Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8. Варіант 1. 

Завдання 1. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків, 

975 046 = 900 000 + 70 000 + 5 000 + 40 + 6

409 070 = 400 000 + 9 000 + 70

390 440 = 300 000 + 90 000 + 400 + 40

Завдання 2. 

50 000 – (146 • 51 + 12 032 : 47) = 50 000 – (7 446 + 256) = 50 000 – 7 702 = 42 298

х  146

     51

   146

 730

 7446

_12032 | 47

   94      256

   263

   235

     282

     282

        0

+ 7446

     256

   7702

_50000

   7702

  42298

Завдання 3. На одному складі було 199 т 750 кг овочів, на іншому — на 39 т 500 кг менше. 3/5 усіх овочів становила картопля. Скільки картоплі було на двох складах?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 199 750 – 39 500 = 160 250 (кг) – було овочів на другому складі.

2) 199 750 + 160 250 = 360 000 (кг) – було овочів на двох складах разом.

3) 360 000 : 5 • 3 = 216 000 (кг) = 216 (т) – було картоплі на двох складах.

2 спосіб.

_199 т 750 кг

   39 т 500 кг

 160 т 250 кг – було овочів на другому складі.

 

+199 т 750 кг

  160 т 250 кг

  360 т 000 кг – було овочів на двох складах разом.

 

3) 360 : 5 • 3 = 216 (т) – було картоплі на двох складах.

Відповідь: 216 тонн.

Завдання 4. Запиши вираз.

Перше число а, а друге у 24 рази більше. Знайди суму цих чисел.

а + (а • 24) = а + 24 • а = а (1 + 24) = 25 • а

Завдання 5. Периметр прямокутної ділянки — 244 м, а ширина – 40 м. Знайди площу цієї ділянки.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 244 : 2 = 122 (м) – півпериметр, або сума довжини та ширини прямокутника.

2) 122 – 40 = 82 (м) – довжина прямокутника.

3) 82 • 40 = 3280 (м2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа ділянки 3280 м2.

Завдання 6. Устав пропущені числа; 

168 + 168 • 4 = 168 • 5   (бо 168 + 168 • 4 = 168 • (1 + 4) = 168 • 5)

390 • 5 – 390 = 390 • 4   (бо 390 • 5 – 390 = 390 • 5 – 390 • 1 390 • (5 – 1)=390 • 4)

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8. Варіант 2. 

Завдання 1. 

304 520 = 300 000 + 4 000 + 500 + 20

854 039 = 800 000 + 50 000 + 4 000 + 30 + 9

270 650 = 200 000 + 70 000 + 600 + 50

Завдання 2 

40 000 – (148 • 35 + 19872 : 72) = 40 000 – (5 180 + 276) = 40 000 – 5 456 = 34 544

х  148

     35

   740

  444 

  5180

_19872 | 72  

 144        276

   547

   504

     432

     432

        0

 

+5180

    276

  5456  

_40000

   5456

  34544

Завдання 3. В одному класі школярі зібрали 160 кг 500 г макулатури, а в іншому — на 78 кг 250 г більше. У результаті її обробки отримали папір для письма, що склав 3/5 від усієї макулатури. Скільки отримали паперу для письма з усієї макулатури?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 160 500 + 78 250 = 238 750 (г) – зібрали макулатури в іншому класі.

2) 160 500 + 238 750 = 399 250 (г) – зібрали макулатури два класи  разом.

3) 399 250 : 5 • 3 = 239 550 (г) = 239 кг 550 г – отримали паперу для письма.

Скільки кілограмів у 239550 г? Міркуємо так: 1000 г = 1 кг. Отже, у 239550 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч у числі 239550, тобто 239, тому 239550 г = 239 кг 550 г.

2 спосіб.

+160 т 500 кг

   78 т 250 кг

 238 т 750 кг – зібрали макулатури в іншому класі.

 

+ 160 т 500 кг

   238 т 750 кг

   399 т 250 кг – зібрали макулатури два класи  разом.

 

399 250 : 5 • 3 = 239 550 (г) = 239 кг 550 г – отримали паперу для письма.

 

Скільки кілограмів у 239550 г? Міркуємо так: 1000 г = 1 кг. Отже, у 239550 г стільки кілограмів, скільки всього тисяч у числі 239550, тобто 239, тому 239550 г = 239 кг 550 г.

Відповідь: 239 кг 550 г.

Завдання 4. Запиши вираз.

Перше число а, а друге у 14 разів менше. Знайди різницю цих чисел

а – а/14 =14а/14 - а/14 = (14а - а)/14 = 13а/14

Спершу звели дроби до спільного знаменника 14, тому помножили перше число на дріб 14/14, а потім відняли й отримали дріб 13а/14.

Завдання 5. Периметр прямокутної ділянки – 288 м, довжина – 80 м. Знайди площу цієї ділянки.

Нагадаємо. 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 288 : 2 = 144 (м) – півпериметр, або сума довжини та ширини прямокутника.

2) 144 – 80 = 64 (м) – ширина прямокутника.

3) 80 • 64 = 5120 (м2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 5120 м2.

Завдання 6. Устав пропущені числа. 

96 • 5 + 96 • 6 = 96 • 11    (бо 96 • 5 + 96 • 6 = 96 • (5 + 6) = 96 • 11)

73 • 9 – 73 • 7 = 73 • 2      (бо 73 • 9 – 73 • 7 = 73 • (9 – 7) = 73 • 2)

Інші завдання дивись тут...