Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант 1.

Завдання 1. Запиши число, у якому…

25 одиниць ІІ класу

4 одиниці II класу, 16 одиниць І класу

207 одиниць І класу, 18 одиниць ІІ класу

100 одиниць ІІ класу, 8 одиниць І класу

25 000

4 016

18 207

100 008

Завдання 2. 

Спортивний майданчик має довжину 25 м, а ширину — на 5 м меншу. 2/5 площі майданчика займають спортивні споруди. Яку площу займають спортивні споруди?

Розв'язання.

1) 25 – 5 = 20 (м) – ширина майданчика.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника,b – ширина прямокутника

2) 25 • 20 = 500 (м2) – площа майданчика.

3) 500 : 5 • 2 = 200 (м2) – займають площу спортивні споруди.

Відповідь: 200 м2.

Завдання 3. 

456 • 98 – 99 108 : 36 + 29 977 = 44688 – 2753 + 29 977 = 71912

х    456

       98

    3648

  4104  

  44688

_99108 | 36  

 72         2753

 271

 252

   190

   180

     108

     108

        0

_ 44688

    2753

  41935

+41935

  29977

  71912

Завдання 4. 

1/8 доби = 3 год = 180 хв

1/8 доби = 24 год : 8 • 1 = 3 год = 3 • 60 хв = 180 хв

3856 ц = 385 т 6 ц

3856 ц = 3850 ц + 6 ц = 385 т 6 ц або міркуємо так:

10 ц = 1 т. Отже, у 3856 ц стільки тонн, скільки всього десятків у числі 3856, тобто 385, тому 3856 ц = 385 т 6 ц

12 306 кг = 123 ц 6 кг 

12 306 кг = 12 300 кг + 6 кг = 123 ц 6 кг або міркуємо так:

100 кг = 1 ц. Отже, у 12306 кг стільки центнерів, скільки всього сотень у числі 12306, тобто 123, тому 12306 кг = 123 ц 6 кг 

Завдання 5.

х : 8 = 40 608

х = 40 608 • 8

х = 324 864

324 864 : 8 = 40 608

х  40608

          8

  324864

_ 324864 | 8 

  32          40608

     48

     48

        64

        64

          0 

Завдання 6. Побудуй два різні прямокутники, периметр яких дорівнює 12 см.

12 : 2 = 6 (см) – півпериметр, або сума довжини і ширини прямокутника, тому

6 = 5 + 1, 6 = 4 + 2

Прямокутник зі сторонами 5 см та 1 см.

Прямокутник зі сторонами 4 см та 2 см.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. Варіант 2. 

Завдання 1. Запиши число, у якому... 

170 одиниць II класу; 

7 одиниць II класу, 14 одиниць І класу; 

408 одиниць І класу, 24 одиниці II класу; 

200 одиниць II класу, 6 одиниць І класу.

170 000

7 014

24 408

200 006

Завдання 2. Ширина ділянки прямокутної форми – 38 м, а довжина на 12 м більша. 3/10 площі ділянки займають овочі. Яку площу займають овочі?

Розв'язання.

1) 38 + 12 = 50 (м) – довжина ділянки.

Нагадаємо формулу площі прямокутника: 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

2) 38 • 50 = 1900 (м2) – площа ділянки.

3) 1900 : 10 • 3 = 570 (м2) – займають площу овочі.

Відповідь: 570 м2.

Завдання 3.

34 176 : 64 + 58 • 36 + 73 989 = 534 + 2088 + 73 989 = 76 611

_34176 | 64  

 320      534

   217

   192

     256

     256

        0

х    58

      36

    348

  174  

  2088

+  73989 

     2088

       534

    76611

Завдання 4. Виконай перетворення.

1/4 доби = 6 год =  360 хв

1/4 доби = 24 год : 4 • 1 = 6 год = 6 • 60 хв = 360 хв

2270 кг = 22 ц 70 кг

2270 кг = 2200 кг + 70 кг = 22 ц + 70 кг = 22 ц 70 кг або

міркуємо так: 100 кг = 1 ц. Отже, у 2270 кг стільки центнерів, скільки всього сотень у числі 2270, тобто 22, тому 2270 кг = 22 ц 70 кг 

156 ц = 15 т 6 ц 

156 ц = 150 ц + 6 ц = 15 т 6 ц  або

міркуємо так: 10 ц = 1 т. Отже, у 156 ц стільки тонн, скільки всього десятків у числі 156, тобто 15, тому 156 ц = 15 т 6 ц

Завдання 5.

х : 8 = 15 608

х = 15 608 • 8

х = 124 864

124 864 : 8 = 15 608

15 608 = 15 608

 

х    15608

            8

    124864

 

 

 

 

 

 

_124864 | 8  

   8        15608

   44

   40

     48

     48

        64

        64

 

          0

Завдання 6. Побудуй два різні прямокутники, периметр яких дорівнює 14 см. 

Розв'язання.

14 : 2 = 7 (см) – півпериметр, або сума довжини і ширини прямокутника, тому

7 = 6 + 1 , 7 = 5 + 2 , 7 = 4 + 3

Прямокутник зі сторонами 6 см та 1 см.

Прямокутник зі сторонами 5 см та 2 см.

Прямокутник зі сторонами 4 см та 3 см.

Інші завдання дивись тут...