Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З. Варіант 1.

Завдання 1. Розклади числа на розрядні доданки: 

76 205 = 70 000 + 6 000 + 200 + 5

685 020 = 600 000 + 80 000 + 5 000 + 20

Завдання 2. Знайди значення виразу, якщо а = 906, Ь = 852 368. 

(90 000 - а • 28) + Ь

Якщо а = 906, Ь = 852 368, тоді (90 000 – а • 28) + Ь = (90 000 – 906 • 28) + 852 368 =

=(90 000 – 25368) + 852 368 = 64632 + 852 368 = 917000

х   906 

      28

   7248

 1812

 25368

_  90000

    25368

    64632

+852368

   64632

 917000

Завдання 3.

У дві пекарні відправили 161 мішок борошна. Перша пекарня отримала 3 т 800 кг борошна, а друга – 4 т 250 кг. Скільки мішків отримала кожна пекарня?

Розв'язання.

1) 3 800 + 4 250 = 8 050 (кг) – отримали всього кілограмів борошна.

2) 8 050 : 161 = 50 (кг) – кілограмів борошна в одному мішку.

3) 3800 : 50 = 76 (м.) – отримала мішків перша пекарня.

4) 4250 : 50 = 85 (м.) – отримала мішків друга пекарня.

Відповідь: 76 мішків, 85 мішків.

Завдання 4. 

Розстав знаки арифметичних дій, щоб рівність була істинною 4800 □ 10 □ 100=480. 

4800 • 10 : 100 = 480

Завдання 5. Порівняй іменовані числа (>, <, =). 

20 т =  200 ц                    (бо 20 т = 20 • 10 ц = 200 ц)

46 700 кг < 4670 ц             (бо 4670 ц = 4670 • 100 кг = 467000 кг)  

Завдання 6.

Довжина садової ділянки — 86 м, а ширина на 24 м менша. Знайди площу ділянки.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника,b – ширина прямокутника

Розв'язання.

1) 86 – 24 = 62 (м) – ширина садової ділянки.

2) 86 • 62 = 5332 (м2) – площа садової ділянки.

Відповідь: 5332 м2.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. Варіант 2.

Завдання 1. Розклади числа на розрядні доданки.

54 208 = 50 000 + 4 000 + 200 + 8

950 906 = 900 000 + 50 000 + 900 + 6

Завдання 2. 

Знайди значення виразу, якщо а = 127 204, б = 699

29 • (а : 49 - Ь)

Якщо а = 127 204, Ь = 699, тоді 29 • (а : 49 - Ь) = 29 • (127 204 : 49 – 699) =

= 29 • (2596 – 699) = 29 • 1897 = 55013

_ 127204 |  49

   98        2596

   292

   245

     470

     441

       294

       294

          0

_2596

   699

 1897

х  1897 

      29

 17073

 3794

 55013

Завдання 3. 

На два міські базари завезли 234 однакові ящики з фрукта¬ми. На перший привезли 2 т 650 кг, на другий — 3 т 200 кг, Скільки ящиків завезли на кожний базар?

Розв'язання.

1) 2 650 + 3 200 = 5 850 (кг) – отримали всього кілограмів фруктів.

2) 5 850 : 234 = 25 (кг) – кілограмів фруктів  в одному ящику.

3) 2 650 : 25 = 106 (ящ.) – завезли ящиків на перший базар.

4) 3 200 : 25 = 128 (ящ.) – завезли ящиків на другий базар.

Відповідь: 106 ящиків, 128 ящиків.

Завдання 4. Розстав знаки арифметичних дій, щоб рівність була істинною (340 □ 660) □ 10 = 100

(340 + 660) : 10 = 100

Завдання 5. Порівняй іменовані числа (>, <, =).

501 т > 510 ц          (бо 501 т = 501 • 10 ц = 5010 ц)

809 т < 8090 кг       (бо 809 т = 809 • 1000 кг = 809 000 кг)

Завдання 6. 

Ширина городу становить 25 м, довжина на 8 м більша. Знайди площу городу.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника,b – ширина прямокутника

Розв'язання.

1) 25 + 8 = 33 (м) – довжина городу.

2) 33 • 25 = 825 (м2) – площа городу.

Відповідь: 825 м2.

Інші завдання дивись тут...