Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Варіант 1.

Завдання 1. Заміни подані числа сумою розрядних доданків 97 040, 506 701

97 040 = 90 000 + 7 000 + 40

506 701 = 500 000 + 6 000 + 700 + 1

Завдання 2. Обчисли.

1 спосіб.

4 м 65 см • 20 = (4 м + 65 см) • 20 = (4 • 100 см + 65 см) • 20 = 465 см • 20 =

9300 см = 93 м

2 спосіб.

 

4 м 65 см • 20 = (4 м + 65 см) • 20 = (4 м • 20 + 65 см • 20) = 80 м + 1300 см = 8000 см + 1300 см = 9300 см = 93 м

Скільки метрів у 9300 см? Міркуємо так: 100 см = 1 м. Отже, у 9300 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 9300, тобто 93, тому 9300 см = 93 м.

98 ц 40 кг : 60 = (98 • 100 кг + 40 кг) : 60 = 9840 кг : 60 = 164 кг = 1 ц 64 кг

Скільки центнерів у 164 кг? Міркуємо так: 100 кг = 1 ц. Отже, у 164 кг стільки центнерів, скільки всього сотень у числі 164, тобто 1, тому 164 кг = 1 ц 64 кг.

х  465

      20

    9300

_9840 | 60  

  60     164

  384

  360

    240

    240

       0

Завдання 3. Запиши вираз і знайди його значення.

Від добутку чисел 706 і 59 відняти частку чисел 133 760 і 209.

706 • 59 – 133 760 : 209 = 41 654 – 640 = 41 014  

х   706

     59

  6354

3530

41654

_133760 | 209

  1254      640

     836

     836

        0

_41654

     640

  41014 

Завдання 4. Автотуристи за 3 дні проїхали 360 км. Першого дня вони проїхали 2/5, а другого – 3/8 від усього шляху. Скільки кілометрів проїхали автотуристи третього дня?

Розв'язання.

1) 360 : 5 • 2 = 144 (км) – проїхали першого дня.

2) 360 : 8 • 3 = 135 (км) – проїхали другого дня.

3) 144 + 135 = 279 (км) – проїхали першого та другого дня разом.

4) 360 – 279 = 81 (км) – проїхали третього дня.

Відповідь: 81 км.

Завдання 5. 

(2706 + х) : 54 = 90

2706 + х = 90 • 54

2706 + х = 4860

х = 4860 – 2706

х = 2154

(2706 + 2154) : 54 = 90

4860 : 54 = 90

90 = 90

 

х  54 

     90

  4860

 

_ 4860

  2706

 

  2154

+2706

  2154

 

 

  4860

_ 4860 | 54 

   486    90

      0 

   

Завдання 6. Площа прямокутника — 45 дм2. Ширина — 3 дм. Знайди периметр цього прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 45 : 3 = 15 (дм) – довжина прямокутника.

2) (15 + 3) • 2 = 36 (дм) – периметр прямокутника.

Відповідь: 36 дециметрів.

  

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. Варіант 2.

Завдання 1. 

70 956 = 70 000 + 900 + 50 + 6

405 038 = 400 000 + 5 000 + 30 + 8

Завдання 2. 

4 кг 320 г : 40 = (4 кг + 320 г) : 40 = (4 • 1000 г + 320 г) : 40 = 4 320 г : 40 = 108 г

2 м 36 см • 50 = (2 м + 36 см) • 50 = (200 см + 36 см) • 50 =236 см • 50 = 11800 см =

= 118 м

Скільки метрів у 11800 см? Міркуємо так: 100 см = 1 м. Отже, у 11800 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 11800, тобто 118, тому 11800 см = 118 м.

_4320 | 40  

  40      108

    32

      0

     320

     320

        0

_236

     50

11800

Завдання 3. 

До частки чисел 116 280 і 19 додати добуток чисел 405 і 68.

116 280 : 19 + 405 • 68 = 6120 + 27540 = 33 660

_116280 | 19   

  114        6120

     22

     19

      38

      38

        0

х   405

      68

  3240

2430  

27540

+ 27540

     6120

   33660

Завдання 4. 

Відстань між двома пунктами — 1840 км. Із цих пунктів назустріч один одному одночасно виїхали два поїзди. Перший поїзд проїхав 5/8, а другий — 3/10 від усього шляху. На якій відстані один від одного перебувають ці поїзди?

Розв'язання.

1) 1840 : 8 • 5 = 1150 (км) – проїхав перший поїзд.

2) 1840 : 10 • 3 = 552 (км) – проїхав другий поїзд.

3) 1150 + 552 = 1702 (км) – проїхали перший та другий поїзд разом.

4) 1840 – 1702 = 138 (км) – відстань між поїздами.

Відповідь: 138 кілометрів.

Завдання 5. 

х : 18 – 156 = 626

х : 18 = 626 + 156

х : 18 = 782

х = 782 • 18

х = 14076

14076 : 18 – 156 = 782 – 156 = 626

626 = 626 

 

+ 626

   156

 

   782

 

 

 

 

х   782

      18

  6256

  782  

 

14076

 

 

_14076 | 18   

  126      782

    147

    144

       36

       36

         0

_ 782

  156

  626

 

 

 

 

Завдання 6. Площа прямокутника — 1080 дм2. Ширина — 30 дм. Знайди периметр цього прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 1080 : 30 = 36 (дм) – довжина прямокутника.

2) (36 + 30) • 2 = 132 (дм) – периметр прямокутника.

Відповідь: 132 дециметрів.

Інші завдання дивись тут...