Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. Варіант 1.

Завдання 1. Запиши числа, які складаються з:

23 одиниць II класу і 130 одиниць І класу; 

8 сотень тисяч, 7 тисяч, 5 десятків і 4 одиниць.

23 130

807 054

Завдання 2. 

3 міста до дачного селища велосипедист їхав 3 год зі швидкістю 18 км/год. Дорогою назад велосипедист проїхав ту ж саму відстань за 6 год. Із якою швидкістю їхав велосипедист дорогою назад?

Розв'язання.

1) 18 • 3 = 54 (км) – відстань між містом та дачним селищем.

2) 54 : 6 = 9 (км/год) – швидкість, з якою велосипедист їхав назад.

Відповідь: 9 км/год.

Завдання 3. 

701 000 – 565 190) : 503 • 809 = 135 810 : 503 • 809 = 270 • 809 = 218 430

 

_701000

  565190

  135810

_135810 | 503 

  1006      270

    3521

    3521

         0 

х  809

     270

  5663

1618  

218430

Завдання 4. Розв'яжи рівняння з невідомим від'ємником

948 – х = 469;    х – 278 = 457

Зменшуване - від'ємник = різниця.   

948 – х = 469 

х = 948 – 469 

х = 479

948 – 479 = 469

Завдання 5. Порівняй іменовані числа (>, <, =).

4 м 6 см < 4 м 600 мм    

(бо 4 м 6 см = 4 м + 6 • 10 мм = 4 м 60 мм, тоді 4 м 60 мм < 4 м 600 мм)

8 кг 75 г < 8705 г      

(бо 8 кг 75 г = 8 кг + 75 г = 8 • 1000 г + 75 г = 8075 г, тоді 8075 г < 8705 г)

Завдання 6. Периметр прямокутної ділянки — 188 м, довжина — 56 м Знайди площу цієї ділянки.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 188 : 2 = 94 (м) – півпериметр, або сума довжини та ширини ділянки.

2) 94 – 56 = 38 (м) – ширина прямокутної ділянки.

2) 56 • 38 = 2128 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: 2128 м2.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6. Варіант 2. 

Завдання 1. Запиши числа, які складають

9 сотень тисяч, 5 десятків тисяч, 6 десятків, 3 одиниці

204 одиниць ІІ класу і 15 одиниць І класу

950 063

204 015

Завдання 2. Вантажний автомобіль повинен проїхати 579 км за 15 год. Ґрунтовою дорогою він їхав 9 год зі швидкістю 35 км/год, а потім виїхав на шосе. Із якою швидкістю він повинен рухатися по шосе, щоб вчасно прибути до місця призначення?

Розв'язання.

1) 35 • 9 = 315 (км) – проїхав ґрунтовою дорогою.

2) 579 – 315 = 264 (км) – шлях по шосе.

3) 15 – 9 = 6 (год) – час проїзду по шосе.

4) 264 : 6 = 44 (км/год) – швидкість по шосе.

Відповідь: 44 км/год

Завдання 3. 

(32 158 + 490) : 308 • 102 = 10812

+32158

     490

  32648

 

 

 

 

_32648 | 308 

  308       106

    184

    __0

    1848

    1848

         0 

х  106

    102

    212

 106   

 10812

 

 

Завдання 3. Розв'яжи рівняння з невідомим дільником

х : 61 = 305 ;    540 : х = 20

Ділене : Дільник = Частка

540 : х = 20

х = 540 : 20 

х = (600 - 60) : 20

х = 30 – 3 

х = 27

540 : 27 = 20 

Завдання 4. Порівняй іменовані числа (>, <, =)

60 т 7 ц < 670 ц                

(бо 60 т 7 ц = 60 т + 7 ц = 60 • 10 ц + 7 ц = 607 ц, тоді 607 ц < 670 ц)

12 дм 5 см = 12 дм 50 мм  

(бо 12 дм 5 см = 12 дм + 5 см = 12 дм + 5 • 10 мм = 12 дм + 50 мм = 12 дм 50 мм, тоді 12 дм 50 мм = 12 дм 15 мм) 

Завдання 5. Периметр прямокутної ділянки 248 м, ширина – 44 м. Знайди площу цієї ділянки.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 248 : 2 =124 (м) – півпериметр, або сума довжини та ширини ділянки.

2) 124 – 44 = 80 (м) – ширина прямокутної ділянки.

2) 80 • 44 = 3520 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: 3520 м2.

Інші завдання дивись тут...