Інші завдання дивись тут... 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. варіант 1.

Завдання 1. До чисел 79 999, 100 000 запиши попереднє і наступне числа.

79 998 і 80 000 

99 999 і 100 001

Завдання 2

Від добутку чисел 1628 і 5 відняти частку чисел 2744 і 7.

1628 • 5 – 2744 : 7 = 8140 – 392 = 7748

х  1628

        5

   8140

_2744 |  7  

 21       392

  64

  63

    14

    14

      0

Завдання 3. 

3 першої ділянки зібрали 9 мішків картоплі, а з другої — 4 такі самі мішки. З другої ділянки зібрали на 250 кг менше, ніж із першої. Скільки кілограмів картоплі зібрали з кожної ділянки?

Розв'язання.

1) 9 – 4 = 5 (м.) – на стільки більше мішків зібрали з першої ділянки.

2) 250 : 5 = 50 (кг) – маса одного мішка.

3) 50 • 9 = 450 (кг) – зібрали з першої ділянки.

4) 50 • 4 = 200 (кг) – зібрали з другої ділянки.

Відповідь: 450 кілограмів, 200 кілограмів.

Завдання 4. 

10 км 285 м : 5 = (10 км + 285 м) : 5 = 2 км + 57 м = 2 км 57 м

_285 |  5

 25     57

   35

   35

    0

9 м 35 см : 55 см = (9 • 100 см + 35 см) : 55 см = 935 см : 55 см = 17

_935 | 55

 55     17

 385 

 385

    0

Завдання 5 .

(4508 - 540) : х = 16

3968 : х = 16

х = 3968 : 16

х = 248

3968 : 248 = 16

16=16

_4508

   540

 3968

_3968 | 16

 32      248

  76

  64

  128

  128

     0   

_3968 | 248

 248     16

 1488

 1488

 

      0   

Завдання 6. 

Периметр майданчика квадратної форми дорівнює 280 м. Знайди площу майданчика.

Нагадаємо, що у квадрата всі сторони рівні.

Формула периметра квадрата Р = а • 4 = а + а + а + а, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата S = a • а, де a – довжина сторони квадрата. 

Розв'язання.

1) 280 : 4 = 70 (м) – довжина сторони майданчика.

2) 70 • 70 = 4900 (м2) – площа майданчика.

Відповідь: 4900 м2.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Варіант 2.

Завдання 1. 

До чисел 59 999, 90 000 запиши попереднє і наступне числа

59 998 і 60 000

89 999 і 90 001

Завдання 2. 

Від частки чисел 645 348 і 4 відняти добуток чисел 3897 і 6.

645 348 : 4 – 3897 • 6 = 161337 – 23382 = 137955

_645348 |  4     

 4            161337

 24

 24

    5

    4

    13

    12

     14

     12

      28

      28

        0 

х 3897

       6

 23382

_161337

   23382 

 137955

Завдання 3.

Два автомобілі їхали з однаковою швидкістю. Перший був у дорозі 8 год, а другий — 3 год. Перший проїхав на 320 км більше, ніж другий. Скільки кілометрів проїхав кожний автомобіль?

Розв'язання.

1) 8 – 3 = 5 (год) – на стільки більше годин був у дорозі перший автомобіль.

2) 320 : 5 = 64 (км/год) – швидкість автомобілів.

3) 64 • 8 = 512 (км) – проїхав перший автомобіль.

4) 64 • 3 = 192 (км) – проїхав другий автомобіль.

Відповідь: 512 кілометрів, 192 кілометри.

Завдання 4.

1 т 560 кг : 15 кг = (1 • 1000 кг + 560 кг) : 15 кг = 1560 кг : 15 кг = 104

_1560 | 15

 15      104

    6 

    0

    60

    60

      0

 9 м 52 см : 56 = (9 • 100 см + 52 см) : 56 = 952 см : 56 = 17 см

_952 | 56

 56     17

 392

 392

    0

Завдання 5 .

(7315 - 6895) : х = 28

420 : х = 28

х = 420 : 28

х = 15

420 : 15 = 28

28=28

_7315

 6895

   420

_420| 28

 28    15

 140

 140

    0   

_420| 15

 30    28

 120

 120

 

    0

Завдання 6.

Периметр майданчика квадратної форми дорівнює 320 м. Знайди площу майданчика.

Нагадаємо, що у квадрата усі сторони рівні.

Формула периметра квадрата Р = а • 4 = а + а + а + а, де a – довжина сторони квадрата. 

Формула площі квадрата S = a • а, де a – довжина сторони квадрата

Розв'язання.

1) 320 : 4 = 80 (м) – довжина сторони майданчика.

2) 80 • 80 = 6400 (м2) – площа майданчика.

Відповідь: 6400 м2.

Інші завдання дивись тут...