Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. Варіант 1.

Завдання 1. Запиши числа в порядку зростання та підкресли клас тисяч у кожному із цих чисел. 86 408, 8070, 50 190, 14 425, 1964, 99 065

1964, 8070, 14 425, 50 190, 86 408, 99 065

Завдання 2. 

х • 18 = 90 • 2

х • 18 = 180

х = 180 : 18

х = 10

10 • 18 = 180

640 : х = 240 : З

640 : х = 80

х = 640 : 80

х = 8

640 : 8 = 80

Завдання 3. Виконай дії з іменованими числами. 

   6 т 827 кг

2 т 349 кг 

   9 т 176 кг

  126 м 18 см 

  54 м 49 см

    71 м 69 см

Завдання 4. У фермерському господарстві на першій пасіці було 85 вуликів, а на другій — 55 вуликів. Із першої пасіки зібрали на 1620 кг меду більше, ніж із другої. Скільки кілограмів меду зібрали з кожної пасіки, якщо з кожного вулика одержали меду порівну?

Розв'язання.

1) 85 – 55 = 30 (в.) – на стільки більше вуликів було на першій пасіці.

2) 1620 : 30 = 54 (кг) – зібрали меду з одного вулика.

3) 54 • 85 = 4590 (кг) – зібрали меду з першої пасіки.

4) 54 • 55 = 2970 (кг) – зібрали меду з другої пасіки.

Відповідь: з першої пасіки одержали 4590 кг меду, з другої - 2970 кг.

Завдання 5. Ширина прямокутника — 20 дм, а довжина на 30 дм більша. Знайди площу та периметр прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 20 + 30 = 50 (дм) – довжина прямокутника.

2) 20 • 50 = 1000 (дм2) – площа прямокутника.

2) (20 + 50) • 2 = 140 (дм) – периметр прямокутника.

Відповідь: площа - 1000 дм2, периметр - 140 дм.

Завдання 6. 

1 спосіб

432 • 270 : 45 = 116640 : 58 = 2592 

 х  432

     270

  3024

  864  

116640

_116640 |  45

   90        2592

   266    

   225

     414

     405

         90

         90

           0

2 спосіб.

432 • 270 : 45 = 432 • (270 : 45) = 432 • 6 = 2592

_270 | 45

 270   6

    0

х  432

       6

  2592

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. Варіант 2.

Завдання 1. Запиши числа в порядку спадання та підкресли клас одиниць у кожному із цих чисел 79 054, 7506, 9501, 17 729, 1893, 88 606

88 606, 79 054, 17 729, 9 501, 7 506893,

Завдання 2. 

х  14 = 280 : 2

х • 14 = 140

х = 140 : 14

х = 10

10 • 14 = 140

280 : 2 = 140

140=140

810 : х = 30 • 3

810 : х = 90

х = 810 : 90

х = 9 

810 : 9 = 90

30 • 3 = 90

90 = 90

Завдання 3. Викоанй дії з іменованими числами.

- 27 км 620 м 

  18 км 395 м

   9 км  225 м

+ 34 кг 506 г

   12 кг 597 г

   47 кг 103 г

Завдання 4. У перший поїзд завантажили 1200 т зерна, а в другий — 950 т. У першому поїзді було на 5 вагонів більше, ніж у другому. Скільки вагонів було в кожному поїзді, якщо в кожний вагон завантажили зерна порівну?

Розв'язання.

1) 1200 – 950 = 250 (т) – на стільки більше зерна було в першому поїзді.

2) 250 : 5 = 50 (т) – завантажили зерна в один вагон.

3) 1200 : 50 = 24 (в.) – вагонів у першому поїзді.

4) 950 : 50 = 19 (в.) – вагонів у другому поїзді.

Відповідь: у першому поїзді 24 вагони, у другому – 19 вагонів.

Завдання 5. Ширина прямокутника 6 дм, а довжина у 4 рази більша. Знайди площу та периметр прямокутника.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 6 • 4 = 24 (дм) – довжина прямокутника.

2) 24 • 6 = 144 (дм2) – площа прямокутника.

2) (24 + 6) • 2 = 60 (дм) – периметр прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 144 дм2, периметр - 60 дм.

Завдання 6

23673 : 39 • 450 = 607 • 450 = 273150

_23673 | 39  

 234        607

    27

      0

    273

    273

       0

 х  607

      450

   3035

 2428  

 273150

Інші завдання дивись тут...