Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА РОБОТА № 5 Варіант 1. 

Завдання 1. Як правильно записати число: двадцять сім одиниць II класу і сім одиниць І класу? 

А 27 007 

Б 277 

В 7 027

 

Завдання 2. Яке число слідує за числом тридцять сім тисяч двісті дев'ятнадцять?

А 37 218 

Б 37 220

В 37 319

 

Завдання 3. Яку одиницю вимірювання маси потрібно вставити у клітинки, щоб рівність 7000 г = 7 □ була істинною? 

7000 г = 7 • 1000 г = 7 • 1 кг = 7 кг

А ц 

Б т

В кг

 

Завдання 4. У якому виразі порядок дій позначено правильно?

         1       2     3   

А 2308 – 6864 : 44 + 7809

          2        1     3   

Б 2308 – 6864 : 44 + 7809

         3       1     2

В 2308 – 6864 : 44 + 7809

 

Завдання 5. У класній бібліотеці 48 книжок з оповіданнями. Це 2/6 усієї кількості книжок. Скільки всього книжок у бібліотеці? 

Нагадаємо.

Якщо треба знайти дріб від деякого числа, тоді деяке число ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 

Якщо деяке число вже є дробом, тоді, щоб знайти ціле щось, треба деяке число поділити на чисельник і помножити на знаменник.

Якщо 48 книжок уже становить 2/6 , тоді  48 : 2 • 6 = 144 (кн.) – всього книжок у бібліотеці.

А 96 

Б 144 

В 16

 

Завдання 6. Що потрібно зробити, щоб знак нерівності у виразі 7200 > 2400 змінився на знак рівності? 

А додати до 7200 і 2400 те саме число 

Б від 7200 відняти 4200, а до 2400 додати 600 

В 7200 поділити на 60, а 2400 поділити на 40

 

Завдання 7. Які геометричні фігури належать до просторових? 

А квадрат, прямокутник 

Б куб, куля 

В трикутник, ромб

 

Завдання 8. Периметр квадрата дорівнює 16 см. Знайди площу цього квадрата. 

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 4 • 4 = 16 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата 16 см2.

 

Завдання 9. Експедиція в гори тривала 26 діб і закінчилася 4 вересня опівдні. Визнач дату початку експедиції.

Оскільки серпень має 31 день, маємо 

31 + 4 – (4 + 22) = 31 – 22 = 9  

Відповідь: дата початку експедиції 9 серпня опівдні.

 

Завдання 10. Знайди частку й остачу. 

79 121 : 8 = 9890 (ост.1)

_79121 | 8                 

  72         9890 (ост. 1)

    71

    64

      72

      72

         1

         0     

         1

 457 : 4 = 114 (ост. 1)

_457 | 4               

  4        114 (ост. 1)

   5

   4

   17

   16

     1   

 

Завдання 11. Склади й запиши умову задачі за виразом 2048 – 2048 : 8

У магазині було 2048 кг овочів. Першого дня продали восьму частину всіх овочів. Скільки кілограмів овочів залишилося?

 

Завдання 12. Розв'яжи задачу.

Івасик перші чотири дні читав по 57 сторінок книжки за день, а наступні 3 дні — по 48 сторінок. Скільки всього сторінок прочитав хлопчик?

Розв'язання.

1) 57 • 4 = 228 (ст.) – прочитав сторінок за 4 дні.

2) 48 • 3 = 144 (ст.) – прочитав сторінок за 3 дні.

3) 228 + 144 = 372 (ст.) – прочитав всього сторінок хлопчик.

Відповідь: хлопчик прочитав всього 372 сторінки.

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 5. Варіант 2

Завдання 1. Як правильно записати число дванадцять одиниць II класу і двадцять шість одиниць І класу

А 12 026 

Б 26 012

В 12 260

 

Завдання 2. Яке число слідує за числом сорок вісім тисяч сто дев'ятнадцять?

А 48 118

Б 48 219

В 48 120

 

Завдання 3. Яку одиницю вимірювання довжини потрібно вставити у клітинки, щоб рівність 80 м = 800 □ була істинною?

80 м = 80 • 1 м = 80 • 10 дм = 800 дм 

А дм 

Б мм

В см

 

Завдання 4. У якому виразі порядок дій позначено правильно?

                2      1       3

А 500100 – 356 • 101 + 78 052

               1      2      3

Б 500100 – 356 • 101 + 78 052

               3      1      2

В 500100 – 356 • 101 + 78 052

 

Завдання 5. Овочевий магазин продав за день 70 кг яблук, що становило 5/7 маси фруктів у магазині. Яка маса всіх фруктів у магазині? 

Нагадаємо.

Якщо треба знайти дріб від деякого числа, тоді деяке число ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 

Якщо деяке число вже є дробом, тоді, щоб знайти ціле щось, треба деяке число поділити на чисельник і помножити на знаменник.

Якщо 70 кг же становить 5/7 , тоді 

70 : 5 • 7 = 98 (кг) – маса фруктів у магазині.

А 70 

Б 50 

В 98

 

Завдання 6. Що потрібно зробити, щоб знак нерівності у виразі 1600 < 9600 змінився на знак рівності? 

А до 1600 додати 400, а від 9600 відняти 7600 

Б від 1600 і 9600 відняти те саме число 

В 1600 помножити на 3, а 9600 поділити на З

 

Завдання 7. Які геометричні фігури належать до плоских? 

А куб, піраміда 

Б куля, циліндр 

В трикутник, прямокутник

 

Завдання 8. Периметр квадрата — 20 м. Знайди площу цього квадрата.

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) 20 : 4 = 5 (м) – довжина сторони квадрата.

2) 5 • 5 = 25 (м2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата 25 м2.

 

Завдання 9. Екскурсія розпочалася 27 квітня і тривала 14 діб. Визнач дату закінчення екскурсії.

Оскільки квітень має 30 днів, маємо 27 + 3 + 11  

Відповідь: екскурсія закінчилась 11 травня.

 

Завдання 10. Знайди частку 

16 727 : 8 = 2090 (ост. 7)

_16727 | 8                

  16        2090 (ост. 7)

      7

      0

      72

      72

         7

         0

         7

 970 295 : 9 = 107810 (ост. 5)

_970295 | 9                      

  9             107810 (ост. 5)

    7

    0

    70

    63

      72

      72

         9

         9

           5

           0

           5

 

Завдання 11.  Склади й запиши умову задачі за виразом 20 745 : 9 + 20 745

На склад першого дня привезли 20745 кг овочів, другого дня - дев'яту частину того, що привезли раніше. Скільки кілограмів овочів стало на складі?

 

Завдання 12. Від кожної з 8 корів надоїли за день по 15 л молока, а від кожної із 4 корів — по 17 л. Скільки всього літрів молока надоїли?

Розв'язання.

1) 15 • 8 = 120 (л) – надоїли молока від 8 корів.

2) 17 • 4 = 68 (л) – надоїли молока від 4 корів.

3) 120 + 68 = 188 (л) – надоїли всього літрів молока. 

Відповідь: надоїли всього 188 літрів молока.

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 6. Варіант 1.

Завдання 1. Як записати число дванадцять використовуючи римську нумерацію?

Х (десять) + І (один) + І (один)

А ІІХ 

Б ХІІ

В VII

 

Завдання 2. Яке із чисел найбільше 

А 8963

Б 8693

В 8396

 

Завдання 3. Скільки цифр буде в записі частки виразу 176 274 : 63? 

(неповне ділене 176, тому 176 : 63 дасть 1 цифру плюс три цифри, що залишились, буде 4 цифри)

А 5

Б 4 

В З

 

Завдання 4. Чому дорівнюй значення виразу?

Добуток чисел 1600 і 2 зменш на 200.

(1600 • 2) – 200 = 3200 – 200 = 3000

А 1000 

Б 3000 

В 3200

 

Завдання 5. Перший множник — найбільше двоцифрове число, другий в 11 разів менший за перший. Знайди значення добутку цих множників.

99 – перший множник найбільше двоцифрове число.

99 : 11 = 9 – другий множник.

99 • 9 = 891 – добуток.  

А 891 

Б 990 

В 1000

 

Завдання 6.  Чому дорівнює сума 1/6 від 2 дм 4 см і 36 см?

1/6 від 2 дм 4 см = 24 см : 6 • 1= 4 см

36 см + 4 см = 40 см = 4 дм 

А 18 дм 

Б 4 дм 2 см 

В 4 дм

 

Завдання 7.  Яка геометрична фігура об'ємна?

А круг 

Б коло 

В куля

 

Завдання 8. Яке одне й те саме число потрібно вставити, щоб нерівність

була істинною?

48 : * < 72 : *

Відповідь: 1, 2, 3, ….

 

Завдання 9.  Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 18 см2, а периметр — 22 см.

1) 22 : 2 = 11 = 9 + 2 (см) – сума двох сторін прямокутника.

    9 • 2 = 18 (см2) – площа прямокутника.

Треба побудувати прямокутник зі сторонами 9 см і 2 см.

 

Завдання 10. Склади й запиши план розв'язання задачі.

Протягом 4 днів у бібліотеці було видано по 325 книжок щоденно, потім було видано 1470 книжок. Скільки книг залишилось у бібліотеці, якщо книжковий фонд складає 6000 книг?

1) Скільки книг було видано за 4 дні?

2) Скільки всього видано книжок?

3) Скільки книжок  залишилося в бібліотеці?

 

Завдання  11. На скільки 1/8 від числа 66 152 більша за 1/6 числа 4584?

Розв'язання.

1) 66152 : 8 • 1 = 8269 – шукана перша частина (1/8 числа 66 152)

2) 4584 : 6 • 1 = 764 – шукана друга частина (1/6 числа 4584)

3) 8269 – 764 = 7505 – на стільки перша частина більша, ніж друга частина.

Відповідь: на 7505.

 

Завдання 12. Порівняй (>, <, =).

25 хв • 3 + 2 год 56 хв = 75 хв + 2 год 56 хв = 2 год + (75 хв + 56 хв) = 2 год + 125 хв = 2 год + 120 хв + 5 хв = 2 год + 2 год + 5 хв = 4 год 5 хв

З год 18 хв < 25 хв • 3 + 2 год 56 хв

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 6. Варіант 2.

Завдання 1. Як записати число п'ятнадцять, використовуючи римську нумерацію? 

Х (десять) + V (п'ять) 

А XIV

Б VII

В XV

 

Завдання 2. Яке з чисел найбільше?

А 6954 

Б 6549

В 6495

 

Завдання 3.  Скільки цифр буде в записі частки виразу 427 735 : 7? 

(неповне ділене 42, тому 42 : 7 дасть 1 цифру плюс чотири цифри, що залишились, буде 5 цифр)

А 4 

Б 5 

В З

 

Завдання 4. Чому дорівнює значення виразу? 

Частку чисел 1400 і 7 зменш на 100. 

1400 : 7 – 100 = 200 – 100 = 100 

А 300 

Б 200

В 100

 

Завдання 5.  Перший множник — найбільше двоцифрове число, другий у 33 рази менший за перший. Знайди значення добутку цих множників.

99 – перший множник найбільше двоцифрове число.

99 : 33 = 3 – другий множник.

99 • 3 = 297 – добуток.  

А 277 

Б 297

В 300

 

Завдання 6. Чому дорівнює різниця 80 см і 1/3 від 90 см?

1/3 від 90 см = 90 см : 3 • 1 = 30 (см) – від'ємник.

80 – 30 = 50 (см) – різниця.

А 290 см

Б 110 см

В 50 см

 

Завдання 7. Яка геометрична фігура об'ємна?

А круг 

Б конус

В овал

 

Завдання 8. Яке одне й те саме число потрібно вставити, щоб нерівність

була істинною?

56 : * > 28 : *

Відповідь: 1, 2, …

 

Завдання 9. Побудуй прямокутник, площа якого дорівнює 16 см2, а периметр — 20 см.

1) 20 : 2 = 10 = 8 + 2 (см) – сума двох сторін прямокутника.

    8 • 2 = 16 (см2) – площа прямокутника.

Треба побудувати прямокутник зі сторонами 8 см і 2 см.

 

Завдання 10. Склади й запиши план розв'язання задачі.

У дитячому залі міської бібліотеки 9 стелажів, по 315 книг на кожному, і 6 стелажів, по 240 книг на кожному. А в залі для дорослих книг на 2035 більше, ніж у залі для дітей. Скільки всього книг у міській бібліотеці?

1) Скільки книг на 9 стелажах?

2) Скільки книг на 6 стелажах?

3) Скільки всього книг у дитячому залі?

4) Скільки книг у залі для дорослих?

5) Скільки всього книг у міській бібліотеці?

 

Завдання 11.  На скільки 1/7 від числа 58534 більша за 1/5 від числа 4285?

Розв'язання.

1) 58534 : 7 • 1 = 8362 – шукана перша частина (1/7 числа 58534)

2) 4285 : 5 • 1 = 857 – шукана друга частина (1/5 числа 4285)

3) 8362 – 857 = 7505 – на стільки перша частина більша, ніж друга частина.

Відповідь: на 7505.

 

Завдання 12. Порівняй (>, <, =).

15 с • 5 + 24 с = 75 с + 24 с = 99 с = 60 с + 39 с = 1 хв 39 с

4 хв 10 с > 15 с • 5 + 24 с

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 7. Варіант 1.

Завдання 1. У якому рядку числа розташовано в порядку спадання? 

А 90 504, 292 306, 8975, 18 996 

Б 90 504, 8975, 18 996, 292 306 

В 292 306, 90 504, 18 996, 8975

 

Завдання 2. Яке число є розв'язком нерівності 9 • а > 720? 

А 80 

Б 70 

В 90

 

Завдання 3. Скільки хвилин у 12 год 17 хв? 

12 год 17 хв = 12 • 60 хв + 17 хв = 720 хв + 17 хв = 737 хв

А 727 хв 

Б 737 хв

В 1217 хв

 

Завдання 4. У якому рядку результат ділення записано правильно: 7050 : 100? 

А 7 (ост. 50) 

Б 70 (ост. 50)           Перевірка: 70 • 100 + 50 = 7000 + 50 = 7050

В 70 (ост. 5)

 

Завдання 5. Мотоцикл рухається зі швидкістю 65 км/год. Яку відстань він подолає за 5 год?

65 • 5 = 325 (км) – подолає відстань.

А 15 км 

Б 70 км 

В 325 км

 

Завдання 6. Яке число є розв'язком рівняння 

х • 4 = 204

х = 204 : 4

х = 51

А 51 

Б 816

В 200

 

Завдання 7. Поїздка розпочалася о 8 год 45 хв і закінчилася об 11 год 10 хв.  Скільки часу тривала поїздка? 

11 год 10 хв – 8 год 45 хв = 10 год + 1 год + 10 хв – 8 год 45 хв = 10 год + 60 хв + 10 хв – 8 год 45 хв = 10 год 70 хв – 8 год 45 хв = (10 год – 8 год) + (70 хв – 45 хв) = 2 год 25 хв 

А 2 год 5 хв 

Б 2 год 25

В 3 год 25 хв

 

Завдання 8. Накресли відрізок завдовжки 12 см. Знайди 2/3 цього відрізка. Накресли його.

Розв'язання.

12 : 3 • 2 = 8 (см) – довжина шуканого відрізка.

 

Завдання 9. 

29 • 23 – 940 : 20 = 714

х   29

     23

     87

   58

   667

940 : 20 = (800 + 140) : 20 = 40 + 7 = 47

+  667

      47

    714

 

Завдання 10.  Розв'яжи задачу.

У парку посадили 684 дерева. Четверту частину становили клени, шосту частину всіх дерев — берези, а решту дерев — каштани. Скільки посадили каштанів?

Розв'язання.

1) 684 : 4 = 171 (д.) – посадили кленів.

2) 684 : 6 = 114 (д.) – посадили беріз.

3) 171 + 144 = 285 (д.) – посадили кленів та беріз разом.

4) 684 – 285 = 399 (д.) – посадили каштанів.

Відповідь: посадили 399 каштанів.

 

Завдання 11.

8 м 56 см + (34 м – 17 м 5 см) = 25 м 51 см

1 спосіб.

1) 34 м – 17 м 5 см = 33 м 100 см – 17 м 5 см = (33 м – 17 м) + (100 см – 5 см) = 16 м 95 см

2) 8 м 56 см + 16 м 95 см = (8 м + 16 м) + (56 см + 95 см) = 24 м + 151 см = 24 м + 100 см + 51 см = 25 м 51 см  

2 спосіб.

_ 3400

   1705

   1695

+ 1695

     856

   2551

98 ц 40 кг : 60 = 164 кг

1 спосіб.

98 ц 40 кг = 98 • 1 ц + 40 кг = 98 • 100 кг + 40 кг = 9840 кг

9840 кг : 60 = (6000 кг + 3000 + 600 кг + 240 кг) : 60 = 100 кг + 50 кг + 10 кг + 4 кг = 164 кг 

2 спосіб. 

_9840 | 60 

  60      164

  384

  360

    240

    240

       0

 

Завдання 12. Порівняй вирази (>, <, =). 

9706 + 9706 + 9706 < 9706 • 2

4050 • 5 > 4050 • 3 + 4050

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 7. Варіант 2

Завдання 1. У якому рядку числа розташовано в порядку зростання? 

А 70 956, 159 790, 4956, 299 800 

Б 4956, 70 956, 159 790, 299 800 

В 299 800, 159 790, 70 956, 4956

 

Завдання 2. Яке число є розв'язком нерівності 460 < а • 8? 

А 50 

Б 60 

В 40

 

Завдання 3. Скільки хвилин у 18 год 12 хв?

18 год 12 хв = 18 • 1 год + 12 хв = 18 • 60 хв + 12 хв = 1080 хв + 12 хв = 1092 хв

А 1092 хв 

Б 1812 хв  

В 1082 хв

 

Завдання 4. У якому рядку результат ділення записано правильно: 46 070 : 100?

А 46 (ост. 70) 

Б 460 (ост. 70)      (перевірка: 460 • 100 + 70 = 46000 + 70 = 46 070)

В 460 (ост. 7)

 

Завдання 5. Автомобіль рухається зі швидкістю 78 км/год. Яку відстань він подолає за 6 год?

78 • 6 = 468 (км) – подолав відстань.

А 468 км 

Б 79 км 

В 13 км

 

Завдання 6. Яке число є розв'язком рівняння 

х : 6 = 120

х = 120 • 6

х = 720

А 20 

Б 126

В 720

 

Завдання 7. Екскурсія розпочалась о 9 год 15 хв і закінчилась о 13 год 45 хв. Скільки часу тривала екскурсія? 

13 год 45 хв – 9 год 15 хв = (13 год – 9 год) + (45 хв – 15 хв) = 4 год 30 хв

А 5 год 

Б 4 год 

В 4 год 30 хв

 

Завдання 8. Накресли відрізок 10 см. Знайди 3/5 цього відрізка. Накресли його.

Розв'язання.

10 : 5 • 3 = 6 (см) – довжина шуканого відрізка.

 

Завдання 9. Знайди значення виразу. 

28 • 32 – 713 : 31 = 873

х  28

    32

    56

   84

   896

 

_713 | 31

  62     23

    93

    93

      0

_896

    23

  873

 

Завдання 10.  У першій бочці — 248 л води, у другій — у 2 рази більше. Четверту частину всієї води використали для поливу саду. Скільки літрів води залишилось у бочках?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 248 • 2 = 496 (л) – літрів води в другій бочці.

2) 248 + 496 = 744 (л) – літрів води у двох бочках.

3) 744 : 4 = 186 (л) – літрів води використали для поливу.

4) 744 – 186 = 558 (л) – літрів води залишилося у бочках.

2 спосіб.

1) 248 • 2 = 496 (л) – літрів води в другій бочці.

2) 248 + 496 = 744 (л) – літрів води у двох бочках.

3) 4 – 1 = 3 (частини) – частин води залишилося. 

4) 744 : 4 • 3 = 558 (л) – літрів води залишилося у бочках.

Відповідь: у бочках залишилося 558 літрів води.

 

Завдання 11.  Обчисли. 

14 кг 50 г – (8 кг – 3 кг 240 г) = 14500 г – (8000 г – 3240 г) = 9740 г = 9 кг 740 г

Скільки кілограмів у 9740 г? Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. Отже, у 9740 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч у числі 9740, тобто 9, тому 9740 г = 9 кг 740 г.

_ 8000

   3240

   4760

_14500

   4760

   9740

 

4 м 65 см • 20 = (400 см + 65 см) • 20 = 465 см • 20 = 9300 см = 93 м

Скільки метрів у 9300 см? Міркуємо так. 100 см = 1 м. Отже, у 9300 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 9300, тобто 93, тому 9300 см = 93 м.

 

Завдання 12. Порівняй вирази (>, <, =)

9700 • 6 > 6 • 9070

3960 • 9 – 3960 = 3960 • 8

Інші завдання дивись тут...