Інші завдання дивись тут... 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. варіант 1.

Завдання 1. До чисел 79 999, 100 000 запиши попереднє і наступне числа.

79 998 і 80 000 

99 999 і 100 001

Завдання 2

Від добутку чисел 1628 і 5 відняти частку чисел 2744 і 7.

1628 • 5 – 2744 : 7 = 8140 – 392 = 7748

х  1628

        5

   8140

_2744 |  7

 21     392

  64

  63

    14

    14

      0

Завдання 3. 

3 першої ділянки зібрали 9 мішків картоплі, а з другої — 4 такі самі мішки. З другої ділянки зібрали на 250 кг менше, ніж із першої. Скільки кілограмів картоплі зібрали з кожної ділянки?

Розв'язання.

1) 9 – 4 = 5 (м.) – на стільки більше мішків зібрали з першої ділянки.

2) 250 : 5 = 50 (кг) – кілограмів картоплі у одному мішку.

3) 50 • 9 = 450 (кг) – зібрали картоплі з першої ділянки.

4) 50 • 4 = 200 (кг) – зібрали картоплі з другої ділянки.

Відповідь: 450 кілограмів, 200 кілограмів.

Завдання 4. 

10 км 285 м : 5 = (10 км + 285 м) : 5 = 2 км + 57 м = 2 км 57 м

_285 |  5

 25     57

   35

   35

    0

9 м 35 см : 55 см = (9 • 100 см + 35 см) : 55 см = 935 см : 55 см = 17

_935 | 55

 55     17

 385 

 385

    0

Завдання 5 .

(4508 - 540) : х = 16

3968 : х = 16

х = 3968 : 16

х = 248

3968 : 248 = 16

16=16

_4508

   540

 3968

_3968 | 16

 32      248

  76

  64

  128

  128

     0   

Завдання 6. 

Периметр майданчика квадратної форми дорівнює 280 м. Знайди площу майданчика.

Нагадаємо, що у квадрата всі сторони рівні.

Формула периметра квадрата Р = а • 4 = а + а + а + а, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) 280 : 4 = 70 (м) – довжина сторони майданчика.

2) 70 • 70 = 4900 (м2) – площа майданчика.

Відповідь: 4900 м2.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Варіант 2.

Завдання 1. 

До чисел 59 999, 99 000 запиши попереднє і наступне числа

59 998 і 60 000

98 999 і 99 001

Завдання 2. 

Від частки чисел 645 348 і 4 відняти добуток чисел 3897 і 6.

645 348 : 4 – 3897 • 6 = 161337 – 23382 = 137955

_645348 |  4

 4          161337

 24

 24

    5

    4

    13

    12

     14

     12

      28

      28

        0 

х 3897

       6

 23382

_161337

   23382 

 137955

Завдання 3.

Два автомобілі їхали з однаковою швидкістю. Перший був у дорозі 8 год, а другий — 3 год. Перший проїхав на 320 км більше, ніж другий. Скільки кілометрів проїхав кожний автомобіль?

Розв'язання.

1) 8 – 3 = 5 (год) – на стільки більше годин був у дорозі перший автомобіль.

2) 320 : 5 = 64 (км/год) – швидкість автомобілів.

3) 64 • 8 = 512 (км) – проїхав кілометрів перший автомобіль.

4) 64 • 3 = 192 (км) – проїхав кілометрів другий автомобіль.

Відповідь: 512 кілометрів, 192 кілометри.

Завдання 4.

1 т 560 кг : 15 кг = (1 • 1000 кг + 560 кг) : 15 кг = 1560 кг : 15 кг = 104

_1560 | 15

 15      104

    6 

    0

    60

    60

      0

 9 м 52 см : 56 = (9 • 100 см + 52 см) : 56 = 952 см : 56 = 17 см

_952 | 56

 56     17

 392

 392

    0

Завдання 5.

Периметр майданчика квадратної форми дорівнює 320 м. Знайди площу майданчика.

Нагадаємо, що у квадрата усі сторони рівні.

Формула периметра квадрата Р = а • 4 = а + а + а + а, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата S = a • а, де a – довжина сторони квадрата

Розв'язання.

1) 320 : 4 = 80 (м) – довжина сторони майданчика.

2) 80 • 80 = 6400 (м2) – площа майданчика.

Відповідь: 6400 м2.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант 1.

Завдання 1.

Запиши числа, які складаються з:

8 сотень тисяч, 5 десятків тисяч, 6 сотень і 4 одиниць; 

57 одиниць II класу і 206 одиниць І класу.

850 604

57 206

Завдання 2.

На молокозавод привезли 2800 л молока в однакових бідонах з одного фермерського господарства, а з іншого господарства 1/4 цієї кількості. Скільки  бідонів знадобилося, щоб розлити все молоко, якщо в кожний бідон вміщується 25 л молока?

Розв'язання.

1) 2800 : 4 • 1 = 700 (л) – привезли літрів молока на другий молокозавод.

2) 2800 + 700 = 3500 (л) – всього привезли літрів.

3) 3500 : 25 = 140 (б.) – знадобиться бідонів.

Відповідь: 140 бідонів.

Завдання 3.

173 • 908 – (95 268 + 10 032) : 15 = 157084 – 105300 : 15 = 157084 – 7020 = 150064

х   173

     908

   1384

1557

157084

+ 95268

   10032

 105300

_105300 | 15

 105        7020

     3

     0

     30

     30

       0

_157084

     7020

  150064

Завдання 4.

Порівняй іменовані числа (>, <, =).

4 год  > 239 хв         (бо 4 год = 4 • 60 хв = 240 хв)

175 с < 3 хв            (бо 3 хв = 3 • 60 с = 180 с)

8 т > 10 ц                (бо 8 т = 8 • 10 ц = 80 ц) 

Завдання 5.

7500 : 3 – х = 1200

2500 – х = 1200

х = 2500 – 1200 

х = 1300

7500 : 3 – 2300 = 2500 – 1300 = 1200

1200 = 1200

Завдання 6.

Знайди площу прямокутника, довжина якого 48 дм, а ширина складає 1/4 від довжини.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника,b – ширина прямокутника

Розв'язання.

1) 48 : 4 • 1 = 12 (см) – ширина прямокутника.

2) 48 • 12 = 576 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: 576 см2.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. Варіант 2.

Завдання 1. Запиши числа, які складаються з:

9 сотень тисяч, 4 тисяч, 9 десятків, 5 одиниць;

407 одиниць ІІ класу і 24 одиниці І класу.

904 095

407 024

Завдання 2.

До обіду на склад привезли 2600 кг борошна, після обіду — 1/5 цієї кількості. Усе борошно розфасували в мішки, по 40 кг у кожний. Скільки мішків із борошном отримали?

Розв'язання.

1) 2600 : 5 • 1 = 520 (кг) – привезли борошна після обіду.

2) 2600 + 520 = 3120 (кг) – привезли борошна всього.

3) 3120 : 40 = 78 (м.) – отримали мішків.

Відповідь: 78 мішків.

Завдання 3.

537 • 706 + (122 706 – 109 634) : 43 = 379122 + 13072 : 43 = 379122 + 304 = 379426

х    537

     706

   3222

3759

379122

_  122706

   109634

    13072

_ 13072 |  43

  129      304

     17

       0

     172

     172

        0

+ 379122

       304

   379426

Завдання 4Порівняй іменовані числа (>, <, =) 

4 м 6 см < 4 м 600 мм      (бо 4 м 6 см = 4 м 60 см)

3 доби = 72 год             (бо 3 доби = 3 • 24 год = 72 год)

204 с < 4 год                  ( 4 год = 4 • 60 хв = 240 • 60 с = 14400 с)

Завдання 5. 

750 • 2 – х = 900

1500 – х = 900

х = 1500 – 900

х = 600

750 • 2 – 600 = 900

900 = 900

Завдання 6.

Знайди площу прямокутника, ширина якого — 9 дм, що складає 1/4 від його довжини.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника,b – ширина прямокутника

Розв'язання.

Якщо 9 дм уже становить ¼ від довжини, тоді 

1) 9 : 1 • 4 = 36 (4м) – довжина прямокутника.

2) 36 • 9 = 324 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: 324 см2.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З. Варіант 1.

Завдання 1. Розклади числа на розрядні доданки: 

76 205 = 70 000 + 6 000 + 200 + 5

685 020 = 600 000 + 80 000 + 5 000 + 20

Завдання 2. Знайди значення виразу, якщо а = 906, Ь = 852 368. 

(90 000 - а • 28) + Ь

Якщо а = 906, Ь = 852 368, тоді (90 000 – а • 28) + Ь = (90 000 – 906 • 28) + 852 368 =

=(90 000 – 25368) + 852 368 = 64632 + 852 368 = 917000

х   906 

      28

   7248

 1812

 25368

_  90000

    25368

    64632

+852368

   64632

 917000

Завдання 3.

У дві пекарні відправили 161 мішок борошна. Перша пекарня отримала 3 т 800 кг борошна, а друга – 4 т 250 кг. Скільки мішків отримала кожна пекарня?

Розв'язання.

1) 3 800 + 4 250 = 8 050 (кг) – отримали всього кілограмів борошна.

2) 8 050 : 161 = 50 (кг) – кілограмів борошна в одному мішку.

3) 3800 : 50 = 76 (м.) – отримала мішків перша пекарня.

4) 4250 : 50 = 85 (м.) – отримала мішків друга пекарня.

Відповідь: 76 мішків, 85 мішків.

Завдання 4. 

Розстав знаки арифметичних дій, щоб рівність була істинною 4800 □ 10 □ 100=480. 

4800 10 : 100 = 480

Завдання 5. Порівняй іменовані числа (>, <, =). 

20 т =  200 ц                    (бо 20 т = 20 • 10 ц = 200 ц)

46 700 кг < 4670 ц             (бо 4670 ц = 4670 • 100 кг = 467000 кг)  

Завдання 6.

Довжина садової ділянки — 86 м, а ширина на 24 м менша. Знайди площу ділянки.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника,b – ширина прямокутника

Розв'язання.

1) 86 – 24 = 62 (м) – ширина садової ділянки.

2) 86 • 62 = 5332 (м2) – площа садової ділянки.

Відповідь: 5332 м2.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. Варіант 2.

Завдання 1. Розклади числа на розрядні доданки.

54 208 = 50 000 + 4 000 + 200 + 8

950 906 = 900 000 + 50 000 + 900 + 6

Завдання 2. 

Знайди значення виразу, якщо а = 127 204, б = 699

29 • (а : 49 - Ь)

Якщо а = 127 204, Ь = 699, тоді 29 • (а : 49 - Ь) = 29 • (127 204 : 49 – 699) =

= 29 • (2596 – 699) = 29 • 1897 = 55013

_ 127204 |  49

   98        2596

   292

   245

     470

     441

       294

       294

          0

_2596

   699

 1897

х  1897 

      29

 17073

 3794

 55013

Завдання 3. 

На два міські базари завезли 234 однакові ящики з фрукта¬ми. На перший привезли 2 т 650 кг, на другий — 3 т 200 кг, Скільки ящиків завезли на кожний базар?

Розв'язання.

1) 2 650 + 3 200 = 5 850 (кг) – отримали всього кілограмів фруктів.

2) 5 850 : 234 = 25 (кг) – кілограмів фруктів  в одному ящику.

3) 2 650 : 25 = 106 (ящ.) – завезли ящиків на перший базар.

4) 3 200 : 25 = 128 (ящ.) – завезли ящиків на другий базар.

Відповідь: 106 ящиків, 128 ящиків.

Завдання 4. Розстав знаки арифметичних дій, щоб рівність була істинною (340 □ 660) □ 10 = 100

(340 + 660) : 10 = 100

Завдання 5. Порівняй іменовані числа (>, <, =).

501 т > 510 ц          (бо 501 т = 501 • 10 ц = 5010 ц)

809 т < 8090 кг       (бо 809 т = 809 • 1000 кг = 809 000 кг)

Завдання 6. 

Ширина городу становить 25 м, довжина на 8 м більша. Знайди площу городу.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника,b – ширина прямокутника

Розв'язання.

1) 25 + 8 = 33 (м) – довжина городу.

2) 33 • 25 = 825 (м2) – площа городу.

Відповідь: 825 м2.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант 1.

Завдання 1. Запиши число, у якому…

25 одиниць ІІ класу

4 одиниці II класу, 16 одиниць І класу

207 одиниць І класу, 18 одиниць ІІ класу

100 одиниць ІІ класу, 8 одиниць І класу

25 000

4 016

18 207

100 008

Завдання 2. 

Спортивний майданчик має довжину 25 м, а ширину — на 5 м меншу. 2/5 площі майданчика займають спортивні споруди. Яку площу займають спортивні споруди?

Розв'язання.

1) 25 – 5 = 20 (м) – ширина майданчика.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника,b – ширина прямокутника

2) 25 • 20 = 500 (м2) – площа майданчика.

3) 500 : 5 • 2 = 200 (м2) – займають площу спортивні споруди.

Відповідь: 200 м2.

Завдання 3. 

456 • 98 – 99 108 : 36 + 29 977 = 44688 – 2753 + 29 977 = 71917

х    456

      98

   3648

 4104

 44688

_99108 | 36

 72        2753

 271

 252

   190

   180

     108

     108

        0

_ 44688

    2753

  41935

+41935

  29977

  71912

Завдання 4. 

1/8 доби = 3 год = 180 хв

1/8 доби = 24 год : 8 • 1 = 3 год = 3 • 60 хв = 180 хв

3856 ц = 385 т 6 ц

3856 ц = 3850 ц + 6 ц = 385 т 6 ц або міркуємо так: 10 ц = 1 т. Отже, у 3856 ц стільки тонн, скільки всього десятків у числі 3856, тобто 385, тому 3856 ц = 385 т 6 ц

12 306 кг = 123 ц 6 кг 

12 306 кг = 12 300 кг + 6 кг = 123 ц 6 кг або міркуємо так: 100 кг = 1 ц. Отже, у 12306 кг стільки центнерів, скільки всього сотень у числі 12306, тобто 123, тому 12306 кг = 123 ц 6 кг 

Завдання 5.

х : 8 = 40 608

х = 40 608 • 8

х = 324 864

324 864 : 8 = 40 608

х  40608

          8

  324864

Завдання 6. Побудуй два різні прямокутники, периметр яких дорівнює 12 см.

12 : 2 = 6 (см) – сума довжини і ширини прямокутника, тому

Прямокутник зі сторонами 5 см та 1 см.

Прямокутник зі сторонами 4 см та 2 см.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант 2. 

Завдання 1. Запиши число, у якому... 

170 одиниць II класу; 

7 одиниць II класу, 14 одиниць І класу; 

408 одиниць І класу, 24 одиниці II класу; 

200 одиниць II класу, 6 одиниць І класу.

170 000

7 014

24 408

200 006

Завдання 2. Ширина ділянки прямокутної форми – 38 м, а довжина на 12 м більша. 3/10 площі ділянки займають овочі. Яку площу займають овочі?

Розв'язання.

1) 38 + 12 = 50 (м) – довжина ділянки.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника,b – ширина прямокутника

2) 38 • 50 = 1900 (м2) – площа ділянки.

3) 1900 : 10 • 3 = 570 (м2) – займають площу овочі.

Відповідь: 570 м2.

Завдання 3.

34 176 : 64 + 58 • 36 + 73 989 = 534 + 2088 + 73 989 = 76 611

_34176 | 64

 320     534

   217

   192

     256

     256

        0

х    58

     36

   348

 174

 2088

+  73989 

     2088

       534

    76611

Завдання 4. Виконай перетворення.

1/4 доби = 6 год 360 хв

1/4 доби = 24 год : 4 • 1 = 6 год = 6 • 60 хв = 360 хв

2270 кг = 22 ц 70 кг

2270 кг = 2200 кг + 70 кг = 22 ц + 70 кг = 22 ц 70 кг або міркуємо так: 100 кг = 1 ц. Отже, у 2270 кг стільки центнерів, скільки всього сотень у числі 2270, тобто 22, тому 2270 кг = 22 ц 70 кг 

156 ц = 15 т 6 ц 

156 ц = 150 ц + 6 ц = 15 т 6 ц  або міркуємо так: 10 ц = 1 т. Отже, у 156 ц стільки тонн, скільки всього десятків у числі 156, тобто 15, тому 156 ц = 15 т 6 ц

Завдання 5.

х : 8 = 15 608

х = 15 608 • 8

х = 124 864

124 864 : 8 = 15 608

15 608 = 15 608

Завдання 6. Побудуй два різні прямокутники, периметр яких дорівнює 14 см. 

Розв'язання.

14 : 2 = 7 (см) – сума довжини і ширини прямокутника, тому

Прямокутник зі сторонами 6 см та 1 см.

Прямокутник зі сторонами 5 см та 2 см.

Прямокутник зі сторонами 4 см та 3 см.

Інші завдання дивись тут...