Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Варіант 1.

Завдання 1. Заміни подані числа сумою розрядних доданків 97 040, 506 701

97 040 = 90 000 + 7 000 + 40

506 701 = 500 000 + 6 000 + 700 + 1

Завдання 2. Обчисли.

4 м 65 см • 20 = 4 м + 65 см = (4 • 100 см + 65 см) • 20 = 465 см • 20 = 9300 см = 93 м

Скільки метрів у 9300 см? Міркуємо так: 100 см = 1 м. Отже, у 9300 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 9300, тобто 93, тому 9300 см = 93 м.

98 ц 40 кг : 60 = (98 • 100 кг + 40 кг) : 60 = 9840 кг : 60 = 164 кг = 1 ц 64 кг

Скільки центнерів у 164 кг? Міркуємо так: 100 кг = 1 ц. Отже, у 164 кг стільки центнерів, скільки всього сотень у числі 164, тобто 1, тому 164 кг = 1 ц 64 кг.

х  465

       20

    9300

_9840 | 60

  60     164

  384

  360

    240

    240

       0

Завдання 3. Запиши вираз і знайди його значення.

Від добутку чисел 706 і 59 відняти частку чисел 133 760 і 209.

706 • 59 – 133 760 : 209 = 41 654 – 640 = 41 014  

х   706

     59

  6354

3530

41654

_133760 | 209

  1254      640

     836

     836

        0

_41654

     640

  41014 

Завдання 4. Автотуристи за 3 дні проїхали 360 км. Першого дня вони проїхали 2/5, а другого – 3/8 від усього шляху. Скільки кілометрів проїхали автотуристи третього дня?

Розв'язання.

1) 360 : 5 • 2 = 144 (км) – проїхали першого дня.

2) 360 : 8 • 3 = 135 (км) – проїхали другого дня.

3) 144 + 135 = 279 (км) – проїхали першого та другого дня разом.

4) 360 – 279 = 81 (км) – проїхали третього дня.

Відповідь: 81 кілометрів.

Завдання 5. 

(2706 + х) : 54 = 90

2706 + х = 90 • 54

2706 + х = 4860

х = 4860 – 2706

х = 2154

(2706 + 2154) : 54 = 90

90 = 90

Завдання 6. Площа прямокутника — 45 дм2. Ширина — 3 дм. Знайди периметр цього прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 45 : 3 = 15 (дм) – довжина прямокутника.

2) (15 + 3) • 2 = 36 (дм) – периметр прямокутника.

Відповідь: 36 дециметрів.

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Варіант 2.

Завдання 1. 

70 956 = 70 000 + 900 + 50 + 6

405 038 = 400 000 + 5 000 + 30 + 8

Завдання 2. 

4 кг 320 г : 40 = (4 • 1000 г + 320 г) : 40 = 4 320 г : 40 = 108 г

2 м 36 см • 50 = (2 м + 36 см) • 50 = (200 см + 36 см) • 50 =236 см • 50 = 11800 см = 118 м

Скільки метрів у 11800 см? Міркуємо так: 100 см = 1 м. Отже, у 11800 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 11800, тобто 118, тому 11800 см = 118 м.

_4320 | 40

  40    108

    32

     0

     320

     320

        0

_236

     50

11800

Завдання 3. 

До частки чисел 116 280 і 19 додати добуток чисел 405 і 68.

116 280 : 19 + 405 • 68 = 6120 + 27540 = 33 660

_116280 | 19

  114        6120

     22

     19

      38

      38

        0

х   405

      68

  3240

2430

27540

+27540

   6120

  33660

Завдання 4. 

Відстань між двома пунктами — 1840 км. Із цих пунктів назустріч один одному одночасно виїхали два поїзди. Перший поїзд проїхав 5/8, а другий — 3/10 від усього шляху. На якій відстані один від одного перебувають ці поїзди?

Розв'язання.

1) 1840 : 8 • 5 = 1150 (км) – проїхав перший поїзд.

2) 1840 : 10 • 3 = 552 (км) – проїхав другий поїзд.

3) 1150 + 552 = 1702 (км) – проїхали перший та другий поїзд разом.

4) 1840 – 1702 = 138 (км) – відстань між поїздами.

Відповідь: 138 кілометрів.

Завдання 5. 

х : 18 – 156 = 626

х : 18 = 626 + 156

х : 18 = 782

х = 782 • 18

х = 14076

14076 : 18 – 156 = 626

626 = 626 

Завдання 6. Площа прямокутника — 1080 дм2. Ширина — 30 дм. Знайди периметр цього прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 1080 : 30 = 36 (дм) – довжина прямокутника.

2) (36 + 30) • 2 = 132 (дм) – периметр прямокутника.

Відповідь: 132 дециметрів.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. Варіант 1.

Завдання 1. Запиши числа, які складаються з:

23 одиниць II класу і 130 одиниць І класу; 

8 сотень тисяч, 7 тисяч, 5 десятків і 4 одиниць.

23 130

807 054

Завдання 2. 

3 міста до дачного селища велосипедист їхав 8 год зі швидкістю 18 км/год. Дорогою назад велосипедист проїхав ту ж саму відстань за 6 год. Із якою швидкістю їхав велосипедист дорогою назад?

Розв'язання.

1) 18 • 8 = 144 (км) – відстань між містом та дачним селищем.

2) 144 : 6 = 24 (км/год) – швидкість дорогою назад.

Відповідь: 24 км/год.

Завдання 3. 

701 000 – 565 190) : 503 • 809 = 135 810 : 503 • 809 = 270 • 809 = 218 430

_701000

  565190

  135810

_135810 | 503 

  1006      270

   3521

   3521

        0 

х  809

     270

  5663

1618

218430

Завдання 4. Розв'яжи рівняння з невідомим від'ємником 948 – х = 469; х – 278 = 457

Зменшуване - від'ємник = різниця.   

948 – х = 469 

х = 948 – 469 

х = 479

948 – 479 = 469

469=469

Завдання 5. Порівняй іменовані числа (>, <, =).

4 м 6 см < 4 м 600 мм    

(бо 4 м 6 см = 4 м + 6 • 10 мм = 4 м 60 мм)

8 кг 75 г < 8705 г      

(бо 8 кг 75 г = 8 кг + 75 г = 8 • 1000 г + 75 г = 8075 г)

Завдання 6. Периметр прямокутної ділянки — 188 м, довжина — 56 м Знайди площу цієї ділянки.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 188 : 2 =94 (м) – сума довжини та ширини ділянки.

2) 94 – 56 = 38 (м) – ширина прямокутної ділянки.

2) 56 • 38 = 2128 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: 2128 м2.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. Варіант 2. 

Завдання 1. Запиши числа, які складають

9 сотень тисяч, 5 десятків тисяч, 6 десятків, 3 одиниці

204 одиниць ІІ класу і 15 одиниць І класу

950 063

204 015

Завдання 2. Вантажний автомобіль повинен проїхати 579 км за 15 год. Ґрунтовою дорогою він їхав 9 год зі швидкістю 35 км/год, а потім виїхав на шосе. Із якою швидкістю він повинен рухатися по шосе, щоб вчасно прибути до місця призначення?

Розв'язання.

1) 35 • 9 = 315 (км) – проїхав ґрунтовою дорогою.

2) 579 – 315 = 264 (км) – шлях по шосе.

3) 15 – 9 = 6 (год) – час проїзду по шосе.

4) 264 : 6 = 44 (км/год) – швидкість по шосе.

Відповідь: 44 км/год

Завдання 3. 

(32 158 + 490) : 300 • 102 = ? помилка в умові задачі.

+32158

     490

  32648

3248 : 300 = ?

Завдання 3. Розв'яжи рівняння з невідомим дільником х : 61 = 305 ; 540 : х = 20

Ділене : Дільник = Частка

540 : х = 20

х = 540 : 20 

х = (600 - 60) : 20

х = 30 – 3 

х = 27

540 : 27 = 20 

20 = 20

Завдання 4. Порівняй іменовані числа (>, <, =)

60 т 7 ц < 670 ц                

(бо 60 т 7 ц = 60 т + 7 ц = 60 • 10 ц + 7 ц = 607 ц)

12 дм 5 см = 12 дм 50 мм  

(бо 12 дм 5 см = 12 дм + 5 см = 12 дм + 5 • 10 мм = 12 дм + 50 мм = 12 дм 50 мм) 

Завдання 5. Периметр прямокутної ділянки 248 м, ширина – 44 м. Знайди площу цієї ділянки.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 248 : 2 =124 (м) – сума довжини та ширини ділянки.

2) 124 – 44 = 80 (м) – ширина прямокутної ділянки.

2) 80 • 44 = 3520 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: 3520 м2.

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. Варіант 1.

Завдання 1. Запиши числа в порядку зростання та підкресли клас тисяч у кожному із цих чисел. 86 408, 8070, 50 190, 14 425, 1964, 99 065

1964, 8070, 14 425, 50 190, 86 408, 99 065

Завдання 2. 

х • 18 = 90 • 2

х • 18 = 180

х = 180 : 18

х = 10

10 • 18 = 180

180 = 180

640 : х = 240 : З

640 : х = 80

х = 640 : 80

х = 8

640 : 8 = 80

80 = 80

Завдання 3. Виконай дії з іменованими числами. 

   6 т 827 кг

+ 2 т 349 кг 

   9 т 176 кг

  126 м 18 см 

-  54 м 49 см

 

   71 м 69 см

Завдання 4. У фермерському господарстві на першій пасіці було 85 вуликів, а на другій — 55 вуликів. Із першої пасіки зібрали на 1620 кг меду більше, ніж із другої. Скільки кілограмів меду зібрали з кожної пасіки, якщо з кожного вулика одержали меду порівну?

Розв'язання.

1) 85 – 55 = 30 (в.) – на стільки більше вуликів було на першій пасіці.

2) 1620 : 30 = 54 (кг) – зібрали кілограмів меду з одного вулика.

3) 54 • 85 = 4590 (кг) – зібрали кілограмів меду з першого вулика.

4) 54 • 55 = 2970 (кг) – зібрали кілограмів меду з другого вулика.

Відповідь: 4590 кілограмів, 2970 кілограмів.

Завдання 5. Ширина прямокутника — 20 дм, а довжина на 30 дм більша. Знайди площу та периметр прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 20 + 30 = 50 (дм) – довжина прямокутника.

2) 20 • 50 = 1000 (дм2) – площа прямокутника.

2) (20 + 50) • 2 = 140 (дм) – периметр прямокутника.

Відповідь: площа - 1000 дм2, периметр - 140 дм

Завдання 6. 

432 • 270 – (42 956 + 131 508) : 58 = 116 640 – 174 464 : 58 = 116 640 – 3 008 = 113 632 

х 432

   270

  3024

  864

  116640

+  42956

   131508

   174464

_174464 |  58

  174        3008

       4

       0

       46

         0

        460

        460

           0

_116640

    3008

  113632

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. Варіант 2.

Завдання 1. Запиши числа в порядку спадання та підкресли клас одиниць у кожному із цих чисел 79 054, 7506, 9501, 17 729, 1893, 88 606

88 606, 79 054, 17 729, 9 501, 7 506893,

Завдання 2. 

х : 14 = 2

х = 2 • 14

х = 28

28 : 14 = 2

2=2

44 • х = 110 • 8

44 • х = 880

х = 880 : 44

х = 20

44 • 20 = 880

880 = 880

Завдання 3. Викоанй дії з іменованими числами.

- 27 км 620 м 

  18 км 395 м

   9 км  225 м

+ 34 кг 506 г

   12 кг 597 г

   47 кг 103 г

Завдання 4. У перший поїзд завантажили 1200 т зерна, а в другий — 950 т. У першому поїзді було на 5 вагонів більше, ніж у другому. Скільки вагонів було в кожному поїзді, якщо в кожний вагон завантажили зерна порівну?

Розв'язання.

1) 1200 – 950 = 250 (т) – на стільки більше тонн зерна було в першому поїзді.

2) 250 : 5 = 50 (т) – завантажили зерна в один вагон.

3) 1200 : 50 = 24 (в.) – вагонів у першому поїзді.

4) 950 : 50 = 19 (в.) – вагонів у другому поїзді.

Відповідь: у першому поїзді 24 вагони, у другому – 19 вагонів.

Завдання 5. Ширина прямокутника 6 дм, а довжина у 4 рази більша. Знайди площу та периметр прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 6 • 4 = 24 (дм) – довжина прямокутника.

2) 24 • 6 = 144 (дм2) – площа прямокутника.

2) (24 + 6) • 2 = 60 (дм) – периметр прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 144 дм2, периметр - 60 дм.

Завдання 6

79 • (10 000 – 9194) + 23 673 : 39 = 79 • 806 + 607 = 63674 + 607 = 64281

_10000

   9194

    806

х 806 

    79

 7254

5642

63674

_23673 | 39

 234      607

    27

      0

    273

    273

       0

+ 63674

      607

   64281

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8. Варіант 1. 

Завдання 1. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків, 

975 046 = 900 000 + 70 000 + 5 000 + 40 + 6

409 070 = 400 000 + 9 000 + 70

390 440 = 300 000 + 90 000 + 400 + 40

Завдання 2. 

500 000 – (146 • 516 + 43 365 : 147) = 500 000 – (75 336 + 295) = 500 000 – 75 631 = 424 369

х  146

    516

    876

   146

  730

 75336

_43365 | 147

  294      295

  1396

  1323

     735

     735

        0

+ 75336

      295

   75631

_500000

   75631

 424369

Завдання 3. На одному складі було 199 т 750 кг овочів, на іншому — на 39 т 500 кг менше. 3/5 усіх овочів становила картопля. Скільки картоплі було на обох складах?

Розв'язання.

1) 199 750 – 39 500 = 160 250 (кг) – було овочів на другому складі.

2) 199 750 + 160 250 = 360 000 (кг) – було овочів на двох складах разом.

3) 360 000 : 5 • 3 = 216 000 (кг) – було картоплі на двох складах.

Відповідь: 216 000 кілограмів.

Завдання 4. Запиши вираз.

Перше число а, а друге у 24 рази більше. Знайди суму цих чисел.

а + (а • 24) = а + 24 • а = а (1 + 24) = 25 • а

Завдання 5. Периметр прямокутної ділянки — 244 м, а ширина – 40 м. Знайди площу цієї ділянки.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 244 : 2 = 122 (м) – сума довжини та ширини прямокутника.

2) 122 – 40 = 82 (м) – довжина прямокутника.

3) 82 • 40 = 3280 (м2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 3280 м2.

Завдання 6. Устав пропущені числа; 

168 + 168 • 4 = 168 • 5      (бо 168 + 168 • 4 = 168 • (1 + 4) = 168 • 5)

390 • 5 – 390 = 390 • 4      (бо 390 • 5 – 390 = 390 • (5 – 1) = 390 • 4)

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8. Варіант 2. 

Завдання 1. 

304 520 = 300 000 + 4 000 + 500 + 20

854 039 = 800 000 + 50 000 + 4 000 + 30 + 9

270 650 = 200 000 + 70 000 + 600 + 50

Завдання 2 

1 000 000 – 727 936 : 352 – 248 • 304 = 1 000 000 – 2 068 – 75 392 = 997 932 – 75 392 = 922 540

_727936 | 352

  704       2068

   239

      0

   2393

   2112

     2816

     2816

          0

х  248

   304

   992

744

75392

_1000000

     2068

  997932  

_997932

   75392

 922540

Завдання 3. В одному класі школярі зібрали 160 кг 500 г макулатури, а в іншому — на 78 кг 250 г більше. У результаті її обробки отримали папір для письма, що склав 3/5 від усієї макулатури. Скільки отримали паперу для письма з усієї макулатури?

Розв'язання.

1) 160 500 + 78 250 = 238 750 (г) – зібрали макулатури в іншому класі.

2) 160 500 + 238 750 = 399 250 (г) – зібрали макулатури два класи  разом.

3) 399 250 : 5 • 3 = 239 550 (г) = 239 кг 550 г – отримали паперу для письма.

Відповідь: для письма отримали 239 кг 550 г паперу.

Завдання 4. Запиши вираз.

Перше число а, а друге у 14 разів менше. Знайди різницю цих чисел

а – (а : 14)  

Завдання 5. Периметр прямокутної ділянки – 288 м, довжина – 80 м. Знайди площу цієї ділянки.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 288 : 2 = 144 (м) – сума довжини та ширини прямокутника.

2) 144 – 80 = 64 (м) – ширина прямокутника.

3) 80 • 64 = 5120 (м2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 5120 м2.

Завдання 6. Устав пропущені числа. 

96 • 5 + 96 • 6 = 96 • 11    (бо 96 • 5 + 96 • 6 = 96 • (5 + 6) = 96 • 11)

73 • 9 – 73 • 7 = 73 • 2      (бо 73 • 9 – 73 • 7 = 73 • (9 – 7) = 73 • 2)

Інші завдання дивись тут...

 

  • виталий
    здравствуйте, объясните как в контр.раб.№8 вар.№2 зад.№3 дети двух классов собрали 239550кг макулатуры ??? 239,55 ТОНН. --- Одиниці вимірювання виправлено. Дякуємо.
    12 березня 2017 19:30