Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9. Варіант 1. 

Завдання 1. Виконай обчислення письмово і зроби перевірку. 

970 024 – 563 409 = 406 615

_ 970024

  563409

  406615

Перевірка.

+ 406615

   563409

   970024 

 25 906 + 88 715 = 114 621

+ 25906

   88715

 114621

           Перевірка.

_114621             _114621

   88715    або       25906

   25906                88715

87 116 : 29 = 3004 

_87116 |  29    

 87_         3004

    1

    0_

    11

      0

    116

    116

       0

Перевірка.

х  3004

       29

  27036

  6008_

  87116

4 506 • 407 = 1 833 942

х   4506

      407

   31542 

18024__

1833942

                    Перевірка.

_1833942 | 407               _1833942  | 4506

 1628        4506    або       18024       407

   2059                               3154              

   2035                                    0

      244                              31542

         0                              31542

      2442                                   0

      2442

           0

Завдання 2. За 8 год 5 комбайнів скосили 160 га трави. За скільки годин комбайн скосить 48 га трави?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 160 : 5 = 32 (га) – скосить трави комбайн за 8 год.

2) 32 : 8 = 4 (га) – скосить трави комбайн за 1 год.

3) 48 : 4 = 12 (год) – потрібно часу.

2 спосіб

1) 160 : 8 = 20 (га) – скосять трави 5 комбайнів за 1 год.

2) 20 : 5 = 4 (га) – скосить трави комбайн за 1 год.

3) 48 : 4 = 12 (год) – потрібно часу.

3 спосіб.

1) 160 : 5 : 8 = 160 : 8 : 5 = 4 (га) – скосить трави комбайн за 1 год.

 

2) 48 : 4 = 12 (год) – потрібно часу.

Відповідь: за 12 год комбайн скосить 48 га трави.

Завдання 3. Знайди значення виразу, якщо х = 47. 

20 000 – 28 • 75 + х + 989

Якщо х = 47, тоді 20 000 – 28 • 75 + х + 989 =

=20 000 – 28 • 75 + 47 + 989 = 20 000 – 2100 + 47 + 989=16864

Завдання  4. Заповни пропуски так, щоб рівності були істинними.

515 мм = 5 дм 15 мм   (бо 515 мм = 500 мм + 15 мм = 5 дм 15 мм)

5 год 15 хв = 315 хв   (бо 5 год 15 хв = 5 • 60 хв + 15 хв = 300 хв + 15 хв = 315 хв)

Завдання 5. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 2 см і 4 см.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

(2 + 4) • 2 = 12 (см) – периметр прямокутника.

12 : 4 = 3 (см) – сторона квадрата.

Завдання 6. Порівняй вирази, не виконуючи обчислень

96 : 6 >  96 : 8                   (бо у першому виразі менший дільник)

(50 + 4) • 6 > 50 • 4 + 4 • 6  (застосуємо розподільний закон множення 50 • 4 + 4 • 6 = (50+6)•4)

936 + 306 >  838 + 306         (бо у першому виразі більший перший доданок)

Нагадаємо.

Доданок + Доданок = Сума

Ділене : Дільник = Частка

Зменшуване - Від'ємник = Різниця

Множник • Множник = Добуток

  

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9. Варіант 2.

Завдання 1. Виконай обчислення письмово і зроби перевірку.

286 597 + 49 804 = 336 401

+  286597

     49804

    336401

                 Перевірка.

_ 336401              _ 336401

    49804   або        286597

   286597                 49804

900 200 – 495 307 = 404 893 

_ 900200

  495307

  404893

Перевірка

+ 404893

   495307

   900200

57 810 : 82 = 705

_57810 |  82

 574       705

    41

      0

     410

     410

        0

Перевірка.

х 705

    82

 1410

5640     

57810

6 207 • 304 = 1 886 928

х     6207

        304

     24828

  18621

  1886928

Перевірка.

_1886928 | 6207                 _1886928 | 304

  18621      304        або        1824       6207

     2482                                 629

          0                                 608

      24828                                212

      24828                                   0

           0                                  2128

                                               2128

                                                    0  

Завдання 2. За 6 днів 8 друкарок надрукували 1200 сторінок. Скільки сторінок надрукує одна друкарка за 3 дні? 

Примітка: с. - загальноприйняте скорочення слова "сторінки".

Розв'язання.

1 спосіб

1) 1200 : 8 = 150 (с.) – надрукує одна друкарка за 6 днів.

2) 150 : 6 = 25 (с.) – друкує одна друкарка за 1 день.

3) 25 • 3 = 75 (с.) – надрукує одна друкарка за 3 дні.

2 спосіб

1) 1200 : 6 = 200 (с.) – надрукують 8 друкарок за 1 день.

2) 200 : 8 = 25 (с.) – друкує одна друкарка за 1 день.

3) 25 • 3 = 75 (с.) – надрукує одна друкарка за 3 дні.

3 спосіб

1) 1200 : 8 : 6 = 1200 : 6 : 8 = 25 (с.) – друкує одна друкарка за 1 день.

 

3) 25 • 3 = 75 (с.) – надрукує одна друкарка за 3 дні.

Відповідь: одна друкарка за 3 дні надрукує 75 сторінок. 

Завдання 3. Знайди значення виразу, якщо а = 44.

6868 : (2437 – а • 55) + 334

Якщо а = 44, тоді 6868 : (2437 - а • 55) + 334 =

= 6868 : (2437 – 44 • 55) + 334 = 6868 : (2437 – 2420) + 334 =

= 6868 : 17 + 334 = 404 + 334 = 738

Завдання 4. Заповни пропуски так, щоб рівності були істинними.

515 кг = 5 ц 15 кг  (бо 515 кг = 500 кг + 15 кг = 5 ц + 15 кг = 5 ц 15 кг)

5 хв 15 с = 315 с   (бо 5 хв 15 с = 5 хв + 15 с = 5 • 60 с + 15 с = 300 с + 15 с = 315 с) 

Завдання 5. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

(5 + 3) • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника.

16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата.

Завдання 6. Порівняй вирази, не виконуючи обчислень. 

85 • З < 75 • З           (бо у другому виразі менший множник)

48 : 12 = 48 : 4 : З     (застосований розподільний закон ділення 48:12=48:(4•3)=48:4:3)

349 – 36 > 349 – 63    (бо у першому виразі менший від'ємник)

Нагадаємо.

Доданок + Доданок = Сума

Ділене : Дільник = Частка

Зменшуване - Від'ємник = Різниця

Множник • Множник = Добуток

Інші завдання дивись тут...