Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА РОБОТА № 5 Варіант 1. 

Завдання 1. Як правильно записати число: двадцять сім одиниць II класу і сім одиниць І класу? 

А 27 007 

Б 277 

В 7 027

 

Завдання 2. Яке число слідує за числом тридцять сім тисяч двісті дев'ятнадцять?

А 37 218 

Б 37 220

В 37 319

 

Завдання 3. Яку одиницю вимірювання маси потрібно вставити у клітинки, щоб рівність 7000 г = 7 □ була істинною? 

7000 г = 7 • 1000 г = 7 • 1 кг = 7 кг

А ц 

Б т

В кг

 

Завдання 4. У якому виразі порядок дій позначено правильно?

         1       2     3   

А 2308 – 6864 : 44 + 7809

          2        1     3   

Б 2308 – 6864 : 44 + 7809

         3       1     2

В 2308 – 6864 : 44 + 7809

 

Завдання 5. У класній бібліотеці 48 книжок з оповіданнями. Це 2/6 усієї кількості книжок. Скільки всього книжок у бібліотеці? 

Нагадаємо.

Якщо треба знайти дріб від деякого числа, тоді деяке число ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 

Якщо деяке число вже є дробом, тоді, щоб знайти ціле щось, треба деяке число поділити на чисельник і помножити на знаменник.

Якщо 48 книжок уже становить 2/6 , тоді  48 : 2 • 6 = 144 (кн.) – всього книжок у бібліотеці.

А 96 

Б 144 

В 16

 

Завдання 6. Що потрібно зробити, щоб знак нерівності у виразі 7200 > 2400 змінився на знак рівності? 

А додати до 7200 і 2400 те саме число 

Б від 7200 відняти 4200, а до 2400 додати 600 

В 7200 поділити на 60, а 2400 поділити на 40

 

Завдання 7. Які геометричні фігури належать до просторових? 

А квадрат, прямокутник 

Б куб, куля 

В трикутник, ромб

 

Завдання 8. Периметр квадрата дорівнює 16 см. Знайди площу цього квадрата. 

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) 16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

2) 4 • 4 = 16 (см2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата 16 см2.

 

Завдання 9. Експедиція в гори тривала 26 діб і закінчилася 4 вересня опівдні. Визнач дату початку експедиції.

Оскільки серпень має 31 день, маємо 

31 + 4 – (4 + 22) = 31 – 22 = 9  

Відповідь: дата початку експедиції 9 серпня опівдні.

 

Завдання 10. Знайди частку й остачу. 

79 121 : 8 = 9890 (ост.1)

_79121 | 8                 

  72         9890 (ост. 1)

    71

    64

      72

      72

         1

         0     

         1

 123 457 : 4 = 30864 (ост. 1)

_123457 | 4               

 12          30864 (ост. 1)

    3

   

    34

    32

     25

     24

       17

       16

         1    

 

Завдання 11. Склади й запиши умову задачі за виразом 2048 – 2048 : 8

У магазині було 2048 кг овочів. Першого дня продали восьму частину всіх овочів. Скільки кілограмів овочів залишилося?

 

Завдання 12. Розв'яжи задачу.

Івасик перші чотири дні читав по 57 сторінок книжки за день, а наступні 3 дні — по 48 сторінок. Скільки всього сторінок прочитав хлопчик?

Примітка. с. - загальноприйняте позначення слова "сторінки".

Розв'язання.

1) 57 • 4 = 228 (с.) – прочитав за перші чотири дні.

2) 48 • 3 = 144 (с.) – прочитав за наступні 3 дні.

3) 228 + 144 = 372 (с.) – прочитав всього сторінок хлопчик.

Відповідь: хлопчик прочитав всього 372 сторінки.

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 5. Варіант 2

Завдання 1. Як правильно записати число дванадцять одиниць II класу і двадцять шість одиниць І класу

А 12 026 

Б 26 012

В 12 260

 

Завдання 2. Яке число слідує за числом сорок вісім тисяч сто дев'ятнадцять?

А 48 118

Б 48 219

В 48 120

 

Завдання 3. Яку одиницю вимірювання довжини потрібно вставити у клітинки, щоб рівність 80 м = 800 □ була істинною?

80 м = 80 • 1 м = 80 • 10 дм = 800 дм 

А дм 

Б мм

В см

 

Завдання 4. У якому виразі порядок дій позначено правильно?

              2      1       3

А 500100 – 356 • 101 + 78 052

            1      2      3

Б 500100 – 356 • 101 + 78 052

            3      1      2

В 500100 – 356 • 101 + 78 052

 

Завдання 5. Овочевий магазин продав за день 70 кг яблук, що становило 5/7 маси фруктів у магазині. Яка маса всіх фруктів у магазині? 

Нагадаємо.

Якщо треба знайти дріб від деякого числа, тоді деяке число ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 

Якщо деяке число вже є дробом, тоді, щоб знайти ціле щось, треба деяке число поділити на чисельник і помножити на знаменник.

Якщо 70 кг же становить 5/7 , тоді 

70 : 5 • 7 = 98 (кг) – маса фруктів у магазині.

А 70 

Б 50 

В 98

 

Завдання 6. Що потрібно зробити, щоб знак нерівності у виразі 1600 < 9600 змінився на знак рівності? 

А до 1600 додати 400, а від 9600 відняти 7600 

Б від 1600 і 9600 відняти те саме число 

В 1600 помножити на 3, а 9600 поділити на З

 

Завдання 7. Які геометричні фігури належать до плоских? 

А куб, піраміда 

Б куля, циліндр 

В трикутник, прямокутник

 

Завдання 8. Периметр квадрата — 20 м. Знайди площу цього квадрата.

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) 20 : 4 = 5 (м) – довжина сторони квадрата.

2) 5 • 5 = 25 (м2) – площа квадрата.

Відповідь: площа квадрата 25 м2.

 

Завдання 9. Екскурсія розпочалася 27 квітня і тривала 14 діб. Визнач дату закінчення екскурсії.

Оскільки квітень має 30 днів, маємо 27 + 3 + 11  

Відповідь: екскурсія закінчилась 11 травня.

 

Завдання 10. Знайди частку 

16 727 : 8 = 2090 (ост. 7)

_16727 | 8                

  16        2090 (ост. 7)

      7

      0

      72

      72

         7

         0

         7

 970 295 : 9 = 107810 (ост. 5)

_970295 | 9                      

  9             107810 (ост. 5)

    7

    0

    70

    63

      72

      72

         9

         9

           5

           0

           5

 

Завдання 11.  Склади й запиши умову задачі за виразом 20 745 : 9 + 20 745

На склад першого дня привезли 20745 кг овочів, другого дня - дев'яту частину того, що привезли раніше. Скільки кілограмів овочів стало на складі?

 

Завдання 12. Від кожної з 8 корів надоїли за день по 15 л молока, а від кожної із 4 корів — по 17 л. Скільки всього літрів молока надоїли?

Розв'язання.

1) 15 • 8 = 120 (л) – надоїли молока від 8 корів.

2) 17 • 4 = 68 (л) – надоїли молока від 4 корів.

3) 120 + 68 = 188 (л) – надоїли всього молока. 

Відповідь: всього надоїли 188 літрів молока.

Інші завдання дивись тут...