, 302 400, 7002, 910 331, 1627, 53 200, 220 110 випиши окремо чотирицифрові, п'ятицифрові та шестицифрові числа.

7002,      1627

27 100,   53 200

302 400, 910 333,    220 110

Завдання 2. У числі 407 218 визнач загальну кількість одиниць указаного розряду

407 218 одиниць; 

407 21 десятків; 

407 2 сотень;

407 тисяч;

40  десятків тисяч; 

4 сотень тисяч.

Завдання 3.

15 000 + 4 000 = 19 000

9 100 + 4 000 = 13 100

61 000 + 12 000 = 73 000

47 200 + 2 500 = 49 700

437 000 + 33 000 = 470 000

7 400 + 3 100 = 10 500

Завдання 4. Два автомобілі одночасно виїхали з одного населеного пункту в протилежних напрямках. Перший автомобіль рухався зі швидкістю 65 км/год, а другий — зі швидкістю 75 км/год. На якій відстані один від одного будуть автомобілі через 4 год? Розв'яжи задачу двома способами.

Розв'язання.

І спосіб

1) 65 • 4 = 260 (км) – проїхав перший автомобіль.

2) 75 • 4 = 300 (км) – проїхав другий автомобіль.

3) 260 + 300 = 560 (км) – відстань між пунктами.

II спосіб

1) 65 + 75 = 140 (км) – проїхали автомобілі за 1 год.

2) 140 • 4 = 560 (км) –  відстань між автомобілями.

Відповідь: 560 кілометрів.

Завдання 5.* Запишіть число, яке є сумою 15 тисяч, 12 сотень і 11 одиниць.

15 • 1000 + 12 • 100 + 11 = 15 000 + 1 200 + 11 = 16 211

 

Сторінка 44. До с. 97-99 підручника

Завдання 1. У кожному з чисел визнач загальну кількість одиниць указаного розряду.

34 005 – 340 сот. 

61 800 – 6180 дес.

7265 – 7265 од.

590 600 – 59 дес. тис.

704 123 — 7 сот.тис.

18 530 – 18 тис.

Завдання 2. 

56 700 – 6 700 = 50 000

340 000 – 23 000 = 317 000 

77 000 – 45 000 = 32 000

879 400 – 675 200 = 204 200

Завдання 3. 

500 + х = 2100 + 3000

500 + х = 5100

х = 5100 – 500 

х = 4600

500 + 4600 = 4600 + 400 + 100 = 5 100

2 100 + 3 000 = 5 100

5 100 = 5 100 

Завдання 4. Від школи одночасно в протилежних напрямках вирушили двоє учнів. Перший рухався зі швидкістю 70 м/хв, а другий — зі швидкістю, яка на 10 м/хв більша. Яка відстань буде між ними через 20 хв? Розв'яжи задачу двома способами.

Розв'язання.

І спосіб

1) 70 • 20 = 1400 (м) – пройшов перший учень.

2) 70 + 10 = 80 (м/хв.) – швидкість другого учня.

3) 80 • 20 = 1600 (м) – пройшов другий учень.

4) 1400 + 1600 = 3000 (м) – відстань між учнями.

II спосіб

1) 70 + 10 = 80 (м/хв.) – швидкість другого учня.

1) 70 + 80 = 150 (км) – проходять учні за 1 хв.

2) 150 • 20 = 3000 (м) –  відстань між учнями.

Відповідь: 3000 метрів.

Завдання 5.* Інга за 20 хв прочитує 3 сторінки. Скільки сторінок прочитує Інга за 1 год?

Розв'язання.

Нагадаємо, що 1 год = 60 хв.

1) 60 : 20 = 3 (разів) – у стільки разів більше часу треба дівчинці.

2) 3 • 3 = 9 (с.) – прочитає сторінок за 1 год.

Відповідь: 9 сторінок.

 

Сторінка 45. До с. 100 – 102 підручника

Завдання 1. Випиши круглі числа (закінчуються нулем) від меншого до більшого. 32 160; 205; 570; 4200; 408 122; 120; 70; 33 901; 81 600; 1900; 700 013

70; 120; 570; 1 900; 4 200; 32 160; 81 600;  

Завдання 2. Заповни таблицю.

 

Число 8 16 271
Збільш у 100 р 800  1 600 27 100
Збільш у 1000 р 8 000 16 000 271 000
Число 5 000 70 000 200 000
Зменш у 100 р 50 700 2 000
Зменш у 1000 р 5 70 200

8 • 100 = 800 

16 • 100 = 1 600

271 • 100 = 27 100

8 • 1 000 = 8 000

16 • 1 000 = 16 000

271 • 1 000 = 271 000

5 000 : 100 = 50

70 000 : 100 = 700

200 000 : 100 = 2 000

5 000 : 1 000 = 5

70 000 : 1 000 = 70

200 000 : 1 000 = 200

Завдання 3. 

15 • 1000 : 100 = 15 • (1000 : 100) = 15 • 10 = 150

4 • 100 : 10 = 4 •  (100 : 10) = 4 • 10 = 40

3 000 • 3 : 100 = (3 000 : 100) • 3 = 30 • 3 = 90 

Завдання 4. Склади задачу за схематичним рисунком. Розв'яжи її.

Рух велосипедистів назустріч один одному

Увесь шлях s – 82 км 

Швидкість першого v — 15 км/год 

Швидкість другого v —  17 км/год 

Час у дорозі t —  2 год

Відстань, що залишилась пройти s - ? 

Із двох сіл, відстань між якими 82 км, назустріч виїхали два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 15 км/год, другий – 17 км/год. Яку відстань залишиться проїхати велосипедистам через 2 год?

Розв'язання.

І спосіб

1) 15 • 2 = 30 (км) – проїхав перший велосипедист.

2) 17 • 2 = 34 (км) – проїхав другий велосипедист.

3) 30 + 34 = 64 (км) – подолана відстань.

3) 80 – 64 = 16 (км) – залишилось проїхати.

II спосіб

1) 15 + 17 = 32 (км) – проїхали велосипедисти за 1 год.

2) 32 • 2 = 64 (км) –  подолана відстань.

3) 80 – 64 = 16 (км) – залишилось проїхати.

Відповідь: 16 кілометрів.

Завдання 5.* Кавун масою 5 кг коштує на 6 грн більше, ніж кавун масою 3 кг. Скільки коштує кавун масою 5 кг?

Розв'язання.

1) 5 – 3 = 2 (кг) – маса кавуна вартістю 6 грн.

2) 6 : 2 = 3 (грн.) – коштує 1 кг (ціна).

3) 3 • 5 = 15 (грн.) – коштує кавун масою 5 кг.

Відповідь: 15 гривень. 

 

Сторінка 46. До с. 103-104

Завдання 1. Установи закономірність. Продовжи числовий ряд.

300 000, 330 000, 333 000, 333 300, 333 330, 333 333

Завдання 2. 

80 000 : 4 = 20 000

1200 • 4 = 4800

4400 • 2 : 4 = 4400 : 4 • 2 = 1100 • 2 = 2200

9600 : 3 • 2 = 3200 • 2 = 7400

Завдання 3. Знайди значення виразу: 

56 000 : а, якщо а = 7, 8;

800 • b, якщо b = 4, 8.

Якщо а = 7, тоді 56 000 : а = 56 000 : 7 = 8000

Якщо а = 8, тоді 56 000 : а = 56 000 : 8 = 7000

Якщо b = 4, тоді 800 • b = 800 • 4 = 3200

Якщо b = 8, тоді 800 • b = 800 • 8 = 6400

Завдання 4. Із селища до міста виїхав мотоцикліст зі швидкістю 60 км/год. У той же час із міста назустріч йому виїхав велосипедист зі швидкістю 15 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між селищем і містом — 150 км?

Розв'язання.

1) 60 + 15 = 75 (км) – проходять за 1 год.

2) 150 : 75 = 2 (год) – час до зустрічі.

Відповідь: 2 години.

Завдання 5. Використай дані попередньої задачі та дай відповідь на запитання.

• На скільки швидкість мотоцикліста більша, ніж швидкість велосипедиста?

60 – 15 = 45 (км/год)

• На скільки кілометрів менше проїхав до зустрічі велосипедист, ніж мотоцикліст?

60•2 - 152 =90 (км)

1) 60 • 2 = 120 (км) – проїхав мотоцикліст.

2) 15 • 2 = 30 (км) – проїхав велосипедист.

3) 120 – 30 = 90 (км) - на скільки кілометрів менше проїхав до зустрічі велосипедист, ніж мотоцикліст.

• Хто з учасників руху знаходився ближче до міста під час зустрічі?

велосипедист

 

Сторінка 47 До с. 105-106

Завдання 1. Між якими трицифровими та чотирицифровими числами знаходяться лише три чотирицифрові числа?

Між 999 та 1003        (999, 1000, 1001, 1002, 1003)

Завдання 2. Скориставшись діаграмою, визнач швидкість кожного учасника руху.

32 : 2 = 16 (км/год) – швидкість вершника.

16 : 4 = 4 (км/год) – швидкість пішохода.

66 : 6 = 11 (км/год) – швидкість велосипедиста. 

112 : 8 = 14 км/год – швидкість лося.

Завдання 3. 

64 000 : 8 = 8 000

64 000 : 80 = 800

18000 : 6 = 3 000

18000 : 600 = 30

Завдання 4.

650 000 : 50 > 650 000:500 

390 000 : 3000 < 930 000 : 3000

Завдання 5. Знайди невідомі величини за таблицею.

Рухомий

об'єкт

Швидкість Час Відстань
Заєць 8 м/хв

320 м : 8 м/хв = 

40 хв

320 м
Вовк 3 м/хв такий самий

3 м/хв. • 40 хв =

120 м  

Завдання 6.* Які числа «сховалися» за фігурами?

11 – 8 = 3 одне кільце

8 – 3 = 5 один квадрат

(15 – 3) : 2 = 6 один трикутник  

5 + 3 = 8                        квадрат – 5     

5 + 3 + 3 = 11                  кільце - 3

5 + 6 + 6 = 15                  трикутник – 6 

 

Сторінка 48. До с. 107-108

Завдання 1. Розв'яжи ланцюжок та дізнайся, з якою швидкістю (в кілометрах за годину) може летіти глухар.

27 000 : 3 = 9 000

9 000 • 10 = 90 000

90 000 : 300 = 300

300 • 8 = 2 400

2 400 : 12 = (1200 + 1200) : 12 = 100 + 100 = 200

200 • 9 = 1 800

1 800 : 10 = 180

180 : 6 = 30

Завдання 2. Використай дані попереднього завдання та знайди, у скільки разів швидкість глухаря менша, ніж швидкість голуба, якщо швидкість голуба дорівнює 60 км/год.

Розв'язання.

1) 60 : 30 = 2 (рази) - у стільки разів швидкість глухаря менша, ніж швидкість голуба.

Відповідь: у 2 рази.

Завдання 3. 

403 м = 403 • 1м = 403 • 100 см = 40 300 см

870 т = 870 • 1 т = 870 • 1000 кг = 870 000 кг

58 200 мм = 582 • 100 мм = 582 • 10 см = 5 820 см

470 100 м = 470 000 м + 100 м = 470 • 1000 м + 100 м = 470 • 1 км + 100 м = 470 км + 100 м = 470 км 100 м

Завдання 4. Велосипедист за 3 год проїхав 57 км, а мотоцикліст за 2 год — на 71 км більше. На скільки кілометрів за годину швидкість мотоцикліста більша, ніж швидкість велосипедиста?

Розв'язання.

1) 57 : 3 = (30 + 27) : 3 = 19 (км/год) – швидкість велосипедиста.

2) 57 + 71 = 128 (км) – проїхав відстань мотоцикліст.

3) 128 : 2 = (120 + 8) : 2 = 64 (км/год) – швидкість мотоцикліста.

4) 64 – 19 = 45 (км/год) - на стільки швидкість мотоцикліста більша, ніж швидкість велосипедиста.

Відповідь: на 45 км/год.

Завдання 5. 

31 200 • 3 : 900 = 93600 : 300 = (90000 + 3000 + 600) : 300 = 300 + 10 + 2 = 312

х 31200

      3  

  93600

72 000 : 12 • 7 = (48 000 + 24 000) : 12 • 7 = (48 000 : 12 + 24 000 : 12) • 7 = (4000 + 2000) • 7 = 6000 • 7 =42 000

510 000 : 17 : 600 = 510 000 : 17 : 6 : 100 = (510 000 :  100) : 17 : 6 = 5100 : 17 : 6 =(1700 + 3400) : 17 : 6 = (1700 : 17 + 3400 : 17) : 6 = (100 + 200) : 6 = 300 : 6 =50

 

960 000 : 32 : 5 = 960 000 : 32 : 5 = 30 000 : 5 = 6 000

Завдання 6.* У вазу з яблуками поклали 17 персиків. Потім половину всіх фруктів переклали в іншу вазу. Після цього в першій вазі залишилося 19 фруктів. Скільки яблук було у вазі спочатку?

Розв'язання.

1) 19 + 19 = 38 (шт.) – всього фруктів було у першій вазі спочатку. 

2) 38 – 17 = 21 (шт.) – було яблук.

Відповідь: 21 штука яблук. 

 

Сторінка 49. До с. 109-110 підручника

Завдання 1.  Установи закономірність. Продовж числовий ряд.

8, 88, 888, 8888, 88888, 888888

Завдання 2. 

60 • y = 54 000     

y = 54 000 : 60    

y = 900                 

60 • 900 = 54 000 

8480 : с = 4

c = 8480 : 4

c = 2120

8480 : 2120 = 4  

Завдання 3.

+ 21348

   45212

  66560

+ 409174

    71325

  480499

+ 267159

   552451

  819610

Завдання 4. Туристи подолали поїздом 668 км, а літаком — на 1978 км більше. Скільки всього кілометрів подолали туристи? Обчисли письмово.

+ 1978

    668

   2646 (км) – відстань подолали туристи.

Відповідь: 2646 кілометрів.

Завдання 5. Добудуй ламану до трикутника. Обчисли його периметр.

 

 

Сторінка 50. До с. 110-111 підручника

Завдання 1. Розв'яжи рівняння, виконавши обчислення письмово, 

х – (17 374 + 4625) = 119 208

х – 21 999 = 119 208

х = 119 208 + 21 999

х = 141 207

+  17374

     4625

    21999

+ 119208

    21999

   141207

Завдання 2.

 

-  348869

   137779

   211090

-  809400

   467361

   342039

-  5000

   2163

   2837

Завдання 3. Склади задачу за коротким записом. Розв'яжи її.

I число — 7801

II число —?, на 473 менше, ніж перше число

III число —?, на 289 менше, ніж перше та друге число разом.

Перше число дорівнює 7801, друге – на 473 менше від першого, а третє – на 289 менше, ніж перше та друге число разом. Знайди ці числа.

Розв'язання.

1) 7801 – 473 = 7328 – друге число.

2) 7801 + 7328 = 15129 – перше та друге число разом.

3) 15129 – 289 = 14840 – третє число.

 

- 7801

   473

  7328

+7801

  7328

 15129

-15129

    289

 14840

Відповідь: друге число 7328, третє число 14840.

Завдання 4.* Розшифруй запис письмового додавання, якщо відомо, що кожна буква позначає цифру, а однакові букви позначають однакові цифри.

+ АБВГ

   АБДГ

  ВГДАГ

Міркуємо так. 

1 Крок. Тільки 0 + 0 = 0

+ АБВ0

   АБД0

 В0ДА0

2 Крок. Щоб двоцифрове число закінчувалось нулем, припустимо два однакові доданки А = 5

+ 5БВ0

   5БД0

 В0Д50

3 Крок. Якщо А = 5, тоді В = 1

+ 5Б10

   5БД0

 10Д50

4 Крок. Д = 5 – 1 = 4

+ 5Б10

   5Б40

 10450

5 Остаточно маємо

+ 5210

   5240

 10450

 

 

Сторінка 51. До с. 111-113 підручника.

Завдання 1. Упиши пропущені цифри.

 

+ 942

   165

 1**7

- 45*7

    316

  1*9*

+*305

  24*6  

  980*

- 972

  *8*

  3*0

Розв'язання.

Міркуємо так. У першому розряді: 2 + 5 = 7. У другому розряді 4 + 6 = 10 (0 пишемо, 1 запам'ятовуємо). У третьому розряді 9 + 1 + (1) = 11 (1 пишемо, 1 запам'ятовуємо). У четвертому розряді пишемо попередню 1.  

+ 942

   165

 1107

Міркуємо так. У першому розряді 7 – 6  = 1. У другому розряді 9 + 1 = 10 (пишемо 0, 1 запам'ятовуємо). У третьому розряді 5 – (1) – 3 = 1. У четвертому розряді 4 – 1 = 3       

- 4507

  3316

  1191

Міркуємо так. У першому розряді 5 + 6 = 11 (пишемо 1, 1 запам'ятовуємо). Беремо другий розряд: маємо попередню 1, перший доданок 0, двозначна сума закінчується 0, тоді другий доданок  9 (пишемо 9, 1 запам'ятовуємо) . У четвертому розряді 9 – 2 = 7  

+7305

  2496  

  9801

Міркуємо так. У першому розряді 2 – 0 = 2 пишемо. У другому розряді 17 – 8 = 9 (пишемо 9, 1 запам'ятовуємо). У третьому розряді 9 – (1) – 3 = 5 пишемо

- 972

  582

  390

Завдання 2. 

+ 10570

   21348

     6522

   38440 
 +290492

    15396

      4601

   310489

+77906

   9124

     771

  87801

Завдання 3. Склади задачу за коротким записом. Розв'яжи її.

І + ІІ = 20 000 т

ІІ + ІІІ = 28 620 т

І + ІІ + ІІІ = 38 400 т

I овочесховище —? 

II овочесховище —? 

ІII овочесховище —? 

У три овочесховища привезли 38 400 т овочів. Скільки овочів привезли у кожне овочесховище, якщо у перше та друге разом завезли 20 000 т овочів, у друге та третє – 28 620 т ?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 38 400 – 20 000 = 18 400 (т) - привезли в ІІІ овочесховище.

2) 28 620 – 18 400 = 10 220 (т) - привезли в ІІ овочесховище.

3) 20 000 – 10 220 = 9 780 (т) - привезли в І овочесховище.

2 спосіб.

1) 38 400 – 28 620 = 9 780 (т) - привезли в І овочесховище.

2) 20 000 – 9 780 = 10 220 (т) - привезли в ІІ овочесховище.

3) 28620 – 10 220 = 18 400 (т) - привезли в ІІІ овочесховище.

3 спосіб.

1) 38 400 – 20 000 = 9 780 (т) - привезли в ІІІ овочесховище.

2) 38 400 – 28620 = 9 780 (т) - привезли в І овочесховище.

3) 20 000 – 9 780 = 10 220 (т) - привезли в ІІ овочесховище.

Відповідь: 9 780 т, 10 220 т, 18 400 т.

Завдання 4. 

430 дм > 34 м                   (34 м = 34 • 1 м = 34 • 10 дм = 340 дм)

72 т = 720 ц                      (72 т = 72 • 1 т = 72 • 10 ц = 720 ц)

З т 917 кг > Зт 719 кг

2 км 158 м < 2185 м          (2 км 158 м = 2000 м + 158 м = 2158 м)

Завдання 5* Подай число 80 000 у вигляді добутку таких множників, кожний із яких ділиться на 100.

80 000 = 800 • 100

80 000 = 200 • 400 

 

Сторінка 52. До с. 114-115 підручника.

Завдання 1. Обчисли. Перевір дією додавання.

– 602000

    21362

   580638

+ 580638

    21362

   602000

Завдання 2. 

47 кг 400 г - 6 кг 860 г = 40 кг 540 г

І сп.  ІІ сп. 

- 47 кг 400 г

    6 кг 860 г

  40 кг 540 г

- 47400 г

    6860 г

  40540 г

47 кг 400 г – 6 кг 860 г = 46 кг 1400 г – 6 кг 860 г = (46 кг – 6 кг) + (1400 г – 860 г) = 40 кг 540 г

17 км 700 м + 9 км 670 м = 27 км 370 м

І сп.  ІІ сп. 

+ 17 км 700 м

    9 км 670 м

   27 км 370 м

+ 17700 м

    9670 м

   27370 м

17 км 700 м + 9 км 670 м = 17 км + 700 м + 9 км + 670 м = (17 км + 9км) + (700 м + 670 м) = 26 км 1370 м = 26 км + 1000 м + 370 м = 27 км 370 м

Завдання 3. Один літак був у дорозі 4 год, а інший — 6 год. Перший літак пролетів на 1600 км менше, ніж другий. Скільки кілометрів пролетів кожний літак, якщо рухалися вони з однаковою швидкістю?

Розв'язання.

За дві годин другий літак пролетів 1600 км, тоді

1) 1600 : 2 = 800 (км/год) – швидкість кожного літака.

2) 800 • 4 = 3200 (км) – пролетів перший літак.

3) 800 • 6 = 4800 (км) – пролетів другий літак.

Відповідь: 3200 кілометри, 4800 кілометрів.

Завдання 4. Довжина саду 15 м, а ширина — 8 м. Яку відстань пройшов сторож уздовж огорожі саду, якщо він обійшов його 4 рази?

Розв'язання.

1) (15 + 8) • 2 = 30 + 16 = 46 (м) – периметр саду (уся довжина огорожі).

2) 46 • 4 = (40 + 6) • 4 = 184 (м) – відстань пройшов сторож.

Відповідь: 184 метри

 

Сторінка 53. До с. 116-118

Завдання 1. Устав такі числа, щоб нерівності стали істинними.

1 кг > 900 г                  (бо, 1 кг = 1000 г)

4700 кг < 48 ц             (бо 4700 кг = 47 • 100 кг = 47 ц)

800 л – 400 л < 450 л

10 см + 56 см < 1м       (бо 1м = 100 см)

Завдання 2. 

х + 37 420 = 200 580 – 43 204

х + 37 420 = 157 376

х = 157 376 – 37 420

х = 119 956

119 956 + 37 420 = 157 376

200 580 – 43 204 = 157 376

157 376 = 157 376

Завдання 3.

х 32154

        3

  96462

х 142318

          2

  284636 

х 8521

       2

 17042

Завдання 4. Одна майстриня виготовила 6 виробів із бісеру по 1254 бісеринки в кожному, а інша — 4 вироби по 978 бісеринок в кожному. Яка майстриня використала більше бісеринок і на скільки?

Розв'язання.

1) 1254 • 6 = 7524 (б.) – використала бісеринок перша майстриня.

2) 978 • 4 = 3912 (б.) – використала бісеринок друга майстриня.

3) 7524 – 3912 = 3612 (б.) – на стільки більше бісеринок використала перша майстриня, ніж друга.

Відповідь: на 3612 бісеринок.

Завдання 5. Запиши сусідів найбільшого круглого (закінчується 0) п'ятицифрового числа.

99990 – найбільше кругле п'ятицифрове число.

99989, 99991

 

Сторінка 54. До с. 119 – 121 підручника.

Завдання 1. Яка з фігур на малюнку має найбільшу площу; найменшу площу?

Найбільшу площу має п'ятикутник.

Найменшу площу має трикутник.

Завдання 2. Випиши лише одиниці площі: 1 мм; 1 л; 1 см2; 1 км; 1 мм2; 1 дм; 1 год; 1 дм2.

1 см2; 1 мм2 ; 1 дм2.

Завдання 3. Визнач площі зображених фігур.

S = 1 • 1 = 1 (см2) – площа маленького квадрата. 

1) 1 • 3 = 3 (см2) – площа першої фігури.

2) 1 • 5 = 5 (см2) – площа другої фігури.

3) 1 • 6 = 6 (см2) – площа третьої фігури.

3 см2                    5 см2                    6 см2 

Завдання 4. 

13 т 640 кг + 27 т 580 кг > 41 т 200 кг 

17 км 830 м – 8 км 540 м > 7 км 290 м

+ 13 т 640 кг

   27 т 580 кг

   41 т 220 кг

- 17 км 830 м

    8 км 540 м

    9 км 290 м

Завдання 5. Обчисли довжину невідомої сторони трикутника за малюнком та коротким записом задачі, в

АВ = ВС = 25 мм 

Р = 85 мм

АС – ? 

Розв'язання.

1 спосіб.

АС = Р – АВ – ВС = 85 мм – 25 мм – 25 мм = 35 мм  

2 спосіб.

АС = Р – 2 • АВ = 85 мм – 2 • 25 мм = 85 мм – 50 мм = 35 мм  

Завдання 6.* Усього у двох класах було 58 учнів. Коли з одного класу вийшло 18 учнів, а з іншого — 12, то в обох класах учнів стало порівну. Скільки учнів було в кожному класі спочатку?

Розв'язання.

1) 58 – 18 – 12 = 28 (уч.) – припадає на рівну кількість учнів у двох класах.

2) 28 : 2 = 14 (уч.) – стало учнів у кожному класі.

3) 14 + 18 = 32 (уч.) – було учнів у першому класі спочатку. 

4) 14 + 12 = 26 (уч.) – було учнів у другому класі спочатку.

Відповідь: 32 учні, 26 учнів.

 

Сторінка 55. До с. 122-124 підручника. 

Завдання 1. Кожну з фігур продовж розліновувати за зразком. Визнач площу кожної фігури.

Знаходження площі першої фігури (прямокутника).

І спосіб. 

По довжині сторони буде 6 частин, по ширині сторони - 3 частини. Довжина кожної частини рівна 1 см, тому отримали прямокутник довжиною 6 см і шириною 3 см.

S = 6 см • 3 см = 18 (см2) – площа прямокутника.

ІІ спосіб.

По довжині сторони буде 6 частин, по ширині сторони - 3 частини.

1) 6 • 3 = 18 (шт.) – кількість квадратиків.

2) S = 1 • 1 = 1 (см2) – площа квадратика.

3) 1 • 18 = 18 (см2) – площа прямокутника.

Знаходження площі другої фігури (квадрата).

І спосіб.

Кожна сторона поділиться на 3 частини. Довжина кожної частини 1 см, тому отримали квадрат зі стороною 3 см.

3 см • 3 см = 9 (см2) – площа квадрата.

ІІ спосіб.

Кожна сторона поділиться на 3 частини.

1) 3 • 3 = 9 (шт.) – кількість квадратиків.

2) S = 1 • 1 = 1 (см2) – площа квадратика.

3) 1 • 9 = 9 (см2) – площа квадрата.

Завдання 2. Обчисли периметр і площу прямокутника зі сторонами а і b, якщо а = 24 мм, b = 16 мм.

Р = (а + b) • 2 = (24 мм + 16 мм) • 2 = 80 мм 

S = a • b = 24 мм • 16 мм = 384 мм2

Завдання З. Обчисли периметр і площу квадрата зі стороною а, якщо а = 8 см.

Р = а • 4 = 8 см • 4 = 32 см 

S = a • а = 8 см • 8 см = 64 см2

Завдання 4. Знайди значення виразу, виконавши кожну дію окремо.

480 000 – 5426 • 4 + 11 342 • 3 = 492 322

х 5426

      4

 21704  

х 11342

       3

  34026

- 480000

   21704

  458296

+ 458296

    34026

   492322

Завдання 5. Половина вартості ремонту даху становить 3400 грн. Обчисли всю вартість ремонту.

3400 • 2 = (3000 + 400) • 2 = 6 000 + 8 00 = 6800 (грн.) – вартість ремонту.

 

Сторінка 56. До с. 125-127 підручника.

Завдання 1. 

108 хв > 1 год 8 хв        (бо 1 год 8 хв = 60хв + 8хв =68хв)

26 год < 2 доби 6 год      (бо 2 доби 6 год = 48 год + 6 год = 54 год)

734 с > 7 хв 34 с            (бо 7 хв 34 с = 7 • 60 с + 34 с = 420с + 34с = 454 с)

2 роки > 23 міс.              (бо 2 роки = 24 місяці)

Завдання 2* Виконай необхідні вимірювання та обчисли площу кожної з фігур.

Розв'язання.

1) 8 см 4 см = 32 (см2) - площа прямокутника.

2) 4 см • 4 = 16 (см2) - площа квадрата

Завдання 3. Запиши одиниці площі від найменшої до найбільшої. 1 га, 1 см2, 1 м2, 1 дм2, 1 ар, 1 мм2.

1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 ар, 1 га

Завдання 4. Обчисли довжину невідомої сторони прямокутника, якщо площа прямокутника дорівнює 32 см2, а одна з його сторін — 4 см.

Розв'язання.

1) 4 • 2 = 8 (см) - довжина двох сторін разом.

2) 32 - 8 = 24 (см) - довжина двох невідомих сторін разом.

3) 24 : 2 = 12 (см) - довжина невідомої сторони.

Відповідь: 12 сантиметрів.

Завдання 5. Обчисли площу кожної ділянки городу за планом, поданим на малюнку.

Розв'язання.

1) 6 • 9 = 54 (м2) – площа І ділянки.

2) 6 • 6 = 36 (м2) – площа ІІІ ділянки.

3) 6 • (20 – 9 – 6) = 30 (м2) – площа ІІ ділянки.

Відповідь: 54 м2, 36 м2, 30 м2.

 

Сторінка 57. До с. 128-129 підручника.

Завдання 1. 

1 га = 100 а 

1 м2 > 10 дм2 

10 мм2 < 1 см2 

Нагадаємо. 

1 спосіб. Запам'ятати.

1 см2 = 100 мм2

1 дм2 = 100 см2

1 м2 = 100 дм2 = 10 000 см2

1 ар = 100 м2

1 га = 100 а = 10 000 м2 

2 спосіб. Завжди випливає з основних рівностей. 

1 см2 = 1 см • 1 см = 10мм • 10 мм = 100 мм2

1 дм2 = 1 дм • 1 дм = 10 см • 10 см = 100 см2

1 м2 = 1 м • 1 м = 10 дм • 10 дм = 100 дм2

1 м2 = 1 м • 1 м = 100 см • 100 см = 10 000 см2

1 ар = 100 м2

1 га  = 100 а

1 га = 100 • 100 м2 = 10 000 м2

Завдання 2. Знайди невідомі величини за таблицею.

Довжина Ширина Площа
14 см

84 см2 : 14 см =

6 см

84 см2
20 м 6 см

20 м • 6 м =

120 м2

42 дм2 : 6 дм = 

7 дм

6 дм 42 дм2

Завдання 3. Обчисли площі фігур за допомогою палетки.

Площа одиничного квадратика 1 см2, бо 1 см • 1 см = 1 см2

І малюнок 

6 неповних квадратних сантиметрів помістилося у фігурі, тому маємо

S = 6 : 2 = 3 (см2) – площа першої фігури. 

ІІ малюнок 

2 повних квадратних сантиметрів помістилося у фігурі та 10 неповних квадратних  сантиметрів помістилося у фігурі, тому маємо

S = 2 + 10 : 2 = 7 (см2) – площа другої фігури. 

ІІІ малюнок 

5 повних квадратних сантиметрів помістилося у фігурі та 10 неповних квадратних  сантиметрів помістилося у фігурі, тому маємо

S = 5 + 10 : 2 = 10 (см2) – площа третьої фігури. 

Завдання 4. 

68 145 – 84 : 28 • 2371 = 61032

84 : 28 = 3

х 2371

      3

  7113 

- 68145

   7113

  61032

Завдання 5.* Знайди число а, якщо 

3 • 2006 = 2005 + 2007 + а

6012 = 4012 + а

а = 6012 – 4012

а = 2000 

 

Сторінка 58. До с. 130-132 підручника

Завдання 1. Периметр квадрата дорівнює 80 см. Обчисли його площу.

Розв'язання.

1) 80 : 4 = 20 (см) – сторона квадрата.

2) 20 • 20 = 400 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: 400 см2

Завдання 2.

х 38000

    5      

 190000

х 4200

    60    

 25200

х 128000

      4    

  512000  

Завдання 3. 

26 000 • 9 + 3200 • 30 – 62 472 = 267 528

х 26000

     9  

 234000

х 3200

    30

   96000

+ 234000

    96000

   330000

- 330000

   62472

  267528

Завдання 4. Довжина ділянки, що має форму прямокутника, дорівнює 45 м, а її ширина — у 5 разів менша. Будинок на цій ділянці займає площу 120 м2, басейн — 18 м2, зона відпочинку та квітники — 150 м2. Решту території відведено під сад. Обчисли площу саду.

Розв'язання.

1) 45 : 5 = 9 (м) – ширина прямокутної ділянки.

2) 45 • 9 = 405 (м2) – площа прямокутної ділянки.

3) 120 + 18 + 150 = 288 (м2) – площа території поза садом.

4) 405 – 288 = 117 (м2) – площа саду.

Відповідь: 117 м2

 

Сторінка 59. До с. 133-134 підручника.

Завдання 1. Розв'яжи ланцюжок виразів, — і дізнаєшся площу (у квадратних кілометрах) Азовського моря. 

240 : 12 = 20

20 • 9 = 180

180 : 10 = 18

18 • 2 = 36

36 • 1000 = 36 000

36 000 + 800 = 36 800

36 800 + 1 000 = 37 800

Завдання 2. 

 

х 48006

         5

 240030

х 209307

          4

  837228

х 40009

         7

 280063

Завдання 3. 

907 540 – y = 60 308 • 5

907 540 – y = 301 540

y = 907 540 – 301 540

y = 606 000

907 540 – 606 000 = 301 540

60 308 • 5 = 301 540

301 540 = 301 540

Завдання 4. Периметр земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 900 м, а її ширина — 203 м. Обчисли довжину цієї ділянки.

Розв'язання.

І спосіб.

1) 203 • 2 = 406 (м) – сума двох сторін ширини прямокутника.

2) 900 – 406 = 494 (м) – сума двох стрін довжини прямокутника.

3) 494 : 2 = 247 (м) – довжина прямокутника.

2 спосіб.

(900 – 203 • 2) : 2 = 247 (м) – довжина прямокутника.

Відповідь: 247 метрів.

Завдання 5.

«П'ять, п'ятнадцять, без двох дванадцять, семеро, троє, ще й малих двоє». Скільки всього було людей?

5 + 15 + (12 - 2) + 7 + 3 + 2 = 42

 

Сторінка 60. До с. 135-136 підручника

Завдання 1. Розв'яжи ланцюжок виразів, — і дізнаєшся площу Чорного моря (у квадратних кілометрах).

560 : 7 = 80

80 • 6 = 480

480 + 220 = 700

700 • 7 = 4900

4900 – 700 = 4200

4200 • 100 = 420 000

420 000 + 2 000 = 422 000

Завдання 2. Скориставшись попередніми обчисленнями (N1, с. 59), визнач, на скільки площа Чорного моря більша, ніж площа Азовського моря. Площа Азовського моря 37800 км2.

Розв'язання.

- 422000

    37800

  384200 (км2) – на стільки площа Чорного моря більша, ніж Азовського.

Відповідь: на 384 200 км2.

Завдання 3. Обчисли письмово.

_37632 |       3 

 3       | 12544

   7

   6

   16

   15

    13

    12

     12

     12

      0

_9684 |    4

  8     2421

  16 

  16

     8

     8

      4

      4

      0 

_8967 |   7

  7     1281

  19

  14

   56  

   56

      7

      7

      0

Завдання 4. З овочевої бази відправили 10 736 кг капусти у 8 супермаркетів, порівну в кожний. Скільки тонн капусти одержав кожний супермаркет?

Розв'язання.

10736 : 8 = 1342 (т) – одержав кожен супермаркет.

_10736 |     8

   8      | 1342 

   27 

   24

     33

     32

      16

      16

       0

Відповідь: 1342 тонни.

Завдання 5. Запиши номери фігур, які мають однакові площі (мають однакову кількість квадратиків).

1 і 3 ;   2 і 4.

Інші завдання дивись тут...