Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА РОБОТА № 1 Варіант 1.

Завдання 1. У якому рядку числа розташовано в порядку зростання? 

А 326 734, 362 374, 374 326, 374 362 

Б 374 362, 374 326, 362 374, 326 734 

В 326 734, 362 374, 374 362, 374 326

 

Завдання 2. Яке із чисел записано у вигляді суми таких розрядних доданків: 70 000 + 800 + 4?

А 78 004 

Б 70 840 

В 70 804

 

Завдання 3. Скільки всього десятків у числі 597 039?

Нагадаємо. Щоб знати скільки десятків у числі, треба відкинути розряд одиниць. Щоб знати скільки сотень у числі, треба відкинути розряди одиниць і десятків. І так далі.  

А 39 

Б 59 000 

В 59 703

 

Завдання 4. У якому виразі порядок дій позначено правильно?

            1    2          3

А 2940 + 60 – (7380 – 980)

             3    2         1

Б 2940 + 60 – (7380 – 980)

              2    3          1

В 2940 + 60 – (7380 – 980) 

 

Завдання 5. Де зображено куб?

А куб

Б квадрат

В паралелепіпед

 

Завдання 6. Автомобіль за 3 год проїхав 270 км. З якою швидкістю він рухався?

Нагадаємо формулу знаходження швидкості 

v = s : t, де s – пройдена відстань, t – затрачений час.

270 : 3 = 90 (км/год) – швидкість автомобіля.  

А 270 км/год

Б 90 км/год 

В 10 км/год

 

Завдання 7. Яке порівняння істинне? 

А 2 км 460 м > 2460 м    (2 км 460 м = 2 км + 460 м = 2•1000 м + 460 м = 2460 м) 

Б 4 ц 56 кг = 4056 кг    (4 ц 56 кг = 4 ц + 56 кг = 4•100 кг + 56 кг = 456 кг) 

В 140 хв < 2 год 40 хв (140 хв = 120 хв + 20 хв = 2 год + 20 хв = 2 год 20 хв)

 

Завдання 8.  Площа прямокутника – 72 см2. Довжина — 12 см. У скільки разів ширина прямокутника менша від його довжини? 

Нагадаємо. Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 72 : 12 = 6 (см) – ширина прямокутника.

2) 12 : 6 = 2 (рази) – у стільки разів ширина прямокутника менша, ніж його довжина.

Відповідь: ширина прямокутника у 2 рази менша, ніж його довжина.

 

Завдання 9. Перший автомобіль їхав зі швидкістю 65 км/год, другий - 75 км/год, третій — 85 км/год. Визнач середню швидкість автомобілів.

Розв'язання.

1) (65 + 75 + 85) : 3 = 75 (км/год) – середня швидкість автомобілів.

Відповідь: середня швидкість автомобілів дорівнює 75 км/год.

 

Завдання 10.

70 • х = 56 000 

х = 56 000 : 70

х = 800

70 • 800 = 56 000

56 000 = 56 000

Відповідь: 800

 

Завдання 11.  Запиши вираз і знайди його значення.

Частку чисел 24 941 і 49 збільшити на добуток чисел 309 і 72.

 

24 941 : 49 + 309 • 72 = 509 + 22248 = 22757

_24941 | 49

  245        509

     44

       0

     441

     441

         0

х 309

     72

   618

2163

22248

+ 22248

       509

   22757

 

Завдання 12. На складі було 4 т цукрового піску. До першого магазину відправили 1265 кг, до другого — на 375 кг більше, а до третього магазину — 2/5 решти цукрового піску. Скільки кілограмів цукрового піску залишилося на складі?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 1265 + 375 = 1640 (кг) – відправили до другого магазину.

2) 1265 + 1640 = 2905 (кг) – відправили разом до першого та другого магазинів.

3) 4 000 – 2905 = 1095 (кг) – решта цукру після відправлення до двох магазинів.

4) 1095 : 5 • 2 = 438 (кг) – відправили до третього магазину.

5) 1095 – 438 = 657 (кг) – залишилося цукру на складі.

2 спосіб.

1) 1265 + 375 = 1640 (кг) – відправили до другого магазину.

2) 1265 + 1640 = 2905 (кг) – відправили разом до першого та другого магазинів.

3) 4 000 – 2905 = 1095 (кг) – решта цукру після відправлення до двох магазинів.

4) 5 – 2 = 3 (частини) – частина цукру від решти, що залишилась на складі.

5) 1095 : 5 • 3 = 657 (кг) – залишилося цукру на складі.

Відповідь: на складі залишилось 657 кг цукру.

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 1. Варіант 2.

Завдання 1. У якому рядку числа розташовано в порядку спадання?

А 443 735, 434 735, 434 537, 434 357 

Б 443 735, 434 735, 434 357, 434 537 

В 434 357, 434 537, 434 735, 443 735

 

Завдання 2. Яке із чисел записано у вигляді суми таких розрядних доданків: 

900 000 + 6000 + 50?

А 906 500 

Б 960 050 

В 906 050

 

Завдання 3.  Скільки всього сотень у числі 789 054?

Нагадаємо. Щоб знати скільки сотень у числі, треба відкинути розряди одиниць і десятків.  

А 7800 

Б 789 

В 7890

 

Завдання 4. У якому виразі порядок дій позначено правильно?

                 3     2         1

А    50750 + 75 • (6903 – 5947) 

                2    3        1     

Б    50750 + 75 • (6903 – 5947)

               1     2        3

В    50750 – 75 • (6903 – 5947) 

 

Завдання 5. Де зображено піраміду?

А трикутник

Б піраміда

В чотирикутник

 

Завдання 6. Велосипедист, рухаючись зі швидкістю 12 км/год був у дорозі 6 год. Яку відстань він подолав?

Нагадаємо формулу знаходження відстані 

s = v • t, де v –  швидкість руху, t – затрачений час.

12 • 6 = 72 (км) – подолав відстань.  

А 12 км

Б 72 км

В 2 км

 

Завдання 7. Яке порівняння істинне?

А 354 см = 35 дм 4 см  (354 см = 350 см + 4 см = 35 дм + 4 см = 35 дм 4 см)

Б 110 хв = 1 год 10 хв    (110 хв = 60 хв + 50 хв = 1 год + 50 хв = 1 год 50 хв)

В 4018 кг = 4 ц 18 кг      (4018 кг = 4000 кг + 18 кг = 40 ц + 18 кг = 40 ц 18 кг)

 

Завдання 8. Площа прямокутника — 99 см2. Довжина — 11 см. На скільки довжина більша від його ширини? 

Нагадаємо. Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 99 : 11 = 9 (см) – ширина прямокутника.

2) 11 - 9 = 2 (см) – на стільки сантиметрів довжина прямокутника більша, ніж його ширина.

Відповідь: довжина прямокутника на 2 см більша, ніж його ширина.

 

Завдання 9. Яке середнє арифметичне чисел 43, 64, 27 і 74?

Відповідь: (43 + 64 + 27 + 74) : 4 = 52

 

Завдання 10. 

х : 700 = 900 

х = 900 • 700

х = 630000

630000 : 700 = 900

900 = 900

Відповідь: 630000

 

Завдання 11. Запиши вираз і знайди його значення.

Добуток чисел 608 і 49 зменшити на частку чисел 5661 і 37.

608 • 49 – 5661 : 37 = 29792 – 153 = 29639

х 608

     49

 5472

2432

29792

_5661 | 37

  37       153

  196

  185

    111

    111

        0

_29792

      153

  29639

 

Завдання 12. Ремонтній бригаді потрібно було перевірити 3 км трамвайної колії. Першого дня перевірили 286 м, другого – на 178 м більше, а третього 1/5 решти. Скільки метрів трамвайної колії залишилось перевірити ремонтній бригаді?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 286 + 178 = 464 (м) – перевірили за другий день.

2) 286 + 464 = 750 (м) – перевірили разом за перший та другий день.

3) 3000 – 750 = 2250 (м) – решта залишилося перевірити після двох днів.

4) 2250 : 5 • 1 = 450 (м) – перевірили за третій день.

5) 2250 – 450 = 1800 (м) – залишилося перевірити.

2 спосіб.

1) 286 + 178 = 464 (м) – перевірили за другий день.

2) 286 + 464 = 750 (м) – перевірили разом за перший та другий день.

3) 3000 – 750 = 2250 (м) – решта залишилося перевірити після двох днів.

4) 5 – 1 = 4 (частин) – залишиться перевірили після третього дня.

5) 2250 : 5 • 4 = 1800 (м) – залишилося перевірити.

Відповідь: залишилося перевірити 1800 м трамвайної колії.

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 2. Варіант 1.

Завдання 1. Яка цифра стоїть у розряді десятків тисяч у записі числа 974 652 

Розряди тисяч сотень, тисяч десятків, тисяч одиниць, сотень, десятків, одиниць. 

А 6 

Б 4 

В 7

 

Завдання 2. 1700 – 250 • 4 + 300 = 1700 – 1000 + 300 = 1000 

А 2000 

Б 1000 

В 400

 

Завдання 3. У бібліотеці було 600 книг. Читачам видали 3/10 всіх книг. Скільки книг залишилось у бібліотеці? 

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 600 : 10 • 3 = 180 (кн.) – видали книг.

2) 600 – 180 = 420 (кн.) – залишилось книг у бібліотеці.

2 спосіб.

1) 10 – 3 = 7 (частин) – частин від усіх книг залишилось у бібліотеці.

1) 600 : 10 • 7 = 420 (кн.) – залишилось книг у бібліотеці.

А 180

Б 200 

В 420

 

Завдання 4. Із чисел 270, 360, 540, 810, 630 вибери ті, які потрібно записати у клітинки, щоб нерівність

850 - □ : 9 > 800 була правильною.

Міркуємо так: □ : 9 < 850 - 800, тому □ : 9 < 50

А 540, 630 

Б 270, 360

В 270, 810

 

Завдання 5. 

7 • х = 6600 – 300 

7 • х = 6300

х = 6300 : 7

х = 900

7 • 900 = 6300

6300 = 6300

А 9

Б 900

В 90

 

Завдання 6. Скільки кілограмів становить 3/4 т? 

Міркуємо так.

3/4 від 1 т = 1 т : 4 • 3 = 1000 кг : 4 • 3 = 250 кг • 3 = 750 кг

А 250 кг

Б 750 кг

В 500 кг

 

Завдання 7 Яку частину кола зафарбовано?

Міркуємо так. Коло поділене на 8 частин (у знаменнику під дробовою рискою – число 8), зафарбовано 6 частин (у чисельнику над дробовою рискою – 6 частин)

А 2/5

Б 2/6

В 6/8

 

Завдання 8. Периметр квадрата — 20 см. Знайди, чому дорівнює площа квадрата.

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) 20 : 4 = 5 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 5 • 5 = 25 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата дорівнює 25 см2.

 

Завдання 9. Вистава розпочалась о 17 годині та продовжувалась 2 год 15 хв. О  котрій годині закінчилась вистава?

Розв'язання.

17 год + 2 год 15 хв = (17 год + 2 год) + 15 хв = 19 год 15 хв.

Відповідь: вистава закінчилась о 19 год 15 хв.

 

Завдання 10. Середнє арифметичне чисел 41, 42, 55, 82?

(41 + 42 + 55 + 82) : 4 = 55 

Відповідь: 55 – середнє арифметичне чисел. 

 

Завдання 11. Запиши вирази і знайди їхні значення.

Частку чисел 800 і 40 збільшити на їхній добуток

Відповідь: 800 : 40 + 800 • 40 = 20 + 32 000 = 32 020

Добуток чисел 900 і З0 зменшити на їхню частку

Відповідь: 900 • 30 – 900 : 30 = 27 000 – 30 = 26 970

100 000 зменшити на – 7/9 від 81 000

Відповідь: 100 000 – 81 000 : 9 • 7 = 100 000 – 9 000 • 7 = 100 000 – 63 000 = 37 000

 

Завдання 12. У школі потрібно пофарбувати 3 однакові дошки. Ширина дошки  — 2 м, довжина – 4 м. Чи достатньо буде 3 банок фарби, по 2 кг у кожній, якщо на кожний метр квадратний використовується 250 г фарби?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 4 • 2 = 8 (м2) – площа дошки.

2) 8 • 3 = 24 (м2) – площа трьох таких дошок.

3) 24 • 250 = 6000 (г) = 6 (кг) – треба фарби.  

4) 2 • 3 = 6 (кг) - наявна фарба. 

2 спосіб.

1) 4 • 2 = 8 (м2) – площа дошки.

2) 8 • 250 = 2000 (г) = 2 (кг) = 1 (б.) – треба банок фарби на одну дошку.

3) 1 • 3 = 3 (б.)  – треба банок фарби на три дошки.

Відповідь: банок фарби достатньо, щоб пофарбувати три дошки.

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 2. Варіант 2.

Завдання 1.  Яка цифра стоїть у розряді сотень тисяч у записі числа 594 738? 

Розряди тисяч сотень, тисяч десятків, тисяч одиниць, сотень, десятків, одиниць. 

А 5 

Б 7 

В 9

 

Завдання 2. 2600 – 800 • 2 + 500 = 2600 – 1600 + 500 = 1500 

А 1500 

Б 1000 

В 500

 

Завдання 3. У магазин привезли 900 м ситцю. 4/10 усього ситцю продали. Скільки метрів ситцю залишилося в магазині? 

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 900 : 10 • 4 = 360 (м) – продали метрів ситцю.

2) 900 – 360 = 540 (м) – залишилось метрів ситцю в магазині.

2 спосіб.

1) 10 – 4 = 6 (частин) – частин залишилось в магазині.

2) 900 : 10 • 6 = 540 (м) – залишилось метрів ситцю в магазині.

А 90 

Б 360 

В 540

 

Завдання 4. Із чисел 120, 240, 360, 540 вибери ті, які треба записати у клітинки, щоб нерівність 970 – □ : 6 < 920 була істинною?

Міркуємо так: □ : 6 > 970 - 920, тому □ : 6 > 50

А 540, 360

Б 360, 240

В 240, 120

 

Завдання 5. 

х • 9 = 760 + 50 

х • 9 = 810

х = 810 : 9

х = 90

90 • 9 = 810

810 = 810

А 810 

Б 90 

В 20

 

Завдання 6. Скільки кілограмів становить 2/5 т? 

Міркуємо так.

2/5 від 1 т = 1 т : 5 • 2 = 1000 кг : 5 • 2 = 200 кг • 2 = 400 кг

А 200 кг 

Б 400 кг 

В 100 кг 

 

Завдання 7.  Яку частину фігури не зафарбовано? 

Міркуємо так. Коло поділене на 8 частин (у знаменнику під дробовою рискою – число 8), не зафарбовано 3 частин (у чисельнику над дробовою рискою – 3 частин)

А 5/3

Б 3/5

В 3/8

 

Завдання 8. Периметр квадрата – 28 см. Знайди, чому дорівнює площа квадрата?

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) 28 : 4 = 7 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 7 • 7 = 49 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата дорівнює 49 см2.

 

Завдання 9. Фільм тривав 1 год 25 хв і закінчився о 16 год 25 хв. О котрій годині розпочався фільм?

Розв'язання.

16 год 25 хв – 1 год 25 хв = (16 год – 1 год) + (25 хв – 25 хв) = 15 год.

Відповідь: фільм розпочався о 15 год.

 

Завдання 10. Яке середнє арифметичне чисел 57, 29, 34, 48?

(57 + 29 + 34 + 48) : 4 = 42

Відповідь: 42 – середнє арифметичне чисел. 

 

Завдання 11. Запиши вирази і знайди їхні значення.

Добуток чисел 600 і 20 зменшити на їхню частку. 

600 • 20 – 600 : 20 = 12 000 – 30 = 11 970

Частку чисел 270 і З0 збільшити на їхній добуток.

270 : 30 + 27 • 30 = 9 + (20 + 7) • 30 = 9 + 600 + 210 = 819

100 000 зменшити на 6/8 від 72 000.

100 000 – 72 : 8 • 6 = 100 000 – 9 • 6 = 99 946

 

Завдання 12. Чи достатньо 4 банок фарби, по 3 кг у кожній, для покриття підлоги в класі завдовжки 8 м, завширшки 6 м, якщо на кожний метр квадратний використовується 250 г фарби?

Розв'язання.

1) 8 • 6 = 48 (м2) – площа підлоги.

2) 48 • 250 = 12 000 (г) = 12 (кг) – треба фарби  

3) 3 • 4 = 12 (кг) – наявна фарба.

Відповідь: банок фарби достатньо, щоб пофарбувати підлогу в класі.

 

ТЕСТОВА  РОБОТА № З. Варіант 1.

Завдання 1. У якому рядку записано число, яке складається із 135 тисяч, 4 сотень, 5 десятків?

А 135 045 

Б 135 405 

В 135 450

 

Завдання 2. Який дріб потрібно вписати, щоб нерівність 2/6 > □ була істинною?

Серед дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, у якого більший чисельник.

А 1/6

Б 3/6

В 4/6

 

Завдання 3. Яку нерівність задовольняє значення с = 50?

А 500 : с < 120        (500 : 50 < 120)

Б с : 50 > 300 

В 400 : с > 70

 

Завдання 4. Який дільник у виразі 4653 : □ = 46 (ост. 53)? 

Міркуємо так. За визначенням остачі маємо

(х • 46) + 53 = 4653

х • 46 = 4653 – 53

х • 46 = 4600

х = 4600 : 46 

х = 100

(100 • 46) + 53 = 4600 + 53 = 4653

А 10 

Б 1000 

В 100

 

Завдання 5. У класі 35 учнів. Із них 5/7 складають дівчатка. Скільки у класі хлопчиків? 

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 35 : 7 • 5 = 25 (уч.) – серед учнів дівчатка.

2) 35 – 25 = 10 (уч.) – хлопчиків серед учнів.

2 спосіб.

1) 7 – 5 = 2 (частин) – частини від усіх учнів складають хлопчики.

2) 35 : 7 • 2 = 10 (уч.) – хлопчиків серед учнів.

А 15 

Б 10 

В 25

 

Завдання 6. Визнач площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 15 см і 5 см. 

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) (15 + 5) • 2 = 40 (см) – периметр прямокутника (та квадрата).

2) 40 : 4 = 10 (см) – довжина сторони квадрата.

3) 10 • 10 = 100 (см2) – площа квадрата.

А 100 см2 

Б 10 см

В 40 см2

 

Завдання 7. Яке значення має вираз (970 – а) • 5, якщо а = 570? 

Якщо а = 570, тоді (970 – а) • 5 = (970 – 570) • 5 = 400 • 5 = 2 000

А 2000 

Б 200 

В 80

 

Завдання 8. Скільки секунд у 14 хв 28 с?

Міркуємо так. 

14 хв 28 с = 14 • 1 хв + 28 с = 14 • 60 с + 28 с = 840 с + 28 с = 868 с

А 1428 с

Б 868 с

В 8428 с

 

Завдання 9. Дощ розпочався о 18 год 35 хв і закінчився о 21 год 20 хв Скільки часу тривав дощ?

Розв'язання.

21 год 20 хв – 18 год 35 хв = (20 год + 60 хв + 20 хв) – 18 год 35 хв = 20 год 80 хв – 18 год 35 хв = (20 год – 18 год) + (80 хв – 35 хв) = 2 год + 45 хв = 2 год 45 хв.

Відповідь:  дощ тривав 2 год 45 хв.

 

Завдання 10. Запиши розв'язання задачі виразом. За 6 кг абрикосів, по 24 грн за кілограм, заплатили стільки ж, скільки за виноград за ціною b грн за кілограм. Скільки кілограмів винограду купили? 

1) 24 • 6 – заплатили за виноград.

2) 24 • 6 : b – купили кілограмів винограду.

Відповідь: 24 • 6 : b

 

Завдання 11. Обчисли вирази та зроби перевірку.

1492 • 38 = 56696

х 1492 

       38

 11936

 4476

 56696

Перевірка.

_56696 | 1492

  4476       38

  11936

  11936

         0

_56696 | 38     

  38         1492

  186

  152

    349

    342

        76

        76

          0        

160 160 : 308 = 520

_160160 | 308   

  1540         520

      616

      616

          0

Перевірка.

х  308 

     520

    616

 1540  

 160160

 

Завдання 12. У першу їдальню завезли в бідонах 324 л молока, а в другу — 180 л. У першу їдальню завезли на 4 бідони більше, ніж у другу. Скільки бідонів з молоком завезли в кожну їдальню, якщо місткість бідонів однакова?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 324 – 180 = 144 (л) – на стільки більше літрів молока завезли в першу їдальню, ніж у другу.

2) 144 : 4 = 36 (л) – місткість одного бідона.

3) 324 : 36 = 9 (б.) – завезли бідонів у першу їдальню.

4) 180 : 36 = 5 (б.) – завезли бідонів у другу їдальню.

2 спосіб.

1) 324 – 180 = 144 (л) – на стільки більше літрів молока завезли в першу їдальню, ніж у другу.

2) 144 : 4 = 36 (л) – місткість одного бідона.

3) 324 : 36 = 9 (б.) – завезли бідонів у першу їдальню.

4) 9 – 4 = 5 (б.) – завезли бідонів у другу їдальню.

Відповідь: у першу їдальню завезли 9 бідонів молока, в другу – 5 бідонів молока.

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 3. Варіант 2

Завдання 1. У якому рядку записано число,  яке складається із 36 тисяч, 2 сотень, 6 одиниць?

А 3626 

В 36 206 

В 36 260

 

Завдання 2. Який дріб потрібно вписати, щоб нерівність 3/7 < □  була істинною? 

Серед дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, у якого більший чисельник.

А 2/7

Б 1/7 

В 4/7

 

Завдання 3. Яку нерівність задовольняє значення а = 70? 

А 210 < 30 • а      (210 < 30 • 70)

Б 4 > 280 : а 

В 2 < а : 35

 

Завдання 4. Який дільник у виразі 

5807 :  □ = 58 (ост. 7)? . 

Міркуємо так. За визначенням остачі маємо

(х • 58) + 7 = 5807

х • 58 = 5807 – 7

х • 58 = 5800

х = 5800 : 58 

х = 100

(100 • 58) + 7 = 5800 + 7 = 5807

А 10 

Б 1000 

В 100

 

Завдання 5. У книжці 66 сторінок. Івасик прочитав 3/11 книжки. Скільки сторінок Івасику залишилося прочитати? 

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 66 : 11 • 3 = 18 (ст.) – прочитав сторінок Івасик.

2) 66 – 18 = 48 (ст.) – залишилося прочитати сторінок.

2 спосіб.

1) 11 – 3 = 8 (частин) – частин від усіх сторінок залишилося прочитати.

2) 66 : 11 • 8 = 48 (ст.) – залишилося прочитати сторінок.

А 18 

Б 33 

В 48

 

Завдання 6. Визнач площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 10 см і 4 см. 

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) (10 + 4) • 2 = 28 (см) – периметр прямокутника (та квадрата).

2) 28 : 4 = 7 (см) – довжина сторони квадрата.

3) 7 • 7 = 49 (см2) – площа квадрата.

А 28 см2 

Б 40 см2 

В 49 см2

 

Завдання 7. Яке значення має вираз (480 + а) : 90, якщо а = 150? 

Якщо а = 150, тоді (480 + а) : 90 = (480 + 150) : 90 = 630 : 90 = 7

А 70 

Б 7 

В 700

 

Завдання 8. Скільки хвилин у 18 год 20 хв?

Міркуємо так. 

18 год 20 хв = 18 • 1 год + 20 хв = 18 • 60 хв + 20 хв = 1080 хв + 20 хв = 1100 хв

А 1100 хв 

Б 1010 хв 

В 1080 хв

 

Завдання 9. Бабуся посіяла моркву 28 квітня. Морква зійшла через 16 діб Визнач дату, коли зійшла морква.

Розв'язання.

Оскільки у квітні 30 днів і морква зійшла через 16 діб = 2 доби + 14 діб, маємо

28  + 2 + 14 = 14 (травня) – зійшла морква.

Відповідь: морква зійшла 14 травня.

 

Завдання 10. Запиши розв'язання задачі виразом. За 8 кг слив, по 26 грн за кілограм, заплатили стільки ж, скільки за с кг персиків. Скільки коштує один кілограм персиків.

1) 26 • 8 – заплатили за персики.

2) 26 • 8 : с – ціна персиків.

Відповідь: 26 • 8 : с

 

Завдання 11. Обчисли вирази та зроби перевірку 

63 375 : 507 = 125

_63375 | 507

  507        125

  1267

  1014

    2535

    2535

          0

Перевірка.

х   125

     507

     875

 625   

 63375

 

2407 • 43 = 103501

х  2407 

       43

    7221

  9628

103501

Перевірка.

_103501| 43   

  _86        2407

    175

    172

       30

         0

        301

        301

           0

_103501 | 2407

    9628       43

      7221

      7221

           0

 

Завдання 12. У магазині першого дня продали 5 ящиків персиків, а другого дня – 7 таких самих ящиків, причому першого дня було продано на 30 кг менше, ніж другого. Скільки кілограмів персиків продали першого дня, а скільки другого?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 7 – 5 = 2 (ящ.) – на стільки менше ящиків продали першого дня, ніж другого.

2) 30 : 2 = 15 (кг) – місткість одного ящика.

3) 15 • 5 = 75 (кг) – продали першого дня.

4) 15 • 7 = 105 (кг) – продали другого дня.

2 спосіб.

1) 7 – 5 = 2 (ящ.) – на стільки менше ящиків продали першого дня, ніж другого.

2) 30 : 2 = 15 (кг) – місткість одного ящика.

3) 15 • 5 = 75 (кг) – продали першого дня.

4) 75 + 30 = 105 (кг) – продали другого дня.

Відповідь: першого дня продали 75 кг персиків, другого – 105 кг.

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 4. Варіант 1.

Завдання 1. Яке із чисел записано у вигляді суми розрядних доданків

90 000 + 800 + 40 + 6?

А 9846 

Б 908 046 

В 90 846

 

Завдання 2.  Як правильно записати дріб із чисельником 4 і знаменником 9?

Знаменник вказує на скільки частин поділене і знаходиться під дробовою рискою, чисельник показує скільки взято таких частин і знаходиться над дробовою рискою.

А 9/4

Б 4/9

В 1/9

 

Завдання 3. Скільки всього десятків у числі 348 056?

Відкидаємо цифру розряду одиниць.

А 3480 

Б 34 805 

В 48 056

 

Завдання 4. Яке число треба збільшити в 40 разів, щоб одержати 36 000?

Міркуємо так

х • 40 = 36 000

х = 36 000 : 40 

х = 900

А 900

Б 90

В 9

 

Завдання 5. Маса торта дорівнює 800 г. Яка маса 2/4 торта?

800 : 4 • 2 = 400 (г) – маса частини торта.

А 400 г

Б 1 кг 600 г

В 100 г

 

Завдання 6. Розв'язком якого рівняння є число 120?

Підставимо число 120, знайдемо істинну рівність.

А   х : 3 = 360 

Б  240 : х = 2

В   х • 20 = 60 

 

Завдання 7. Значення виразу 280 : 4 • 10 – 250 : 5 • (4 • 2) дорівнює...

280 : 4 • 10 – 250 : 5 • (4 • 2) = 70 • 10 – 50 • 8 = 700 – 400 = 300 

А 700

Б 400 

В 300

 

Завдання 8.  Яке середнє арифметичне чисел 49, 54, 77? 

(49 + 54 + 77) : 3 = 180 : 3 = 60

Відповідь: середнє арифметичне 60.

 

Завдання 9. Яка площа квадрата зі стороною 8 см? 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Маємо

8 • 8 = 64 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата дорівнює 64 см2.

 

Завдання 10. Обчисли письмово. 

Сума чисел 25 906 і 188 715.

+188715

    25906

  214621

Різниця чисел 970 024 і 563 409

_970024

  563409

  406615 

Добуток чисел 80 504 і 27

х  80504

          27

  563528 

161008

2173608

Частка чисел 622 592 і 608

_622592 | 608

  608        1024

    145

        0

    1459   

    1216

      2432

      2432

            0

 

Завдання 11. Катер за 4 год проплив 96 км, а проти течії за 6 год – 120 км. На скільки швидкість катера за течією була більша, ніж проти течії?

Розв'язання.

1) 96 : 4 = 24 (км/год) – швидкість за течією річки.

2) 120 : 6 = 20 (км/год) – швидкість проти течії річки.

3) 24 – 20 = 4 (км/год) – на стільки швидкість катера за течією була більша, ніж проти течії.

Відповідь: швидкість катера за течією річки була на 4 км/год більша, ніж проти течії річки. 

 

Завдання 12. Добери потрібні цифри.

_ 4*9*5

    4*76

  *718* 

Міркуємо так.

6 + 9 = 15

1 + 7 + 8 = 16

9 – 1 – 1 = 7

7 + 4 = 11

4 – 1 = 3

_ 41965

     4776

   37189 

 

+ 44*6

   *59*

 12*87

Міркуємо так.

6 + 1 = 7

9 + 9 = 18

1 + 4 + 5 = 10

12 – 1 – 4 = 7

+4496

  7591 

12087 

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 4. Варіант 2.

Завдання 1. Яке із чисел записано у вигляді суми розрядних доданків? 

100 000 + 7000 + 50 + 2

А 170 502 

Б 107 502 

В 107 052

 

Завдання 2.  Як правильно записати дріб із чисельником 5 і знаменником 8?

Знаменник вказує на скільки частин поділене і знаходиться під дробовою рискою, чисельник показує скільки взято таких частин і знаходиться над дробовою рискою.

А 8/5

Б 1/8

В 5/8

 

Завдання 3. Скільки всього сотень у числі 506 027?

Відкидаємо цифру розряду одиниць та цифру розрядів десятків.

А 5060 

Б 6027 

Г 50 602

 

Завдання 4.  Яке число треба збільшити в 50 разів, щоб одержати 1200? 

Міркуємо так

х • 50 = 1200

х = 1200 : 50 

х = 24

А 1250 

Б 24

В 60 000

 

Завдання 5. У супермаркет завезли 660 л соку. За день продали 4/6 усієї кількості соку. Скільки літрів соку продали в супермаркеті за день?

660 : 6 • 4 = 440 (л) – літрів соку продали за день.

А 440

Б 110

В 550

 

Завдання 6. Розв'язком якого рівняння є число 100?

Підставимо число 100, знайдемо істинну рівність.

А 25 • х = 250

Б х : 10 = 100

В 3400 : х = 34

 

Завдання 7. 480 : 60 • 20 + 750 : 10 + (15 • З0) = 8 • 20 + 75 + 450 = 160 + 75 + 450 = 685

А 200 

Б 450

В 685

 

Завдання 8. Яке середнє арифметичне чисел 46, 65, 69? 

(46 + 65 + 69) : 3 = 60 

Відповідь: середнє арифметичне 60.

 

Завдання 9. Яка площа квадрата зі стороною 7 см? 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Маємо

7 • 7 = 49 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата дорівнює 49 см2.

 

Завдання 10. Обчисли письмово.

Сума чисел 37 053 і 276 948.

+ 276948

     37053

   314001

Різниця чисел 850 203 і 349 567.

_850203

  349567

  500636

Добуток чисел 20 608 і 34

х 20608 

        34

   82432

 61824

 700672

Частка чисел 488 430 і 405

_488430 | 405

  405         1206

    834

    810

      243

          0

      2430

      2430

            0  

 

Завдання 11. Розв'яжи задачу.

Відстань 232 км мотоцикліст проїхав за 4 год. За скільки годин він проїде 92 км, якщо зменшить швидкість на 12 км/год?

Розв'язання.

1) 232 : 4 = 58 (км/год) – швидкість, з якою проїхав мотоцикліст.

2) 58 – 12 = 46 (км/год) – стане швидкість мотоцикліста.

3) 92 : 46 = 2 (год) – потрібно часу. 

Відповідь: мотоцикліст проїде за 2 години. 

 

Завдання 12. Добери потрібні цифри.

+ 4*9*5

   34*76

   *418*

Міркуємо так.

5 + 6 = 11

1 + 0 + 7 = 8

9 + 2 = 11

1 + 4 + 9 = 14

1 + 4 + 3 = 8

+ 49905

   34276

   84181

 

_232*

  **48

  11*5

Міркуємо так.

5 + 8 = 13

1 + 4 + 7 = 12

1 + 1 + 1 = 3

2 – 1 = 1 

_2323

  1148

  1175

Інші завдання дивись тут...