Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9. Варіант 1. 

Завдання 1. Виконай обчислення письмово і зроби перевірку. 

970 024 – 563 409 = 406 615

_ 970024

  563409

  406615

Перевірка.

+ 406615

   563409

   970024 

 25 906 + 88 715 = 114 621

+ 25906

   88715

 114621

           Перевірка.

_114621             _114621

   88715    або       25906

   25906                88715

87 116 : 29 = 3004 

_87116 |  29

 87_      3004

    1

    0_

    11

      0

    116

    116

       0

Перевірка.

х  3004

      29

  27036

  6008_

  87116

4 506 • 407 = 1 833 942

х   4506

      407

   31542 

18024__

1833942

                    Перевірка.

_1833942 | 407               _1833942  | 4506

 1628        4506    або       18024       407

   2059                               3154              

   2035                                    0

      244                              31542

         0                              31542

      2442                                   0

      2442

           0

Завдання 2. За 8 год 5 комбайнів скосили 160 га трави. За скільки годин комбайн скосить 48 га трави?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 160 : 5 = 32 (га) – скосить трави комбайн за 8 год.

2) 32 : 8 = 4 (га) – скосить трави комбайн за 1 год.

3) 48 : 4 = 12 (год) – потрібно часу.

2 спосіб.

1) 160 : 8 = 20 (га) – скосять трави 5 комбайнів за 1 год.

2) 20 : 5 = 4 (га) – скосить трави комбайн за 1 год.

3) 48 : 4 = 12 (год) – потрібно часу.

Відповідь: за 12 год комбайн скосить 48 га трави.

Завдання 3. Знайди значення виразу, якщо х = 47. 

20 000 – 28 • 75 + х + 989

Якщо х = 47, тоді 20 000 – 28 • 75 + х + 989 = 20 000 – 28 • 75 + 47 + 989 = 20 000 – 2100 + 47 + 989 = 16864

Завдання  4. Заповни пропуски так, щоб рівності були істинними.

515 мм = 5 дм 15 мм     (бо 515 мм = 500 мм + 15 мм = 5 дм 15 мм)

5 год 15 хв = 315 хв    (бо 5 год 15 хв = 5 • 60 хв + 15 хв = 300 хв + 15 хв = 315 хв)

Завдання 5. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 2 см і 4 см.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

(2 + 4) • 2 = 12 (см) – периметр прямокутника.

12 : 4 = 3 (см) – сторона квадрата.

Завдання 6. Порівняй вирази, не виконуючи обчислень

96 : 6 >  96 : 8                   (бо у першому виразі менший дільник)

(50 + 4) • 6 > 50 • 4 + 4 • 6   ( (50+6)• 4 застосований розподільний закон множення)

936 + 306 >  838 + 306          (бо у першому виразі більший перший доданок)

Нагадаємо.

Доданок + Доданок = Сума

Ділене : Дільник = Частка

Зменшуване - Від'ємник = Різниця

Множник • Множник = Добуток

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9. Варіант 2.

Завдання 1. Виконай обчислення письмово і зроби перевірку.

286 597 + 49 804 = 336 401

+  286597

     49804

    336401

                 Перевірка.

_336401              _ 336401

   49804   або        286597

  286597                49804

900 200 – 495 307 = 404 893 

_900200

 495307

 404893

Перевірка

+404893

  495307

  900200

57 810 : 82 = 705

_57810 |  82

 574       705

    41

      0

     410

     410

        0

Перевірка.

х 705

    82

 1410

5640    

57810

6 207 • 304 = 1 886 928

х     6207

        304

     24828

  18621

  1886928

Перевірка.

_1886928 | 6207                 _1886928 | 304

  18621      304        або        1824       6207

     2482                                 629

          0                                 608

      24828                                212

      24828                                   0

           0                                  2128

                                               2128

                                                    0  

Завдання 2. За 6 днів 8 друкарок надрукували 1200 сторінок. Скільки сторінок надрукує одна друкарка за 3 дні?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 1200 : 8 = 150 (с.) – надрукує сторінок одна друкарка за 6 днів.

2) 150 : 6 = 25 (с.) – друкує сторінок одна друкарка за 1 день.

3) 25 • 3 = 75 (с.) – надрукує сторінок.

2 спосіб.

1) 1200 : 6 = 200 (с.) – друкують сторінок 8 друкарок за 1 день.

2) 200 : 8 = 25 (с.) – друкує сторінок одна друкарка за 1 день.

3) 25 • 3 = 75 (с.) – надрукує сторінок.

Відповідь: одна друкарка за 3 дні надрукує 75 сторінок. 

Завдання 3. Знайди значення виразу, якщо а = 44.

6868 : (2437 – а • 55) + 334

Якщо а = 44, тоді 6868 : (2437 - а • 55) + 334 = 6868 : (2437 – 44 • 55) + 334 = 6868 : (2437 – 2420) + 334 = 6868 : 17 + 334 = 404 + 334 = 738

Завдання 4. Заповни пропуски так, щоб рівності були істинними.

515 кг = 5 ц 15 кг      (бо 515 кг = 500 кг + 15 кг = 5 ц + 15 кг = 5 ц 15 кг)

5 хв 15 с = 315  с      (бо 5 хв 15 с = 5хв + 15 с = 5 • 60 с + 15 с = 300 с + 15 с = 315 с) 

Завдання 5. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

(5 + 3) • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника.

16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата.

Завдання 6. Порівняй вирази, не виконуючи обчислень. 

85 • З < 75 • З                       (бо у другому виразі менший множник)

48 : 12 = 48 : 4 : З                  (застосований розподільний закон ділення)

349 – 36 > 349 – 63                  (бо у першому виразі менший від'ємник)

Нагадаємо.

Доданок + Доданок = Сума

Ділене : Дільник = Частка

Зменшуване - Від'ємник = Різниця

Множник • Множник = Добуток

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10. Варіант 1. 

Завдання 1. Запиши дроби в порядку зростання 1/8, 1/6, 1/14, 1/4, 1/7, 1/11.

Серед дробів з однаковими чисельниками менший той дріб у якого більший знаменник.

1/14, 1/11, 1/8, 1/7, 1/6,  1/4

Завдання 2.  Розв'яжи задачу.

Знайди середнє арифметичне відвідувань художньої галереї, якщо в понеділок її відвідало 275 осіб, у вівторок — 246 осіб, в середу – 156 осіб, а в четвер — 255.

Розв'язання.

1) (275 + 246 + 156 + 255) : 4 = 233 (ос.) – середнє арифметичне відвідувачів.

Відповідь: 233 особи.

Завдання 3. Знайди частку й остачу.

190 : 60 = 3 (ост. 10)           (бо 190 = 3 • 60 + 10) 

351 : 80 = 4 (ост. 31)           (бо 351 = 4 • 80 + 31)

467 : 90 = 5 (ост. 17)           (бо 467 = 5 • 90 + 17)

Завдання 4.  На скільки 3/8 від числа 66 152 більші за 4/6 від числа 4584?

Розв'язання.

1) 66 152 : 8 • 3 = 24807 – частина першого числа.

2) 4 584 : 6 • 4 = 3056 – частина другого числа.

3) 24807 – 3056 = 21751 – на стільки частина першого числа більша, ніж частина другого числа.

Відповідь: 3/8 від числа 66 152 більші за 4/6 від числа 4584 на 21751.

Завдання 5. Накресли відрізок АВ завдовжки 8 см і відрізок СD, що дорівнює 3/4 від відрізка АВ.

8 : 4 • 3 = 6 (см) – довжина шуканого відрізка.

Завдання 6.  Постав дужки так, щоб рівність була істинною, 

72 000 : 800 : (5 + 40) = 2

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10. Варіант 2

Завдання 1. Запиши дроби в порядку зростання 1/9, 1/2, 1/7, 1/10, 1/5, 1/12

Серед дробів з однаковими чисельниками менший той дріб у якого більший знаменник.

1/12, 1/10, 1/9, 1/7, 1/5, 1/2

Завдання 2. Знайди середнє арифметичне відвідувань музею природи, якщо в понеділок його відвідало 248 осіб, у вівторок — 306 осіб, у середу — 199 осіб, у четвер — 315, а в п'ятницю — 297.

Розв'язання.

1) (248 + 306 + 199 + 315 + 297) : 5 = 273 (ос.) – середнє арифметичне відвідувачів.

Відповідь: 273 особи.

Завдання 3. Знайди частку й остачу.

591 : 90 = 6 (ост. 51)           (бо 591 = 6 • 90 + 51)

459 : 70 = 6 (ост. 39)           (бо 459 = 6 • 70 + 39)

150 : 70 = 2 (ост. 10)           (бо 150 = 2 • 70 + 10)

Завдання 4. На скільки 3/7 від числа 58 534 більші за 2/5 від числа 4285? 

Розв'язання.

1) 58 534 : 7 • 3 = 25086 – частина першого числа.

2) 4 285 : 5 • 2 =1714 – частина другого числа.

3) 25086 – 1714 = 23372 – на стільки частина першого числа більша, ніж частина другого числа.

Відповідь: 3/7 від числа 58 534 більші за 2/5 від числа 4285 на 23372.

Завдання 5. Накресли відрізок АВ завдовжки 10 см і відрізок , що дорівнює 4/5 від довжини відрізка АВ.

10 : 5 • 4 = 8 (см) – довжина шуканого відрізка.

Завдання 6. Постав дужки так, щоб рівність була істинною. 

(9600 : 60 + 40) : 5 = 40

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11. Варіант 1. 

Завдання 1. Устав пропущені числа.

22 849 : □ = 36 (ост. 25)

Міркуємо так. За визначенням остачі маємо

(х • 36) + 25 = 22 849

х • 36 = 22 849 – 25

х • 36 = 22 824

х = 22 824 : 36 

х = 634

(634 • 36) + 25 = 22824 + 25 = 22849

22 849 : 634 = 36 (ост. 25) 

9 786 : □ = 212 (ост.34)

Міркуємо так. За визначенням остачі маємо

(х • 212) + 34 = 9 786

х • 212 = 9 786 – 34

х • 212 = 9 752

х = 9 752 : 212 

х = 46

(46 • 212) + 34 = 9 752 + 34 = 9 786

9 786 : 46 = 212 (ост. 34) 

Завдання 2.

19 200 – 48 150 : 6 + 400 = 19 200 – 8025 + 400 = 19 600 – 8025 = 11 575

_48150 | 6 

  48      8025

     1

     0

     15

     12

       30

       30

         0

_19600

   8025

 11575

Завдання 3. У цистерні було 480 відер води. Один насос може викачати всю воду за 24 хв, а інший — за 40 хв. За скільки хвилин можна викачати всю воду, якщо ввімкнути два насоси?

Розв'язання.

1) 480 : 24 = 20 (в.) – викачає відер води перший насос за 1 хв.

2) 480 : 40 = 12 (в.) – викачає відер води другий насос за 1 хв.

3) 20 + 12 = 32 (в.) – викачають відер води два насоси разом за 1 хв.

4) 480 : 32 = 15 (хв.) – потрібно хвилин.

Відповідь: два насоси викачають усю воду за 15 хвилин.

Завдання 4. 

1/2 від 1 т > 4 ц                  (бо 1/2 від 1 т = 1 т : 2 = 10 ц : 2 = 5 ц)

1/4 від 1 год < 25 хв            (бо 1/4 від 1 год = 1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв)

1/10 від 1 дм < 15 мм          (бо 1/10 від 1 дм = 1 дм : 10 = 100 мм : 10 = 10 мм)

488 – 135 = 353                 (бо 488 – 135 = 353) 

88 : 4 • 10 > 70 • 3            (бо 88 : 4 • 10 = 220, 70 • 3 = 210)

270 – 158 > 200 : 100 + 100  (бо 270 – 158 = 112, 200 : 100 + 100 = 102) 

Завдання 5.

Накресли відрізок, довжина якого в 5 разів менша від периметра квадрата зі стороною 10 см.

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

10 • 4 = 40 (см) – периметр квадрата.

40 : 5 = 8 (см).

Завдання 6. Обчисли дії зручним способом. 

23 • 2 • 5 = 23 • 10 = 230

9 • 2 • 50 = 9 • 100 = 900

15 • 7 • 4 = 15 • 4 • 7 = 60 • 7 = 420

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11. Варіант 2.  

Завдання 1. Устав пропущені числа. 

11 029 : □ = 27 (ост. 13) 

Міркуємо так. За визначенням остачі маємо

(х • 27) + 13 = 11 029

х • 27 = 11 029 – 13

х • 27 = 11 016

х = 11 016 : 27 

х = 408

(408 • 27) + 13 = 11 016 + 13 = 11 029

11 029 : 408 = 27 (ост. 13) 

8968 : □ = 131 (ост. 60)

Міркуємо так. За визначенням остачі маємо

(х •  131) + 60 = 8968

х • 131 = 8968 – 60

х • 131 = 8908

х = 8908 : 131 

х = 68

(68 • 131) + 60 = 8908 + 60 = 8968

8 968 : 68 = 131 (ост. 60) 

Завдання 2. 

19 200 - (48 150 : 6 + 400) = 19 200 – (8025 + 400) = 19 200 – 8425 = 10775

_48150 | 6

 48     8025

    1

    0

    15

    12

      30

      30

        0 

_19200

   8425

 10775

Завдання 3. Перший автомобіль може перевезти 300 брикетів за 6 рейсів, а другий — за 3 рейси. За скільки рейсів можуть перевезти всі брикети обидва автомобілі, якщо працюватимуть разом?

Розв'язання.

1) 300 : 6 = 50 (б.) – перевезе брикетів за 1 рейс перший автомобіль.

2) 300 : 3 = 100 (б.) – перевезе брикетів за 1 рейс другий автомобіль.

3) 50 + 100 = 150 (б.) – перевезуть брикетів за 1 рейс два автомобілі разом.

4) 300 : 150 = 2 (р.) – потрібно рейсів, щоб разом перевезти брикети.

Відповідь: за 2 рейси можуть перевезти всі брикети два автомобілі разом.

Завдання 4. Порівняй (>, <, =).

1/4 від 1 ц < 30 кг              (бо 1/4 від 1 ц = 1 ц : 4 = 100 кг : 4 = 25 кг)

1/3 від 1 год > 15 хв          (бо 1/3 від 1 год = 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв)

1/10 від 1 м  < 17 см         (бо 1/10 від 1 м = 1 м : 10 = 100 см : 10 = 10 см)

165 + 223 < 389               (бо 165 + 223 = 388) 

64 : 2 • 10 > 80 • 3           (бо 64 : 2 • 10 = 320, 80 • 3 = 240)  

480 – 235 <  250 : 10 • 10   (бо 480 – 235 = 245, 250 : 10 • 10 = 250)

Завдання 5.  Накресли відрізок, довжина якого в 6 разів менша від периметра квадрата зі стороною 12 см.

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

12 • 4 = 48 (см) – периметр квадрата.

48 : 6 = 8 (см).

Завдання 6. Обчисли дії зручним способом. 

75 • 5 • 2 = 75 • 10 = 750

25 • 3 • 4 = 25 • 4 • 3 = 100 • 3 = 300

3 • 15 • 6 = 3 • 15 • 2 • 3 = 3 • 3 • 15 • 2 = 9 • 30 = 270  

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12. Варіант 1.

Завдання 1. Серед поданих чисел вибери число, у якому 906 сотень. Запиши його і розклади на розрядні доданки.

59 067, 90 659, 906 248, 349 060

90 659 = 90 000 + 600 + 50 + 9

Завдання 2. Знайди значення виразу, якщо а = 73, Ь = 93

650 • а + 32 457 : Ь

Якщо а = 73, Ь = 93, тоді 650 • а + 32 457 : Ь = 650 • 73 + 32 457 : 93 = 47450 + 349 = 47799

х    650 

       73

    1950

  4550

  47450

_32457 |  93

  279       349

   455

   372

     837

     837

        0

+ 47450

      349

   47799

Завдання 3. 

х : 43 = 1524 + 778

х : 43 = 2302

х = 2302 • 43

х = 98986

98986 : 43 = 2302

1524 + 778 = 2302

2302 = 2302

Завдання 4. У першому будинку було 256 квартир, у другому — у 2 рази більше, ніж у першому, а в третьому стільки, скільки в першому та другому будинках разом. Скільки під'їздів у третьому будинку, якщо в кожному під'їзді 64 квартири?

Розв'язання.

1) 256 • 2 = 512 (к.) – квартир у другому будинку.

2) 256 + 512 = 768 (к.) – квартир у третьому будинку.

3) 768 : 64 = 12 (п.) - під'їздів у третьому будинку.

Відповідь: у третьому будинку 12 під'їздів.

Завдання 5. Устав пропущені знаки рівностей.

90 30 - 700 = 2000

600 : 20 + 50 = 80 

Завдання 6. Знайди хибні рівності. Запиши їх правильно. 

9 т 544 кг = 9454 кг 

76 грн 83 к. = 76 083 к. 

8 м 7 дм = 87 дм 

9 т 544 кг = 9 544 кг

76 грн 83 к. = 7 683 к.

2 ц 3 кг = 203 кг

З доби = 180 год

1 дм 1 см = 110 мм

 З доби = 72 год

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12. Варіант 2.

Завдання 1. Серед поданих чисел вибери число, у якому 7508 десятків. Запиши його і розклади на розрядні доданки. 97 508, 750 860, 875 084, 75 083

75 083 = 70 000 + 5 000 + 80 + 3

Завдання 2. Знайди значення виразу, якщо а = 46, Ь = 51. 

(16 008 : а + 4803) • Ь

Якщо а = 46, Ь = 51, тоді (16 008 : а + 4 803) • Ь = (16 008 : 46 + 4 803) • 51 = (348 + 4 803) • 51 = 5 151 • 51 = 262 701

_16008 |  46

 138      348

   220

   184

     368

     368

         0

+4803

   348

  5151

х  5151

      51

   5151

25755

262701

Завдання 3. 

х : 25 = 2571 – 1922 

х : 25 = 649

х = 649 • 25

х = 16225

16225 : 25 = 649

2571 – 1922 = 649

649 = 649

Завдання 4. У першому кінотеатрі — 608 місць, у другому — у 2 рази менше, ніж у першому, а в третьому стільки, скільки в першому та другому кінотеатрах разом. Скільки рядів у третьому кінотеатрі, якщо в кожному ряді по 38 місць?

Розв'язання.

1) 608 : 2 = 304 (м.) – місць у другому кінотеатрі.

2) 608 + 304 = 912 (м.) – місць в третьому кінотеатрі.

3) 912 : 38 = 24 (р.) – рядів у третьому кінотеатрі.

Відповідь: у третьому кінотеатрі - 24 ряди.

Завдання 5. Устав пропущені математичні знаки, щоб рівності були істинними.

90 40 + 600 = 3000

400 : 20 + 80 = 100

Завдання 6.  Знайди хибні рівності. Запиши їх правильно.

860 мм = 86 см 

36 м 90 см = 3960 см 

400 дм = 4 м 

36 м 90 см = 3690 см

400 дм = 40 м

7 т 2 кг = 7002 кг

10 000 к. = 1000 грн

6 год = 600 хв

10 000 к = 100 грн.

6 год = 360 хв

Інші завдання дивись тут...