Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА РОБОТА № 1 Варіант 1.

Завдання 1. У якому рядку числа розташовано в порядку зростання? 

А 326 734, 362 374, 374 326, 374 362 

Б 374 362, 374 326, 362 374, 326 734 

В 326 734, 362 374, 374 362, 374 326

 

Завдання 2. Яке із чисел записано у вигляді суми таких розрядних доданків: 70 000 + 800 + 4?

А 78 004 

Б 70 840 

В 70 804

 

Завдання 3. Скільки всього десятків у числі 597 039?

Нагадаємо. Щоб знати скільки десятків у числі, треба відкинути розряд одиниць. Щоб знати скільки сотень у числі, треба відкинути розряди одиниць і десятків. І так далі.  

А 39 

Б 59 000 

В 59 703

 

Завдання 4. У якому виразі порядок дій позначено правильно?

         1     2        3

А 2940 + 60  (7380 – 980)

          3     2          1

Б 2940 + 60  (7380 – 980)

         2     3        1

В 2940 + 60  (7380 – 980) 

 

Завдання 5. Де зображено куб?

А куб

Б квадрат

В паралелепіпед

 

Завдання 6. Автомобіль за 3 год проїхав 270 км. З якою швидкістю він рухався?

Нагадаємо формулу знаходження швидкості 

v = s : t, де s – пройдена відстань, t – затрачений час.

270 : 3 = 90 (км/год) – швидкість автомобіля.  

А 270 км/год

Б 90 км/год 

В 10 км/год

 

Завдання 7. Яке порівняння істинне? 

А 2 км 460 м > 2460 м    (2 км 460 м = 2 км + 460 м = 2•1000 м + 460 м = 2460 м) 

Б 4 ц 56 кг = 4056 кг    (4 ц 56 кг = 4 ц + 56 кг = 4•100 кг + 56 кг = 456 кг) 

В 140 хв < 2 год 40 хв (140 хв = 120 хв + 20 хв = 2 год + 20 хв = 2 год 20 хв)

 

Завдання 8.  Площа прямокутника – 72 см2. Довжина — 12 см. У скільки разів ширина прямокутника менша від його довжини? 

Нагадаємо. Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 72 : 12 = 6 (см) – ширина прямокутника.

2) 12 : 6 = 2 (рази) – у стільки разів ширина прямокутника менша від довжини.

Відповідь: ширина прямокутника у 2 рази менша від його довжини.

 

 

Завдання 9. Яке середнє арифметичне чисел 65, 75, 85, 95?

Розв'язання.

1) (65 + 75 + 85 + 95) : 4 = 80 - середнє арифметичне.

Відповідь: середнє арифметичне дорівнює 80. 

 

Завдання 10.

70 • х = 56 000 

х = 56 000 : 70

х = 800

70 • 800 = 56 000

56 000 = 56 000

Відповідь: 800

 

Завдання 11.  Запиши вираз і знайди його значення.

Частку чисел 24 941 і 49 збільшити на добуток чисел 309 і 72.

 

24 941 : 49 + 309 • 72 = 509 + 22248 = 22757

_24941 | 49

  245     509

     44

       0

     441

     441

         0

х 309

     72

   618

2163

22248

+ 22248

      509

   22757

 

Завдання 12. До першого магазину відправили 1265 кг, до другого — на 375 кг більше, а до третього магазину — 2/5 того, що відправили до першого та другого магазинів разом. Скільки кілограмів цукрового піску відправили до третього магазину?

Розв'язання.

1) 1265 + 375 = 1640 (кг) – відправили до другого магазину.

2) 1265 + 1640 = 2905 (кг) – відправили разом до першого та другого магазинів.

3) 2905 : 5 • 2 = 1162 (кг) – відправили до третього магазину.

Відповідь: до третього магазину відправили 1162 кг цукру.

 

ТЕСТОВА РОБОТА № 1. Варіант 2.

Завдання 1. У якому рядку числа розташовано в порядку спадання?

А 443 735, 434 735, 434 537, 434 357 

Б 443 735, 434 735, 434 357, 434 537 

В 434 357, 434 537, 434 735, 443 735

 

Завдання 2. Яке із чисел записано у вигляді суми таких розрядних доданків: 

900 000 + 6000 + 50?

А 906 500 

Б 960 050 

В 906 050

 

Завдання 3.  Скільки всього сотень у числі 789 054?

Нагадаємо. Щоб знати скільки сотень у числі, треба відкинути розряди одиниць і десятків.  

А 7800 

Б 789 

В 7890

 

Завдання 4. У якому виразі порядок дій позначено правильно?

              3      2         1

А    50750 + 75 • (6903 – 5947) 

              2    3        1     

Б    50750 + 75 • (6903 – 5947)

             1     2        3

В    50750 – 75 • (6903 – 5947) 

 

Завдання 5. Де зображено піраміду?

А трикутник

Б піраміда

В чотирикутник

 

Завдання 6. Велосипедист, рухаючись зі швидкістю 12 км/год був у дорозі 6 год. Яку відстань він подолав?

Нагадаємо формулу знаходження відстані 

s = v • t, де v –  швидкість руху, t – затрачений час.

12 • 6 = 72 (км) – подолав відстань.  

А 12 км

Б 72 км

В 2 км

 

Завдання 7. Яке порівняння істинне?

А 354 см = 35 дм 4 см  (354 см = 350 см + 4 см = 35 дм + 4 см = 35 дм 4 см)

Б 110 хв = 1 год 10 хв    (110 хв = 60 хв + 50 хв = 1 год + 50 хв = 1 год 50 хв)

В 4018 кг = 4 ц 18 кг      (4018 кг = 4000 кг + 18 кг = 40 ц + 18 кг = 40 ц 18 кг)

 

Завдання 8. Площа прямокутника — 99 см2. Довжина — 11 см. На скільки довжина більша від його ширини? 

Нагадаємо. Формула площі прямокутника 

S = a • b, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника. 

Розв'язання.

1) 99 : 11 = 9 (см) – ширина прямокутника.

2) 11 - 9 = 2 (см) – на стільки сантиметрів довжина прямокутника більша від його ширини.

Відповідь: довжина прямокутника на 2 см більша від його ширини.

 

Завдання 9. Яке середнє арифметичне чисел 43, 64, 27 і 74?

Відповідь: (43 + 64 + 27 + 74) : 4 = 52

 

Завдання 10. 

х : 700 = 900 

х = 900 • 700

х = 630000

630000 : 700 = 900

900 = 900

Відповідь: 630000

 

Завдання 11. Запиши вираз і знайди його значення.

Добуток чисел 608 і 49 зменшити на частку чисел 5661 і 37.

608 • 49 – 5661 : 37 = 29792 – 153 = 29639

х 608

    49

 5472

2432 

29792

_5661 | 37

  37     153

  196

  185

    111

    111

        0

_ 29792

      153

   29639

 

Завдання 12. Першого дня перевірили 1286 м, другого – на 178 м більше, а третього 3/5 того, що перевірили першого і другого дня разом. Скільки метрів трамвайної колії ремонтна бригада перевірила третього дня?

Розв'язання.

1) 1286 + 178 = 1464 (м) – перевірили за другий день.

2) 1286 + 1464 = 2750 (м) – перевірили разом за перший та другий день.

3) 2750 : 5 • 3 = 1650 (м) – перевірили за третій день.

Відповідь: третього дня бригада перевірила 1650 м трамвайної колії.

Інші завдання дивись тут...