Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА РОБОТА № 4. Варіант 1.

Завдання 1. Яке із чисел записано у вигляді суми розрядних доданків

90 000 + 800 + 40 + 6?

А 9846 

Б 908 046 

В 90 846

 

Завдання 2.  Як правильно записати дріб із чисельником 4 і знаменником 9?

Знаменник вказує на скільки частин поділене і знаходиться під дробовою рискою, чисельник показує скільки взято таких частин і знаходиться над дробовою рискою.

А 9/4

Б 4/9

В 1/9

 

Завдання 3. Скільки всього десятків у числі 348 056?

Відкидаємо цифру розряду одиниць.

А 3480 

Б 34 805 

В 48 056

 

Завдання 4. Яке число треба збільшити в 40 разів, щоб одержати 36 000?

Міркуємо так

х • 40 = 36 000

х = 36 000 : 40 

х = 900

А 900

Б 90

В 9

 

Завдання 5. Маса торта дорівнює 800 г. Яка маса 2/4 торта?

800 : 4 • 2 = 400 (г) – маса частини торта.

А 400 г

Б 1 кг 600 г

В 100 г

 

Завдання 6. Розв'язком якого рівняння є число 120?

Підставимо число 120, знайдемо істинну рівність.

А   х : 3 = 360 

Б  240 : х = 2

В   х • 20 = 60 

 

Завдання 7. Значення виразу 280 : 4 • 10 – 250 : 5 • (4 • 2) дорівнює...

280 : 4 • 10 – 250 : 5 • (4 • 2) = 70 • 10 – 50 • 8 = 700 – 400 = 300 

А 700

Б 400 

В 300

 

Завдання 8.  Яке середнє арифметичне чисел 49, 54, 77? 

(49 + 54 + 77) : 3 = 180 : 3 = 60

Відповідь: середнє арифметичне 60.

 

Завдання 9. Яка площа квадрата зі стороною 8 см? 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Маємо

8 • 8 = 64 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата дорівнює 64 см2.

 

Завдання 10. Обчисли письмово. 

Сума чисел 25 906 і 188 715.

+188715

    25906

  214621

Різниця чисел 970 024 і 563 409

_970024

  563409

  406615 

Добуток чисел 80 504 і 27

х  80504

          27

  563528 

161008

2173608

Частка чисел 622 592 і 608

_622592 | 608

  608       1024

    145

        0

    1459   

    1216

      2432

      2432

            0

 

Завдання 11. Катер за 4 год проплив 96 км, а проти течії за 6 год – 120 км. На скільки швидкість катера за течією була більша, ніж проти течії?

Розв'язання.

1) 96 : 4 = 24 (км/год) – швидкість за течією річки.

2) 120 : 6 = 20 (км/год) – швидкість проти течії річки.

3) 24 – 20 = 4 (км/год) – на стільки швидкість катера за течією була більша, ніж проти течії.

Відповідь: швидкість катера за течією річки була на 4 км/год більша, ніж проти течії річки. 

 

Завдання 12. Добери потрібні цифри.

Міркуємо так.

10 + 5  6 = 9 (* - невідома різниця, тому позичаємо 1 десяток і від зменшуваного віднімаємо від'ємник) 

8 + 7 + 1 = 10 + 6 (* - невідоме зменшуване, тому до суми додаємо від'ємник та 1

позичений десяток раніше, отримаємо зменшуване та новий перехідний 1 десяток)

 1 – 1 = 7 (* - невідомий від'ємник, тому від зменшуваного віднімаємо позичений

раніше 1 десяток і віднімаємо різницю) 

7 + 4 = 10 + 1 (* - невідоме зменшуване, тому до суми додаємо від'ємник, отримаємо

зменшуване та новий перехідний 1 десяток)

4 – 1 = 3 (* - невідома різниця, тому від зменшуваного віднімаємо тільки позичений

1 десяток, оскільки від'ємник дорівнює нулю) 

_ 4*9*5

    4*76

  *718* 

_ 41965

    4776

   37189 

 

Міркуємо так.

7 - 6 = 1  (* - невідомий доданок, тому від суми віднімаємо відомий доданок)

10 + 8 - 9 = 9 (* - невідомий доданок, тому позичаємо 1 десяток і від суми

віднімаємо відомий доданок)

4 + 5 + 1 = 10 + 0 (* - сума, тому додаємо відомі доданки та 1 позичений

десяток, отримаємо 1 позичений десяток)

12 – 4 - 1 = 7 (* - невідомий доданок, тому від суми віднімаємо відомий

доданок і 1 позичений десяток)

+ 44*6

   *59*

 12*87

+4496

  7591

12087 

 

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 4. Варіант 2.

Завдання 1. Яке із чисел записано у вигляді суми розрядних доданків? 

100 000 + 7000 + 50 + 2

А 170 502 

Б 107 502 

В 107 052

 

Завдання 2.  Як правильно записати дріб із чисельником 5 і знаменником 8?

Знаменник вказує на скільки частин поділене і знаходиться під дробовою рискою, чисельник показує скільки взято таких частин і знаходиться над дробовою рискою.

А 8/5

Б 1/8

В 5/8

 

Завдання 3. Скільки всього сотень у числі 506 027?

Відкидаємо цифру розряду одиниць та цифру розрядів десятків.

А 5060 

Б 6027 

Г 50 602

 

Завдання 4.  Яке число треба збільшити в 50 разів, щоб одержати 1200? 

Міркуємо так

х • 50 = 1200

х = 1200 : 50 

х = 24

А 1250 

Б 24

В 60 000

 

Завдання 5. У супермаркет завезли 660 л соку. За день продали 4/6 усієї кількості соку. Скільки літрів соку продали в супермаркеті за день?

660 : 6 • 4 = 440 (л) – літрів соку продали за день.

А 440

Б 110

В 550

 

Завдання 6. Розв'язком якого рівняння є число 100?

Підставимо число 100, знайдемо істинну рівність.

А 25 • х = 250

Б х : 10 = 100

В 3400 : х = 34

 

Завдання 7. 480 : 60 • 20 + 750 : 10 + (15 • З0) = 8 • 20 + 75 + 450 = 160 + 75 + 450 = 685

А 200 

Б 450

В 685

 

Завдання 8. Яке середнє арифметичне чисел 46, 65, 69? 

(46 + 65 + 69) : 3 = 60 

Відповідь: середнє арифметичне 60.

 

Завдання 9. Яка площа квадрата зі стороною 7 см? 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Маємо

7 • 7 = 49 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата дорівнює 49 см2.

 

Завдання 10. Обчисли письмово.

Сума чисел 37 053 і 276 948.

+ 276948

     37053

   314001

Різниця чисел 850 203 і 349 567.

_850203

  349567

  500636

Добуток чисел 20 608 і 34

х 20608 

        34

   82432

 61824

 700672

Частка чисел 488 430 і 405

_488430 | 405

  405         1206

    834

    810

      243

          0

      2430

      2430

            0  

 

Завдання 11. Розв'яжи задачу.

Відстань 232 км мотоцикліст проїхав за 4 год. За скільки годин він проїде 92 км, якщо зменшить швидкість на 12 км/год?

Розв'язання.

1) 232 : 4 = 58 (км/год) – швидкість, з якою проїхав мотоцикліст.

2) 58 – 12 = 46 (км/год) – стане швидкість мотоцикліста.

3) 92 : 46 = 2 (год) – потрібно часу. 

Відповідь: мотоцикліст проїде за 2 години. 

 

Завдання 12. Добери потрібні цифри.

Міркуємо так.

5 + 6 = 10 + 1  (* - сума, тому додаємо доданки, отримаємо перехідний 1 десяток) 

8 - 7 - 1 = 0 (* - невідомий доданок, тому позичаємо 1 десяток для суми

і від суми віднімаємо відомий доданок та отриманий раніше 1 перехідний десяток)

10 + 1 – 9 = 2 (* - невідомий доданок, тому для суми позичаємо 1 десяток, потім від

суми віднімаємо відомий доданок)

10 + 4 – 4 - 1 = 9 (* - невідомий доданок, тому для суми позичаємо 1 десяток, потім від 

 

суми віднімаємо відомий доданок та позичений раніше 1 десяток)

4 + 3 + 1 = 8 (* - сума, тому додаємо відомі доданки та 1 позичений десяток)

+ 4*9*5

   34*76

   *418*

+ 49905

   34276

   84181

Міркуємо так.

5 + 8 = 10 + 3 (* - невідоме зменшуване, тому до суми додаємо від'ємник, отримаємо зменшуване та новий перехідний 1 десяток).

10 + 2 - 4 - 1 = 7 (* - невідома різниця, тому для зменшуваного позичаємо 1 десяток і від зменшуваного віднімаємо від'ємник та раніше позичений 1 десяток).

 1 – 1 = 1 (* - невідомий від'ємник, тому від зменшуваного віднімаємо позичений

 

раніше 1 десяток і віднімаємо різницю) 

 1 = 1 (* - невідомий від'ємник, тому від зменшуваного віднімаємо різницю) 

 _232*

  **48

  11*5

 _2323

  1148

  1175

 Інші завдання дивись тут...