Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12. Варіант 1.

Завдання 1. Серед поданих чисел вибери число, у якому 906 сотень. Запиши його і розклади на розрядні доданки.

59 067, 90 659, 906 248, 349 060

90 659 = 90 000 + 600 + 50 + 9

Завдання 2. Знайди значення виразу, якщо а = 73, Ь = 93

650 • а + 32 457 : Ь

Якщо а = 73, Ь = 93, тоді

650 • а + 32 457 : Ь = 650 • 73 + 32 457 : 93 = 47450 + 349 = 47799

х    650 

       73

    1950

  4550

  47450

_32457 |  93  

  279       349

   455

   372

     837

     837

        0

+ 47450

      349

   47799

Завдання 3. 

х : 43 = 1524 + 778

х : 43 = 2302

х = 2302 • 43

х = 98986

98986 : 43 = 2302

1524 + 778 = 2302

2302 = 2302

Завдання 4. У першому будинку було 256 квартир, у другому — у 2 рази більше, ніж у першому, а в третьому стільки, скільки в першому та другому будинках разом. Скільки під'їздів у третьому будинку, якщо в кожному під'їзді 64 квартири?

Розв'язання.

1) 256 • 2 = 512 (кв.) – квартир у другому будинку.

2) 256 + 512 = 768 (кв.) – квартир у третьому будинку.

3) 768 : 64 = 12 (п.) - під'їздів у третьому будинку.

Відповідь: у третьому будинку 12 під'їздів.

Завдання 5. Устав пропущені знаки рівностей.

90  30 - 700 = 2000

600 : 20 + 50 = 80 

Завдання 6. Знайди і виправ помилки. 

9 т 544 кг = 9454 кг 

76 грн 83 к. = 76 083 к. 

8 м 7 дм = 87 дм 

2 ц 3 кг = 203 кг

З доби = 180 год

1 дм 1 см = 110 мм

9 т 544 кг = 9 544 кг 

76 грн 83 к. = 7 683 к. 

З доби = 72 год

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12. Варіант 2.

Завдання 1. Серед поданих чисел вибери число, у якому 7508 десятків. Запиши його і розклади на розрядні доданки. 97 508, 750 860, 875 084, 75 083

75 083 = 70 000 + 5 000 + 80 + 3

Завдання 2. Знайди значення виразу, якщо а = 46, Ь = 51. 

(16 008 : а + 4803) • Ь

Якщо а = 46, Ь = 51, тоді

(16 008 : а + 4 803) • Ь = (16 008 : 46 + 4 803) • 51 = (348 + 4 803) • 51 =

= 5 151 • 51 = 262 701

_16008 |  46  

 138         348

   220

   184

     368

     368

         0

+ 4803

    348

   5151

х  5151

       51

    5151

 25755

 262701

Завдання 3. 

х : 25 = 2571 – 1922 

х : 25 = 649

х = 649 • 25

х = 16225

16225 : 25 = 649

2571 – 1922 = 649

649 = 649

Завдання 4. У першому кінотеатрі — 608 місць, у другому — у 2 рази менше, ніж у першому, а в третьому стільки, скільки в першому та другому кінотеатрах разом. Скільки рядів у третьому кінотеатрі, якщо в кожному ряді по 38 місць?

Розв'язання.

1) 608 : 2 = 304 (м.) – місць у другому кінотеатрі.

2) 608 + 304 = 912 (м.) – місць в третьому кінотеатрі.

3) 912 : 38 = 24 (р.) – рядів у третьому кінотеатрі.

Відповідь: у третьому кінотеатрі - 24 ряди.

Завдання 5. Устав пропущені математичні знаки, щоб рівності були істинними.

90  40 - 600 = 3000

400 : 20 + 80 = 100

Завдання 6.  Знайди і виправ помилки. 

860 мм = 86 см 

36 м 90 см = 3960 см 

400 дм = 4 м 

7 т 2 кг = 7002 кг

10 000 к. = 1000 грн

6 год = 600 хв

36 м 90 см = 3690 см

400 дм = 40 м

10 000 к = 100 грн.

6 год = 360 хв

 

Інші завдання дивись тут...