Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11. Варіант 1. 

Завдання 1. Устав пропущені числа.

1 645 : □ = 36 (ост. 25)

Міркуємо так. Позачимо  через х.

За визначенням остачі маємо

(х • 36) + 25 = 1 645

х • 36 = 1 645 – 25

х • 36 = 1 620

х = 1 620 : 36 

х = 45, тому замість □ пишемо 45.

1 645 : 45 = 36 (ост. 25) 

Завдання 2.

19 200 – 48 150 : 6 + 400 = 19 200 – 8025 + 400 = 19 200 – 8025 + 400 = 11 575

_48150 | 6   

  48        8025

     1

     0

     15

     12

       30

       30

         0

_ 19200

    8025

  11175

 

+11175

     400

  11575

Завдання 3. У цистерні було 480 відер води. Один насос може викачати всю воду за 24 хв, а інший — за 40 хв. За скільки хвилин можна викачати всю воду, якщо ввімкнути два насоси?

Розв'язання.

1) 480 : 24 = 20 (в.) – викачає відер води перший насос за 1 хв.

2) 480 : 40 = 12 (в.) – викачає відер води другий насос за 1 хв.

3) 20 + 12 = 32 (в.) – викачають відер води два насоси разом за 1 хв.

4) 480 : 32 = 15 (хв) – потрібно хвилин.

Відповідь: два насоси викачають усю воду за 15 хвилин.

Завдання 4. 

1/2 від 1 т > 4 ц                  (бо 1/2 від 1 т = 1 т : 2 = 10 ц : 2 = 5 ц)

1/4 від 1 год < 25 хв            (бо 1/4 від 1 год = 1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв)

1/10 від 1 дм < 15 мм          (бо 1/10 від 1 дм = 1 дм : 10 = 100 мм : 10 = 10 мм)

488 – 135 = 353                 (бо 488 – 135 = 353) 

88 : 4 • 10 > 70 • 3            (бо 88 : 4 • 10 = 220, 70 • 3 = 210)

270 – 158 > 200 : 100 + 100  (бо 270 – 158 = 112, 200 : 100 + 100 = 102) 

Завдання 5.

Накресли відрізок, довжина якого в 5 разів менша від периметра квадрата зі стороною 10 см.

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

10 • 4 = 40 (см) – периметр квадрата.

40 : 5 = 8 (см).

Завдання 6. Обчисли дії зручним способом. 

23 • 2 • 5 = 23 • 10 = 230

9 • 2 • 50 = 9 • 100 = 900

15 • 7 • 4 = 15 • 4 • 7 = 60 • 7 = 420

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11. Варіант 2.  

Завдання 1. Устав пропущені числа. 

1 741 : □ = 27 (ост. 13) 

Міркуємо так. Позачимо  через х.

За визначенням остачі маємо

(х • 27) + 13 = 1 741

х • 27 = 1 741 – 13

х • 27 = 1 728

х = 1 728 : 27 

х = 64 , тому замість □ пишемо 64.

1 741 : 64 = 27 (ост. 13) 

Завдання 2. 

19 200 - (48 150 : 6 + 400) = 19 200 – (8025 + 400) = 19 200 – 8425 = 10775

_48150 | 6    

 48         8025

    1

    0

    15

    12

      30

      30

        0 

+ 8025

     400

   8425

 

_ 19200

    8425

  10775

Завдання 3. Перший автомобіль може перевезти 300 брикетів за 6 рейсів, а другий — за 3 рейси. За скільки рейсів можуть перевезти всі брикети обидва автомобілі, якщо працюватимуть разом?

Розв'язання.

1) 300 : 6 = 50 (бр.) – перевезе брикетів за 1 рейс перший автомобіль.

2) 300 : 3 = 100 (бр.) – перевезе брикетів за 1 рейс другий автомобіль.

3) 50 + 100 = 150 (бр.) – перевезуть брикетів за 1 рейс два автомобілі разом.

4) 300 : 150 = 2 (р.) – потрібно рейсів, щоб перевезти всі брикети.

Відповідь: за 2 рейси можуть перевезти всі брикети два автомобілі, якщо працюватимуть разом.

Завдання 4. Порівняй (>, <, =).

1/4 від 1 ц < 30 кг              (бо 1/4 від 1 ц = 1 ц : 4 = 100 кг : 4 = 25 кг)

1/3 від 1 год > 15 хв          (бо 1/3 від 1 год = 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв)

1/10 від 1 м  < 17 см         (бо 1/10 від 1 м = 1 м : 10 = 100 см : 10 = 10 см)

165 + 223 < 389               (бо 165 + 223 = 388) 

64 : 2 • 10 > 80 • 3           (бо 64 : 2 • 10 = 320, 80 • 3 = 240)  

480 – 235 <  250 : 10 • 10   (бо 480 – 235 = 245, 250 : 10 • 10 = 250)

Завдання 5.  Накресли відрізок, довжина якого в 6 разів менша від периметра квадрата зі стороною 12 см.

Нагадаємо. 

Формула периметра квадрата (всі сторони рівні) 

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

12 • 4 = 48 (см) – периметр квадрата.

48 : 6 = 8 (см).

Завдання 6. Обчисли дії зручним способом. 

75 • 5 • 2 = 75 • 10 = 750

25 • 3 • 4 = 25 • 4 • 3 = 100 • 3 = 300

3 • 15 • 6 = 15 • 6 • 3 = 90 • 3 = 270  

Інші завдання дивись тут...

  • саша
    Ок!
    15 травня 2017 20:39