Інші завдання дивись тут... 

Сторінка 61. До сторінки 137-138 підручника. 

Завдання 1. 

37 дм = 370 см 

360 кг < Зб ц           (бо 36 ц = 36 • 100 кг = 3 600 кг)

150 хв < 3 год         (бо 3 год = 3 • 60 хв = 180 хв) 

270 ц  > 2 т 7 ц          (2 т 7 ц = 2 • 10 ц + 7 ц = 207 ц)

Завдання 2.

450 км 200 м : 5 = 90 км 40 м

20 грн 80 к : 4 = 5 грн 20 к

2 кг : 5 = 2 000 г : 5 = 400 г

6 дм : 3 дм = 2

246 л : 6 л = 41

1 м : 2 = 100 см : 2 = 50 см

Завдання 3.

450 м 4 дм : 4 = 112 м 6 дм

16 т 260 кг : 6 кг = 2 т 710 кг

_4504 |     4

 4       1126

  5

  4

  10

    8

    24

    24

     0

  

_16260 |     6

 12         2710

  42 

  42

     6

     6

     0  

Завдання 4. Паркінг прямокутної форми має площу 171 м2. Обчисли довжину паркінгу, якщо його ширина — 9 м.

Розв'язання.

1) 171 : 9 = 19 (м) – довжина паркінга.

Відповідь: 19 метрів.

Завдання 5* Скориставшись малюнком, визнач, скільки коштує один м'яч.

Розв'язання.

1) 733 • 2 = 1466 (грн.) – коштують дві ракетки та два м'ячі разом.

2) 1839 – 1466 = 373 (грн.) – коштує м'яч.

Відповідь: 373 гривні.

 

Сторінка 62. До с. 139-141 підручника.

Завдання 1. 

9 т З00 кг =  9 т З ц    (бо 3 ц = 3 • 100 кг = 300 кг)

135 дм 7 см  <  13 м 570 см   (135 дм 7 см = 130 дм + 5 дм + 7 см = 13 м 57 см) 

Завдання 2. 

48 000 г = 48 • 1000 г = 48 кг

13 дм =13 • 10 см = 130 см 

740 000 см = 7400 • 100 см = 7400 м 

23 000 мм = 230 • 100 мм = 230 дм

Завдання З. Виконай ділення письмово.

_24168 |    8

 24       3021

    1

    0

    16

    16

      8

      8

      0

 

_12024 |   6

  12      2004

    0

    0

     2

     0

     24

     24

      0

Завдання 4. Обчисли площу ділянки, зображеної на плані.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 16 • 12 – (12 – 10) • (16 – 12) = 16 • 12 – 2 • 4 = 192 – 8 = 184 (м2) – площа ділянки.

2 спосіб.

1) 10 • (16 – 12) + 12 • 12 = 10 • 4 + 144 = 184 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: 184 м2.

Завдання 5. Накресли 2 прямокутники, периметр кожного з яких дорівнює 14 см. Обчисли їхні площі.

14 : 2 = 7 (см) – сума довжини та ширини.

3 • 4 = 12 (см2) – площа першого прямокутника.

6 • 1 = 6 (см2) – площа другого прямокутника.

5 • 2 = 6 (см2)

Завдання 6.* Сума двох послідовних парних чисел дорівнює 150. Знайди менше з них.

Оскільки 150 : 2 = 75,  двома послідовними парними числами є 74 і 76.

74 – менше з них.

 

Сторінка 63. До с. 142-144

Завдання 1. 

_5445 |    9

 54      605

    4

    0

   45

   45

    0

Перевірка. 

х 605

     9

 5445 

 

_ 2736 |    6

  24       456

   33

   30

    36

    36

     0

Перевірка. 

х 456

     6

 2736

Завдання 2. Виконай письмове ділення з остачею.

_61457 |     5

 5        1229 (ост. 7)  

 11

 10

  14

  10

   45

   45

     7  

 

_2178 |     8

 16    272 (ост.2)

  57

  56

   18

   16

    2 

 

_4019 |      6

 35      786 (ост. 3) 

  51

  48

   39

   36

    3

Завдання 3. Для пошиття шести однакових чохлів для крісел автомобіля використовують 48 м тканини. Скільки таких чохлів можна пошити зі 136 м тканини?

Розв'язання.

1) 48 : 6 = 8 (м) – використовують метрів тканини на 1 чохол.

2) 136 : 8 = 17 (ч.) – можна пошити чохлів.

Відповідь: 17 чохлів.

Завдання 4. Визнач площу кожної фігури за допомогою палетки.

І малюнок 

4 повних квадратних сантиметрів помістилося у фігурі та 8 неповних квадратних  сантиметрів помістилося у фігурі, тому маємо

S = 4 + 8 : 2 = 8 (см2) – площа першої фігури. 

ІІ малюнок 

7 повних квадратних сантиметрів помістилося у фігурі та 2 неповних квадратних  сантиметрів помістилося у фігурі, тому маємо

S = 7 + 2 : 2 = 8 (см2) – площа другої фігури. 

 

Сторінка 64. До с. 145-147 підручника.

Завдання 1. Перевір ділення з остачею.

2227 : 7 = 318 (ост. 1) 

_2227 |    7

 21     318 (ост. 1)

  12

   7

   57

   56

    1 

 

827 : 4 = 206 (ост. 3)

_827 |    4

 8     206 (ост. 3)

  2

  0

  27

  24

   3

Завдання 2. 

27 109 + 6084 : 6 • 7 = 34207

6084 : 6 = (6000 + 60 + 24) : 6 = 6000 : 6 + 60 : 6 + 24 : 6 = 1000 + 10 + 4 = 1014

1014 • 7 = (1000 + 10 + 4) • 7 = 1000 • 7 + 10 • 7 + 4 • 7 = 7 000 + 70 + 28 = 7098

+ 27109 

    7098

  34207 

Завдання 3. Запиши кожне число як добуток двох чисел, одне з яких — кругле (закінчується 0).

840 = 84 • 10

60 000 = 6 • 10 000

503 000 = 503 • 1 000

41 000 = 41 • 1 000

Завдання 4. Знайди значення виразу 2400 • b, якщо b = З0; 200.

якщо b = З0, тоді 2400 • b = 2400 • 30 = 24000 • 3 = 72 000

якщо b = 200, тоді 2400 • b  = 2400 • 200 = 240000 • 2 = 480 000

Завдання 5. Автосалон одержав 5 однакових автомобілів загальною вартістю 313 795 грн та 3 однакові мотоцикли загальною вартістю 52 365 грн. На скільки гривень один автомобіль дорожчий, ніж один мотоцикл?

Розв'язання.

1) 313795 : 5 = 62759 (грн.) – ціна автомобіля

2) 52365 : 3 = 17455 (грн.) – ціна мотоцикла.

3) 62759 – 17455 = 45304 (грн.) – на стільки ціна автомобіля більша, ніж мотоцикла.

Відповідь: на 45304 гривні.

 

Сторінка 65. До с. 148-149 підручника

Завдання 1. Розв'яжи ланцюжок виразів — і дізнаєшся, хто в XVI столітті вперше увів знак рівності.

270 • 200 = 270 • 2 • 100 = 540 • 100 = 54000

54000 : 90 = 600

600 • 60 = 36 000

36000 : 400 = 90

90 • 12 = 90 • (10 + 2) = 900 + 180 = 1080

1080 • 3 = (1000 + 80) • 3 = 3000 + 240 = 3240

а) 324 — український вчений Михайло Остроградський;

б) 3240 — англійський вчений Роберт Рекорд;

в) 5400 — грецький вчений Фалес Мілетський.

Завдання 2.

170 • 200 =34000           (бо 34000 : 170 = 200)

107 • 40 = 4280

210000 : 300 = 700         (бо 210000 : 700 = 300)

6400 : 320 = 20                     (бо 6400 : 20 = 320)

Завдання 3. Із двох міст, відстань між якими 405 км, одночасно назустріч один одному виїхали 2 автобуси й зустрілися через 3 год. Знайди швидкість другого автобуса, якщо швидкість першого — 65 км/год. Розв'яжи задачу, склавши вираз.

Розв'язання.

1 спосіб.

405 : 3 – 65 = 70 (км/год) – швидкість другого автобуса.

Міркуємо так.

405 : 3 = 135 (км) – відстань проїхали два автобуси за 1 год.

135 – 65 = 70 (км/год) – відстань проїхав другий автобус за 1 год, іншими словами швидкість другого автобуса.

2 спосіб.

(405 – 65 • 3) : 3 = 70 (км/год) – швидкість другого автобуса.

Міркуємо так.

65 • 3 = 195 (км) – проїхав другий автобус.

405 – 195 = 210 (км) – проїхав другий автобус.

210 : 3 = 70 (км/год) – швидкість другого автобуса.

Відповідь: 70 км/год.

Завдання 4. Площа поля, що має форму прямокутника, дорівнює 18900 м2, а його довжина — 900 м. Обчисли ширину та периметр цього поля.

Розв'язання.

1) 18900 : 900 = 21 (м) – ширина прямокутного поля.

2) (21 + 900) • 2 = 1842 (м) – периметр прямокутного поля.

Завдання 5.* Деякі цифри позначені буквами. Запиши рівності. 

А0 = А • 10 

10 = 1 • 10

СВВВ : С = 1ВВВ

1222 : 1 = 1222

В = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

Сторінка 66. До с. 150-151 підручника.

Завдання 1. З'єднай вираз та його значення.

6300 : 7 = 900

5400 : 60 = 90

18000 : 2 = 9000

810000 : 9 = 90000 

2700 : 300 = 9

Завдання 2.

х   362

     36

  2172

1086

13032

 

х  2408 

      47

  16856

 9632

113176

 

х  6180

     23

 18540

12360

142140 

Завдання 3. 

у : 28 = 1700 • 4

у : 28 = 6800

у = 6800 • 28

у = 190400

190400 : 28 = 6800

1700 • 4 = 6800

6800 = 6800

Завдання 4. Минулого року будівельна компанія побудувала 9 будинків по 126 квартир у кожному. Цього року нею було побудовано на 4 такі будинки більше, ніж минулого року. Скільки квартир було побудовано цією компанією за 2 роки?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 9 + 4 = 13 (б.) – побудовано будинків цього року.

2) 9 + 13 = 22 (б.) – побудовано будинків за два роки.

2) 126 • 22 = 2772 (кв.) – побудовано квартир за 2 роки.

2 спосіб.

1) 9 + 4 = 13 (б.) – побудовано будинків цього року.

2) 126 • 9 = 1134 (кв.) - побудовано квартир минулого року.

3) 126 • 13 = 1638 (кв.) - побудовано квартир цього року.

4) 1134 + 1638 = 2772 (кв.) – побудовано квартир за 2 роки.

Відповідь: 2772 квартири.

 

Сторінка  67. До с. 152-155 підручника. 

Завдання 1. Порівняй площі фігур.

S1=S2 

Завдання 2. Виконай ділення. Перевір ділення множенням.

_7738 | 53

 53     146

 243 

 212

  318

  318

    0

 

х 146 

    53 

  438

730

7738

 

_9374 | 43

 86      218

  77

  43

  344

  344

     0

 

х 218

    43

  654

872

9374 

Завдання 3. 

у : 19 = 13248 : 64

у : 19 = 207

у = 207 • 19

у = 3933

3933 : 19 = 207

13248 : 64 = 207

207 = 207 

Завдання 4. Якщо в кожній виставковій залі розмістити по 28 картин, то всі картини займуть 48 зал. Скільки залів займуть усі ці картини, якщо в кожній залі розмістити по 24 картини?

Розв'язання.

1) 28 • 48 = 1344 (к.) – було картин.

2) 1344 : 24 = 56 (з.) – займуть залів.

Відповідь: 56 залів.

Завдання 5.* Із шматка дроту завдовжки 1 м зігнули квадрат. Чому дорівнює його сторона?

Розв'язання.

Оскільки 1 м  = 100 см – периметр квадрата, маємо

1) 100 : 4 = 25 (см) – дорівнює сторона квадрата.

Відповідь: 25 сантиметрів.

 

Сторінка 68. До с. 156-158 підручника.

Завдання 1. Упиши пропущені цифри.

х 29879

        4

 11951

 

х 4517

      8

 36136

Завдання 2*

х    2063

      152

     4126

  10315

  2063

  313576

 

х   3284

     304

  13136

9852

998336

 

х   1083

      513

    3249

  1083

5415

555579

Завдання 3. 

х + 3206= 1407 • 416

х + 3206 = 585312

х = 58312 – 3206 

х = 582106

582106 + 3206 = 585312

1407 • 416 = 585312

585312 = 585312

Завдання 4. У театральних касах міста за день купили 1084 квитки до театру по 185 грн кожний та 939 квитків по 125 грн кожний. Скільки гривень одержали за продані цього дня квитки?

Розв'язання.

1) 185 • 1084 = 200540 (грн.) – одержали грошей за квитки по 185 грн.

2) 125 • 939 = 117375 (грн.) – одержали грошей за квитки по 125 грн.

3) 200540 + 117375 = 317915 (грн.) -  одержали гривень за квитки.

Відповідь: 317915 гривень.

Завдання 5.* Як поставити в кімнаті 2 стільці, щоб біля кожної стіни стояло по одному стільцю? Намалюй.

 

Сторінка 69. До с. 159-161 підручника.

Завдання 1. Розв'яжи ребуси. 

ХРИ + СТО + ФОР = Христофор

СЕВА + СТО + ПОЛЬ = Севастополь

ГОРІХ – ІХ + ОДИН + А = Городина

ПЕ + ТРИ + К = Петрик

Завдання 2. 

50400 : 10 > 504        47 • 1000 = 47 000

Завдання 3.

_7412 | 36

 72     205

  21

   0

  212

  180

   32

 

_49128 | 712

 4272     69

  6408

  6408 

      0

 

_48060 | 801

 4806    60

     0 

Завдання 4. 

6 кг 200 г – 800 г = 5 кг 400 г

 

_6 кг 200 г 

       800 г

 5 кг 400 г 

 

6 кг 200 г – 800 г = (5 кг + 1 кг + 200 г) – 800 г = (5 кг + 1000 г + 200 г) – 800 г = 5 кг 1200 г – 800 г = 5 кг 400 г  

 

_ 6200 г

    800 г

  5400 г

 

22 год + 9 год = 31 год

 

7 м 84 см : 8 = 784 см : 8 = (720 см + 64 см) : 8 = 720 см : 8 + 64 см : 8 = 90 см + 8 см = 98 см

 

96 т : 8 ц = (96 • 1 т) : 8 ц = (96 • 10 ц) : 8 ц = 960 ц : 8 ц = (800 ц + 160 ц) : 8 ц = 800 ц : 8 ц + 160 ц : 8 ц = 100 + 20 = 120

 

4 дм : 8 = (4 • 1 дм) : 8 = (4 • 10 см) : 8 = 40 см : 8 = 5 см

700 дм : 20 см = (700 • 1 дм) : 20 см = (700 • 10 см) : 20 см = 7000 см : 20 см = 700 см : 2 см = 350

 

Завдання 5. Відстань між двома залізничними станціями — 900 км. Із цих станцій одночасно назустріч один одному вирушили два поїзди. Швидкість одного поїзда дорівнює 40 км/год, а іншого — 35 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 40 + 35 = 75 (км/год) – швидкість зближення.

2) 900 : 75 = 12 (год) – час зустрічі.

2 спосіб.

1) 40 + 35 = 75 (км) – відстань за 1 год.

2) 900 : 75 = 12 (год) – час зустрічі.

 

_900 | 75

 75     12   

 150

 150

    0

Відповідь: вони зустрінуться через 12 годин.

 

Завдання 6.* У салоні літака є 398 пасажирів. 49 рядів зайняті повністю, а в 50-му є вільні місця. Скільки місць у кожному ряді?

Розв'язання.

_398 | 49

 392   8

    6

Відповідь: у кожному ряді 8 місць.

  

Сторінка 70. До с. 162 – 164 підручника.

Завдання 1. У яких століттях відбулися ці події?

• Т. Г. Шевченко народився 9 березня 1814 року. 

19 століття

• Перший український «Буквар» було видано в 1578 році.

16 століття.

• Літні Олімпійські ігри проходили в Лондоні в 2012 році.

21 століття.

• Київ був заснований у 482 році.

5 століття.

• Львів був заснований у 1256 році.

13 століття.

Завдання 2. Устав такі іменовані числа, щоб рівності стали істинними.

35 хв + 25 хв = 1 год

1 год – 35 хв = 60 хв – 35 хв = 25 хв

 

65 р. 6 міс. + 34 р. 6 міс. = 100 р.

100 р. – 65 р. 6 міс = (99 р. + 1 р.) – 65 р. 6 міс = (99 р. + 12 міс.) – 65 р. 6 міс. = 99 р. 12 міс. – 65 р. 6 міс. = (99 р. – 65 р.) + (12 міс. – 6 міс.) = 34 р. + 6 міс. = 34 р. 6 міс.

 

21 год 45 хв + 2 год 15 хв = 1 доба

1 доба – 21 год 45 хв = 23 год 60 хв – 21 год 45 хв = (23 год – 21 год) + (60 хв – 45 хв) = 2 год 15 хв

 

9 міс. + 3 міс. = 1 р.

1 р. – 9 міс. = 12 міс. – 9 міс. = 3 міс. 

Завдання 3. 

1 хв 38 с < 13 хв 

100 р. < 2 ст. 

2 ст = 2 • 1 ст = 2 • 100 р. = 200 р.

480 год < 16 діб 

480 год = (480 : 60) діб = 8 діб.

Завдання 4. 

16 год 28 хв + 8 год 44 хв = (16 год + 8 год) + (28 хв + 44 хв) = 24 год 72 хв = 24 год + 72 хв = 24 год + (60 хв + 12 хв) = 24 год + 1 год + 12 хв = 25 год 12 хв

Завдання 5. Остап і Борис визначили кількість днів у чотирьох роках, що слідують один за одним. Остап одержав 1460 днів, а Борис — 1461 день. Хто з хлопчиків полічив правильно?

Розв'язання.

_1461 | 4

 12       365 

  26

  24

   21

   20

     1

Відповідь: Борис полічив правильно, бо серед 4 років один буде високосним.

Завдання 6. Визнач час на кожному годиннику. Який час показував кожний годинник 1 год 20 хв тому?

1. Час показує годинник 12 год 25 хв

    Час показував годинник 11 год 5 хв

12 год 25 хв – 1 год 20 хв = (12 год – 1 год) + (25 хв – 20 хв) = 11 год 5 хв

2. Час показує годинник 15 год 40 хв 

    Час показував годинник 14 год 20 хв

15 год 40 хв – 1 год 20 хв = (15 год – 1 год) + (40 хв – 20 хв) = 14 год 20 хв.

 

Сторінка 71. До с. 165 – 167 підручника

Завдання 1.

2 грн = 200 к.

658 к. = 6 грн 58 к. 

480 008 к = 4800 грн 8 к.

167 грн 42 к. = 16742 к.

Завдання 2.

18 грн 20 к. > 182 к. 

18 грн 20 к. = 1820 к. 

68 к. + 32 к. = 1 грн

68 к. + 32 к. = 100 к. = 1 грн

37 кг 650 г < 370 650 г

37 кг 650 г = 37 кг + 650 г = 37 • 1 кг + 650 г = 37 • 1000 г + 650 г = 37 000 г + 650 г = 37 650 г

4 км 815 м – 900 м >  З км 900 м

4 км 815 м – 900 м = (3 км + 1 км + 815 м) – 900 м = (3 км + 1000 м + 815 м) – 900 м = (3 км + 1815 м) – 900 м = 3 км 915 м

або

_4 км 815 м

       900 м

 3 км 915 м

Завдання 3.  

65 грн 74 к. + 38 грн 68 к. 

1 спосіб.

+6574 к.

  3868 к.

10442 к.

2 спосіб.

+65 грн 74 к.

  38 грн 68 к.

104 грн 42 к. 

 

19 грн – 55 к.

1 спосіб.

_1900 к.

    55 к.

 1845 к.

2 спосіб.

_19 грн 00 к.

         55 к.

 18 грн 45 к.

Завдання 4. Для туристичної групи купили 8 квитків до театру по 180 грн кожний і 9 квитків до кінотеатру. Скільки витратили грошей на всі квитки, якщо відомо, що квиток до кінотеатру коштує в 6 разів менше, ніж квиток до театру?

Розв'язання.

1) 180 : 6 = 30 (грн.) – ціна квитка до кінотеатру.

2) 180 • 8 = (100 + 80) • 8 = 800 + 640 = 1440 (грн.) – вартість квитків до театру.

3) 30 • 9 = 270 (грн.) – вартість квитків до кінотеатру.

4) 1440 + 270 = 1710 (грн.) – вартість усіх квитків.

Відповідь: на всі квитки витратили 1710 грн.

Завдання 5.* Бабуся купила на базарі 5 кг картоплі по 4 грн та по З грн 50 к. за кілограм. За всю покупку вона заплатила 19 грн. Скільки кілограмів картоплі купила бабуся за ціною 4 грн, а скільки — за ціною 3 грн 50 к.?

Розв'язання.

1 спосіб.

4 грн = 400 к.

3 грн 50 к = 350 к.

19 грн = 1900 к.

Нехай х (кг) – купила картоплі по 400 к., тоді (5 - х) (кг) – купила картоплі по 350 к., складемо рівняння

400 • х + (5 – х) • 350 = 1900

400 • х + 1750 – 350 х = 1900

50 • х + 1750 = 1900

50 • х = 1900 – 1750

50 • х = 150

х = 150 : 50

х = 3 (кг) – купила картоплі по 4 грн.

5 – 3 = 2 (кг) – купила картоплі по 3 грн 50 к.

2 спосіб.

Оскільки покупка коштувала 19 грн, то бабуся могла б купити 2 або 4 кг картоплі по 3 грн 50 к.

Перевіримо.

350 • 4 + 400 = 1800 – неправильно.

350 • 2 + 400 • 3 = 700 + 1200 = 1900 – правильно.

Відповідь: бабуся купила 3 кг картоплі по 4 грн, та 2 кг картоплі по 3 грн 50 к.

 

Сторінка 72. До с. 168 – 170 підручника

Завдання 1. За малюнком визнач лише ті фігури, які поділено на рівні частини. У кожній із таких фігур зафарбуй одну частину цілого. Запиши дріб, який позначає цю частину.

Завдання 2.

Зафарбована частина 1/9 і не зафарбована частина 8/9

Зафарбована частина 5/9 і не зафарбована частина 4/9

Завдання 3. 

Серед дробів з однаковими знаменниками у більшого дробу більший чисельник.

12/13, 10/13, 9/13, 8/13, 7/13, 5/13, 3/13, 1/13

Завдання 4. Порівняй за зразком.

2/5 < 3/5

1/3 < 2/3

Завдання 5. Довжина дороги — 3600 м. 1/4 дороги вже заасфальтовано. Скільки метрів дороги не заасфальтовано?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 3600 : 4 • 1 = 900 (м) – заасфальтована дорога.

2) 3600 – 900 = 2700 (м) – не заасфальтована дорога.

2 спосіб.

1) 4 – 1 = 3 (частини) – припадає частин на не заасфальтовану дорогу.

2) 3600 : 4 • 3 = 2700 (м) – не заасфальтована дорога.

Відповідь: не заасфальтовано 2700 м дороги.

 

Сторінка 73. До с. 171 – 173 підручника

Завдання 1. Кавун розрізали на 12 рівних скибок. Мишко з'їв 2 скибки кавуна, сестричка — одну, а тато —  5 скибок. На кожному з малюнків зафарбуй частини, що відповідають підписам. Запиши дроби, які позначають ці частини.

Завдання 2. Козеня, Теля та Кіт пофарбували паркан. Кожний із них пофарбував однакову частину. Запиши дроби, які позначають ці частини. Який дріб відповідає всьому паркану?

Козеня 4/12

Теля – 4/12

Кіт – 4/12

Весь паркан – 12/12 

Завдання 3. 

5/5, 11/11, 6/6, 35/35, 62/62

Завдання 4. 

Серед дробів з однаковими знаменниками у більшого дробу більший чисельник.

¾ > ¼

5/8 < 7/8

7/7 = 3/3

9/12 > 7/12

Завдання 5. Накресли відрізок, який становить 1/12 відрізка завдовжки 96 см.

96 : 12 = 8 (см) – довжина шуканого відрізка.

 

Сторінка 74. До с. 174 – 176 підручника

Завдання 1. 

Фігура А В C D
Зафарбовано 5/9 5/10 10/20 3/9
Не зафарбовано 4/9 5/10 10/20 6/9

Завдання 2.

• 1/6 від З см: 3 см : 6 = 30 мм : 6 = 5 мм

• 2/3 від 1 год: 1 год : 3 • 2 = 60 хв : 3 • 2 = 40 хв

• 3/5 від 1 ц: 1 ц : 5 • 3 = 100 кг : 5 • 3 = 60 кг 

• 5/6 від 1 доби: 1 доба : 6 • 5 = 24 год : 6 • 5 = 20 год

Завдання 3. 

• його 1/6 дорівнює 10 га; 

10 : 1 • 6 = 60 (га) – площа всього поля.

• його 2/3 дорівнюють 40 га; 

40 : 2 • 3 = 60 (га) – площа всього поля.

• його 3/4 дорівнюють 45 га. 

45 : 3 • 4 = 60 (га) – площа всього поля.

  

Сторінка 75. До с. 177 – 179 підручника

Завдання 1. 

Серед дробів з однаковими знаменниками у більшого дробу більший чисельник.

3/9 < 6/9

2/5 < 3/5

1/6 < 5/6

5/17 < 12/17

4/100 < 96/100

Завдання 2. Обведи об'ємні предмети.

Завдання З.

Завдання 4*. Практична робота. Визнач, з яких геометричних фігур виготовлено аплікації. Зроби одну з поданих аплікацій на вибір.

1. Трикутник, круг

2. Трикутник, круг, еліпс

3. Круг

4. Круг

Завдання 5. Установи довжину тканини в сувої, якщо:

• 2/3 цієї тканини — 12 м;  12 : 2 • 3 = 18 (м)  

• 2/7 цієї тканини – 28 м;   28 : 2 • 7 = 98 (м)

 

Сторінка 76. До с. 180 – 181 підручника

Завдання 1. 

3/7 тижня  <  5 днів

7 днів : 7 • 3 = 3 дні

 

5/12 року > 2 міс.

1 рік : 12 • 5 = 12 міс : 12 • 5 = 5 міс

 

2/15 год >  6 хв 

1 год : 15 • 2 = 60 хв : 15 • 2 = 8 хв

 

11/50 ст. < 25 років

1 ст : 50 • 11 = 100 років : 50 • 11 = 22 роки

Завдання 2. 

(58111 – 9206) : 5 • 3 = 48905 : 5 • 3 = 9781 • 3 = 29343

_58111

  9206

 48905

 

_48905 | 5 

 45       9781

  39

  35

   40

   40

     5

     5

     0

 

х9781

     3

29343

Завдання 3. Площа 3/7 садової ділянки дорівнює 210 м2. Обчисли площу всієї ділянки.

Розв'язання.

1) 210 : 3 • 7 = 490 (м2) – площа усієї ділянки.

Відповідь: площа всієї ділянки 490 м2.

Завдання 4. Заготували 300 т палива. За перший місяць використали 3/10 цього палива, а за другий — 2/3 того, що залишилося. Скільки тонн палива використали за другий місяць?

Розв'язання.

1) 300 : 10 • 3 = 90 (т) – використали за перший місяць.

2) 300 – 90 = 210 (т) – залишилося палива.

3) 210 : 3 • 2 = 140 (т) – використали за другий місяць.

Відповідь: за другий місяць використали 140 тонн палива.

 

Сторінка 77. До с. 182 – 184 підручника

Завдання 1. 

Завдання 2. 

790 208 > 709 208 

9000 – 1 < 90 000 – 1 

51 904 < 551 904

2999 + 1 > 3000 – 1 

Завдання 3. 

47 км = 47 000 м

3800 г > 3 кг

6 ц + 10 кг < 7 ц

18 дм – 6 см  = 17 дм 4 см

Завдання 4. Мама купила синові костюм за 480 грн, що становить

2/3 усіх и грошей. Після цього вона купила ще кілька книг, і в неї залишилося 140 грн. Скільки коштують книги?

Розв'язання.

1) 480 : 2 • 3 = 720 (грн.) – було грошей.

2) 720 – 480 – 140 = 100 (грн.) – коштують книги.

Відповідь: книги коштують 100 гривень.

Завдання 5*.

 

Сторінка 78. До с. 185 – 186 підручника

Завдання 1. 

52 км 60 м = 52060 м

52 км 60 м = 52 км + 60 м = 52 • 1 км + 60 м = 52 • 1000 м + 60 м = 52 000 м + 62 м = 52 062 м

 

12 дм 20 мм = 1220 мм

12 дм 20 мм = 12 дм + 20 мм = 12 • 1 дм + 20 мм = 12 • 100 мм + 20 мм = 1200 мм + 20 мм = 1220 мм

 

107 дм = 1070 см

 

9 кг 400 г = 9400 г

Завдання 2. 

16 • 40 = (10 + 6) • 40 = 400 + 240 = 640 

360 : 40 = 36 : 4 = 8

360 • 3 = (300 + 60) • 3 = 900 + 180 = 1080

270 • 10 = 2700

270 : 3 = 90

63000 : 7 = 9000

Завдання 3. 

(80 000 • 4 + 156 • 2) – 56 000 : 80 = 319612

80 000 • 4 = 320 000

156 • 2 = (150 + 6) • 2 = 300 + 12 = 312

320000 + 312 = 320 312

56000 : 80 = 5600 : 8 = 700

_320312

     700

 319612

Завдання 4. 

+67094

  27816

  94910

 

_893593

   48434

 845159

Завдання 5. Із двох міст, відстань між якими 405 км, одночасно назустріч один одному виїхали 2 автобуси й зустрілися через 3 год. Швидкість першого автобуса дорівнює 65 км/год. Знайди швидкість другого автобуса.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 405 : 3 = 135 (км/год) – швидкість зближення.

2) 135 – 65 = 70 (км/год) – швидкість другого автобуса.

_405 | 3

 3      135

 10

  9

  15

  15

    0   

2 спосіб.

1) 65 • 3 = 195 (км) – проїхав перший автобус.

2) 405 – 195 = 210 (км) – проїхав другий автобус.

3) 210 : 3 = 70 (км/год) – швидкість другого автобуса.

Відповідь: швидкість другого автобуса 70 км/год.

Завдання 6*. На прямій позначено 20 точок так, що відстань між двома сусідніми точками дорівнює 3 см. Знайди відстань між першою та останньою точками.

(20 – 1) • 3 = 57 (см) – уся відстань.

 

Сторінка 79. До с. 187 – 188 підручника

Завдання 1. 

4 т – 1 т 468 кг = 2 т 532 кг

 

_4 т 000 кг

 1 т 468 кг 

 2 т 532 кг

або

4 т – 1 т 468 кг = (3 т + 1 т) – 1 т 468 кг = (3 т + 1000 кг) – 1 т 468 кг = 3 т 1000 кг – 1 т 468 кг = (3 т – 1 т) + (1000 кг – 468 кг) = 2 т + 532 кг = 2 т 532 кг

 

16 год 34 хв + 57 хв = 17 год 31 хв

16 год + (34 хв + 57 хв) = 16 год 91 хв = 16 год + 91 хв = 16 год + 60 хв + 31 хв = 16 год + 1 год + 31 хв = 17 год 31 хв

Завдання 2. 

х – 27109 = 64 000 : 10

х – 27109 = 6400

х = 6400 + 27109

х = 33509

33509 – 27109 = 6400

64000 : 10 = 6400

6400 = 6400

 

+27109

   6400

  33509

 

_33509

 27109

  6400

Завдання 3. 

_29376 | 72

 288     408

    57

     0

    576

    576

       0

Перевірка.

х  408 

    72

   816

2856    

29376

 

_29376 | 408

 2856    72

    816

    816

       0

Завдання 4. До супермаркету привезли 176 кг вершкового масла в ящиках по 16 кг у кожному. Наприкінці дня в супермаркеті залишилося 80 кг масла. Скільки ящиків масла продали за день?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 176 : 16 = 11 (ящ.) – привезли ящиків масла. 

2) 80 : 16 = 5 (ящ.) – залишилося ящиків масла.

3) 11 – 5 = 6 (ящ.) – продали ящиків масла.

2 спосіб.

1) 176 – 80 = 96 (кг) – продали кілограмів масла.

2) 96 : 16 = 6 (ящ.) – продали ящиків масла.

Відповідь: за день продали 6 ящиків масла.

  

Сторінка 80. До с. 189 – 190 підручника

Завдання 1.

28 000 : 4000 • 10 = 7 • 10 = 70 

450 000 : 1 : 9 = 50000

700 • 6 : 100 = 4200 : 100 = 42

12000 • 3 : 100 = 36000 : 100 = 360

Завдання 2. 

Серед дробів з однаковими знаменниками у більшого дробу більший чисельник.

17/17, 16/17, 13/17, 9/17, 7/17, 4/17, 3/17, 1/17

Завдання 3. Довжина відрізка АР дорівнює 36 мм, що становить 1/3 довжини відрізка АВ. Обчисли довжину відрізка АВ та накресли його.

36 : 1 • 3 = 108 (мм) – довжина відрізка АР.

Завдання 4. 

х30062

     28

240496

60124

841736

 

_64370 |205

 615     314

    287

    205

     820

     820

        0

 

_85158 | 83

 83      1026

  21

   0

  215

  166

   498  

   498

     0

Завдання 5* Із двох аеродромів, відстань між якими 2560 км, одночасно назустріч один одному вилетіли два літаки й зустрілися через 2 год. Один із них летів зі швидкістю 620 км/год. Знайди швидкість іншого літака.

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 2560 : 2 = 1280 (км/год) – швидкість зближення.

2) 1280 – 620 = 660 (км/год) – швидкість іншого літака.

2 спосіб.

1) 620 • 2 = 1240 (км) – пролетів перший літак.

2) 2560 – 1240 = 1320 (км) – пролетів інший літак.

3) 1320 : 2 = 660 (км/год) – швидкість іншого літака.

Відповідь: швидкість іншого літака 660 км/год.

Інші завдання дивись тут...